9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні icon

9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванніНазвание9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні
Дата конвертации09.11.2012
Размер118.24 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_10-3etap.doc
2. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_11-3etap.doc
3. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_8-3etap.doc
4. /Ол_мп_ади з географ_х (Луганська обласна, 2012 р.)/geogr_9-3etap.doc
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область
Відповіді на запитання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2011- 2012 навч року
2011--2012 навчальний рік ІІІ етап Всеукраїнської географічної олімпіади Луганська область
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні

Відповіді на запитання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2011- 2012 навч. року


9 клас


 1. Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні

рельєфу Луганської області. Які з них і чому є прискореними? Навести

конкретні приклади (12 балів).

Відповідь: У формуванні рельєфу території Луганської області беруть участь такі екзогенні (викликані дією зовнішніх сил – сонячної енергії, вітру, водних потоків, підземних вод тощо) процеси, як:

- вивітрювання (руйнування гірської породи під впливом перепаду температур та дії живих організмів, наслідком чого є утворення на Донецькому кряжі специфічних форм рельєфу – пасм, гривок тощо);

- вітрова ерозія, або дефляція (перенесення продуктів вивітрювання або верхнього, не закріпленого рослинністю, родючого шару ґрунту й відкладення їх у пониззях, лісосмугах тощо);

- водна ерозія (площинний змив та лінійний розмив, наслідком чого є зменшення шару ґрунту та розвиток яружної мережі);

- зсуви (сповзання ґрунтових мас, насичених водою, зі схилів, та, як наслідок, руйнування ґрунтового покриву, руйнування будівель, доріг тощо);

- карст (розчинення поверхневими та підземними водами гірських порід і утворення на земній поверхні та в надрах карстових порожнин);

- просідання (утворення западин, понижень як наслідок просідання земної поверхні над підземними виробками – шахтами).

Прискореними є водні ерозійні процеси, які зумовлені господарською діяльністю людини (неправильною агротехнікою, розорюванням ерозійнонебезпечних крутих схилів тощо; Луганська область – найеродованіша в Україні), а також зсуви (район м. Лисичанськ, де стоки промислових вод провокують утворення величезних зсувів).


Критерії оцінювання: 12 балів – повна й обґрунтована відповідь із наведенням прикладів; 9 балів – наведений перелік рельєфоутворюючих процесів, але без прикладів; 6 балів – наведений простий перелік процесів, без пояснень;

3 бали – відповідь містить лише неповний перелік рельєфоутворюючих процесів;

0 балів – відповідь абсолютно неправильна або відсутня. 1. Географічні особливості компактного розміщення на території України представників інших, крім українців, етнічних груп населення. Якими чинниками обумовлене саме таке їх сучасне розселення?


Відповідь: Українська нація формувалась під впливом різних європейських народів і має тривалу і непросту історію становлення. Особливістю національного складу населення України є його багатонаціональність. За даними останнього Всеукраїнського перепису населення (2001 рік) переважаючим корінним населенням є українці (78 % загальної кількості населення країни). Але здавна на різних землях сучасної України проживали також інші народи. Їх загальна питома вага складала у 2001 році 22 % (2 бали).

Так, у Закарпатті разом з українцями проживає значна частина угорців. Румуни компактно розселенні з давніх часів у Чернівецькій та Закарпатській областях. Багато молдован розселені у сусідніх Чернівецькій та Одеській областях, на які припадає близько 75 % їх загальної чисельності в Україні. Дуже компактно проживають кримські татари, більше 98 % яких мешкають у Криму (4 бали).

Найбільшу чисельність серед національних меншин в Україні мають росіяни. Їх найбільша питома вага спостерігається у Криму, тому що ця територія до 1954 р. входила до складу Російської Федерації. Висока частка росіян проживає у східних, найбільш індустріальних, Луганській і Донецькій областях ( до 40 %), а також у Харківській та Запорізькій областях (близько 25 %). Це можна пояснити тим, що для роботи на промислових підприємствах і до революції, і в радянські часи сюди мігрувало багато росіян. Серед перших постійних мешканців так званого Дикого поля також було багато селян з Центрально-Чорноземної Росії. Підвищену питому вагу (14 -20 %) росіян мають південні області, а саме, Херсонська, Миколаївська, Одеська (2 бали).

З порівняно невеликих за чисельністю національних меншин слід відзначити компактні поселення греків у Приазов’ї біля Маріуполя (Донецька область), які переселилися сюди свого часу з Криму. У Одеській області з давніх часів проживають компактно гагаузи (2 бали).

В Україні також проживають представники багатьох інших народів: білоруси, поляки, татари, чуваші, вірмени та ін., але вони мають порівняно невелику чисельність і розміщені дисперсно. Найбільшою національною групою серед них є білоруси, але вони розселені по території України більш менш рівномірно і не лише у прикордонних з Білорусією, а і в інших областях (2 бали).

Представники усіх національних груп населення України мають рівні права і можливості для розбудови єдиної могутньої європейської держави.


Критерії оцінювання: Максимальна оцінка відповіді - 12 балів. Оцінки

за кожний смисловий блок наведені у тексті орієнтовної відповіді. 1. Які географічні особливості має розміщення нерудних мінеральних та

водно-мінеральних природних ресурсів України? Яке значення вони

мають для розвитку окремих галузей господарства?


Відповідь: Природні ресурси взагалі – це тіла та сили природи, які можуть бути використані у господарській діяльності людей. За своїм призначенням їх можна поділити на декілька груп: паливно-енергетичні, рудні, нерудні. Серед нерудних корисних копалин найбільш відомими є сірка, кам’яна та калійна сіль, фосфорити, крейда, глини, піски, будівельне каміння, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння тощо. Підземні води, особливо мінералізовані та лікувальні грязі, відносять до водно-мінеральних природних ресурсів( 2 бали).

Україна має значні запаси різноманітних нерудних та водно-мінеральних природних ресурсів, які дуже широко використовуються у різних галузях господарської діяльності людей.

По-перше, - це сировина для хімічної промисловості (самородна сірка, кам’яна та калійна сіль). Дуже значні родовища кам’яної солі зосереджені на сході країни (Артемівське, Слов’янське у Донецькій області) та на заході (Солотвине у Закарпатті). З давніх часів кам’яну сіль видобували з природної ропи соляних озер поблизу Чорного і Азовського морів. Кам’яна сіль широко використовується для виробництва хлору та соди у хімічні промисловості, а також у харчовій промисловості.

Потужні родовища калійної солі сконцентровані у Прикарпатті (Калуш, Стебнік). Ці солі є важливою сировиною для виробництва калійних добрив.

У межах Львівської та Івано-Франківської областей розташовані унікальні родовища самородної сірки (Роздольське, Яворівське та ін.). Цей природний ресурс застосовується у хімічній промисловості для виробництва сірчаної кислоти, у гумовій промисловості, для виробництва фарб, сірників тощо ( 2 бали).

Важливе значення для металургійної промисловості мають вогнетривкі глини. Їх також використовують для виробництва керамічної плитки, сантехніки, плитки для підлоги та облицювання будівель. Найбільші родовища цієї сировини знаходяться у Донецькій області (Часовоярське та Новорайське).

В Україні широко представлені родовища крейди і мергелю (Луганська, Харківська, Донецька та інші області). Ця сировина використовується у хімічній промисловості для виробництва соди, у будівельній індустрії, школярами для малювання. Але, на жаль, сьогодні крейду для дітей України чомусь виробляють у Китаї і продають за високу ціну.

Велике значення для господарської діяльності мають також різноманітні піски та глини. Так, наприклад, каолін (біла глина) використовується для виробництва фаянсу і порцеляни, сантехніки. А окремі види пісків необхідні для скляної промисловості ( 2 бали).

У межах Українського щита поширені великі родовища гранітів: рожевих, сірих. Вони є дуже цінним облицювальним будівельним матеріалом.

Не менш відомі поза межами України і лабрадорити, найбільші родовища яких, як і гранітів знаходяться на Житомирщині. У багатьох регіонах України видобувають і використовують у будівництві різні будівельні камені, особливо піщаники ( 2 бали).

На території України виявлені родовища різних дорогоцінних каменів: алмазів, рубінів, смарагду, опалу, аквамарину, берилу, аметисту, гірського кришталю. За видобутком топазу Україні належить одне з перших місць у світі. Серед напівдорогоцінного каміння найбільш відомі яшма, халцедон, агат, амазоніт та ін. ( 2 бали).

Україна з давніх часів славилася своїми мінеральними водами, які мають цілющі властивості і можуть бути використані для лікування різних захворювань. Найбільше таких джерел знаходиться у Карпатському регіоні. Дуже відомі води «Поляна Квасова», «Свалява», «Лужанська», «Шаянська», «Нафтуся». Відомі також і мінеральні води «Миргородська» (Полтавська область), «Березовська» (Харківська область). На базі усіх цих джерел побудовані бальнеологічні лікарні, санаторії, будинки відпочинку. Вони є важливими об’єктами для розвитку туризму.

Широко відомі і за межами України кримські міста Сакі та Євпаторія де з давніх часів були відомі лікувальні властивості мінеральних грязей( 2 бали).

Отже, нерудні мінеральні та водно-мінеральні природні ресурси мають дуже важливе значення для багатьох галузей господарського комплексу України.


Критерії оцінювання: Максимальна оцінка відповіді - 12 балів. Оцінки

за кожний смисловий блок наведені у тексті орієнтовної відповіді.


Тести (24 бали)

Правильна відповідь на кожний тест оцінюється в 1 бал


 1. Які два міста України є центрами чорної металургії :

  А) Київ;

  Б) Луганськ;

  В) Маріуполь;

  Г) Мелітополь;

  Д) Дніпроджержинськ;

  Е) Джанкой;

 2. Якщо в пункті А місцевий час взимку випереджає київський поясний

час на 16 хв., то географічна довгота пункту А складає:

А) 36 сх. д;

Б) 24 сх. д;

В) 26 сх. д;

Г) 34 сх. д..

 1. Оберіть помилкове твердження:

  А) південний тропік перетинає три

  частини світу;

  Б) екватор перетинає два

  материки;

  В) південне полярне коло перетинає

  один материк;

  Г) північне полярне коло

  перетинає дві частини світу

 2. Антарктична станція, на якій можна спостерігати полярний день та

полярну ніч (у дужках наведена широта, на якій розташована станція):

А) Беллінсгаузен (630 пд. ш.);

Б) Академік Вернадський (650 пд. ш.);

В) Палмер (640 пд. ш.);

Г) Молодіжна (670 пд. ш.).

 1. Материнська гірська порода, на якій у степах України утворюються

родючі ґрунти з найкращими водно-фізичними властивостями:

А) лес;

Б) глина;

В) пісок;

Г) вапняк.

 1. Сполучення дуба, сосни і берези є найхарактернішими для лісів:

  А) Лісостепу;

  Б) Карпат;

  В) Полісся;

  Г) Кримських гір.

 2. Ґрунти, яких нема у прибережній смузі затоки Сиваш:

  А) каштанові;

  Б) чорноземи південні;

  В) солонці;

  Г) темно-каштанові.

 3. Найбільшу кількість опадів за рік у Кримських горах одержує:

  А) Головне пасмо (Яйла);

  Б) Внутрішнє пасмо;

  В) Зовнішнє пасмо;

  Г) Південний берег Криму.

 4. Водосховище на Дніпрі, в яке впадають річки Псел і Ворскла:

  А) Київське;

  Б) Кременчуцьке;

  В) Канівське;

  Г) Дніпродзержинське.

 5. Різниця між довготою крайньої східної та крайньої західної точок

України дещо перевищує 180. Це означає, що різниця між місцевим

часом у цих точках складає приблизно:

А) 18 хв.;

Б) 1 год. 12 хв.;

В) 1 годину 2 хв.;

Г) 54 хв..
 1. Обласний центр України, який знаходиться на берегах судноплавної

ріки:

А) Чернігів;

Б) Суми;

В) Полтава;

Г) Луганськ.

 1. Двома центрами кольорової металургії України, де виробляються

глинозем (Al2 O3) та металевий алюміній, відповідно є:

А) Херсон і Дніпропетровськ;

Б) Калуш і Львів;

В) Миколаїв і Запоріжжя;

Г) Костянтинівка і Донецьк.

 1. Держава, з якою межує лише одна область України:

  А) Польща;

  Б) Угорщина;

  В) Білорусь;

  Г) Молдова.

 2. Основна причина того, що тропічний кліматичний пояс на західному

узбережжі Південної Америки простягається від 300 пд. широти майже

до екватора:

А) холодна прибережна течія;

Б) наявність високих гір;

В) холодні вітри з океану;

Г) вирубування екваторіальних лісів.

 1. Найглибша у світі западина на суходолі:

  А) Прикаспійська низовина;

  Б) Туранська низовина;

  В) западина Мертвого моря;

  Г) Примексиканська низовина.

 2. Природний фактор, який спричиняє часту повторюваність

катастрофічних повеней на річці Лена (Росія):

А) танення снігу;

Б) крижані затори у руслі;

В) гірський рельєф;

Г) зливові опади.

17. Гігрометр – це прилад для вимірювання:

А) температура повітря;

Б) атмосферного тиску;

В) вологості повітря;

Г) кількості опадів.

18. Адміністративна область України, де компактно проживають гагаузи:

А) Закарпатська;

Б) Одеська;

В) Чернівецька;

Г) Львівська.

19. У якій області видобувають кам’яне вугілля:

А) Закарпатська;

Б) Львівська;

В) Чернівецька;

Г) Рівненська.

20. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:

А) Поділля;

Б) Галичина;

В) Буковина;

В) Холмщина.

21. Вкажіть, що є головним досягненням Мартіна Бехайма:

А) перша у світі друкована карта;

Б) рівнокутна проекція;

В) енциклопедичний опис

античних країн;

Г) першій у світі глобус.22. Вкажіть у якому напрямку слід рухатися, щоб потрапити із точки

з координатами 120 пн. ш. 1760 зх. д. у точку з координатами 300 пн. ш.

та 1740 зх. д.:

А) на північний схід;

Б) на південний захід;

В) на північний захід;

Г) на південний схід.


23. Вкажіть форми рельєфу, які утворюються там, де залягають вапнякові

крейдові й гіпсові тріщинуваті породи, які розчиняються у воді:

А) карстові форми;

Б) акумулятивні форми;

В) денудаційні форми;

Г) еолові форми.

 1. Вкажіть, чим можна пояснити той факт, що відстань від центра Землі

до полюсів менша за відстань від центра Землі до екватора у середньому

на 21 км:

А) особливостями внутрішньої

будови Землі;

Б) обертанням Землі навколо

своєї осі;

В) наявністю крижаних шапок

біля полюсів;

Г) стисненням земної кори через

низькі температури.Похожие:

9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconУчасть профспілок у формуванні місцевих бюджетів
Враховуючи важливість участі профспілок у формуванні бюджетної політики, доводимо Рекомендації членським організаціям щодо їх участі...
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconСвітові процеси Випуск 3 (45) 22 – 28 січня
У 2006 р. іноземний капітал у приватизації (реприватизації) об'єктів державної власності участі не приймав. Натомість із загальної...
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconРекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній...
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconСвітові процеси Випуск 24 (66) 13 19 жовтня
Найвищим у формуванні валової доданої вартості є внесок торгівлі, обсяги якої зросли на 17,1%, переробної промисловості 12,7% та...
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconПерелік дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру
Хмельницький районний відділ управління держтехногенбезпеки у Хмельницькій області
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconМск фіа додаток "J", стаття 281
Автомобілі, що беруть участь у змаганнях з пересіченої місцевості, поділяються на наступні категорії і групи
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconДодаток 1 Законопроекти важливі для розвитку громадянського суспільства1
Громадські організації, які беруть участь в громадському адвокатуванні законопроекту
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconОсвіта столиці у 2012-2013 навчальному році
Участь беруть: директори знз, Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Печерського районів (15 осіб)
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconПерелік учасників, що беруть участь у роботі „круглого столу”
Оксана Гарнець – Керівник програми «Створення безпечного середовища для молоді в Україні»
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconУстанови та організації представники яких беруть участь в міжнародній науково-практичній конференції
Еколого-Економічні та соціальні проблеми неефективних І несталих методів ведення лісового господарства та
9 клас Охарактеризувати екзогенні процеси, що беруть участь у формуванні iconЧемпіонат України з водного туризму Умови проведення змагань на довгий дистанції з елементами рятувальних робіт
Змагання командні. Беруть участь екіпажі катамаранів с-2, с-4, байдарки та каяку
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов