Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат icon

Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координатНазваниеТема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат
Дата конвертации03.05.2013
Размер279.74 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА: Карти. Атласи. Визначення географічних координат.

МЕТА: ознайомитися з змістом та структурою географічних карт та атласів, навчитися ними користуватися, повторити визначення географічних координат.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: визначення змісту і структури карт та атласів, визначення географічних координат.

ОБЛАДНАННЯ: географічні атласи, карта півкуль, глобус.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: азимут, географія, географічна широта, географічна довгота, географічні координати, екватор, меридіан, паралель, географічний атлас, географічні карти, глобус, високі широти, низькі широти, географічний полюс, полярне коло, тропік.

ЗАВДАННЯ

 1. Ознайомитися з змістом і структурою географічних карт та атласів.

 2. Користуючись географічними атласами визначити:

а) в яких океанах знаходяться острови: Врангеля, Галапагос, Мальдівські, Фіджи;

б) які моря сполучаються протоками: Босфор, Дмитра Лаптєва, Татарською;

в) на яких півостровах розташовані миси: Рока, Лопатка, Хафун, Йорк.

 1. Визначити координати пунктів: Київ, Вашингтон, Делі, Кейптаун, Рим, Токіо.

 2. За координатами знайти на карті географічні об'єкти:

7°10'пд.ш. 34»48' с.д. 48°49' пн.ш. 2°29' с.д.

34050'пд.ш. 20000' с.д. 39054'пн.ш. 116028'с.д.

САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Визначити координати м. Мелітополя, м. Запоріжжя та пункта свого місця проживання.

 2. За поданими координатами знайти на карті географічні об'єкти:

67033' пн.ш. 133024' с.д. 77043' пн.ш. 104015 с.д.

12023'пд.ш. 130°6Гс.д. 37°50'пд.ш. 144058'с.д.

40023' пн.ш. 3041' з.д. 00 15'пд.ш. 78030'з.д.

3. Вивчити та пояснити походження назв морів Європи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Географический энциклопедический словарь. - М., 1989.

 2. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь.

 3. Словарь географических названий зарубежных стран. - М., 1986.

 4. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.ЗАНЯТТЯ 2

ТЕМА: Осьове обертання Землі.

МЕТА: навчитися визначати кутову і лінійну швидкість обертання Землі, придбати навички і вміння обчислення часу.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: визначення кутової та лінійної швидкості, визначення величини відхилення тіл, обчислення часу.

ОБЛАДНАННЯ: географічні атласи, карта годинних поясів, карта півкуль, глобуси.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: кутова швидкість, лінійна швидкість, сила Каріоліса, доба, Всесвітній час, поясний час, місцевий час, лінія зміни дат, літній час, сонячна доба, зоряна доба.

ЗАВДАННЯ

1. Обчислити і порівняти лінійну швидкість обертання точок на екваторі і паралелях 20°, 40°, 60°, 80°.

2. Написати співвідношення переводу кутових мір виміру в години: 150-1 година, 1º - ?, 1' - ?, 1'' - ? і навпаки: 1 година - 15°, 1 хвилина - ?, 1 секунда - ?.

3. Обчислити лінійну і кутову швидкість обертання Землі в пунктах: Київі, Мелітополі, Каірі, Архангельську. Результати пояснити.

4. Визначити:

а) в яких годинних поясах розташовані міста: Київ, Мелітополь, Париж, Каір, Вашингтон, Токіо;

б) який поясний час у цих містах, якщо у Київі - 12 годин?;

в) переведіть поясний час цих пунктів у місцевий.

5. Всесвітній час у Лондоні 8 год. 25 хв. На якому меридіані знаходиться пункт, якщо місцевий час там:

а) 14 год. 10 хв.; б) 15 год. 12 хв.; в) 23 год. 4 хв.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Місцевий час у Києві 10 год. ранку. На якому меридіані 8 год., і 14 год. ?

2. Яка довгота пункта, якщо в цьому пункті 2 год. дня, коли в Лондоні:

а) 20 год.

б) 8 год.

3. Вивчити та пояснити походження назв морів Азії.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Наведіть докази осьового руху Землі?

2. Яка різниця між кутовою і лінійною швидкістю?

3. Яке значення має Коріолісове прискорення в розвитку процесів у географічній оболонці?

4. Які наслідки осьового руху Землі?

ЛІТЕРАТУРА

1. Бакулин П.И., Кононович З.В., Мороз В.М. Курс общей астрономии. - М., 1974.-С. 31-59.

2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 40-47.

3. Твердохлебов О.Т., Таракчеев М.Р. Словник-довідник вчителя географії. Терміни і поняття. - К., 1988.

4. Шубаев Л.П. Общее землеведение . - М., 1969. - С. 59-62.

5. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.


ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА: Орбітальний рух Землі.

МЕТА: сформувати уявлення про особливості річного руху Землі, показати вплив різного місцеположення планети на орбіті на тривалість освітлення і формування сезонів року.

ОБЛАДНАННЯ: телурій, глобуси.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: робота с телурієм, визначення тривалості дня, часу сходу і заходу Сонця.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ: сонячна система, Сонце, планета, орбіта, екліптика, афелій, перигелій, рівнодення, сонцестояння, тропіки, полярні кола, полярний день (ніч), рік сидеричний (зоряний), рік тропічний, прецесія, пояси освітленості.

ЗАВДАННЯ

1. Користуючись телурієм замалювати схему положення Землі на орбіті в дні рівнодення і сонцестояння:

а) нанести лінії екватору, тропіків, полярних кіл;

б) виділити пояса освітленості:

жаркий пояс - червоним кольором, помірний - жовтим, холодний - синім.

2. Замалювати схеми освітленості Землі Сонцем у дні рівнодення і сонцестоянь (географічний атлас 5 кл., стор. 20).

На схемі:

а) провести лінії екватора, тропіків і полярних кіл. Пояснити положення цих ліній;

б) показати падіння сонячних променів і величину їх кута. З'ясувати, як освітленість Землі впливає на тривалість дня і ночі;

в) заштрихувати території, де спостерігається явище полярного дня та полярної ночі. Пояснити ці явища.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Вивчити та пояснити походження назв заток Європи.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ

1. Які особливості річного руху Землі навколо Сонця?

2. Як і чому змінюється освітленість Землі на протязі року?

3. Наведіть докази орбітального руху Землі;

4. Які наслідки і значення орбітального руху Землі?

5. Як змінились би на Землі пори року, якщо земна вісь була б перпендикулярна плоскості орбіти?

ЛІТЕРАТУРА

1. Бакулин П.И., Кононович З.В., Мороз В.М. Курс общей астрономии. - М., 1974, разд. 14. - С. 31-59.

2. Боднарский Н.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

3. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 47-53.

4. Словарь географических названий зарубежных стран.- М., 1966.

5. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.


ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: Полудена висота Сонця.

МЕТА: навчитися визначати полудену висоту Сонця над горизонтом на різних широтах в залежності від місцезнаходження Землі на орбіті.

ОБЛАДНАННЯ: телурії, глобуси, географічні атласи, таблиця схилення Сонця.

^ ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: визначення полуденої висоти Сонця.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: зеніт, горизонт, схилення Сонця, полудень.

ЗАВДАННЯ

1. Вивести формулу визначення полуденої висоти Сонця над горизонтом в дні рівнодення і сонцестоянь.

2. Користуючись одержаними формулами визначити полудену висоту Сонця над горизонтом в дні рівнодення і сонцестояння для широт - 0°, 23°27', 66°33', 90° північної та південної півкулі. Дані записати в таблицю:

Широта/дата

22.06

23.09

22.12

21.03

90º пн. ш.

66º33º пн. ш.

23º27º пн. ш.

0º пн. ш.

23º24º пн. ш

66º33º пн. ш

90º пн. ш.


3. Визначити полудену висоту Сонця над горизонтом 1 березня для пунктів: Київ, Мелітополь, Магадан, Сінгапур. Порівняти ці величини.

4. Визначити широту місцевості, якщо полудена висота Сонця там: а) 6 травня - 38°, б) 29 листопада - 74°

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Вивчити та пояснити походження назв заток Азії.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Коли Сонце буває в зеніті над тропіками (екватором)?

2. Як змінюється висота Сонця на протязі року на різних широтах?

3. На яких широтах Сонце не буває в зеніті над горизонтом?

4. Коли і на яких географічних широтах Сонце не дає тіні від предметів?

ЛІТЕРАТУРА

1, Географический знциклопедический словарь . - М., 1989.

2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 47-53.


ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА: Тривалість дня і ночі.

МЕТА: навчитися визначати тривалість дня.

ОБЛАДНАННЯ: фізична карта світу, глобус, географічні атласи.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: побудова графіків, обчислення тривалості дня.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: схід Сонця, захід Сонця, азимут сходу Сонця, азимут заходу Сонця.

ЗАВДАННЯ

 1. Побудуйте графік тривалості самого довгого і самого короткого дня.

Широта

0

10

20

30

40

50

60

65

66º33'

Тривалість найдовшого дня

12г

1235

1313

1356

1451

1609

1830

2109

2400

Тривалість найкоротшого дня

12г

1135

1047

1004

909

751

530

251

000


Масштаб: горизонтальний в 1 см - 10° широти

вертикальний в 1 см - 1 година

2. За допомогою графіка визначте тривалість найдовшого і найкоротшого дня в Київі, Мелітополі, Мехіко, Делі, Токіо. Зробіть висновки.

3. Визначте час сходу і заходу Сонця та тривалість дня, якщо:

а) азимут сходу Сонця становить 85°,23°20',98° 15';

б) азимут заходу Сонця становить 285°, 220°, 40° 15'.

4. Визначте тривалість дня, якщо горизонтальний кут між точками сходу та заходу Сонця становить 96°- 24°> 180°-

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Побудуйте графік тривалості полярного дня і полярної ночі на різних широтах.

Широта

66º5'

700

750

800

850

900

Тривалість полярного дня (діб)

1

65

103

134

161

186

Тривалість полярної ночі (діб)

1

60

97

127

153

179


Масштаб: горизонтальний в 1 см - 1 широти

вертикальний в 1 см - 10 діб.

2. За допомогою графіка визначте тривалість полярного дня і полярної ночі на м. Челюскін, в Салехарді, на о. Шмідта. Зробіть висновки.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Чому змінюється тривалість дня та ночі на протязі року?

2. Від яких факторів залежить тривалість найдовшого і найкоротшого дня?

3. В яку пору року у помірних широтах азимут сходу Сонця дорівнює 75°, 120°, 90°?

ЛІТЕРАТУРА

1. Бакулин П.И., Кононович З.В., Морох В.М. Курс общей астрономии. - М., 1974. - С. 28-39.

2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение, ч. 1. - М., 1976. - С. 47-55.

3. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.


ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА: Сонячна радіація і радіаційний баланс.

МЕТА: сформулювати поняття про сонячну радіацію і радіаційний баланс, показати вплив величини падіння сонячних променів і стану атмосфери на величину приходу сонячної радіації до поверхні Землі на різних широтах.

Виявити закономірності розподілу сонячної радіації і радіаційного балансу.

ОБЛАДНАННЯ: географічні атласи, тригонометричні таблиці.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: аналіз карт, обчислення інтенсивності сонячної радіації, побудова і аналіз графіків.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: сонячна радіація, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, сумарна радіація, відбита радіація, поглинена (ввібрана) радіація, сонячна стала, інтенсивність сонячної радіації, фактор мутності, коефіцієнт прозорості, альбедо, зустрічне випромінювання, інсоляція, оранжерейний (парниковий) ефект, радіаційний баланс.

ЗАВДАННЯ

1. Обчислити інтенсивність сонячної радиації при висоті Сонця над горизонтом 90°, 60°, 30°, 10° і прозорості атмосфери 0,5 і 0,8.

Зробіть висновки.

2. Проаналізувати карту розподілу сумарної радіації. Виявіть:

а) як розподіляється сумарна сонячна радіація в екваторіальних, тропічних, помірних широтах і в полярних районах?

б) на яких широтах спостерігаються найбільші (найменьші) величини сумарної сонячної радіації? Чому?

в) порівняйте величини сумарної сонячної радіації на одних і тих самих широтах на суші і поверхні океану, в північній і південній півкулях? Зробіть висновки:

г) виявіть закономірності в розподілі сумарної сонячної радіації на поверхні Землі.

Проаналізуйте карту розподілу радіаційного балансу.

Дані аналізу сумарної сонячної радіації і радіаційного балансу занесіть в таблицю:

Порівняйте величини сумарної радіації і радіаційного балансу. Зробіть висновки.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Побудуйте графік розподілу добових сум сонячної радіації (Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению, т. 6, с. 25).

Масштаб: горизонтальний в 1 см - 10° широти

вертикальний в 1 см - 100 кал

Виявіть:

а) як розподіляється сумарна сонячна радіація в дні рівнодення (сонцестоянь) від екватора до полюсів?

б) на яких широтах різниця між максимальною і мінімальною кількістю сонячного тепла найбільша (найменша)?

в) чому в день літнього сонцестояння на північному полюсі більші добові суми сонячної радіації, ніж на екваторі?

г) виявіть закономірності в розподілі добових сум сонячної радіації.

2. Вивчити і пояснити походження назв заток Північної і Південної Америки.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Дайте характеристику сонячного випромінювання.

2. Які перетворення відбуваються з сонячною радіацією в атмосфері?

3. Які закономірності розподілу сумарної сонячної радіації біля земної поверхні по сезонам? На протязі року?

4. Які закономірності розподілу величини радіаційного балансу по сезонам? На протязі року?

5. Які фактори впливають на величину сонячної радіації? Радіаційного балансу?

ЛІТЕРАТУРА

1. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 88-96.

3. Поспелов Е.М. Школьній топонимический словарь. - М., 1988.

4. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. - Л., 1983. - С 83-102.

5. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.


ЗАНЯТТЯ 7

ТЕМА: Температура повітря.

МЕТА: навчитися аналізувати карти ізотерм, виявити закономірності в розподілі температури повітря на поверхні Землі.

ОБЛАДНАННЯ: кліматична карта світу, фізична карта світу.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: аналіз карт, виявлення закономірностей, побудова та аналіз графіків, визначення річного ходу температури.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: ізотерма, ізаномали, температурна аномалія, тепловий мінімум (максимум), термічний екватор, полюс холоду, теплові пояси, тепловий баланс, річна (добова) амплітуда температури, діяльна поверхня, об'ємна теплоємкість, теплопроводність, діяльний шар, інверсія, конвекція, адвекція, заморозки, річний (добовий) хід температури.

ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте карти ізотерм. Виявіть:

а) який характер мають ізотерми січня (липня) над поверхнею суші (води)? Чим це пояснюється?

б) області найбільшого відхилення ізотерм від широтного напрямку. Поясніть причини їх виникнення;

в) як змінюється температура повітря над сушею (над водною поверхнею) в екваторіальних, тропічних, помірних широтах та полярних районах;

г) виявіть області з найбільш високими (низькими) температурами повітря у січні (липні). Поясніть їх утворення;

д) порівняйте величини розподілу температури повітря на одних і тих самих широтах суші і водної поверхні, північної і південної півкуль. Зробіть висновки;

є) порівняйте карту ізотерм з картою сумарної радіації і радіаційного балансу. Зробіть висновки?

ж) виявіть загальні закономірності в розподілі температури повітря на поверхні Землі.

2. На контурну карту нанесіть термічний екватор, ізотерми січня (чорним кольором) та ізотерми липня (червоним кольором) +20°, +10°, 0°. По ізотермам виділіть межі теплових поясів, територію поясів покажіть:

жаркого - червоним кольором, помірного - жовтим кольором, холодного -зеленим, поясу морозу - синім.

3. Визначте типи річного ходу температури повітря (Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. - Т. 18. - С. 34).

САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Побудувати графік середнього розподілу температури повітря біля поверхні Землі у січні, липні, за рік (Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. – М., 1977. – С. 28).

Температура, °С

Широта, °

0

10

20

ЗО

40

50

60

70 і 80

90

Північна півкуля

Січень

+27

+26

+22

+ 15

+6

-7

-16

-25

-ЗО

-41

Липень

+26

+27

+28

+28

+23

+ 17

+ 13

+7

-1

-1

Рік

+26

+27

+25

+21

+ 14

+5

-1

-10

-17

-23

Південна півкуля

Січень

-

+26

+26

+23

+ 16

+9

+2

-3

-11

-14

Липень

-

+25

+21

+ 16

+ 14

+4

-10

-23

-40

-48

Рік

-

+25

+23

+ 19

+ 13

+6

-4

-13

-25

-ЗО

Масштаб: горизонтальний в 1 см - 10° широти, вертикальний в 1 см - 2° температури

2. Проаналізуйте графік і виявіть:

а) як розподіляється температура повітря в екваторіальних, тропічних, помірних широтах та полярних районах;

б) на яких широтах спостерігаються найбільші (найменші) температури повітря;

в) на яких широтах спостерігаються найбільші (найменші) річні амплітуди температури;

г) порівняйте розподіл температури повітря на одних і тих самих широтах північної і південної півкуль;

д) виявіть широти з негативними температурами;

3. Вивчити та пояснити походження назв проток Азії.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Як відбувається теплообмін в атмосфері, в підстилаючий поверхні:

а) суші;

б) води.

2. Які закономірності в розподілі температури повітря на поверхні Землі?

3. Які причини формування температурних аномалій?

4. Дайте характеристику типів добового (річного) ходу температури повітря.

5. Поясніть утворення заморозків. Заходи боротьби з ними.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

 2. Неклкжова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 105-112.

 3. Поспелов Е. М. Школьній топонимический словарь. - М., 1988.

4. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической геогшсіши. - М., 1980.


ЗАНЯТТЯ 8

ТЕМА: Випаровування. Випаровуваність. Опади.

МЕТА: показати відмінність випаровування від випаровуваності, виявити загальні закономірності їх розподілу опадів на Землі.

ОБЛАДНАННЯ: кліматична карта світу, карта випаровування, карта

випаровуваності.

^ ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: аналіз карт, виявлення закономірностей.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: випаровування, випаровуваність, абсолютна вологість, відносна вологість, пружність водяної пари, дефіцит вологості, точка роси, рівень конденсації (сублімації), хмари, хмарність, опади, дощ, сніг, паморозь, крупа, град, ожеледь, ожеледиця, роса, іній, мряка, туман (радіаційний, адвективний), конденсація ізогієта, коефіцієнт зволоження, сублімація, радіаційний індекс сухості, інтенсивність опадів.

ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте карти випаровування і випаровуваності.

Виявіть:

а) як розподіляються випаровування і випаровуваність залежно від широти. Дані аналізу занесіть в таблицю:


Географічна широта

Випаровування

Випаровуваність
суша

океан

суша

океан

б) порівняйте величини випаровування і випаровуваності над сушею і над водною поверхнею на одних і тих самих широтах. Зробіть висновки;

в) чому величини випаровування і випаровуваності над океаном однакові?

г) виявіть загальні закономірності в розподілі випаровування і випаровуваності на земній поверхні?

д) порівняйте карту випаровування і випаровуваності з картою сонячної радіації. Зробіть висновки.

2. Проаналізувати карту опадів. Виявіть:

а) як розподіляються опади по широтах. Дані занести в таблицю:


Географічна широта

Опади

Суша
Океан

б) в яких районах земної кулі випадає найбільше (найменше) опадів. Чому?

в) порівняйте величини сум опадів на одних і тих самих широтах суші та океану. З'ясуйте відмінності;

г) як впливають на розподіл опадів материки та океани, рельєф суші та океанічні течії;

д) взаємозв'язок між розподілом опадів та розподілом випаровування, випаровуваності. Зробіть висновки.

е) Загальні відомості в розподілі опадів на земній поверхності.

3. Визначити тип річного ходу опадів (Пашканг К.В. Парактикум по оощему землеведению. - С. 38, зад. 7).

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Обчисліть коефіцієнт зволоження і визначте природну зону.
Пункти

Опади, мм

Випаровуван-ність, мм

Коефіцієнт зволоження

Природна зона

1.

520

6102.

110

13203.

560

5204.

450

8105.

220

1100


 1. Вивчити та пояснити походження назв проток Північної та Південної Америки.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Які чинники впливають на величину випаровування і випаровуваності?

 1. Які закономірності в розподілі випаровування і випаровуваності на поверхні Землі?

3. Які умови необхідні для утворення і випадіння опадів?

4. Які закономірності розподілу атмосферних опадів на Землі?

5. Охарактеризуйте типи річного ходу опадів?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

 2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 113-177, 125 - 133.

 3. Поспелов Е.М. Школьньїй топонимический словарь. - М., 1988.

 4. Хромов С.П. Метеорология й климатология для географических факультетов. - Л., 1983. - С. 240-252.

 5. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М.. 1980.ЗАНЯТТЯ 9

ТЕМА: Атмосферні фронти. Повітряні маси.

МЕТА: виявити закономірності формування основних типів повітряних мас, причини утворення атмосферних фронтів та їх кліматоутворююче значення.

ОБЛАДНАННЯ: географічні атласи, кліматична карта світу.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: аналіз карт, побудова схем, виявлення

закономірностей.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: повітряні маси: екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні (антарктичні), морське повітря, континентальне повітря, атмосферний фронт (теплий, холодний), теплі (холодні) повітряні маси, географічні типи повітряних мас, лінія атмосферного фронту, фронтальна поверхня, стаціонарний атмосферний фронт, фронт оклюзії, кліматологічні фронти (арктичний, антарктичний, пасатний, полярний, тропічний), струйні течії, трансформація повітряних мас.

ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте карту головних кліматологічних фронтів і географічних типів повітряних мас. Виявіть:

а) райони формування та поширення повітряних мавс у січні (липні); б)порівняйте розподіл однотипних повітряних мас у північний та південній півкулях;

в) пояси пануючих повітряних мас протягом року, та пояси сезонної зміни повітряних мас;

г) особливості розміщенні кліматологічних фронтів та причини перміщення їх протягом року.

 1. Намалюйте схеми основних атмосферних фронтів: теплого, холодного, оклюзії (Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. - С . 54-55, рис. 33,34,35).

 2. Складіть характеристику атмосферних фронтів. Виявіть характерні ознаки кожного атмосферного фронту.
Атмосферний фронт

Умови виникнення

Рух теплого повітря

Рух холодного повітря

Система хмар

Характери етика опадів


^ САМОСТІЙНА РОБОТА


1. Вивчити та пояснити походження назв протоків Північної та Південної Америки.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

1. Які основні властивості повітряних мас? Від чого вони залежать?

 1. Як відбувається процес трансформації повітряних мас?

3. Які характерні ознаки географічних (зональних) повітряних мас?

 1. Як утворюються атмосферні фронти? Які типи атмосферних фронтів виділяють за походженням?

 2. Чим відрізняються погодні умови теплого та холодного фронту.

 3. Які місцеві ознаки свідчать про наближення теплого (холодного) фронту?

 4. Чому мігрують кліматологічні фронти по сезонах.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

 2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М. 1976, - ч. 1. - С. 149-154.

 3. Погосян Х.П., Туркетги З.А. Атмосфера Земли. - М., 1970. - С 145-154.

 4. Хромов С.П. Метеорогия й климатология для географических факультетов. - Л., 1983.-С. 327-331.

 5. Четырехязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. - М., 1980.

ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА: Циклони та антициклони. Загальна циркуляція атмосфери.

МЕТА: ознайомитися з умовами виникнення циклонів та антициклонів, встановити їх роль у циркуляційних процесах. Сформувати уявлення про

загальну циркуляцію атмосфери.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: циклони, антициклони, атмосферна

циркуляція, фронтальні циклони, тропічні циклони, позатропічні циклони, термічні циклони, око бурі, смерч, тромб, ураган, тайфун, торнадо, антициклональна інверсія, пасати, мусони, західний перенос, місцева циркуляція, бриз, фьон, бора, гірсько-долинні вітри.

ЗАВДАННЯ

 1. Замалюйте схему будови циклону (Неклюкова Н.П. Практикум по об щему землеведению. - С. 61, зад. 44).

 2. Охарактеризуйте зміну погоди в центрі циклону (лінія А-А) та на його периферії (В-В).
Область циклону

Напрям вітру

Характеристика хмарності

Опади

3. На контурну карту нанесіть найголовніші складові загальної циркуляції атмосфери на поверхні Землі:

а) пасатну циркуляцію;

б) західні вітри помірних широт;

в) північно-східні і південно-східні вітри помірних широт;

д) мусонну циркуляцію.

Напрям вітрів холодного періоду позначити чорним, а теплого червоним кольором. Пояснити причини руху повітря.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Побудуйте схему антициклону і користуючись літературними джерелами, опишіть зміну погоди в його центрі і на периферії.

 2. Вивчити та пояснити походження назв островів Європи.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

 1. Як утворюються циклони (антициклони) у фронтальних зонах?

 2. Які стадії розвитку проходить циклон (антициклон)?

 3. Як розвиваються і змінюються погодні умови в циклоні (антициклоні)?

 4. Які особливості тропічних циклонів? Малих атмосферних вихорів?

 5. Які особливості циркуляції в нижніх (верхніх) шарах атмосфери?

 6. Які цумови утворення місцевої циркуляції?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

 2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1.-С. 177-185.

 3. Поспелов Е.М. Школьньїй топонимический словарь. - М., 1988.

 4. Хромов С.П. Метеорология й климатология для географических факультетов - Л., 1983. - С. 307-312, 331-361.

ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА: Синоптичні карти.

МЕТА: ознайомитися з синоптичною картою і синоптичними методами

прогнозування погоди, навчитися працювати з метеорологічними телеграмами.

ОБЛАДНАННЯ: синоптичні карти, синоптичний код.

ОСНОВНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: прогнозування погоди, кодування метеоелементів.

^ ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: погода, метеорологія, прогноз погоди, служба погоди, погода: морозна, перехідна, безморозна.

ЗАВДАННЯ

 1. Ознайомитися з таблицею метеокоду і розташуванням умовних знаків метеоелементів на синоптичній карті (Кулаковська М.Ю., Шкрябій П.О. Загальне землезнавство. Практикум. - С. 94).

 2. Складіть телеграму метеостанції про погоду (Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. - С. 58, зад. 60). Нанесіть дані на схему розташування метеоелементів.

 3. Розшифруйте телеграми метеостанцій про погоду:

а) 1506 Київ 63205 92545 13118 34605 16508 70705;

б)3109 Запоріжжя 82210 93727 10357 7542 55720 70868.

 1. Проаналізуйте учбову синоптичну карту (Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. - С. 62-63). Виявіть:

а) розподіл тиску, повітряних мас, атмосферних фронтів;

б) знайдіть циклони й антициклони. Яка буде погода на території, яку вони займають?

в) виділіть на карті райони, де випадають опади. З'ясуйте причини їх випадіння;

г) охарактеризуйте найбільший і найменший баричний градієнт, переважаючи мінімальні та максимальні температури;

д) виявіть, де будуть циклони і антициклони, атмосферні фронти через добу. Як це позначиться на погоді? В яких районах і чому погода зміниться суттєво?

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Вивчити та пояснити походження назв островів Азії.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОАНАЛІЗУ ЗНАНЬ

 1. Які елементи характеризують погоду?

 2. Дайте характеристику генетичних типів погод.

 3. Дайте характеристику комплексних типів погод.

 4. Які масцеві ознаки можно використати для прогнозування погоди?

 5. Яке значення прогнозів погоди для господарської діяльності людини?


ЛІТЕРАТУРА

 1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. - Л., 1987.

 2. Боднарский М.С. Словарь географических названий. - М., 1958.

 3. Вайсберг Д. Погода на Земле, Метеорология. - Л., 1980. -С. 125-143, 145-171, 202-216.

 4. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - М., 1976, - ч. 1. -С. 177-185,

 5. Погосян Х.П., Туркетти З.А. Атмосфера Земли. - М., 1970. - С. 263-294.

 6. Четырехязычный энциклопедический словар терминов по физической географии. - М., 1980.ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА:Кліматичні пояси.

МЕТА: Визначити кліматичні пояси світу за Б.П. Алісовим. Навчитися складати характеристики кліматичних поясів.

ЗАВДАННЯ

1. На контурну карту світу нанести основні кліматичні пояси та кліматичні області за Б.П.Алісовим. Пояснити, що покладено в основу виділення кліматичних поясів і областей, чим відрізняються кліматичні області східних і західних узбережжів материків у межах поясів кожної півкулі.

2. Відповісти на запитання:

 • що покладено в основу кліматичної класифікації В.П.Кеппена?

 • дати характеристику типів клімату за В.П. Кеппеном?

 • що покладено в основу кліматичної класифікації Б.П. Алісова?

 • пояснити формування основних кліматичних поясів та типів клімату

 • пояснити формування проміжних кліматичних поясів та типів клімату

 • пояснити формування кліматичних областей в межах кліматичних поясів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Неклюкова Н.П. Общее зем.іеведение. Часть 1. М:1976, с. 185-189

 2. Шубаев Л.П. Общее землеведение. М:1977, с. 192-207

 3. Хромов С.П. Метеорология и климатология для географических факультетов. Л:1983,с. 382-387

 4. Блютген И. География климатов. Т.2 М:1973, с. 173-215

 5. Алисов Б.П., Полтораус Б.В. Климатология М.: 1974Похожие:

Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconПрактична робота 5
Тема: „Визначення за географічною картою напрямків, відстаней та географічних координат”
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconТема 2: Способи зображення Землі
Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Способи...
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconТема : „Визначення масштабу плану місцевості та карти
Мета: навчитися визначати масштаб плану місцевості та карти за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають...
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconТема: „Аналіз карти географічних поясів і природних зон”. Мета
Мета: навчитися читати карту природних зон, виявити географічні закономірності у розташуванні природних зон
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconТема 2 Вимірювання координат і параметрів руху цілей Заняття №1 Вимірювання координат і параметрів руху цілей Питання заняття
Рлс до цілі І назад (тобто час затримки прийнятого сигналу відносно зондувального)
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconКонкурс карти джерело географічних знань
Шепетівський нвк №1 у складі „загальноосвітня школа та ліцей” хмельницької обл
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconТема: „Комплексна порівняльна характеристика двох океанів” Мета
Мета: перевірити знання географічних особливостей океанів Землі; виробити вміння складати порівняльну характеристику географічних...
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconРозробка системи уроків з теми “Африка” Муштин Н. В., вчитель географії сзош №2 Урок Африка. Особливості географічного положення.
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconГутірк Топографічні карти
Упорядники карт давали клятву про нерозголошення таємниці, працювали приховано й захищали карти ціною власного життя. Коли ворог...
Тема: Карти. Атласи. Визначення географічних координат iconМіжнародна науково-практична конференція «Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору»
«Картографія». Співголовами конференції виступили директор Інституту географії нан україни академік нан україни Леонід Григорович...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов