Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" icon

Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"НазваниеПостанова кму від 15. 07. 97р. №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"
Дата конвертации10.11.2013
Размер63.68 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>
Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
Указ Президента України від 13.04.11р. № 462/2011 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" Постанова КМУ від 22.10.08р. N 935 "Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів"
Постанова КМУ від 15.07.97р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"
ЗУ "Про наукову та науково-технічну експертизу" ЗУ "Про енергозбереження" Постанова КМУ від 15.07.98р. № 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" Наказ ДержкомУкраїни з енергозбереження від 09.03.1999 № 15 "Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094"
Наказ Мінекономрозвитку та торгівлі від 06.10.11р. № 105 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки"
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
• Ефективність (раціональність) використання паливно-енергетичних ресурсів та усунення фактів їх неефективного (нераціонального) використання на підприємствах, в установах та організаціях. • Стан ведення обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, у т.ч. дотриманням нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів.
Державна експертиза з енергозбереження:
• Відповідність діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, чинному законодавству з енергозбереження, у тому числі передпроектних та інших рішень. • Відповідність об'єктів експертизи сучасному рівню наукових і технічних досягнень у галузі енергозбереження, вимогам економічної доцільності розробок, рівню економії, досягнутому рівню раціонального і ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. • Патентоспроможність та патентну чистоту технічних рішень та обладнання, ступінь раціонального використання природних ресурсів, можливого скорочення терміну окупності продукції, послуг тощо. • Відповідність формальних ознак об'єкту експертизи встановленим нормам і правилам з енергозбереження, вимогам стандартів. • Склад переданої на державну експертизу з енергозбереження документації.
• Сукупність документів бухгалреського обліку щодо використання паливно-енергетичних ресурсів, норми витрат на підприємствах на всі види паливно-енергетичних ресурсів незалежно від джерел їх постачання та характеру споживання, регіональні, галузеві і міжгалузеві норми та нормативи.
Державна експертиза з енергозбереження:
• Відомості на кожний вид товару, технічний паспорт (оригінал), технічні характеристики та вимоги до умов експлуатації. • Відповідний сертифікат (копія). • Інша документація, визначена виконавцем експертизи з енергозбереження в залежності від технічних вимог до товару. • Документація на створення нової енергоємної техніки і технологій, створення нових енергоємних матеріалів
• Документація на придбання за імпортом нової енергоємної техніки, технологій, енергоємних матеріалів.
• Проекти схем енергозабезпечення підприємств.
• Передпроектна документація на види діяльності та проекти, реалізація яких пов'язана з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів.
• Енерготехнологічна частина техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових об'єктів та підприємств, реконструкції, технічного переобладнання, модернізації діючих об'єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів більше 1000 т умовного палива.
• Енергетичні паспорти обладнання, режимні карти, технологічні інструкції та інструкції з експлуатації.
• Документація на прилади, системи комплексного вимірювання і обліку паливно-енергетичних ресурсів та лічильники електричної, теплової енергії, газу, води тощо.
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
• З високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік.
• Із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.
• З незначним ступенем ризику - не частіше 1 раз на 5 років за критеріями.
Державна експертиза з енергозбереження:
Термін проведення визначається договором або дорученням на її проведення залежно від характеру та складності об'єкта експертизи.
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.
Державна експертиза з енергозбереження:
• Мінімальний 30-33 календарних дня.
• Максимальний термін - в залежності від трудомісткості експертизи та її складності - не більше 30 робочих днів та 45 календарних днів.
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
Наказ згідно до річного плану-графику.
Державна експертиза з енергозбереження:
Згідно Плану проведення експертиз питомих норм та нормативів споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
• не може перевищувати 10 днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів.
• термін проведення визначається договором або дорученням на її проведення залежно від характеру та складності об'єкта експертизи.
Державна експертиза з енергозбереження:
• Мінімальний 30-33 дня.
• Максимальний термін не більше 30 робочих днів та 45 календарних днів.
Контроль за використанням паливно - енергетичних ресурсів:
Перевірка окремих структурних виробничих підрозділів чи філій юридичної особи може проводитися за окремим графіком за їх місцезнаходженням із складенням акта за кожним об'єктом.
Державна експертиза з енергозбереження:
• Рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень. • Рішення НАЕР. • Завдання на проведення експертизи нормативної документації державної системи стандартизації та нормування. • Договори на проведення експертизи, укладені підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами.
• За рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів.
Службове посвідчення, програма перевірки Органи Держенергоефективності за нераціональне використання та запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження, розмір яких чітко не визначений та при розрахунку яких використовуються державні стандарти у сфері енергозбереження застосовують фінансові санкції, згідно ст.ст. 98, 101-1, 102, 188 КУоАПП:
• Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства, штраф від 10-100 н/о мінімумів доходів громадян.
• Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів - систематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне використання електричної енергії для освітлення, штраф від 10-100 н/о мінімумів доходів громадян.
• За недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження - штраф від 10-100 н/о мінімумів доходів громадян.
• Експлуатація паливо- і енерговикористовуючого устаткування без засобів автоматичного регулювання, або приладів енергетичного контролю, або теплоутилізаційного обладнання, передбачених проектом, або у разі їх несправності, штраф від 10-100 н/о мінімумів доходів громадян.
• За невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження, щодо усунення порушень законодавства про енергозбереження, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або надання недостовірної інформації щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, створення перешкод для доступу до енергоспоживаючих об'єктів та до приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів штраф від 20-150 н/о мінімумів доходів громадян.
Застосовуються економічні санкції згідно ст.23 ЗУ "Про енергозбереження":
• Застосування економічних санкцій за непроведення державної експертизи об'єктів, що визначені обов'язковими до проведення перевірки.


Похожие:

Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconРішення виконкому Броварської міської ради від 11. 12. 12 №564 Нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії по кп «Броваритепловодоенергія» на 2013 рік №
Нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії по кп «Броваритепловодоенергія» на 2013 рік
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconЗакон україни про забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями...
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconПрограма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки
Загальна характеристика програми з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconРішення № -6/2011 21 жовтня 2011 року м. Сторожинець Про Програму з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Сторожинецького району на 2012 2015 роки
...
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconРішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних...
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconЗакон України від 18. 03. 2004 року №1621-iv "Про державні цільові програми" Постанова кму від 31. 01. 2007 р. №106 "Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм"
Постанова кму від 31. 01. 2007 р. №106 "Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм"
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconРеферату : Нормування праці Розділ : Трудове право України Нормування праці
Нормування праці є складовою частиною (функцією) управління виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці (часу) на виконання...
Постанова кму від 15. 07. 97р. №786 \"Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві\" iconПрограма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010
Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10—12 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов