2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область icon

2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська областьНазвание2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область
Дата конвертации09.11.2012
Размер93.78 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_10-3etap.doc
2. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_11-3etap.doc
3. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_8-3etap.doc
4. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_9-3etap.doc
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область
Відповіді на запитання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011- 2012 навч року
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні

2011--2012 навчальний рік

ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади

Луганська область

8 клас

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР

 1. Які тектонічні структури складають Африку? Охарактеризуйте особливості рельєфу материка у зв’язку із його тектонічною будовою.

Відповідь: Майже вся Африка – частина давнього материка Гондвана, який сформувався у докембрії та розколовся в кінці палеозою і мезозої.

В основі материка знаходиться давня, докембрійська Африканська (Африкано-Аравійська) платформа. На північному заході та півдні до неї прилягають більш молоді герцинські та альпійські споруди. Африканську платформу ускладнюють окремі опускання (синеклізи) та підняття (антеклізи) земної кори, які часто розбиті тектонічними тріщинами (розломами). Упродовж східної окраїни материка знаходиться найбільша в світі система східно-африканських розломів (Великий Африканський грабен) загальною протяжністю майже 6 500 км, де відбувалися значні виливи магми й виверження вулканів (вулкан Кіліманджаро – найвища вершина (5895 м) материка) (4 бали).

У сучасному рельєфі материка переважають високі рівнини й плато, майже відсутні високі та молоді гірські системи (гірські області займають близько 20% загальної площі материка, низовини – менше 10%).

Рельєф тісно пов’язаний із тектонічною будовою та розвитком материка. Так, характерною особливістю рельєфу Африки є чергування внутрішньоматерикових, на місці тектонічних, западин (западини Конго, Калахарі, Чад, Лівійсько-Єгипетська та ін.) із плато та плоскогір’ями на місці тектонічних піднять (Ахаггар, Тібесті, Ефіопське (Абіссінське) та ін.). Система східно-африканських розломів зумовила утворення вулканічних масивів та плато східно-африканського плоскогір’я. На півночі Африки у кайнозойську еру утворилися молоді Атлаські гори (Атлас), на півдні – герцинські Капські гори (4 бали).

Африка високий материк, який за пересічною висотою поверхні (750 м) поступається лише Антарктиді та Євразії; за переважаючими висотами поділяється на Низьку і Високу Африку. До Низької Африки відносяться північні й західні частини материка із переважаючими висотами до 1000 м, де окремі блоки платформи переважно опускалися, утворюючи величезні западини, які неодноразово у геологічному минулому затоплювалися морем.

Південно-східна частина материка, де платформа та її окремі блоки піднімались (Південно-Африканський щит), характеризується пересічними висотами вище 1000 м і відноситься до Високої Африки (4 бали).

Критерії оцінювання: Максимальна оцінка за відповідь – 12 балів. Кожний змістовний блок має максимальну оцінку у 4 бали, які наведені у тексті орієнтовної відповіді.


 1. Проаналізувати аґрокліматичне визначення території

Луганської області як „зони ризикованого землеробства”.

Викладіть власне розуміння цього поняття.


Відповідь: Територія Луганської області розташована на крайньому сході України, в межах степової зони. Їй притаманні досить мала кількість опадів, що досягає найменших значень на Лівобережжі Сіверського Дінця (400 – 450 мм), та недостатнє зволоження (коефіцієнт зволоження менший за одиницю). Останній показник особливо негативно впливає на умови росту рослин, зокрема, сільськогосподарських культур. У північно-східній частині території зональний ґрунтовий покрив представлений не чорноземами звичайними, як на решті Лівобережжя, а чорноземами південними, що є яскравою ознакою континентальності природних умов. Крім того, на Луганщині частими є посухи та суховії, тривала дія яких збільшує ймовірність неврожаю. Південь Луганщини, представлений Донецьким кряжем, характеризується густою розчленованістю рельєфу, наявністю численних крутосхилів та інших „незручних” земель, що теж погіршує умови для землеробської діяльності. Усе вищенаведене дозволяє визначити Луганську область (особливо її північно-східну частину) як „зону ризикованого землеробства”.

Я вважаю, що суть цього поняття полягає у значній імовірності недобору врожаїв сільськогосподарських культур.


Критерії оцінювання: 12 балів – правильна і повна відповідь; 9 балів – якщо немає власного розуміння суті поняття; 6 балів – якщо у відповіді згадується лише континентальний клімат і наводиться кількість опадів, а про особливості ґрунтового покриву, суховії та посухи згадки немає; 3 бали – якщо відповідь обмежується наведенням лише однієї ознаки „ризикованості” землеробства; 0 балів – відповідь повністю неправильна або відсутня. 1. Які особливості має розміщення родовищ корисних копалин

різного походження на території України? Наведіть приклади.


Відповідь:Паливні корисні копалини, як правило, приурочені до тектонічних западин, передгірських прогинів або складчастих областей (приклади – Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, Передкарпатський нафтогазоносний район та Донецький кам’яновугільний басейн відповідно). Родовища нафти й газу приурочені також до морського шельфу. Скоріше, виняток із загального правила являє собою Придніпровський буровугільний басейн, територіально приурочений до Українського кристалічного щита.

Рудні корисні копалини приурочені, перш за все, до Українського щита (Криворізько-Кременчуцький залізорудний басейн, Іршанське й Самотканське родовища титанових руд, Побузьке родовище поліметалічних руд тощо). ці руди найчастіше мають гідротермальне походження. Деякі родовища рудних копалин, які мають осадове походження, пов’язані зі структурами, в межах яких кристалічний фундамент перекритий осадовим чохлом (Білозерський залізорудний басейн, Микитівське родовище кіноварі, Бобриківське родовище золота та ін.).

Нерудні корисні копалини можуть мати різну приуроченість до тектонічних структур, залежно від походження. Так, породи магматичного й метаморфічного походження (ґраніт, мармур та ін.) пов’язані з Українським щитом. Родовища гірничо-хімічної сировини осадового походження (кам’яна сіль, калійні солі та ін.) найбільш притаманні тектонічним прогинам. Будівельні матеріали осадового походження (пісок, пісковик, вапняк тощо) поширені практично повсюдно.


Критерії оцінювання: 12 балів – повна відповідь із поясненням і наведенням прикладів;9 балів – повна відповідь із поясненням без прикладів;

6 балів – відповідь неповна (містить лише суто географічну, без згадки про тектонічні структури, приуроченість родовищ); 3 бали – названі (правильно) лише корисні копалини, поширені в Україні, з їх належністю до основних груп; 0 балів – відповідь абсолютно неправильна або відсутня.


2011--2012 навчальний рік

ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади

Луганська область

8 клас

Тести (24 бали)

Правильна відповідь на кожний тест оцінюється в 1 бал

 1. Карстове походження мають такі українські озера:

  А) Світязь, Ялпуг, Синевир;

  Б) Світязь, Луки, Синевир;

  В) Світязь, Пулемецьке, Луки;

  Г) Пулемецьке, Луки, Ялпуг.

 2. Найпоширенішими на території Луганської області є такі грунти:

  А) дерново-підзолисті;

  Б) чорноземи звичайні;

  В) чорноземи типові;

  Г) каштанові.

 3. Яка з найвищих вершин (точок) материків знаходиться найближче до центру Землі:

  А) Джомолунгма;

  Б) влк. Кіліманджаро;

  В) Мак-Кінлі;

  Г) Аконкагуа.

 4. Яка з особливостей кліматичних умов НЕ притаманна Україні?

  А) випадання опадів переважно у теплий період;

  Б) незначні коливання температури по сезонах року;

  В) західний перенос повітряних мас;

  Г) чергування циклонів і антициклонів.

 5. Назвіть основну причину незначної кількості опадів у зимовий період на Тихоокеанському узбережжі помірного кліматичного поясу Євразії:

  А) особливості рельєфу території;

  В) переважання деревної рослинності;

  Б) високий атмосферний тиск над материком;

  Г) наявність континентального мусону.


 6. Основний чинник, який обумовлює утворення гірських систем – це:

  А) вертикальні вікові рухи земної кори;

  В) вивітрювання;

  Б) зіткнення літосферних плит;

  Г) землетруси.

 7. Визначте, яка середньорічна температура повітря на Ай - Петринській яйлі (абсолютна висота 1346 м), якщо біля її підніжжя у селищі Місхор (Ялта) цей показник +4º С :

  А) - 2º С;

  Б) - 4º С;

  В) - 6º С;

  Г) - 8º С.

 8. Мис, відстань від якого до екватора є найменшою:

А)Мартьян;

Б) Сарич;

В) Мегоном;

Г) Ай-Тодор.
 1. Тектонічна структура, найменш перспективна для пошуків нафти і природного газу:

А) Передкарпатський крайовий прогин;

Б) Дніпровсько-Донецька западина;

В) Український щит;

Г) Скіфська плита.

 1. Корисна копалина, родовищ якої нема на Прикарпатті:

  А) озокерит;

  Б) графіт;

  В) калійна сіль;

  Г) природний газ.

 2. Лінії однакового атмосферного тиску, зображені на карті, мають назву:

  А) ізогіпси;

  Б) ізогієти;

  В) ізобати;

  Г) ізобари.

 3. На карті півкуль, яка не спотворює площин і має

масштаб 1:22 000 000, Україна займає площу:

А) 3,64 кв. см;

Б) 8, 02 кв. см;

В) 12, 47 кв. см;

Г) 27,44 кв. см.

 1. Тривалість світового дня 21 березня на Південному полярному колі:

А) 0 годин;

Б) 8 годин;

В) 12 годин;

Г) 24 години.

 1. Річка, на якій розташований каскад водоспадів під загальною назвою «водоспади Лівінгстона»:

  А) Парана;

  Б) Конго;

  В) Міссісіпі;

  Г) Мюррей.

 2. Затока, яка утворилася внаслідок розходження літосферних плит:

  А) Гудзонова;

  Б)Мексиканська;

  В) Каліфорнійська;

  Г) Святого Лаврентія.

 3. Материк, на якому відсутні гори альпійської складчастості:

А) Африка;

Б) Північна Америка;

В) Антарктида;

Г) Австралія.


17. Кліматичний пояс, у якому розташоване південне узбережжя Гренландії:

А) арктичний;

Б) помірний;

В) субарктичний;

Г) субтропічний.

18. Найвищий вулкан Євразії знаходиться на:

А) Апеннінському півострові;

Б) острові Сицилія;

В) острові Хонсю;

Г) півострові Камчатка.

19. Джарилгач – це приклад:

А) льодовикової акумуляції;

Б) річкової акумуляції;

В) еолової акумуляції;

Г) морської акумуляції.

20. Острів на рівнинах якого переважають савани і перемінно-вологі ліси:

А) Сахалін;

Б) Мадагаскар;

В) Калімантан;

Г) Тасманія.21. Масштаб карти, на якій найкоротша відстань від Києва до Північного тропіка дорівнює 10 см:

А) 1: 3 000 000;

Б) 1:10 000 000;

В) 1: 20 000 000;

Г) 1: 30 000 000.

22. Які ріки беруть початок у Карпатах?

А) Дністер, Уж, Тиса, Припять;

Б) Дністер, Тиса, Прут, Черемош;

В) Дніпро, Дон, Інгулець, Прип’ять;

Г) Орель, Тиса, Дністер, Південний Буг.

23. Прилад для демонстрації руху Землі навколо Сонця:

А) телескоп;

Б) теодоліт;

В) телурій;

Г) курвіметр.

24. Поклади вугілля в Донбасі були відкриті у :

А) 1721 р., Г. Капустіним;

Б) 1821 р., Б. Морковкіним;

В) 1921 р., В. Докучаєвим;

Г) 1729 р., Г. Татарченком.Похожие:

2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconРезультати участі учнів Бібрської зош і-іііст. імені Уляни Кравченко у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
Лютого 2012 р у Львові відбувся ІІІ етап всеукраїнської олімпіади з французької мови
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область icon2010–2011 навчальний рік Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02. 12. 10 №1190 „Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010−2011 навчального року”
Щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010−2011 навчального року” на базі Уманського державного педагогічного університету...
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПопередня заявка на участь Харківського професійного ліцею машинобудування у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2013-2014 навчального року з інформатики
За рішенням оргкомітету І журі І етапу Всеукраїнської олімпіади на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географіїії у 2012-2013 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України інформує, що ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2012/2013...
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПро проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2012/2013 навчальному році
«Щодо методичних рекомендацій до проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології», ІІІ етап олімпіади з біології у 2012/2013...
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconЗавдання для II етапу Всеукраїнської олімпіади з географії на 2012/2013 навчальний рік
Зазначте із перелічених область України, в якій спостерігається найнижчій показник щільності населення
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПротокол оцінювання робіт учнів, учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (2012-2013 навчальний рік) Клас
Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (2012-2013 навчальний рік) Клас : 11
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПротокол оцінювання робіт учнів, учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012-2013 навчальний рік) Клас: 8
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012-2013 навчальний рік) Клас: 8
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconМетодичні рекомендації щодо складання завдань ІІІ етапу та орієнтовну структуру завдань ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України інформує, що ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства...
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Міністерства освіти від 18 серпня 1998 року №305 та зареєстрованого Міністерством юстиції 24 вересня 1998 року №5598/3038 (далі –...
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область iconПро проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012/2013 н р
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов