Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) icon

Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року)НазваниеЗакон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року)
страница1/4
Дата конвертации19.12.2012
Размер0.72 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4

13 серпня 2012 року Проект


Закон України

Про відродження і діяльність Українського козацтва

(доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24.05.2012 року)


Цей Закон визначає поняття Українського козацтва, і напрямки його діяльності як громадської сили, що в свій час виконала свою державотворчу місію завоювання першої визнаної Української державності, і надалі традиційно стала носієм об’єднуючої української ідеї, яка породжує спільність інтересів в суспільстві, спільну мету і напрямки її досягнення.

^ Стаття 1. Визначення поняття Українське козацтво,

козацькі громади та об’єднання

1. За чотирьохсотрічним національним звичаєм і офіційним визначенням Конституцією України, у тексті Державного Гімну України, український народ є українським козацьким народом за образом життя, місця існування і державотворення.


2. Державний Гімн України символізує державу і український народ, який є українським козацьким народом.


3. Державний Прапор символізує суверенітет України.


4. Всяка наруга і приниження над Державними Символами України в тому числі і наміри роз’єднання українського народу за національністю на українців і козаків тягне за собою відповідальність перед Законом.


5. Відродження державотворчих, духовних, господарських, військових, патріотичних і культурних козацьких традицій та об’єднання українського козацького народу на розвиток і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави здійснюється через козацькі громади Українського козацтва.

6. Сучасне^ Українське козацтв - це громадське об’єднання найбільш активних громадян України, згуртованих на основі земельних, господарських, державотворчих і патріотично-військових відносин з державою, спрямоване на об’єднання всього народу України на побудову могутньої, сильної, справедливої, соціальної правової держави.


7. ^ Сільська (міська) козацька громада - це громадське самоврядне об’єднання найбільш активних господарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, отриманих у відповідності з діючим законодавством, в процесі приватизації, згуртованих на основі нащадкових, земельних, господарських відносин з державою. Це громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами права і обов’язки ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, збереження її родючості і захисту від втрати, як засобу існування на селі, як надбання і місця існування народу України, від внутрішніх і зовнішніх загроз.


8. Сільські і міські козацькі громади, створюють об’єднаая за традиційними назвами, - Запорізьке Низове, Реєстрове, Селянське (Посполите) та інші, які є складовими об’єднаннями Укркїнського козацтва.


Стаття 2. Законодавство про козацькі громади і об’єднання


1. Законодавство про козацькі громади і об’єднання як громадські організації складається з Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про участь громадськості в охороні громадського порядку і кордону», цього Закону, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.


2. Правове врегулювання специфічних напрямків діяльності Українського козацств, як громадської організації, таких як: «Об‘єднання влади і народу України на захист землі сільськогосподарського призначення від втрати її як засобу існування на селі і місця існування народу і державності України» і « Впровадження, за спільними програмами Збройних сил і місцевих органів державної влади і самоврядування, підготовки і створення військового мобілізаційного резерву самооборони козаків та інших громадян мобілізаційного віку», за місцем їх проживання, здійснюється прийняттям відповідних Законів України.


^ Стаття 3. Сфера дії Закону


Дія цього Закону поширюється на козацькі громади, їх об’єднання, утворені ними статутні організації та на органи державної влади і самоврядування.


Стаття 4. Основні засади діяльності Українського козацтва


Основними засадами діяльності Українського козацтва є:


 1. об’єднання козацтва і всього українського суспільства навколо Всеукраїнської національної ідеї - побудови могутньої, сильної, соціальної правової держави;
 1. активна участь козацтва в побудові в Україні основ соціальної правової

держави, залучення громадських організацій, зокрема сільських і козацьких громад до вирішення завдань, що стоять перед українським суспільством;


 1. відродження і впровадження в життя кращих господарських, військових,

патріотичних, духовних і культурних традицій Українського козацтва;


 1. громадський контроль над діями влади у боротьбі з корупцією, порушен

нями конституційних прав громадян України на достойне життя, та у протидії негативним загрозам світової глобалізації;


 1. впровадження аграрної і продовольчої політики, спрямованої на створеня належних умов господарювання селян і козацтва на свїй землі, недопущення втрати селянами земель сільськогосподарського призначення як засобу існування на землі та на забезпечення народу України харчовими продуктами за доступними цінами;
 1. забезпечення підвищення безпеки і обороноздатності держави через створення системи місцевої самооборони і підготовки в мирний час військового мобілізаційного резерву місцевої самооборони, за рахунок короткострокової первинної і шорічої військової підготовки козаків за місцем проживання, та здорових, патріотично вмотивованих інших громадян України.


^ Стаття 5. Напрямки діяльності Українського козацтва


1 Відродження середовища життя і діяльності Українського козацтва шляхом заснування сільських і міських козацьких громад.


2. Об’єднання селян – носіїв ідентичності, господарювання, патріотизму,

духовності, культури і захисників народу України, на захист їхнього історичного права на вільне господарювання, працю і самоврядування на своїй землі.


3. Об‘єднання влади і народу України на захист землі сільськогосподарського призначення від втрати її як засобу існування на селі і місця існування народу і державності України.


4. Об’єднання селян, козацтва, всього народу України навколо Всеураїнської ідеї побудови потужної, сильної, соціальної, правової держави.


5. Відродження приниженого в суспільстві громадянського почуття патріотизму і мотивів до служби в Збройних силах України і захису Батьківщини.


6. Участь козаків, на підставі угод про співпрацю, укладених з органами влади, в охороні громадського порядку і державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій, у військово-патріотичному, фізичному і спортивному вихованні молоді.


 1. Впровадження, за спільними програмами Збройних сил і місцевих органів державної влади, підготовки і створення в мирний час військового мобілізаційного резерву самооборони за місцем проживання небучених військовій справі, здорових зромадян мобілізаційного віку.


8. Надавати можливість кожному здоровому грмадянину України мобілізаційного віку, отримати первинну військову підготовку і проходити щорічні місячні військові навчання за місцем проживання.


9. Не допустити, жахливий досвід минулих воєн, коли сотні тисяч не навчених військовій справі і не озброєних наших батьків гинули у війнах через відсутність підготовленого і озброєного військового мобілізаційного резерву.


10. Громадський контроль за діяльністю влади у боротьбі з корупцією, хабарництвом, несправедливим розподілом результатів праці в суспільстві і порушеннями прав громадян і інтересів держави на всіх рівнях влади.


^ Стаття 6. Cпецифічні напрямки діяльності Українського

Козацства як громадської організації і правове врегулювання їх виконання


На виконання специфічних напрямків діяльності Українського

козацства, таких як: «Об‘єднання влади і народу України на захист землі сільськогосподарського призначення від втрати її як засобу існування на селі і місця існування народу і державності України» і « Впровадження, за спільними програмами Збройних сил і місцевих органів державної влади, підготовки і створення військового мобілізаційного резерву самооборони за місцем проживання козаків» та визначення механізмів впровадження їх в дію, -

Кабінету Міністрів, Верховній Раді України розробити і впровадити Закони України:


 • «Про викуп державою земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власників, які втратили зв'язок з селом і сільськогосподарським виробництвом, і передачі їх в оренду сільським козацьким громадам».
 • «Про державну підтримку створення і діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів».
 • «Про створення Системи місцевої самооборони і створення та підготовку Військового мобілізаційного резерву самооборони за місцем проживання козаків - резервістів».
 • « Про надання короткострокової первинної і щорічнної військової

підготовки всім здоровим громадянам України мобілізаційного віку за

місцем проживання».


Стаття 7. Взаємодія Українського козацтва з органами

державної влади і самоврядування


 1. Взаємодія Українського козацтва і його об’єднань і козацьких громад з

органами державної влади і самоврядування регулюється Законом України «Про об’єднання громадян».


 1. Координація взаємодії козацьких об’єднань і громад з органами державної влади і самоврядування здійснюється через консультативні Козацькі Ради, які створюються такими органами.
 1. Для взаємодії Українського козацтва з Президентом України, створюєть-ся Консультативна Рада Українського козацтва при Президентові України.^ Стаття 8. Консультативна Рада Українського козацтва при

Президентові України


Діяльність Консультативної Ради Українського Козацтва При Президентові України регулюється Положенням, яке затверджується Указом Президента Українии і включає:


1. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у впровадженні в

суспільстві Української національної ідеї побудови потужної, сильної соціальної, правової держави.


2. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у залученні

суспільства, зокрема козацьких громад, до побудови заможної і сильної, правової держави.


3. Надання пропозицій Уряду, щодо створення державних цільових програм,

спрямованих на відродження і розвиток господарських, військових, патриотичних, духовних і культурних козацьких традицій.


 1. Взаємодію Ураїнського козацтва і влади у формуванні і впровадженні

аграрної і продовольчої політики, спрямованої на недопущення ринкового продажу землі сільськогосподарського призначення, як засобу жиитя на селі і основи державності України; на створення умов вільного господарювання і праці селян і козацтва на своїй землі і забезпечення громадян України харчовими продуктами за доступними цінами.


5. Взаємодію Українського козацтва і влади у патріотичному вихованні

суспільства і створенні в козацьких громадах сучасної системи підготовки мобілізаційного військового резерву самооборони за місцем проживання на щорічних місячних курсах первинної військової підготовки і шорічних місячних навчаннях за місцем проживання.


6.Взаємодію Українського козацтва, його об’єднань, козацьких громад і влади у боротьбі з корупцією, хабарництвом, порушеннями прав громадян і державних інтересів України.


Стаття 9. Прикінцеві і перехідні положення


 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 1. Кабінету Міністрів України:


внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:


- «Про викуп державою земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власників, які втратили зв'язок з селом і сільськогосподарським виробництвом, і передачі їх в оренду сільським громадам».


- «Про державну підтримку створення і діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів»,

- «Про створення Системи місцевої самооборони і створення та підготовку Військового мобілізаційного резерву самооборони за місцем проживання козаків - резервістів»,

- « Про надання можливості короткострокової первинної і щорічнної військової підготовки всім здоровим громадянам мобіліпризовного віку за місцем їх проживання»,


- внести у тримісячний строк після опублікування цього Закону на розгляд Верховної Ради України необхідні законопроекти щодо внесення змін до чинного законодавства, з метою приведення його у відповідність з цим Законом.


Підготував:


Наказний генеральний отаман «Селянського

козацтва України»,

народний депутат України другого скликання Г.О. Луньов


13 березня 2012 року


^ Пояснювальні записки до проекту Закону

Україн «Про відродження і діяльність Українського козацтва»


Визначення поняття Українське козацтво


За останнім часом в Україні, на академічному рівні (В. Бертольд, Ю. Канигін та інші) поширюється гіпотеза про те, шо козаки є окремим не українським, а козацьким і навіть окремим народобразуючим і державотворчим етносом на Україні, якому треба повернути етнічну автономію. По суті, це кочівницька гіпотеза виникнення козацтва Польської історичної школи 16 – 17 столітя, за якою козаки нібито є нащадками східних кочівників сарматів, половців, чорних клобуків і навіть хазарів. Виникнення її пов’язувалося із намірами Польщі посіяти ворожнечу між українським селянством і козаками на етнічній і релігійній приналежності, тому офіційна історієграфія, зокрема О. Рігельман, спростувала її ще сотні років тому.

Досліди і висновки видатного українського етнографа, історика і дослідника ^ Дмитра Івановича Яворницького свідчать про те, що козаки з’явилися на Україні не як якась окрема етнічна спільність. Це були громади українських і російських слов’ян, які закладали вільні поселення в неосвоєному краї Дикого Степу, хоча й час за часом зазнавали спустошливих татарських вторгнень і нападів польських, литовських та українських феодалів, і стали з українським селянством державообразуючим українським козацьким народом..

За висловом козацького генерала російської армії А.С. Лукомського, який сам по крові і суті був козаком, - козацтво є кров від крові, плоть від плоті руського народу.

Видатний український письменник і професор історії ^ М.В. Гоголь дав таке визначення козацтва:

Казачество – это сплоченный колектив из наиболее свободолюбивых и смелых представителей украинского и руського крестьянства, сложившийся в многовековой неравной борьбе с крымскими татарами и шляхтой.

Видатний український історик, письменник і громадський діяч, товариш Т.Г. Шевченка по Кирило – Мефодіївському братству, ^ Микола Іванович

Костомаров, у програмній книзі братства «Закон Божий (Книга буття Українського народу )», визначає козацтво як братство українців, об’єднаних проти завойовників, і закріпачення: «Не любила Україна ні царя, ні пана, а зкомпановала собі козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний , пристаючи , був братом других – чи був він преж того паном чи невільником аби християнин , і були козаки між собою всі рівні. І день ото дня росло умножалося козацтво, і незабаром були б на Вкраїні усі козаки, усі вільні і рівні. Але панство побачило, що козацтво росте і всі люде скоро стануть козаками, єсть то вільними, наказали зараз своїм крепакам, щоб не ходили в козаки. Але не так зробилось, як хотілось, як думали пани, бо козацтво піднялось , а за їм увесь простий народ, вибили і прогнали панів , і стала Україна земля козацька , вільна. бо всі були рівні і вільні , але не на довго.»

Маючи територіальні претензії до України, Польща, використовувала середньовічну стратегію розколу України, і у передвоєнні роки,- таємно фінансувала діяльність сепаратистської організації в Україні «Прометей», метою якої було відокремлення від України «Козацької держави».

Сучасним поясненням такої гіпотези видається всього - навсього східне походження слова козак, яке доречі, за дослідженнями філологів з’явилося в давнину на сході від мови аріїв і означало – вільна неосідла людина, завжди готова до війни.

Вперше воно почуте на слов’янській землі в ХІ віці від нападників із сходу половців і означало - вартовий. Давні киргизи, підкреслюючи свою вільність, теж називали себе козаками.

В Кримському ханстві козаками називалася сама нижча каста суспільства. В 1550 році до Кримського ханства приєдналася орда вільних Волжських татарів, які осіли в ханстві і також називали себе татарськими козаками.

Повсталі селяни Галичини ( Червоної Русі ) у 1491 році теж заявили про самопокозачення і об’явили себе козаками.

Самі козаки завжди ототожнювали себе з народом руським.

Генограма генних антропологічних досліджень матеріалів з козацьких поховань свідчить про те, що 95% козаків козацької пори становили українці.

Щодо наукового визнання етнічної і національної приналежності, то сучасна етнографія визначає формування етносу і народів за спільним язиком, релігією і культурою.

За цими ознаками всі українці і козаки мають спільну мову, релігію і культуру, і тому не можуть розділятися на українців, козаків і русинів ( на своїх і чужих), а всі є українським козацьким народом.

Наведені історичні і наукові висновки свідчать про те, що слово козаки, завжди відображало приналежність спілності людей до вільного способу життя, або кастову приналежність у спільності людей і ніяк не вказувало на їхню етнічну ідентичність. Тому намагання видавати козацтво в Україні за окрему етнічну спільність, та ще й окрему від українців державоутворюючу національність і добиватися національної автономії козацта в Україні, немає ніяких підстав.

Скоріше за все, намагання визнати козаків як окрему націю на Україні і надати їй національну автономію є провокацією для розколу України не тільки на Захід – Схід, а ще й на українців і козаків. Тут доречно нагадати, що ще з 1950 року, у всіх 10 програмах нападу на Радянський Союз, західні стратеги планували після нанесення ядерного удару розчленувати його на 22 держави одна з яких називалася б на Україні «Козакією».

Тепер вони знову згадали про «Козакію», взявшись за розкол України.

То ж, відродження козацтва повинно проводитися не на задоволення надуманих етнічних амбіцій на автономію, а на відродження його образу життя і господарювання на землі, визнання статусу козака і сільської козацької громади як згуртованих самоврядуванням вільних господарів на своїй землі.

Не менш небезпечним нерозумінням ідеї відродження козацтва є і втручання окремих козацьких формувань у релігійні відносини суспільства. Практично відмежувавшись від ідеї побудови справедливого суспільства, відродження сільських козацьких громад, господарських традицій козацтва і козацького способу життя на селі, вони, порушуючи законодавство, взялися за встановлення християнських символів - поклонних хрестів в місцях компактного проживання мусульманського населення. Такі дії збурюють агресивні релігійні протистояння населення, за ними стоять сили, зацікавлені в розколі України ще й за релігійними амбіціями.

Український народ - є козацький народ за образом життя, місця існування і державотворення.

Надумані за кордоном і підкинуті нашим політикам етнічні амбіції і провокації роз’єднання народу України на Схід - Захід, на українців, козаків і русинів та поділ України на надумані етнічні автономії ніяк не пов'язані з козацькою ідеєю і не повинні підтримуватися козаками.

Козацька ідея складалася в Україні як об’єднуючий фактор і в наш час повинна об’єднувати суспільство на громадський контроль влади, на боротьбу з корупцією і побудову справедливого, і здорового способу життя, на самоврядування громад, на створення міцного суспільного господарства, здатного забезпечити захист суспільства від любих внутрішніх і зовнішніх загроз.

За чотирьохсотрічним національним звичаєм і офіційним визначенням Конституцією України, у тексті Державного Гімну України, український народ є українським козацьким народом за образом життя, місця існування і державотворення.

Державний Гімн України символізує державу і український народ, який є українським козацьким народом.

Державний Прапор символізує суверенітет України.

Поділ Українського козацького народу на окремі український і козацький народи не відповідає етнічним, історичним і соціальним основам формування і розвитку українського козацького народу і діючому законодавству України.

Всяка наруга і приниження над Державними Символами України, в тому числі і намагання розділити український козацький народ на українців і козаків за національністю, тягне за собою відповідальність перед Законом.

Відродження державотворчих, духовних, господарських, військових, патріотичних і культурних козацьких традицій та об’єднання українського козацького народу на розвиток і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави здійснюється через громадські організації Українського козацтва.

Сучасне ^ Українське козацтво - це громадське об’єднання найбільш активних українців козаків, згуртованих на основі земельних, господарських і військових відносин з державою. Це громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами, права і обов’язки ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, збереження її родючості і захисту від внутрішньої і зовнішньої експансії.

^ Сільська (міська) козацька громада - це громадське самоврядне об’єднання господарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, згуртованих на основі нащадкових, земельних, господарських і військових відносин з державою. Це громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами права і обов’язки ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, збереження її родючості і захисту від втрати, як засобу існування на селі, як надбання і місця існування народу України, від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Визначення Українського козацтва видатним українським етнографом, істориком і дослідником козацтва ^ Д.І. Яворницьким:

Козаки з’явилися на Україні не якась окрема етнічна спільність. Це були громади українських і руських слов’ян, які закладали вільні поселення в неосвоєному краї Дикого Степу і стали з усім українським населенням державо утворюючим українським народом.

Визначення Українського козацтва видатним українським письменником . ^ М.В. Гоголем:

Казачество – это сплоченный колектив из наиболее свободолюбивых и смелых представителей украинского и руського крестьянства, сложившийся в многовековой неравной борьбе с крымскими татарами и шляхтой.

Видатний український історик, письменник і громадський діяч, товариш Т.Г. Шевченка по Кирило – Мефодіївському братству, ^ Микола Іванович

Костомаров, у програмній книзі братства «Закон Божий (Книга буття Українського народу )», визначає козацтво як братство українців, об’єднаних проти завойовників, і закріпачення: «Не любила Україна ні царя, ні пана, а зкомпановала собі козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний , пристаючи , був братом других – чи був він преж того паном чи невільником аби християнин , і були козаки між собою всі рівні . І день ото дня росло умножалося козацтво, і незабаром були б на Вкраїні усі козаки, усі вільні і рівні. Але панство побачило, що козацтво росте і всі люде скоро стануть козаками, єсть то вільними, наказали зараз своїм крепакам, щоб не ходили в козаки. Але не так зробилось, як хотілось, як думали пани, бо козацтво піднялось , а за їм увесь простий народ, вибили і прогнали панів , і стала Україна земля козацька , вільна. бо всі були рівні і вільні , але не на довго.»

  1   2   3   4Похожие:

Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconНаказ №320 Про нагородження відзнакою «Козацька грамота Українського Реєстрового Козацтва»
За вагомий внесок у відродження духовності українського народу, патріотизм та відданість Українській державі, керуючись Статутом...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconМіністерство охорони здоров'я україни
Моз від 30. 10. 2002 №391 Міністерством охорони здоров’я України (далі – моз) та Державною службою України з лікарських засобів (далі...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconНаказ №232 Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового Козацтва "Бронзовий козацький хрест" ІII ступеня
Статутом Всеукраїнської громадської організації Українське Реєстрове Козацтво” та на підставі рішення Ради Генеральної старшини Українського...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconОрганізація тематичних заходів до Дня українського козацтва
Майже у всіх птнз області проводяться заходи до Дня українського козацтва. Постійно надається методична допомога заступникам директорів...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconЗакон України „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18. 03. 2004 №1629-iv
С. Згідно з Угодою вживаються заходи з поступового приведення законодавства України у відповідність із законодавством єс. Верховною...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconРішення від 15 червня 2012 року №5 Про Схему планування території Кам’янка-Бузького району
Кам’янка-Бузького району з урахуванням змін, доповнень, зауважень, пропозицій профільних комісій, депутатів районної ради, голів...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconНаказ №278 Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового Козацтва "Срібний козацький хрест" II ступеня
Статутом Всеукраїнської громадської організації Українське Реєстрове Козацтво”, на підставі подання начальника Головного штабу урк...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconВерховна Рада України Комітетом з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики на своєму засіданні 11 січня 2012 року розглянуто проект закон
«Про житлово-комунальні послуги» (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconНаказ №277 Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового Козацтва "Бронзовий козацький хрест" ІII ступеня
Статутом Всеукраїнської громадської організації Українське Реєстрове Козацтво”(урк), на підставі подання начальника Головного штабу...
Закон України Про відродження і діяльність Українського козацтва (доопрацьований з урахуванням зауважень Інституту законодавства Веровної Ради України від 24. 05. 2012 року) iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя» січень 1 січня Новорічне свято. 4 січня
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов