Підстава здійснення перевірки icon

Підстава здійснення перевіркиНазваниеПідстава здійснення перевірки
Дата конвертации10.11.2013
Размер55.53 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Підстава здійснення перевірки
Предмет
здійснення перевірки та документи, що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
^ Відповідальність за порушення законодавства
Періодичність Тривалість Підстави проведення
Тривалість Підстави проведення
ЗУ «Про телекомунікації» ЗУ «Про радіочастотний ресурс України» Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. 1067/2011 Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ 13.12.2012 р. № 649, зареєстрованого Мінюстом 10.01.2013 р. № 92/22624
Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ 27.12.2012 р.№ 684, зареєстрованого Мінюстом 22.01.2013 р. № 175/227707

• Дотримання вимог законодавства у сферах телекомунікації та користування радіочастотним ресурсом України : • діяльність суб'єктів ринку телекомунікацій, в т.ч. якість телекомунікаційних послуг; • наявність передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій; • додержання ліцензійних умов операторами, провайдерами телекомунікацій; • додержання суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій; • вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж; • дотримання операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах.
• Дотримання законодавства у сфері користуванням радіочастотним ресурсом України (далі - РЧР) у смугах радіочастот загального користування та додержанням суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), вимог законодавства України щодо реалізації РЕЗ та ВП, порядку їх маркування, в т.ч. наявність передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування РЧР; • додержання ліцензійних умов користування РЧР; • дотримання вимог законодавства щодо користування РЧР фізичними особами, юридичними особами, їх відокремленими підрозділами; • факти порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування РЧР; • виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень; • дотримання користувачем РЧР встановленого терміну початку використання та повного освоєння визначеного РЧР; • достовірність відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування РЧР, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам; • дотримання суб'єктами господарювання встановленого порядку реалізації РЕЗ та ВП.
• Документи оператора телекомунікацій та суб'єктів нагляду, що користуються РЧР, для надання телекомунікаційних послуг, вивчаються п.3.6 рішення НКРЗІ від 13.12.2012 р. № 649 та п.3.5 рішення НКРЗІ від 27.12.2012 р.№ 684 відповідно.
Не частіше ніж 1 раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗІ

Строк проведення планових перевірок не повинен перевищувати 25 робочих днів, з яких: до 5 днів – для перевірки документів, наданих суб’єктами господарювання, пов’язаних з провадженням діяльності на ринку телекомунікацій та у сфері користування радіочастотним ресурсом, до 11 днів – здійснення планової перевірки на території та приміщеннях суб’єктів господарювання, до 9 днів – оформлення результатів перевірки, під час якого від суб'єкта господарювання може отримуватись додаткова інформація, пояснення та інші матеріали
На підставі Плану перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій та Плану перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування, які затверджується НКРЗІ щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому та на підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки в межах поточної діяльності НКРЗІ. До 10 робочих днів Для суб’єктів ринку телекомунікацій :
• письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;
• з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;
• у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів;
з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу;
• з метою перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам (за розпорядженням Голови НКРЗІ).
Для користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування :
• письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
• з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;
у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, • або неподання таких документів;
з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу;
• з метою перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам (за розпорядженням Голови НКРЗІ).

Посвідчення уповноваженого НКРЗІ для здійснення державного нагляду, зразок якого затверджено рішенням НКРЗІ від 17.05.2012р. № 241

Посвідчення на проведення перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій, зразок якого затверджено рішенням НКРЗІ від 13.12.2012р. № 649

Посвідчення на проведення перевірки користувача радіочастотного ресурсу України, зразок якого затверджено рішенням НКРЗІ від 27.12.2012р. № 684

Відповідно до ч. 1 ст.75 ЗУ «Про телекомунікації» особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, притягуються до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до закону.
Згідно ст. 243 КУпАП Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс (статті 144, 145, 147, 148-1 – 148-5 і 188-7).
Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації складає протоколи про правопорушення відповідно до статті (статті 144 – 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 188-7.
Статтею 55 Закону України «Про телекомунікації» передбачено анулювання ліцензій.
Відповідно до частини четвертої статті 70 цього Закону передбачено, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, має право прийняти рішення щодо вилучення (повністю або частково) в оператора телекомунікацій номерного ресурсу.
Відповідно до частини першої статті 58 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.
Статтями 38 та 45 цього Закону за порушення законодавства в сфері радіочастотного ресурсу України передбачено анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію.
Відповідно до частини першої статті 56 цього Закону, УДЦР і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.
Статтею 18 цього Закону передбачено, що у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.Похожие:

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Проведення всіх робіт, виконання всіх заходів (ведення виробничої, сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої діяльності,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим Кодексом податків та зборів, • податкові...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов