Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер158.43 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; ЗУ "Про безпечність та якість харчових продуктів"; ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб»; ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; Постанова КМУ від 20.11.2011р. № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами»; Постанова КМУ від 22.06.99р. № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"; Наказ МОЗ України від 14.04.95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)";
Проект наказу МОЗ України «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства».


Дотримання вимог сантітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі :
1. Загальні вимоги до організації санепідблагополуччя.
2. Стан обладнання території.
3. Дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів.
4. Стан забезпечення природнім та штучним освітленням.
5. Стан санітарно-технічного обладнання.
6. Стан утримання приміщень та обладнання.
7. Організація режиму дня, медичного обслуговування.
8. Стан профілактики паразитарних захворювань.
9. Стан лабораторно-інструментального контролю.

Дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах :
1. Загальні питання організації роботи з дотримання вимог санітарного законодавства :
- вимоги до розміщення підприємств та утримання території;
- вимоги до виробничих будівель та споруд;
- вимоги до освітлення, вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень;
- вимоги до організації виробничих процесів, устаткування, сировини та матеріалів;
- вимоги щодо безпеки для здоров’я працівників шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу та профілактичні заходи;
- вимоги до транспортування та складування сировини та матеріалів;
- вимоги до лікувально-профілактичних заходів.
2. Додаткові спеціальні вимоги по окремих галузях виробництва :
- вимоги до підприємств та організацій поліграфічної промисловості;
- вимоги до підприємств вугільної промисловості;
- вимоги до підприємств, що зберігають та транспортуються, застосовуються пестициди та агрохімікати.

Дотримання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об`єкті (РТО) :
1. Виконання пропозицій посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надані при попередній перевірці.
2. Відповідність майданчика, на якому розміщено РТО, вимогам щодо забезпечення гранично допустимих рівнів електромагнітного поля на прилеглій території.
3. Встановлення та дотримання меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови.
4. Вжиття захисних заходів, які забезпечують зниження рівня електромагнітного поля до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань.
5. Здійснення виробничого контролю за рівнями впливу електромагнітного випромінювання.
6. Дотримання гранично допустимі рівні електромагнітного поля.
7. Проведення розрахунку рівнів електромагнітного поля в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови з урахуванням рельєфу місцевості.
Дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення :
1. Загальні питання з організації питного водопостачання та забезпечення населення питною водою.
2. Джерела водопостачання, джерела централізованого питного водопостачання населення, джерела нецентралізованого питного водопостачання населення (бювети, шахтні колодязі, артезіанські колодязі та каптажі джерел).
3. Стан водозабірних споруд та споруд із водо підготовки.
4. Стан споруд і мереж водопостачання.
5. Організація відомчого виробничого лабораторного контролю якості води.
6. Охорона навколишнього середовища.
7. Умови праці.

Дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах:
1. Виконання пропозицій попередніх актів перевірок та приписів санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення виявлених порушень;
2. розміщення земельної ділянки і прилеглої території закладу охорони здоров’я з дотриманням відстаней та утримання в належному санітарно-гігієнічному стані;
3. дотримання санітарних норм і правил під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження відходів (небезпечних, побутових);
4. забезпечення дотримання архітектурно-планувальних та конструктивних рішень санітарно-гігієнічному та протиепідемічному режимам та відповідність вимогам площі, набору приміщень закладу та їх розташуванню;
5. наявність та дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до їх функціонального призначення, наявність висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали, що використовувались для оздоблення;
6. наявність холодного та гарячого водопостачання, забезпечення санітарно-технічним обладнанням;
7. відповідність питної води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, санітарним нормам, забезпеченість закладу ефективною системою каналізації, проведення очистки та знезараження стічних вод;
8. забезпеченість системою опалення, припливно-витяжною вентиляцією з механічним збудженням та кондиціонуванням, параметрами мікроклімату повітряно-тепловим баланс ом у закладі;
9. наявність природного та штучного (загального та місцевого) освітлення у приміщеннях закладу, відповідність рівнів освітлення нормативам;
10. відповідність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що використовуються, вимогам щодо їх безпеки для здоров'я і життя людини;
11. створення безпечних і здорових умов праці та відпочинку працівників у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій, відповідність їх вимогам санітарних норм , здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;
12. забезпеченість персоналу закладу побутовими приміщеннями та наявність умови для роздільного зберігання особистого та робочого одягу;
13. забезпеченість медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства;
14. забезпеченість білизною, дотримання вимог щодо зберігання та якості прання білизни, забезпеченість відповідно до розробленого розрахунку потреби 3-х місячним запасом миючих та дезінфікуючих засобів забезпечений та дотримання вимог щодо їх зберігання;
15. внесення дезінфікуючих засобів, що використовуються, до Державного реєстру дезінфекційних засобів, проведення дезінфекції і передстерилізаційної очистки медінструментарію згідно регламентів;
16. забезпеченість стерилізаційним обладнанням, дотримання вимог щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення;
17. - здійснення контролю якості передстерилізаційної обробки та на стерильність з реєстрацією результатів;
18. проведення протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
19. створення комісії з інфекційного контролю;
20. дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю;
21. проведення гігієнічної та хірургічної обробки рук медичного персоналу з дотриманням правил миття і знезараження;
22. проведення занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук;
23. представлення результатів лабораторного самоконтролю лікувально-профілактичного закладу за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
24. проведення мікробіологічного моніторингу епідеміологічного значимих об'єктів лікарняного середовища, епідеміологічного нагляду за резистентністю антимікробних препаратів;
25. здійснення контролю за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи;
26. розроблення схеми оповіщення керівного складу закладу на випадок виявлення хворого (підозрілого) на особливо небезпечну інфекцію;
27. наявність протичумних костюмів;
28. перевірка відсторонення від роботи осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими (якщо було подання відповідних посадових осіб Держсанепідемслужби);
29. страхування медичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків;
30. укомплектування аптечки з надання невідкладної медичної допомоги медпрацівникам при аварійних ситуаціях при ВІЛ-інфікуванні.;
31. здійснення виготовлення, зберігання, транспортування, використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, їх захоронення, знищення чи утилізація з дотриманням норм радіаційної безпеки та санітарних правил;
32. відповідність рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку неіонізуючого випромінювання (електромагнітного, теплового, світлового, лазерного, ультрафіолетового) вимогам санітарних норм;
33. застосування (виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення чи утилізація) отруйних (хімічні речовини і матеріали, продукти біотехнології та інші біологічні агенти) речовин з дотриманням санітарних норм. Дозвіл на роботу з БПА наявний;
34. дотримання санітарних норм і правил щодо обладнання, інвентарю, посуду, тари харчоблоку та буфетних приміщень, транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування, виробництва харчових продуктів, складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням, проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберіганню добових проб.


Дотримання вимог сантітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі:
- журнал реєстрації інфекційних захворювань;
- історія розвитку дитини;
- план профілактичних щеплень дітей;
- журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів;
- лист реєстрації температурного режиму холодильників;
- журнал огляду дітей на педикульоз;
- журнал реєстрації довготривалих та постійних протипоказань;
- амбулаторний журнал;
- журнал ізолятору;
- журнал реєстрації термінових повідомлень;
- журнал санітарно-освітньої роботи;
- журнал дегельмінтизації;
- картка профілактичних щеплень (ф.063/о);
- журнал «Здоров’я» працівників харчоблоку;
- журнал бракеражу готової продукції;
- журнал бракеражу сирої продукції;
- зошит обліку відходів;
- примірне двотижневе меню;
- картотека страв;
- документи, що засвідчують якість та безпеку продуктів харчування;
- журнал виконання норм харчування.

Дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах:
- Документація щодо кількості працівників, кількості працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці, кількості робочих місць, умови праці на яких віднесені до класу шкідливі умови праці за гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудовго процесу, режиму роботи підприємства, переліку основних структурних підрозділів;
- складання паспортів на застосування синтетичних і полімерних матеріалів адміністрацією шахти згідно з діючими технічними нормативами щодо застосування цих матеріалів з урахуванням висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та карти даних небезпечних факторів;
- складання акта інвентаризації залишків пестицидів, в тому числі заборонених та непридатних;
- наявність заключного акта за результатами періодичного медичного огляду, оформлений в установленому порядку, на підприємстві.

Дотримання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об`єкті (РТО) :
- Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами;
- санітарний паспорт РТО та дотримання терміну його дії;
- технічні характеристики РТО зазначеними у санітарному паспорті.

Дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення :
- Ліцензія на господарську діяльність з централізованого питного водопостачання;
- відомості про кількість питної води, що споживається населенням (населеним пунктом) до територіальних органів Держсанепіднагляду (територіальних СЕС);
- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби, обладнання, устаткування тощо;
- відомості про санітарно-технічний стан об'єктів централізованого питного водопостачання (кількість об'єктів, їх санітарно-технічний стан, відмови в роботі централізованих систем водопостачання (пошкодження, аварійні ситуації), амортизаційний знос, втрати питної води тощо) до територіального органу Держсанепіднагляду (територіальних СЕС);
- рішення органів місцевого самоврядування про організацію (установлення) зони санітарної охорони;
- паспорт на джерело питного водопостачання;
- позитивний висновок, щодо відповідності джерела водопостачання вимогам ДСТУ 4808:2007;
- діючий дозвіл Держсанепіднагляду на використання джерела водопостачання;
- діючий дозвіл на спеціальне водокористування;
- діючий дозвіл на користування надрами (для підземних джерел);
- погодження територіального органу Держсанепіднагляду (територіальної СЕС) щодо надання у користування надр для видобування прісних підземних вод;
- робоча програма (графіки) відомчого виробничого контролю якості води джерела у складі технологічного регламенту або іншого документу з описом технологічного процесу виробництва питної води;
- радіаційний паспорт якості води;
- санітарний паспорт на джерело складено у 2-х примірниках і підписано власником джерела та посадовою особою державної санітарно-епідеміологічної служби;
- рішення органів місцевого самоврядування про організацію (установлення) зони строгої санітарної охорони водозабірних споруд, споруд з водопідготовки та санітарно-захисна смуга навколо споруд з водопідготовки;
- технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу виробництва питної води відповідно до класу джерела;
- діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативно-технічний документ та відповідно технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу виробництва питної води відповідно до класу джерела;
- технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу виробництва питної води відповідно до класу джерела;
- діючі висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сполуки, певні матеріали, речовини тощо, що використовуються в процесі обробки води;
- рішення органів місцевого самоврядування про установлення зони санітарної охорони, санітарно-захисна смуга навколо споруд та уздовж магістральних водогонів;
- свідоцтво про атестацію відомчої лабораторії ;
- діючий дозвіл на роботу з БПА IV групи патогенності;
- діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкти поводження з відходами;
- діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на план локалізації аварійних ситуацій;
- діючий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо обґрунтування об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах:
- Документи дозвільного характеру необхідність одержання яких передбачена законами;
- наказ щодо затвердження плану заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
- інструкції та методичні рекомендації щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції;
- інструкція щодо правил миття й знезараження рук;
- план дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій;
- журнал обліку інфекційних захворювань;
- план-графік проведення теоретичної та практичної підготовки співробітників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
- документальне підтвердження проведенням заліків щодо підготовки співробітників до роботи з особливо небезпечними інфекціями;
- документи, що засвідчують проходження персоналом обов’язкових медичних оглядів;
- регламенти (інструкції) та облікова документація щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів;
- журнал реєстрації аварій;
- розрахунок захисту від іонізуючого випромінювання та санітарний паспорт.

• З високим ступенем ризику – не частіше ніж 1 раз на рік; • З середнім – не частіше ніж 1 раз на 3 роки; •З незначним – не частіше ніж 1 раз на 5 років. Не може перевищувати 15 робочих днів. Для суб’єктів малого підприємництва 5 робочих днів. Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Не може перевищувати 10 робочих днів. Для суб’єктів малого підприємництва 2 робочих днів 1.Подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
2. Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
3. Перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
4. Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, в т.ч. про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов при достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
5. Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
6. Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Посвічдення ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Ст. 42. Заходи для припинення порушення санітарного законодавства:
1) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм;
2) обмеження, тимчасова заборона або припинення будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від затвердженого проекту;
3) тимчасова заборона виробництва, заборона використання та реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань в разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкідливими для здоров'я людей;
4) обмеження, зупинення або заборона викидів (скидів) забруднюючих речовин за умови порушення санітарних норм;
5) зупинення або припинення інвестиційної діяльності у випадках, встановлених законодавством;
6) внесення власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, зазначених у абзаці шостому частини першої статті 7 цього Закону;
7) вилучення з реалізації (конфіскація) небезпечних для здоров'я хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється законодавством;
8) заборона виробництва або обігу, а також вилучення з обігу харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, а також допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів на підставах та у порядку, що встановлені законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".
Ст. 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства.
Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством. Ст. 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства.
За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути накладено штраф у таких розмірах: на посадових осіб - від 1 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові санкції:
а) за передачу замовникові або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки;
б) за реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації посадовими особами органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;
в) за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення вимог стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я людей, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції;
г) за реалізацію на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;
д) за ухилення від пред'явлення посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби продукції, яка підлягає контролю, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з моменту ухилення;
е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, встановлених частинами другою, третьою та четвертою статті 24 цього Закону, підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від 50 до 450 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, коли підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт господарської діяльності не припинили порушення після застосування фінансової санкції, вони сплачують штраф у розмірі 100% вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
Ст. 48. Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства.
Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов'язані відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати лікувально-профілактичних закладів на надання медичної допомоги потерпілим.
Ст. 188-11 КУпАП. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби.
Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ст. 188-22 КУпАП. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини
Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби або державної служби ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання людиною, твариною чи для іншого використання харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок та допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Зу від 16. 10. 1997 №575/97 «Про електроенергетику» зу про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов