Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) icon

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)НазваниеПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Дата конвертации10.11.2013
Размер51.99 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ "Про охорону праці, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну діяльність", "Про обєкти підвищеної небезпеки" Указ Президента України від 06.04.11 №408/2011 "Про Положення про державну службу гірничого нагляду та промислової бехпеки" Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 року №826 "Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки субєкта господарювання (виробничого об'єкта)" Постанова КМУ від28 квітня 2009 року №413 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)". Додержання законів та інших нормативно-правових актів з питань: • промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю; • геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини; безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матералами промислового призначення; • безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення; • трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами. • Установчі та
реєстраційні документи; • Технічна та технологічна
документація; • Матеріали попередніх перевірок суб'єкта
господарювання або виробничого об'єкта з питань, які стосуються
компетенції Держгірпромнагляду України, у тому числі перевірок,
здійснених службами охорони праці, уповноваженими особами цього
суб'єкта і вищими організаціями при їх наявності; • Станом виконання
заходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та
затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими
особами Держгірпромнагляду України; • Висновки комісій з
розслідування нещасних випадків і аварій (якщо такі були).
Планова перевірка субєкта господарювання, яка передбачає всебічну перевірку його виробничих обєктів проводиться: • З високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; • Із середнім - не частіше ніж один раз на три роки, з незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років. Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання, проводиться:
• З високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
місяці;
• Із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
12 місяців;
• З незначним ступенем ризику - як правило, під час планової
всебічної перевірки суб'єкта господарювання.
Не більше 15 робочих днів.
Для суб'єкта малого
підприємництва не може перевищувати 5 робочих днів.
Для виробничого об'єкта, який
належить суб'єкту господарювання, - від 1 до 5 робочих
днів.

Планова перевірка передбачається у річному плані, який затверджується до 01 грудня року, що передує плановому, або у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідним органом Держгірпомнагляду. Не більше 10 робочих днів. Для суб'єкта малого
підприємництва не може перевищувати 2 робочих днів. Для виробничого об'єкта,
який належить суб'єкту господарювання, не повинен перевищувати
2 робочих днів.
• Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до територіального органу Держгірпромнагляду України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких
документів;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• Перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень Держгірпромнагляду України щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду;
• Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального апарату
Держгірпромнагляду України;
• Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;
• В інших випадках, передбачених законами України.
Службове посвідчення і направлення на проведення
перевірки, а у випадку перевірки режимних об'єктів -
додатково допуск, оформлений у встановленому порядку.
Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) виявлено порушення, посадова особа Держгірпромнагляду України на підставі відповідного акта
складає обов'язковий до виконання припис. Право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки:
• Порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників; порушень вимог Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ); • Відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; непроведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки;
• Виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.
У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня. За результатами перевірки, у разі виявлених значних або систематичних порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, Держгірпромнагляд України та його територіальні органи мають право надсилати суб'єкту господарювання або вищій організації (центральному органу виконавчої влади), до сфери управління якої належить даний суб'єкт господарювання, подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді або передавати відповідні матеріали органам прокуратури на посадових осіб, дії або бездіяльність яких:
• Призвели до порушень, які створили безпосередню загрозу життю працівників; • Були направлені на перешкоджання проведенню перевірки без правових підстав або на невиконання законних вимог посадової особи Держгірпромнагляду України щодо зупинення роботи (виробництва). Про прийняте рішення із зазначеного питання суб'єкт господарювання або вища організація у місячний строк письмово інформує Держгірпромнагляд України або його територіальний орган.Похожие:

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Зу від 16. 10. 1997 №575/97 «Про електроенергетику» зу про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом,...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Підстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо) iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Україні"; Наказ моз україни від 14. 04. 95 р. N 67 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов