Підстава здійснення перевірки icon

Підстава здійснення перевіркиНазваниеПідстава здійснення перевірки
Дата конвертации10.11.2013
Размер61.92 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Overview

Лист1
Лист 2


Sheet 1: Лист1

Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
(наказ, розпорядження тощо)
ЗУ"Про правовий режим територі, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 №791а-XII" Постанова КМУ від 20.12.2000 № 1869 "Про затвердження Поярдку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безмовного (обов'язкового) відселення" Указ Президента України від 06.04.2011 №393/2001 "Про затвердження Положення про Державне Агентство України з управління зоною відчуження" • Дотримання правового режиму на території зони відчуження та умов спеціального договору, дотримання законодавства в т.ч. щодо проведення гсоподарської та природоохоронної діяльності підприємствами, установами та організаціями. • Проведення всіх робіт, виконання всіх заходів (ведення виробничої, сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої діяльності, яка визначена законодавством України), а також будівництва.
• Винесення або вивезення з будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, хатніх речей, іншого рухомого майна, землі, глини, піску, торфу, деревини, а також заготовку і вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей.
• Транзитний проїзд усіх видів транспорту;
• Дотриманням норм і правил щодо будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і закриття сховищ для їхнього поховання;
При контрольних заходах здійснює ться перевірка документів, що підтверджують дотримання умов зазначених у спеціальному дозволі, виконанням вимог радіаційної та інших умов провадження ідяльності в зоні відчуження відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок "Чорнобильської катастрофи" Законодавчо не регламентовано.
Виходячи з практики контроль за дотриманням умов дозволів здійснються 1 раз на 2 роки на підставі планів проведення плановиз перевірок, який складається щороку на рік.
Законодавчо не регламентовано.
Виходячи з практики тривалість контрольного заходу триває до 7 днів. У особливих випадках до 14 днів.
^ Наказ на здісйнення перевірки, віданий керівником ДАВЗ на підставі плану проведення контрольних заходів • Законодавчо не регламентовано.
• Тривалість визначається виходячи з потреби, в т.ч. щодо перевірки рівня забруднення, отрманих дох опромінення і т.п.
• Наказ керівника ДАВЗ, виданий на підставі подання правоохоронних органів (міліції, прокуратури), скарг працівників підприємств зони про порушення, або інформації третіх осіб про порушення правового режиму території зони відчуження Посвідчення співробітника ДАВЗ України За результатами здійснення заходу нагляду може бути прийнято рішення про призупиення та/або анулювання спеціального дозволу.
ДАЗВ має право зупинити дію спеціального дозволу у разі: • порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу; • невиконання умов спеціального дозволу суб'єктом діяльності у визначений ДАЗВ термін.
У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії спеціального дозволу, ДАЗВ приймає рішення про поновлення його дії.
ДАЗВ має право анулювати спеціальний дозвіл у разі: • виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу спеціального дозволу чи в документах, що додаються до неї; • передачі суб'єктом діяльності спеціального дозволу іншій особі; • повторного або грубого порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу.
Мотивоване рішення про зупинення дії або його анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта діяльності у 5-денний термін.

Відповідальність за порушення правового режиму в зонах, що зазнали радіоактивного
забруднення
Особи, винні у порушенні встановленого Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильсокї катастрофи" правового режиму в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення, а також у невиконанні приписів державних органів, які здійснюють контроль у цій галузі,
- несуть встановлену законодавством кримінальну, адміністративну, матеріальну чи іншу відповідальність. а саме:
Стаття 46-1 КУпАП: Порушення вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

Стаття 95 КУпАП: Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 188-5 КУпАП: Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-18 КУпАП: Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 267-1 КК України : Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
1. Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження,
промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів -
карається штрафом від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Придбання з метою використання або збуту об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, якщо факт їх походження із зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення заздалегідь відомий винній особі, -
карається штрафом від сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з метою збуту, або збут об'єктів, визначених у частині першій цієї статті, -
караються штрафом від сімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той
самий строк.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені службовою особою або повторно, а також якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Стаття 274 КК України: Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
1. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Sheet 2: Лист 2

ЛистПохожие:

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Указом Президента України від 23. 11. 2011 р. 1067/2011 Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим Кодексом податків та зборів, • податкові...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов