Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет icon

Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджетНазваниеРішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Дата конвертации23.09.2013
Размер79.05 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

Додаток 1

до рішення Зборівської районної ради

від 05.01.2011 № 32

Доходи районний на 2011 рік

грн.

Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд

Код класифікацією фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 8259700,00 0,00 0,00 8259700,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки 8259700,00 0,00 0,00 8259700,00

на збільшення ринкової вартості

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 8149700,00 0,00 0,00 8149700,00

11010100 Податок на доходи найманих працівників 7876600,00 0,00 0,00 7876600,00

11010200 Податок на доходи фізичних осіб - суб`єктів 17600,00 0,00 0,00 17600,00

підприємницької діяльності і незалежної

професійної діяльності

11010800 Податок на доходи фізичних осіб - 214500,00 0,00 0,00 214500,00

військовослужбовців та осіб рядового і

начальницького складу

11011200 Податок на доходи фізичних осіб від продажу 5000,00 0,00 0,00 5000,00

нерухомого майна та надання нерухомості в

оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11011400 Податок на доходи фізичних осіб від отриманого 6000,00 0,00 0,00 6000,00

платником доходу внаслідок прийняття ним у

спадщину майна, коштів, майнових чи

немайнових прав

11011600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від 30000,00 0,00 0,00 30000,00

зайняття підприємницькою діяльністю

11020000 Податок на прибуток підприємств 110000,00 0,00 0,00 110000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 110000,00 0,00 0,00 110000,00

установ комунальної власності

20000000 Неподаткові надходження 89000,00 936385,00 0,00 1025385,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької 12000,00 0,00 0,00 12000,00

діяльності

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних 12000,00 0,00 0,00 12000,00

унітарних підприємств та їх об`єднань, що

вилучається до бюджету, та дивіденди (доход),

нараховані на акції (частки, паї) господарських

товариств, у статутних капіталах яких є державна

власність

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 12000,00 0,00 0,00 12000,00

унітарних підприємств та їх об`єднань, що

вилучається до бюджету

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 14000,00 0,00 0,00 14000,00

некомерційної господарської діяльності

22010000 Плата за ліцензії 14000,00 0,00 0,00 14000,00

22010300 Реєстраційний збір за проведення державної 14000,00 0,00 0,00 14000,00

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців

24000000 Інші неподаткові надходження 63000,00 0,00 0,00 63000,00

24060000 Інші надходження 63000,00 0,00 0,00 63000,00

^ Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд

Код класифікацією фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6

24060300 Інші надходження 63000,00 0,00 0,00 63000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 936385,00 0,00 936385,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 0,00 494485,00 0,00 494485,00

бюджетними установами згідно із

законодавством

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 0,00 412880,00 0,00 412880,00

установами згідно з їх основною діяльністю

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової 0,00 19000,00 0,00 19000,00

(господарської) діяльності

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 60905,00 0,00 60905,00

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в 0,00 1700,00 0,00 1700,00

установленому порядку майна (крім нерухомого

майна)

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 0,00 441900,00 0,00 441900,00

установ

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 266900,00 0,00 266900,00

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від 0,00 175000,00 0,00 175000,00

підприємств, організацій, фізичних осіб та від

інших бюджетних установ для виконання цільових

заходів

^ Разом доходів 8348700,00 936385,00 0,00 9285085,00

40000000 Офіційні трансферти 112211400,00 0,00 0,00 112211400,00

41000000 Від органів державного управління 112211400,00 0,00 0,00 112211400,00

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 1571600,00 0,00 0,00 1571600,00

41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст 1571600,00 0,00 0,00 1571600,00

Києва і Севастополя, міст республіканського і

обласного значення) бюджетів з міських (міст

районного значення), селищних, сільських та

районних у містах бюджетів

41020000 Дотації 68303300,00 0,00 0,00 68303300,00

41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету 67540100,00 0,00 0,00 67540100,00

місцевим бюджетам

41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на 763200,00 0,00 0,00 763200,00

вирівнювання фінансової забезпеченості

місцевих бюджетів

41030000 Субвенції 42336500,00 0,00 0,00 42336500,00

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим 33000000,00 0,00 0,00 33000000,00

бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми,

малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства,

дітям-інвалідам та тимчасової державної

допомоги дітям

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим 8138700,00 0,00 0,00 8138700,00

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного

газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання

будинків і споруд та прибудинкових тери

^ Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд

Код класифікацією фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим 542600,00 0,00 0,00 542600,00

бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та

інших передбачених законодавством пільг, в тому

числі компенсації втрати частини доходів у

зв`язку з відміною податку з власників

транспортних засобів та відповідним зб

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим 237900,00 0,00 0,00 237900,00

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

41034200 Субвенція з державного бюджету місцевим 213500,00 0,00 0,00 213500,00

бюджетам на збереження середньої заробітної

плати на період працевлаштування посадових

осіб місцевого самоврядування з числа депутатів

відповідних рад, що потребують

працевлаштування в зв`язку із закінченням

строку

41035000 Інші субвенції 43800,00 0,00 0,00 43800,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим 160000,00 0,00 0,00 160000,00

бюджетам на виплату державної соціальної

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, грошового

забезпечення батькам-вихователям і прийомним

батькам за надання соціальних послуг у дитячих

Всього доходів 120560100,00 936385,00 0,00 121496485,00


Керуюча справами районної ради Л.В.ГорбаПохожие:

Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Всього
Доходи районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення районної ради від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет на 2012 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Доходи районного бюджету на 2012 рік" до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет на 2012 рік"
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення районної ради від 31. 12. 2010 №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд
Доходи районного бюджету на 2011 рік" до рішення районної ради від 31. 12. 2010 №36 "Про районний бюджет на 2011 рік"
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2011 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2011 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної ради 6 скликання від 31 грудня...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет на 2012 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет розвитку 1 2 3
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2012 рік" до рішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет на 2012 рік" ( тис грн.) Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Разом у т ч. бюджет
Зміни у додаток 6 "Джерела фінансування районного бюджету на 2012 рік" до рішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет на 2012 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд Спеціальний фонд
Доходи районного бюджету на 2012 рік" до рішення 13 сесії районної ради 6 скликання від 29 грудня 2011 року №190 "Про районний бюджет...
Рішення Зборівської районної ради від 05. 01. 2011 №32 Доходи районний на 2011 рік грн. Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний фонд Код класифікацією фонд Разом Разом у т ч. бюджет iconРішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет на 2011 рік" (тис грн.) Код Найменування доходів Загальний фонд
Доходи районного бюджету на 2011 рік" до рішення 3 сесії районної Ради 6 скликання від 31 грудня 2010 року №36 "Про районний бюджет...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов