Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) icon

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів)НазваниеІv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Дата конвертации19.12.2012
Размер68.93 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/Вiдповiдi_задачi_10.doc
2. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/Вiдповiдi_творче_10.doc
3. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/Вiдповiдi_тести_10.doc
4. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/задачi_10_укр.doc
5. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/задачи_10_рос.doc
6. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/творче_10_рос.doc
7. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/творче_10_укр.doc
8. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/тести_10_укр.doc
9. /Olimpiada Vinnytsya/10 клас/тесты_10_рос.doc
10. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/В_дповiдi_творче_11.doc
11. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/Вiдповiдi_задачi_11.doc
12. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/Вiдповiдi_тести_11.doc
13. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/задачi_11_укр.doc
14. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/задачи_11_рос.doc
15. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/творче_11_рос.doc
16. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/творче_11_укр.doc
17. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/тести_11_укр.doc
18. /Olimpiada Vinnytsya/11 клас/тесты_11_рос.doc
19. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/Вiдповiдi_задачi_9.doc
20. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/Вiдповiдi_творче_9.doc
21. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/Вiдповiдi_тести_9.doc
22. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/задачi_9_укр.doc
23. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/задачи_9_рос.doc
24. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/творче_9_рос.doc
25. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/творче_9_укр.doc
26. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/тести_9_укр.doc
27. /Olimpiada Vinnytsya/9 клас/тесты_9_рос.doc
Задача №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 10 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 10 клас Відповіді на тести
Задача №1 (10 балів)
Задача № (10 баллов) На облигацию номиналом 6 тыс грн выплачивается 150 грн купонного дохода 1 февраля и 1 августа. Эта облигация была продана 1 апреля по рыночной котировке 105, Сколько заплатил за облигацию покупатель?
Іv этап XІІI всеукраинской ученической олимпиады по экономике 10 класс Творческое задание №1 (10 баллов)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 10 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 10 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Тесты уровень Верный ответ оценивается в 1 балл
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 11 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Задача №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 11 клас Відповіді на тести
Задача №1 (10 балів)
Задача № (10 баллов)
Іv этап XІІI всеукраинской ученической олимпиады по экономике 11 класс Творческое задание №1 (10 баллов)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 11 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Тесты уровень Верный ответ оценивается в 1 балл
Задача №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Відповіді на тести
Задача №1 (10 балів)
Задача № (10 баллов)
Іv этап XІІI всеукраинской ученической олимпиады по экономике 9 класс Творческое задание №1 (10 баллов)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Тесты уровень Верный ответ оценивается в 1 балл

ІV етап

XІІI Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас


Творче завдання № 1 (10 балів)

В Англії дев’ятнадцятого століття у роки поганого врожаю багаті надавали доброчинну допомогу бідним: скуповували врожай, споживали фіксований обсяг зерна, а решту продавали бідним за половину тієї ціни, яку вони (багаті) сплатили. На перший погляд здається, що це надавало бідним суттєві вигоди. Доведіть, що коли багаті скуповували зерно та потім продавали його бідним за півціни, то бідні фактично сплачували ту саму ціну, яка була б без здійснення доброчинної програми. Припустимо, що величина попиту бідних на зерно у рік поганого врожаю дорівнює D(p*), де p* - це ціна, яку сплачують бідні без програми доброчинної допомоги від багатих; S – фіксований розмір зібраного врожаю; K – обсяг попиту багатих.

Відповідь


Єдиний спосіб, який дозволяє покращити стан бідних – це надати їм можливість споживати більше зерна. Проте після збирання врожаю доступним залишається тільки фіксований обсяг зерна. Реалізація програми доброчинної допомоги від багатих призводить до того, що бідні купують зерно за тією самою ціною, за якою купували його і без реалізації такої програми.

Для того, щоб це довести, необхідно змоделювати рівновагу з цією програмою та без неї. За умовою, величина попиту бідних на зерно у рік поганого врожаю дорівнює D(p*) , де p* - це ціна, яку сплачують бідні без програми доброчинної допомоги від багатих; S – фіксований розмір зібраного врожаю; K – обсяг попиту багатих. Пропозиція зерна та обсяг попиту багатих є величинами фіксованими. За відсутності доброчинних акцій з боку багатих рівноважна ціна визначається рівністю загального опиту та загальної пропозиції: D(p*) + K = S. За наявності доброчинної програми рівновага визначається рівнянням: D() + K = S.

Якщо p* є розв’язком першого рівняння, то p* =  і, відповідно, Р = 2p* є розв’язком другого рівняння. Отже, коли багаті пропонують скупити зерно і потім перепродати його бідним за півціни, то ринкова ціна просто зростає вдвічі порівняно із базовою ціною – і бідні сплачують ту саму ціну, що була до цього.

Якщо обсяг попиту багатих є фіксованим, як і пропозиція зерна, то фіксованим є і обсяг, який можуть спожити бідні. Таким чином, рівноважна ціна для бідних повністю визначається їхньою власною кривою попиту і залишається тією самою, незалежно від способу, в який бідні забезпечуються зерном.

Творче завдання № 2 (15 балів)


Розкрийте сутність та суперечності відносин інтелектуальної власності.

Відповідь


Відносини інтелектуальної власності є історично сформованими суспільними відносинами між суб’єктами господарювання з приводу привласнення результатів їх інтелектуальної діяльності – продуктів розумової творчої праці, які відповідають вимогам чинного законодавства та мають правову охорону. Таким чином, інтелектуальна власність має двоїстий економіко-правовий характер і розкривається у єдності економічних та юридичних відносин, властивих тому чи іншому суспільству. У межах такого підходу права інтелектуальної власності трактуються як норми, що регулюють і закріплюють (у визначених законом випадках) за фізичними та юридичними особами майнові та особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності.

Згідно зі Стокгольмською конвенцією про заснування Світової організації інтелектуальної власності (1967) інтелектуальна власність включає права, що стосуються: літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач; винаходів у всіх сферах людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень; захисту від недобросовісної конкуренції; усіх інших прав щодо інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах. Водночас Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), підписана в 1993 р., до інтелектуальної власності відносить: авторське право і суміжні права; товарні знаки; географічні зазначення; промислові зразки; патенти; топології (топографії) інтегральних мікросхем; охорону закритої інформації; здійснення контролю за анти конкурентною практикою в договірних ліцензіях.

Важливо зазначити, що об’єкти права інтелектуальної власності мають специфічні ознаки, а саме: є результатом або проявом творчої розумової праці людей; є нематеріальними (нові, оригінальні ідеї, знання, інформація); виражаються в об’єктивній формі, доступній для людського сприйняття; розміщуються на матеріальних носіях, які можуть тиражуватися і одночасно використовуватися багатьма особами; захищаються законом (авторським та суміжним з ним правами, патентним правом).

Зазначена специфіка відносин інтелектуальної власності породжує низку суперечностей:

- між глибинною сутністю інтелектуальної власності як суспільного блага і формами її прояву як приватної (індивідуальної) власності. Йдеться про те, що передумовою будь-якої інтелектуальної праці є знання та духовні надбання попередніх поколінь. Відтак результати творчої розумової праці повинні належати всьому людству та бути загальнодоступними. Водночас виробництво нових знань є невід’ємною складовою інтелектуальних зусиль окремого індивіда як внутрішньо притаманна особистості та невідчужувана власність, доступ до якої обмежується шляхом патентування, ліцензування тощо;

- між нетоварною сутністю об’єктів інтелектуальної власності та товарною формою їх вираження. Йдеться про те, що на відміну від традиційних товарів, продукти інтелектуальної діяльності задовольняють потребу своєю ідеальною сутністю, а не матеріальною формою; не втрачають корисності у процесі споживання; самозростають у процесі використання; вимірюються індивідуальними затратами праці; можуть використовуватися необмеженою кількістю осіб в різних місцях; не піддаються фізичному зносу тощо. Водночас за умов ринкової економіки шляхом впровадження інституту права інтелектуальної власності, продукти інтелектуальної праці набувають ознак товару;

- між привласненням ідеального змісту об’єктів інтелектуальної власності та привласненням їх матеріальних носіїв. Йдеться про те, що на відміну від привласнення традиційних товарів, суб’єкти відносин інтелектуальної власності реально привласнюють лише матеріальні носії інтелектуальних продуктів та доходи від їх комерційного використання. Ідеальний зміст інтелектуального продукту не може бути повністю та безповоротно переданий новому власнику, оскільки неможливо відчужити знання, ідеї та інформацію від їх авторів.

Творче завдання № 3 (15 балів)


Розкрийте відмінності між індивідуальними, суспільними та квазісуспільними благами. Чи можуть існувати суспільні антиблага? Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь

Чисте індивідуальне благо - це таке благо, кожна виготовлена одиниця якого може бути оцінена і продана в користування кожному конкретному споживачеві. Таким чином, кожна продана одиниця такого блага приносить користь тільки його покупцеві і не може бути використана безкоштовно ким-небудь ще. Так, наприклад, людина, що мучиться спрагою, купує банку пепсі-коли і, випиваючи її, одноособово насолоджується смаком цього напою. Заплативши гроші за банку пепсі-коли, така особа отримує виняткове право на використання цього блага. І ніхто інший не зможе скористатися цією банкою пепсі-коли, щоб отримати від неї задоволення. Кажучи економічною мовою, купівля чистого індивідуального блага не призводить до виникнення позитивного зовнішнього ефекту.

Отже, індивідуальні блага характеризуються такими рисами: «принципом подільності», бо їх можна продати окремому споживачеві; «принципом виключення», що означає вилучення з їхнього споживання людей, які не можуть або не хочуть заплатити за ці блага; «принципом конкурентності», бо споживачі конкурують між собою за право користування благом, оскільки з кожною спожитою одиницею їх кількість зменшується. Ці блага виготовляються в основному в бізнес-секторі, система ринків і цін чудово обслуговує виробництво, обмін і споживання індивідуальних благ, за право їх споживати люди сплачують індивідуально.

Суспільне благо характеризується такими ознаками:

– невиключність – неможливо позбавити споживача користуватися даним благом, навіть за його власним бажанням;

– неподільність – індивід не може сам вибрати обсяг споживання блага;

– неконкурентність – із збільшенням числа споживачів блага рівень споживання кожного з них не зменшується.

Якщо благо володіє всіма трьома властивостями, то воно називається суспільним благом. Відзначимо, що чисто суспільних благ надзвичайно мало.

Традиційним прикладом суспільного блага є маяк. Не можливо виключити зі споживання тих, хто не заплатив за дане благо. Споживачі отримують вигоди від чисто суспільного блага незалежно від того, платять вони за нього чи ні. Та назвати безкоштовними їх не можна. За них сплачують усі члени суспільства. Так як суспільні блага неподільні, то вони не цікаві для ринку. Тому забезпечення ними часто здійснюється державою, а витрати на їх виробництво фінансуються за рахунок податків.

Деякі блага характеризуються якоюсь однією рисою: або неконкурентністю, або невиключеністю. Це так звані квазісуспільні (квазідержавні) блага (від лат. нібито). Квазісуспільні (квазідержавні) блага — товари і послуги (музеї, бібліотеки), виробництво яких може забезпечуватися за допомогою ринкової системи, але фінансується державою, щоб не допустити виникнення дефіциту ресурсів у цій сфері. Суспільство штучно зробило ці блага суспільними.

Антиблаго - товар або послуга, яка має негативну корисність для споживача. Антиблаго – це те, що люди (у нормальному стані) не хотіли б привласнити, що вони вважають шкідливим. Окрім суспільних благ існують ще і суспільні "антиблага" - суспільні блага, які рівномірно накладають витрати на групу людей. Це небажані побічні продукти виробництва або споживання: тепличний ефект, при якому згорання корисних копалин загрожує глобальною зміною клімату; забруднення повітря, води і грунтів відходами хімічної промисловості, виробництвом енергії або використанням автомобілів; кислотні дощі; радіоактивні викиди із-за випробувань ядерної зброї; руйнування озонового шару. Бідність також є антиблаго: вона служить джерелом соціальної нестабільності, приводить до великих втрат в суспільстві. Це також - міжнародний тероризм, злочинність, наркобізнес, нелегальна економічна діяльність з використанням міжнародних схем переказу грошей. Корупцію також можна розглядати як «суспільне антиблаго» — антиблаго, що породжує негативні зовнішні ефекти, коли збитки завдаються всім членам суспільства.Похожие:

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconІнформація про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці 11 клас Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Кількість набраних балів
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання ( технічна праця ) 11 клас
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки
Міністерства освіти від 18 серпня 1998 року №305 та зареєстрованого Міністерством юстиції 24 вересня 1998 року №5598/3038 (далі –...
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів...
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 9 клас Завдання Тестові завдання. (10 балів)
Сукупність засобів та методів здійснення державної влади визначається критерієм класифікації: (1 бал)
Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconПротокол ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconПротокол ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconІнформація про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас Місце Прізвище, ім.’я, по батькові учня Кількість набраних балів

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconІнформація про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 10 клас Місце Прізвище, ім.’я, по батькові учня Кількість набраних балів

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconІнформація про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 9 клас Місце Прізвище, ім’я, по батькові учня Кількість набраних балів

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconІнформація про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 10 клас Місце Прізвище, ім.’я, по батькові учня Кількість набраних балів

Іv етап XІІI всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 9 клас Творче завдання №1 (10 балів) iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2009-2010 навчальному році другий етап учнівської олімпіади з трудового...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов