Підстава здійснення перевірки icon

Підстава здійснення перевіркиНазваниеПідстава здійснення перевірки
Дата конвертации10.11.2013
Размер230.19 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові (виїзні) ^ Позапланові (виїзні) Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ «Про електроенергетику», Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року, Правила Оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України) ЗУ «Про природні монополії» ЗУ "Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності" ЗУ «Про засади функціонування ринку природного газу» від 08.07.2010 № 2467- VI ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 № 1775-III ЗУ «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу». ЗУ "Про теплопостачання" Постанова КМУ від 17.09.2008 № 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання" • Додержання ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої діяльності у сфері енергетики та теплопостачання, у тому числі й господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії. • Стан платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії. • Перевірка договорів на купівлю електроенергії, виробленої з алтернативних джерел енергії, оптовим ринком ел.енергії на підтвердження державних гарантій. • Правильність встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (для СПД, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і ел.енергії та використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії)

• Ліцензії та інші, повязані із виконанням Умов Правил здійснення певних видів господарської діяльності, нформацію або звіти про ліцензовану діяльність ліцензіата, які необхідні НКРЕ для виконання своїх обов'язків. • З високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік. • Із середнім - не частіше ніж один раз на два роки. •З незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років.

Не більше 15 робочих днів. Для суб'єктів малого підприємництва - не більше 5 робочих днів.
Наказ пропроведення перевірки та посвідчення про плановий захід з здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки, План заходів із здійснення державного нагляду (контролю) на відповідний рік, затверджений наказом НКРЕ до 10 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до 2 робочих днів, для ліцензіантів, які здійснюють постачання, зберігання, транспортування та розподіл газу - не більше 3 днів Наказ про проведення перевірки та посвідчення про позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки. • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
•Перевірка виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок
Службове посвідчення та посвідчення на планову/позапланову перевірку • Застереження • Попередження про необхідність усунення порушень. • Накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії. • Анулювання ліцензії (ст.21 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності)
Указ Президента України від 23.11.2011 №1059 "Положення про НКРЕ". ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Постанова НКРЕ від 19.05.2011 №881 "Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу". Постанова НКРЕ від 08.02.1996 № 3 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії». Постанова НКРЕ від 13.06.1996 № 15 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами». Постанова НКРЕ від 13.06.1996 № 15/1 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом». 5. Дотримання енергоспостачальником вимог Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою КМУ від 26.07.99 № 1357. 6. Дотримання умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 7. Дотримання умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. 8. Дотримання енергопостачальником Правил користування електричною енергією при погодженні кошториса витрат на утримання технологічних електричних мереж • Фінансова та господарська звітність, у якій ліцензована діяльність відображена окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності, та за кожною окремою електростанцією потужністю більше 100МВТ. • Додаткова звітність, визначена НКРЕ в установленому порядку. • Інвестиційні програми та техніко-економічне обгрунтування до них. • Звіт щодо виконання завдань інвестпрограми за минулий рік.
•Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.
• Неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
• Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. • Виникнення спірних питань у кошторисі витрат на утримання технологічних електричних мереж
ст.17 ЗУ "Про природні монополії" : • За несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до 200 н/о мінімумів доходів громадян . • За ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - до 1000 н/о мінімумів доходів громадян; • Невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - до 5 тисяч н/о мінімумів доходів громадян;
Постанова НКРЕ від 12.08.1996 № 36 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Постанова НКРЕ від 11.10.1996 № 152 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами». Постанова НКРЕ від 16.12.1996 № 256 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії».
Постанова НКРЕ від 19.10.1998 № 1349 «Про затвердження рішень Ради ринку від 08.10.98 р. (протокол № 12)»: Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії.
Постанова НКРЕ від 29.07.1999 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб‘єктів підприємницької діяльності».
Постанова НКРЕ від 22.01.2001 № 47 «Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для
• Дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. • Додержання ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. • Додержання ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності з оптового постачання електричної енергії. • Дотримання нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльност, які отримують у НКРЕ ліцензії на постачання електричної енергії та/або природного газу за нерегульованим тарифом. • накладення штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених законодавством;
• складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом» Постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ». Постанова НКРЕ від 25.12.2002 № 1455 «Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ».
Постанова НКРЕ від 07.02.2003 № 122 «Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці». Постанова НКРЕ від 12.10.2005 № 895 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій».
• Дотримання СГД, що здійснюють діяльність з виробництва електроенергії, з оптового постачання електроенергії, з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами, з постачання електроенергії за регульованим тарифом, порядку отримання, оплати ліцензій та подання фінансової звітності. ст 31. ЗУ "Про теплопостачання" Штрафні санкції, що застосовуються до СПД за правопорушення у сфері теплопостачання:
• за неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 500 н/о мінімумів доходів громадян;
• за невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання рішень чи приписів - до 300-x н/о мінімумів доходів громадян;
• за порушення ліцензійних умов або діяльність з простроченою ліцензією - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
• за необґрунтоване застосування тарифів на виробництво теплової енергії та її транспортування чи постачання або завищення нарахування плати за фактично відпущену теплову енергію споживачу (покупцю) - до 300-х н/о мінімумів доходів громадян;
Постанова НКРЕ від 12.10.2005 № 896 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії". Постанова НКРЕ від 12.10.2005 № 897 «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками».
Постанова НКРЕ від 02.11.2005 № 997 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії». Постанова НКРЕ від 26.04.2006 № 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії».
• Дотримання порядку проведення процедур закупівлі ліцензіатами з виробництва теплової, електричної енергії з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії . • Дотримання Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії. • Дотримання Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. • ст.103 ч.1 КУоАПП - Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, - попередження або штрафу на громадян від 1-5 н/о мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 3-8 н/о мінімумів доходів громадян.
Постанова НКРЕ від 04.05.2006 № 562 «Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» Постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487 «Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу» Постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996 «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення» Постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198 «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів» • Дотримання порядку отримання компенсації втрат (або вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом постачання електричної енергії споживачам (крім населення та населених пунктів) за тарифами, диференційованими за періодами часу, компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення, компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів. • ст.188 ч.21 КУоАПП - Стаття 188-21. За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
• попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

^ Постанова НКРЕ від 22.01.2009 № 32 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» • Дотримання Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу. • Форма власності, установлена потужність генеруючого обладнання, характеристики генеруючого обладнання тощо; • Розрахунок собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії );
• Визначення собівартості виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг, довідку про чисельність персоналу суб’єкта господарювання, довідку про балансову вартість основних фондів із розбивкою за групами станом на дату подання заяви щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання)
xxx протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів • Подання заяви СГД, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії в установленому законодавством порядку за умови використання альтернативних джерел енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, газу метану від дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів (з використанням гідроенергії - лише малі гідроелектростанції, установлена потужність кожної з яких не перевищує 10 МВт) Припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії, за рахунок:
• .закінчення строку дії «зеленого» тарифу;
• подання суб’єктом господарювання до НКРЕ неповного пакета документів або надання недостовірної інформації у зазначених документах;
• анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.
• Проектно-кошторисна документація на будівництво об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії
• Висновок експертної організації стосовно фактичного рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва цього об’єкта, отриманий відповідно до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15 червня 2012 року № 749, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 678/21990
• У разі виробництва суб’єктом господарювання електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 01 січня 2013 року - підтвердження рівня питомої ваги матеріалів та сировини українського походження у вартості виробництва сонячних модулів, які використовуються на цих об’єктах.
34. Постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 1052 «Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та внесення змін до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» • Правомірність складання інвестиційної програми подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії,
місцевими (локальними) електромережами, та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
• інформація про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на момент закінчення діючої інвестиційної програми з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;
• опис робіт, запланованих на прогнозний період;
• перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на прогнозний період, з розбивкою на етапи закупівель (квартали);
• техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми, включаючи термін окупності та визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми;
xxx • подання не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми матеріалів енергопередавальною організацією з метою обгрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, • Зняття з тарифу сум перевищення вартості закупівель Інвестиційної програми більше ніж на 5 %.
• обгрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси) заводів-виробників, або їх офіційних представників в Україні (не менше двох), або зведені протоколи проведених тендерів попереднього року з урахуванням прогнозного рівня інфляції, зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке передбачено в цих проектах, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис.грн;
• джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до діючих структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;
• зобов'язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми;
• інформацію про використання коштів, передбачених на реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній звітний період поточного року;
• розрахунок періоду відновлення обладнання за відповідними різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів інвестиційної програми.
ЗУ «Про засади функціонування ринку природного газу» ЗУ «Про природні монополії»
ЗУ «Про нафту і газ» ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
ЗУ «Про газ (метан) вугільних родовищ» Постанова КМУ від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання» Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом». Постанова НКРЕ від 19.04.2012 № 420 «Про затвердження Порядку доступу до єдиної газотранспортної системи України»
• Дотримання законодавства з питань електроенергії у нафтогазовому комплексі. • Додержання ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу. • Додержання ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, із зберігання природного газу, постачання природного газу за регульованим тарифом, з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти магістральними трубопроводами, з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.
• Журнали, калькуляції собівартості, книги інші форми бухгалтерського обліку ведення операцій на ринку природного газу. • Фінансові відомості про види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. • Фінансова звітність підприємств, які провадять господарську діяльність з видобування природного газу • Інформація про заплановані на наступний календарний рік показники повної собівартості видобутого природного газу, рентної плати, а також прогнозованих обсягів видобування природного газу для формування, розрахунку та встановлення закупівельних цін на природний газ. • З високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік. • Із середнім - не частіше ніж один раз на два роки. •З незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років. Не більше 15 робочих днів. Для суб'єктів малого підприємництва - не більше 5 робочих днів. Наказ пропроведення перевірки та посвідчення про плановий захід з здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки, План заходів із здійснення державного нагляду (контролю) на відповідний рік, затверджений наказом НКРЕ для ліцензіантів, які здійснюють постачання, зберігання, транспортування та розподіл газу - не більше 3 днів • Надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування • Перевірка виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.

Наказ про проведення перевірки та посвідчення про позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки. ст.23 ЗУ "Про Про засади функціонування ринку природного газу" • Попередження про необхідність усунення порушень. • Штрафні санкції за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої відповідними ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу штраф 100-10000 н/о минимумів доходів громадян. • Штрафні санкції за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень НКРЕ - штраф 500-50 000 н/о доходів громадян. • Зупинення дії ліцензії • Анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії.
• Додержання встановлених тарифів (їх структури) на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами, транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами, постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ. • Дотримання законодавства з питань забезпечення захисту прав споживачів з питань, що стосуються цін і тарифів на природний газ, надійності його постачання, а також отримання ними якісних послуг, що надаються суб'єктами природних монополій . • Дотримання правил надання населенню послуг з газопостачання. • Інформація від учасників ринку природного газу про ціни і тарифи на природний газ та послуги, що підлягають регулюванню 3. Подання заяви про перегляд або встановлення тарифів на транспортування газу ст.6.2 ЗУ "Про забезпечення комерційного обліку природного газу":
• У разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку - застереження;
• У разі невжиття суб'єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25000 н/о мінімумів доходів громадян.
Постанова КМУ від 16.05.02р. № 620 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)» Постанова КМУ від 05.07.2006 № 938 «Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови КМУ від 09.12.1999 № 2246»
Постанова КМУ від 08.12.2006 № 1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення» Постанова НКРЕ від 04.09.2002 № 983 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації» Постанова НКРЕ від 30.07.1999 № 993 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти»
• Дотримання порядку укладання договорів за типовими формами на купівлю-продаж природного газу, транспортування природного газу магістральними трубопроводами, зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, приєднання до газових мереж, розподілу природного газу, постачання природного газу за регульованим тарифом, господарського відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами). • Додержання Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи ст.188 ч.21 КУоАПП - Стаття 188-21: • За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
- попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Постанова НКРЕ від 25.12.2008 № 1529 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ такими, що втратили чинність» Постанова НКРЕ від 22.06.00р № 701 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ» Постанова НКРЕ від 20.02.02р № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ»
Постанова НКРЕ від 04.09.02р. № 984 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами»
Постанова НКРЕ від 29.05.03р. № 475 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання»
Постанова НКРЕ від 29.05.03р. № 476 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання» Постанова НКРЕ від 30.09.2005 № 857 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами»
Постанова НКРЕ від 30.09.2005 № 858 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами» Постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 8 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ» 25. Постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 9 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами».
Постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 10 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом» Постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 11 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»
Постанова НКРЕ від 13.01.2010 № 12 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»
Постанова НКРЕ від 10.02.2011 № 212 «Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)»
Постанова НКРЕ від 31.03.2011 № 469 «Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу»
Постанова НКРЕ від 29.07.1999 № 983 «Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності» • Дотримання прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні. • Дотримання нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом. • Дотримання алгортиму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств. • Інформація НАК "Нафтогаз України" про використання природного газу в розрізі регіонів, інформація від газових підприємств про укладені договори на його поставку, довідку про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами, звіт про надходження газу та його реалізацію за регіонами, стан створення та використання страхового запасу газу, розрахунки з експортерами або газодобувними підприємствами за поставлений споживачам газ, а також розрахунки споживачів з постачальниками за фактично використаний газ.
до 10 календарних днів • відповідно до постанови КМУ від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом» проводиться у приміщенні НКРЕ ст.23 ЗУ "Про Про засади функціонування ринку природного газу" • Штрафні санкції за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої відповідними ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності на ринку природного газу-штраф 100-10000 н/о минимумів доходів громадян.
Постанова НКРЕ від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»
• Додержання показників інвестиційного проекту (програми) • Інформація про загальний техніко-економічний стан ліцензіата з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;
• Опис робіт, запланованих на планований період;
• Перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на планований період, з розбивкою на етапи закупівель (щоквартально);
• Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, окремо по кожному заходу;
• Обґрунтування вартості запланованих робіт та закупівель товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси) заводів-виробників або їх офіційних представників в Україні;

терміну аналізу та невиїзної перевірки не встановлені • подання ліцензіатом до першого жовтня року, що передує планованому періоду, проводиться у приміщенні НКРЕ п.3.7.Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, що затверджений постановою НКРЕ від 28.11.11р. № 2255 - ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕ. Якщо ліцензіат не погоджується із зазначеним, НКРЕ може прийняти рішення щодо проведення відповідної експертизи .
• Інформацію щодо застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів з урахуванням цін підприємств-виробників; • Зведені кошториси проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке передбачено в цих проектах, загальною вартістю однотипного обладнання понад 10 тис. грн, а для газотранспортних та газозберігаючих підприємств - понад 100 тис.грн;
• Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, а також окремо по кожному виду робіт, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на планований період;
• Зобов'язання ліцензіата за результатами реалізації інвестиційної програми щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу та щодо поліпшення якості надання послуг у сфері ліцензованої діяльності;
• Інформація про використання коштів, передбачених на реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній звітний період поточного року;
• Розрахунок періоду відновлення обладнання за відповідними різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів інвестиційної програми;
• Копія відповідного договору щодо запозичення коштів та прогнозований графік користування запозиченими коштами.Похожие:

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Указом Президента України від 23. 11. 2011 р. 1067/2011 Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Проведення всіх робіт, виконання всіх заходів (ведення виробничої, сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої діяльності,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим Кодексом податків та зборів, • податкові...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов