Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) icon

Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)НазваниеВідповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
страница1/6
Дата конвертации10.11.2013
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


Overview

Лист1
Лист2
Лист3


Sheet 1: Лист1Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
^ Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення

ЗУ "Про Національний банк України"
ЗУ "Про банки і банківські операції" Постанова НБУ N 338 від 21.09.2007 «Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України»
п.п 14 п.1 ст.7, п.2 ст.44 ЗУ "Про Національний банк України", планова та виїзна позапланова, п.2.3 Положення про Порядок: 1. Дотримання правил купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках. 2. Дотримання вимог законодавства України під час проведення розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів.
3. Дотримання вимог законодавства України в разі відкриття, ведення та здійснення розрахунків через кореспондентські рахунки
банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентські рахунки банків - нерезидентів у гривнях.
4. Дотримання вимог законодавства України під час проведення розрахунків клієнтів у разі застосування до них або їх контрагентів - нерезидентів спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 5 Дотримання вимог законодавства України в разі залучення, повернення та обслуговування кредитів, позик в іноземній валюті, що отримані резидентами від нерезидентів.
1. Сукупність документів, що характеризують валютні операції, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, з урахуванням обсягу валютних операцій, які проводив банк (фінансова установа) протягом періоду, що перевіряється, завдань виїзної або невиїзної перевірки, методу (комплексного або за окремими питаннями) та порядку (суцільного або вибіркового) перевірки, уключаючи установчі документи; протоколи, засідань органів управління банку (фінансової установи); накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками банку (фінансової установи); акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти), акти виконаних робіт (наданих послуг), вантажні митні декларації; первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи; документи, що пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності банку (фінансової установи), у тому числі ті, що містять банківську таємницю; не частіше одного разу на рік відповідно до плану перевірок, який складають щороку Департамент і валютні
підрозділи та затверджує Голова Національного банку або уповноважена ним посадова особа Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво
Департаментом
Строк проведення перевірок до 20 робочих днів включно. Зазначений строк може бути продовжений до 20 робочих днів у разі проведення виїзної перевірки - керівником виїзної перевірки шляхом доповнення до доручення; • Відповідно до загального плану перевірок НБУ, за участю Департаменту та власних щоквартальних планів валютних підрозділів НБУ • Письмове доручення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними посадових осіб Департаменту, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків дійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом за наявності таких підстав:
1. Щодо яких отримана письмова інформація про порушення ними валютного законодавства;
2. Аналіз статистичної звітності та/або інших документів яких свідчить про можливі порушення валютного законодавства;
3. Протягом двох років не проводилася перевірка комплексним методом жодного відокремленого підрозділу в регіоні.
Строк проведення перевірок до 20 робочих днів включно. Може бути продовжений до 20 робочих днів: • у разі проведення виїзної перевірки - керівником виїзної перевірки шляхом доповнення до доручення; • у разі проведення невиїзної перевірки - відповідно до рішення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами, за дорученням яких була призначена невиїзна перевірка, Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом. 1. Звернення органів валютного контролю, інших державних контрольних і правоохоронних органів на підставі результатів здійснених ними перевірок, (п.2.2 Положення про Порядок) 1. Доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та 2. Службове посвідчення (паспорта чи документа, що його замінює) За результатами перевірок, що здійснені працівниками центрального апарату та територіальних управлінь НБУ, перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних органів валютного контролю, інших матеріалів, які свідчать про факти порушень банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв'язку валютного законодавства застосовуються санкції: (п.2. Положення про валютний контроль) 1. За здійснення банками або іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку операцій з валютними цінностями, що не потребують індивідуальної ліцензії, без одержання генеральної ліцензії НБУ- штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованих у валюту України по курсу НБУ на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків
2. Наявні заяви, скарги та інша інформація, що можуть свідчити про порушення валютного законодавства, а також звернення цих органів за матеріалами, отриманими в результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності, за фактами порушення кримінальних справ та провадження в справах про адміністративне правопорушення (п.2.2 Положення про Порядок); 2. За здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції,. без одержання індивідуальної ліцензії НБУ- штраф в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні, установленим НБУ на день здійснення таких операцій, за винятком 10 випадків, встановлених у п.2.2. Положення 3. За торгівлю іноземною валютою без одержання ліцензії Національного банку та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком - штраф в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків.

6. Дотримання правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України та в межах України за дорученнями фізичних осіб і
отримання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону та в межах України іноземної валюти.
7. Дотримання вимог законодавства України під час здійснення за дорученням клієнтів операцій з переказування валютних цінностей
за межі України. 8. Дотримання встановлених вимог щодо використання режимів рахунків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та рахунків нерезидентів (представництв нерезидентів) у валюті України.
9. Виконання функцій агента валютного контролю.
3. Результати аналізу статистичної звітності, що свідчать про можливі порушення валютного законодавства (у т.ч. за письмовим чи усним дорученням керівника невиїзної перевірки або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом).( п.2.2, 6,1 Положення про Порядок); 4. За невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів, що стосується платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій, вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності - позбавлення генеральної ліцензії Національного банку на право здійснення валютних операцій* або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента.
10. Дотримання правил торгівлі банківськими металами та вимог щодо відкриття та використання рахунків у банківських металах, що відкриті в банках України та банках-нерезидентах.
11. Дотримання обмежень щодо використання на території України іноземної валюти як застави.
12. Дотримання встановлених вимог щодо декларування валютних цінностей, які належать банку (фінансовій установі) та знаходяться
за межами України.
13. Дотримання вимог валютного законодавства під час проведення власних валютних операцій, що пов'язані з господарською
діяльністю банку (фінансової установи).
2. Договор про надання фінансових послуг 3.Звіти, сформовані за допомогою програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання 4. Негативні тенденції на валютному ринку України, що виявлені під час виконання Національним банком України законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України за письмовим чи усним дорученням керівника невиїзної перевірки або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом). (п.2.2, 6.1 Положення про Порядок); 5. У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до НБУ, документів, що підтверджують факт порушення (п.3.3. Положення про валютний контроль) проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту і валютних підрозділів 5. Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій - позбавлення генеральної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25 % від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами з порушенням законодавства. Розмір штрафу визначається з різниці між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативно визначеною, якщо згідно із законодавством дозволено проводити окремі валютні операції у встановлених сумах.
6. За нездійснення функцій агента валютного контролю в частині інформування відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами валютного законодавства: порушення порядку інформування - штраф в розмірі 120 н/о мінімумів доходів громадян • за порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, - штраф в розмірі 3 н/о мінімумів доходів громадян за кожний день порушення,

14. Дотримання інших, що були чинними в період, що підлягає перевірці, актів законодавства, у тому числі нормативно-правових
актів Національного банку, з питань валютного регулювання, контролю та ліцензування.
15. Дотримання правил здійснення юридичною особою валютних операцій відповідно до генеральної ліцензії на проведення валютних операцій, наданої Національним банком, а її структурними підрозділами - відповідно до дозволу, наданого юридичною особою 16 Дотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання до Національного банку та його
територіальних управлінь звітності про валютні операції.
4.Декрет КМУ від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", 5. Постанова НБУ № 49 від 08.02.2000р "Про затвердження Положення про валютний контроль" 3. Фінансова стійкість банку та його вплив заходів банку на міжбанківський валютний ринок дані статистичної звітності та/або інших документів. xxx 6. Інші підстави, які передбачені законодавством України,у тому числі за письмовим чи усним дорученням керівника невиїзної перевірки або за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом). (п.2.2, 6,1 Положення про Порядок). 1. Доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) 2. Службове посвідчення (паспорта чи документа, що його замінює) фахівців відділу валютного контролю. 3. Проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту і валютних підрозділів • за порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, - штраф в розмірі 60 н/о мінімумів доходів громадян, • порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, - штраф в розмірі 3% від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний державний орган, але не менше 60 і не більше 120 н/о мінімумів доходів громадян. 7. За нездійнення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами розмір одного штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу(п.2.5 Положення). 8. За здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку- штраф на резидента у розміру, еквівалентному сумі валютних цінностей (при розрахунку за гривню - на суму таких розрахунків) (п.2.6 Положення).
5. Постанова НБУ від 29.12.01 № 563"Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів"
4.Валютні операції ( на суму, що перевищує еквівалент 50 000 євро, та операції з готівковою іноземною валютою на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро), що вибрані вповноваженими працівниками на власний розсуд та проводилися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, 5. Перевірка валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності окремим нормам чинного протягом цього періоду валютного законодавства (виїзна позапланова та камеральна, п.2.3 Положення про Порядок) 1. Сукупність документів, що характеризують валютні операції, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці. 2. Довідки, пояснення, документи та матеріали, у тому числі ті, що містять банківську таємницю; xxx 7. Наявність у Департаменту або валютного підрозділу інформації, зокрема одержаної під час надання банками (фінансовими установами) відповідних пакетів документів, щодо здійсненої або запланованої реорганізації банку (фінансової установи) чи його (її) підрозділів або щодо припинення діяльності підрозділів банку (фінансової установи). (позапланова перевірка) 9. За невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декаларування валютних цінностей та іншого майна - штраф 10 н.о мінімумів доходів громадян за кожний звітний період, • за порушення порядку декларування - штраф 20 н/о мінімумів доходів громадян (п.2.7 Положення). 10. За несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої звітності - штраф 100 н/о мінімумів доходів громадян (п.2.8 Положення). 11. За одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації в НБУ договорів з борговими зобов'язаннями перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами - штраф - 1% від суми одержаного кредиту чи позики в іноземній валюті, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів. (ст.73.9.ЗУ "Про банки та банк.діяльність") 12. ст.166 КУпАП - адмін.штраф 60-80 н/о мінімумів доходів громадян за неподання документів при ліквідації.
1. ЗУ "Про національний банк України" 2. Постанова НБУ від 12.12.12р. № 502 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" 3. Постанова НБУ N 338 від 21.09.2007 «Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України» 4. Постанова НБУ від 29.12.01 № 563"Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів"
1. Перевірки пунктів обміну іноземної валюти банків, фінансових установ та юридичних осіб, які діють на підставі агентських договорів з банками та фінансовими установами щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, своєчасності повідомлення НБУ щодо зупинення та поновлення роботи обмінних пунктів. 2. Дотримання встановлених порядків обліку валютно-обмінних операцій, застосування реєстраторів розрахункових
операцій, обмінних курсів, вимог з організації охорони та технічного стану приміщень пунктів обміну
1. Договір про відкриття пункту обміну валюти з агентом - фінансовою установою або юридичною особою, що не є фінансовою установою, статутний капітал якого становить не менше ніж 250000 гривень та установчими документами якого передбачено надавати фінансові послуги з обміну валют. 2. Іінформація банка (фінансової установи) про:
наявність одного або кількох технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків, наявність довідників для визначення справжності банкнот і довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків, наявність РРО, забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей і бланків суворої звітності;
не рідше одного разу на півроку.
терміни не встановлено відповідно до планів перевірок пунктів обміну, складених на кожний квартал Департаментом та валютними
підрозділами і затверджених відповідно директором Департаменту, начальником територіального управління Національного банку або
вповноваженими ними посадовими особами Національного банку, територіального управління Національного банку, які за розподілом
функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами
протягом 14 робочих днів з дати надходження нотаріально засвідченої копії договору з агентом та відповідних документів 1. У разі надходження заяви від платника податків щодо погодження договору -невиїзна позапланова (п.2.5. Інструкції) 2. У разі надходження заяви щодо реєстрації пунктів обміну валюти (п.2.6. Інструкції). 3. За письмовим (усним) дорученням директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку, вповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, територіальними управліннями Національного банку, а також за письмовим (усним) дорученням Голови Національного банку (уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом). (п.9.1 Положення про порядок)
1. Відповідним доручення, яке видає фахівцям керівник НБУ, який призначив перевірку пункту обміну. 2. Службове посвідчення.
Перевірки пунктів обміну можуть проводитися разом з податковими органами та/або правоохоронними органами за їх згодою
1. Скасування рішення про реєстрацію пункту обміну валюти в разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим працівникам Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для здійснення перевірки або систематичного (два і більше разів) порушення пунктом обміну валюти порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України протягом останніх 12 місяців, (п.2.12 Інструкції). 2.Відмова в погодженні договору з агентом у разі відсутності документів, невідповідності положень договору вимогам законодавства України, порушення агентом валютного законодавства протягом останніх шести місяців, які передують дню звернення.
3. Копія документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда);
4. Копія висновку територіального управління про погодження агентського договору, укладеної банком (фінансовою установою) з агентом;
5. Інформація про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів НБУ щодо технічного стану та організації охорони. 6. Довідки про реєстрацію пункту обміну територіальним управлінням Національного банку;
7. Накази та інші документи банку (фінансової установи) або агента, первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи, дані про операції поточного дня;
3. Відмова в реєстрації пункту обміну валюти у разі відсутності одного з документів або їх не відповідності, відмови в погодженні територіальним управлінням агентського договору між банком (фінансовою установою) та агентом, наданні банком (фінансовою установою) недостовірної інформації, застосування до банку (фінансової установи) заходів впливу протягом останніх 6 місяців, що передують поданню звернення, за порушення валютного законодавства щодо здійснення валютно-обмінних операцій, скасування реєстрації 4. Скасування рішення про погодження договору між банком (фінансовою установою) і цим агентом у разі виявлення факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних документах або відмови в доступі НБУ або систематичного (два і більше разів) порушення протягом останніх 12 місяців пунктами обміну валюти (двома і більше) одного агента порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій (п.2.13 Інструкції)
2. Дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій касами банку, Дотримання встановлених вимог щодо використання готівкової іноземної валюти на території України (п.2.1. Положення про порядок) 8. Документи, пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності пункту обміну або каси (документи про реєстрацію РРО тощо) 9. Касові документи раз на рік Строк проведення перевірок до 20 робочих днів уключно. Зазначений строк може бути продовжений до 20 робочих днів у разі проведення виїзної перевірки - керівником виїзної перевірки шляхом доповнення до доручення; відповідно до планів перевірок кас банків (фінансових установ), які складаються на кожний рік (за потреби) окремо Департаментом і
валютними підрозділами та затверджуються відповідно директором Департаменту, начальниками територіальних управлінь Національного банку або вповноваженими ними посадовими особами Національного банку, територіальних управлінь Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами.
Строк проведення перевірок до 20 робочих днів уключно за рішенням Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або вповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіальних управлінь Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами, яке оформляється у формі доручення. Валютні підрозділи проводять такі перевірки без узгодження з Департаментом.
1.Доручення на проведення перевірки. 2. Службове посвідчення п.73.9 ЗУ "Про банкі та банківські операції", ст.166-5 КУпАП за порушення законодавства, що регулює переказ коштів та банківське законодавство - накладення штрафів на керівника банку у розмірі 50-100 н/о мінімумів доходів громадян
1. Закон України "Про Національний банк України" 2. Закон України "Про платіжні системи та порядок переказу коштів" 3. Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні (знаходиться на обговоренні). 4. постанова НБУ від 29.12.01 № 563"Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів" нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків по віднощенню до платіжних організацій платіжних систем, клірингових та процесингових установ, учасників платіжних систем, інших осіб, уповноважених надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції в платіжних системах: 1.Моніторинг платіжних систем; оцінювання їх на відповідність вимогам законодавства України
2.Дотримання міжнародних стандартів нагляду (оверсайту) платіжних систем та вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем.
установчі документи; протоколи засідань органів управління; накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками об’єктів перевірок; акти внутрішнього контролю; акти
перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти); інші документи у строки та в порядку, установленому керівником перевірки.
не частіше 1 разу на 2 роки з дня останньої планової перевірки. Перша планова перевірка - не раніше ніж через 12 місяців з дня внесення відомостей про об’єкт перевірки до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, членів/учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки, що зазначена в письмовому дорученні. Строк проведення перевірок 20 робочих днів (уключно) з продовженням Головою НБУ або уповноваженою посадовою особою до 20 робочих днів шляхом унесення змін до письмового доручення. За рішенням Голови НБУ або уповноваженої посадової особи може бути прийняти письмове рішення про відміну розпочатої перевірки із зазначенням причин її відміни. Членам робочої групи для підготовки перевірки надається не менше ніж три робочих дні для планових, у випадку відряджень - 5 робочих днів. до Плану, який щороку складає Генеральний департамент та затверджує Голова Національного банку або уповноважена посадова особа, та затверджується до 1 січня наступного року, за умов отримання повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку та фактів: 1. Отримана письмова інформація про порушення ними законодавства України;
2. Аналіз документів яких свідчить про можливі порушення законодавства України.
Строк проведення перевірок 20 робочих днів (уключно) з продовженням Головою НБУ або уповноваженою посадовою особою до 20 робочих днів шляхом унесення змін до письмового доручення. За рішенням Голови НБУ або уповноваженої посадової особи може бути прийняти письмове рішення про відміну розпочатої перевірки із зазначенням причин її відміни. Членам робочої групи для підготовки перевірки надається один робочий день, у випадку відряджень - 3 робочі дня. за рішенням Голови Національного банку або уповноваженої посадової особи, що оформляється у формі розпорядження, яке є підставою для проведення позапланової перевірки. (п.2.2. Положення) за наявності підстав: 1. Наявність у Генеральному департаменті інформації, яка свідчить про порушення об’єктом перевірки законодавства України, одержаної під час здійснення його реєстрації НБУ 2. Наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об’єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів; 3. Виявлення фактів подання Національному банку недостовірної інформації та/або звітності; 4. Ненадання інформації, документів або їх копій за письмовим запитом НБУ в установлені строки;
5. Необхідність перевірки інформації, викладеної у зауваженнях (запереченнях) до акта про перевірку;
6. Інші підстави, які передбачені законодавством України
1. Письмові доручення щодо проведення планової перевірки та його копія для керівника підприємства. 2. Розпорядження про проведення позапланової перевірки та його копія для керівника підприємства 3. Службове посвідчення (або паспорт чи інших документів, що посвідчують особу) п.41.6. ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні": 1. Обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видів послуг у платіжних системах в Україні;
2. Порушення законів України та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють переказ коштів в Україні, - штраф на посадових осіб платіжної організації, члена/учасника платіжної системи 100-500 н/о мінімумів доходів громадян (ст 166-5 КУпАП), порушення загальних параметрів моніторингу з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із застосуванням електронних платіжних засобів - штраф на посадових осіб еквайра та/або емітента 100-200 н/о мінімумів доходів громадян, неповідомлення про помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших членів/учасників платіжної системи - штраф -100-200 н/о мінімумів доходів громадян.
3. Виключення платіжної системи/учасника/оператора послуг платіжної інфраструктури з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
4. Заборона здійснення діяльності в Україні.
1. Закон України "Про банки та банківський нагляд" 2. Постанова НБУ від 19.03.03р. № 124 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України". 3. Постанова НБУ від 29.12.01 № 563"Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів" 1. Дотримання законодавства у сфері банківської діяльності (інспекційна перевірка банків): визначення рівня безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України. 2.Дотримання законодавства щодо банківської власникми істотної участі у банку та учасниками банківських груп. (ст.72 ЗУ "Про банкі та банківський нагляд) 1. Інформація, документи та письмові пояснення з питань діяльності банку, а в разі виявлення порушень законодавства України про банки і банківську діяльність, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, також копії документів у порядку, встановленому Національним банком України. 2. Будь-яка звітність афілійованої та спорідненої особи банку щодо взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з цією особою на стан банку. не частіше одного разу на рік. Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов'язаний повідомити банк не пізніше, ніж за 10 днів до його початку. Строк проведення перевірок до 20 робочих днів уключно. Зазначений строк може бути продовжений до 20 робочих днів у разі проведення виїзної перевірки - керівником виїзної перевірки шляхом доповнення до доручення; відповідно до плану, затвердженого Національним банком України. до 20 робочих днів уключно, з можливим залученням працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1. За наявності обгрунтованих підстав при проведенні перевірки проблемного банку, зокрема здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників банку, наявності структури банківської групи, що унеможливлює здійснення нагляду на консолідованій основі, 2. У разі провірки стану усунення виявлених попередньою перевіркою порушень банківською групою, відповідальною особою банківської групи, іншими учасниками банківської групи вимог цього Закону, нормативно-правових актів НБУ проводиться Службою банківського нагляду за службовим посвідченням та письмовим дорученням ст.73 ЗУ "Про банки та банківську діяльність";
1. п.73.9, 166-5, 166-6 КУпАП Накладення штрафів на керівника банку у розмірі до 100 н/о мінімумів доходів громадян, на власників істотної участі у банку - у розмірі до 10 відсотків придбаної (збільшеної) частки та тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв) (п.73.10).;
2. п.73.11 Тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади; 3. п.73.12 Віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
4. п.73.13 - відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку).
5. п. 73.14 -Заборона проведення операцій між банком та іншими учасниками банківської групи;
6. Вимога до банку щодо відчуження часток участі в статутному капіталі дочірніх компаній, асоційованих компаній -членів банківських груп, розірвання угод, на підставі яких, за здійснюється вирішальний вплив на управління та/або діяльність.
3. Дотримання показників індикативного регулювання (обов'язкових економічних нормативів, норм обов'язкових резервів, норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій), правильності ведення процентної політики, обігу цінних папер та капіталу, управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції, доцільність напрямків витрат коштів, що надані у порядку рефінансування ст.73 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" 1. п.73.4. Зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі; 2. п.73.5.Встановлення для банку підвищених економічних нормативів;
3. п.73.6. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
4. п.73.7.Обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
5. п.73.8 Заборона надавати бланкові кредити;
6. п.73.14.1 Установлення для банківської групи підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій** Додається зразок


  1   2   3   4   5   6Похожие:

Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) icon1 Види матеріальної відповідальності працівників
Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність: 1 відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconРішення Маріупольської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)» Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconКодекс україни розділ
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconРішення Маріупольської міської ради «Про внесення доповнень до Правил благоустрою території міста Маріуполя (текстова частина)» Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconРозділ IV
Адміністративна відпові­дальність є одним із видів юридичної відповідальності, якому притаманні всі ознаки останньої. Разом з тим,...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconВід 02. 12. 2010 р. №2755-vi податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconМодульная контрольная робота Варіант №1
Визначте вік, із якого настає кримінальна відповідальність за загальним правилом
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconПроект Податкового кодексу України розділ І. Загальні положення
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconДержавна Дума Росії в наслідок цього 13. 07. 2012 схвалила закон
Дума Росії в наслідок цього 13. 07. 2012 схвалила законопроект, який запроваджує статус «іноземного агента» для некомерційних організацій...
Відповідальність за порушення законодавства (фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо) iconРозділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов