Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення icon

Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положенняНазваниеПоложення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення
Дата конвертации04.05.2013
Размер189.22 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова виконкому

Запорізької міської ради


_____________ О.Ч. Сін

«___»___________ 2011р.

М.П.

Загальними зборами Громадської

Ради при виконкомі

Запорізької міської ради

Протокол № 2

від «05» липня 2011р.

Голова Громадської Ради

при виконкомі

Запорізької міської ради


__________ Н.О.ЗаболотнаПОЛОЖЕННЯ

Про Громадську Раду

при міськвиконкомі Запорізької міської ради


Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Рада при міськвиконкомі Запорізької міської ради (далі — Громадська Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності Громадська Рада керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Громадської Ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органу виконавчої влади;

 • забезпечення врахування органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної і місцевої політики;

 • сприяння реалізації суспільно значущих громадських ініціатив;

 • сприяння ефективній співпраці органу виконавчої влади з громадськістю у реалізації державної і місцевої політики та розбудові громадського суспільства;


1.4. Громадська рада діє на основі самоврядування, гласності, добровільності та рівноправності її членів.


1.5. Рішення Громадської Ради мають рекомендаційний характер для міськвиконкому Запорізької міської ради та усіх інших суб’єктів, розташованих на території Запорізької області, та є обов’язковим для розгляду органом виконавчої влади (далі - ОВВ), при якому вона створена.

1.6. Строк повноважень Громадської Ради - необмежений.

1.7. Громадська Рада має бланк із своїм найменуванням. За погодженням із ОВВ Громадська рада може виготовляти посвідчення встановленого зразка.


Розділ IІ
^ ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ2.1. Громадська Рада, відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає ОВВ пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом; бере участь в їх організації і проведенні;

2) готує та подає ОВВ пропозиції та зауваження щодо організації і проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю та інше, які є обов’язковими для розгляду і врахування ОВВ;

3) подає ОВВ обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної і місцевої політики у відповідній сфері, удосконалення роботи ОВВ;

4) проводить відповідно до законодавства громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; та громадську експертизу ОВВ;

5) здійснює громадський контроль за діяльністю ОВВ, за врахуванням ОВВ пропозицій та зауважень громадян та громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, в тому числі спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ОВВ та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і є обов’язковими до розгляду ОВВ;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальні одиниці.


2.2. Громадська Рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні ради, громадські приймальні тощо);

2) залучати до роботи працівників ОВВ, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від ОВВ і органів місцевого самоврядування проекти і чинні нормативно-правові акти та іншу інформацію;

5) брати участь у розробці обласних програм та проектів розпоряджень голови ОВВ, що регулюють питання розвитку територій або певних галузей народного господарства;

6) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ОВВ та її структурних підрозділів;

7) направляти запити до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів;

8) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення актів ОВВ і органів місцевого самоврядування;

9) брати участь у засіданнях і нарадах, що проводить ОВВ , а також у засіданнях урядових комітетів та КМУ у разі розгляду питань, щодо яких Рада має окрему думку;

10) за запрошенням ОВВ та її структурних підрозділів направляти представників для участі у заходах, що проводяться ОВВ та її структурними підрозділами;

11) рекомендувати осіб для введення до складу колегій, комісій, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів, що утворюються ОВВ та її структурними підрозділами, територіальними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

12) ініціювати у встановленому порядку перед ОВВ, територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих представників громадськості за внесок у захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства та інше;

13) розглядати пропозиції та звернення інститутів громадянського суспільства та громадян ;

14) розглядати інші питання.


Розділ IІІ

^ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


3.1. До складу Громадської Ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС): громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.

3.2. Склад Громадської Ради формується на звітно-виборчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та внесені ІГС.


3.3. Кількісний склад Громадської ради визначається звітно-виборчими зборами.


3.4. Строк повноважень складу Громадської Ради – два роки.


3.5. До складу Громадської Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.


3.6. Членство в Громадській Раді є індивідуальним.


3.7. Членом Громадської Ради не може бути особа, яка є депутатом, посадовою або службовою особою органу влади або місцевого самоврядування.


3.8. Для формування нового складу Громадської Ради Громадська Рада утворює ініціативну групу з підготовки звітно-виборчих зборів за участю ІГС.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської Ради, та ОВВ. Відсутність в ініціативній групі представників ОВВ не перешкоджає її роботі.


3.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів ОВВ в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення звітно-виборчих зборів, порядок подання заяви для участі в звітно-виборчих зборах, відомості про склад робочої групи та прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.10. Для участі в звітно-виборчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.


До заяви додаються: 1. рішення керівного органу ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в звітно-виборчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності);

 2. біографічна довідка делегованого представника ІГС;

 3. копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;

 4. інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.3.11. За 10 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників звітно-виборчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської Ради та у разі потреби уточнює місце проведення звітно-виборчих зборів, про що ОВВ повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.


3.12. Під час проведення звітно-виборчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності попереднього складу Громадської Ради і ініціативної групи.


Розділ IV

^ СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


4.1. На звітно-виборчих зборах Громадської Ради із числа її членів обираються керівні органи і визначається структура керівних органів Громадської Ради.


4.2. Структура керівних органів Громадської Ради:

 • Загальні Збори;

 • Правління.4.3. Вищим органом Громадської Ради є Загальні Збори, що проводяться не рідше, ніж один раз на квартал. Загальні Збори, як чергові, так і позачергові, скликаються у відповідності до цього Положення.


4.4. Загальні Збори є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини від загального складу членів Громадської Ради.


4.5. До повноважень Загальних Зборів входить:

 • обрання та припинення повноважень Правління;

 • прийняття, затвердження та внесення змін до цього Положення;

 • визначення дати наступних зборів;

 • вирішення інших питань у межах компетенції Громадської Ради.4.6. Правління є постійно діючим керівним органом Громадської Ради, засідання якого скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж раз за три місяці. Строк повноважень Правління – два роки. У засіданні Правління беруть участь члени Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. Засідання Правління є правомочним, якщо в них беруть участь не менше половини від загального складу Правління.


4.7.Повноваження Правління:

 • здійснює реалізацію та контроль за виконанням рішень Громадської Ради;

 • приймає рішення з питань поточної роботи Громадської Ради;

 • розробляє і затверджує проекти програм, планів та рішень Громадської Ради;

 • координує та забезпечує діяльність комітетів Громадської Ради;

 • погоджує за необхідністю документи, що підписує Голова Громадської Ради;

 • організовує вивчення громадської думки з актуальних питань;

 • подає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації комітетів та інших робочих органів;

 • скликає позачергові Загальні Збори;

 • виконує інші функції, що делеговані Громадською Радою.


4.8. Громадську Раду очолює Голова Громадської Ради, який обирається з числа членів Правління, терміном на два роки.

Голова має заступників, кількість яких затверджується і обирається на першому зсіданні Правління, терміном на два роки. За рішенням Правління заступники можуть бути переобранні достроково.

Головою Громадської Ради не може бути обрано посадову або службову особу ОВВ або місцевого самоврядування.

Голова Громадської Ради:

 • організовує діяльність Правління Громадської Ради;

 • скликає, готує, проводить та головує на чергових і позачергових Загальних Зборах і засіданнях Правління Громадської Ради;

 • підписує документи від імені Громадської Ради;

 • звітує про роботу Громадської Ради на звітно-виборчих зборах;

 • представляє Громадську Раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ІГС, засобами масової інформації, організаціями та установами тощо;

 • веде особистий прийом;

 • координує і контролює роботу секретаріату, комітетів і робочих органів Громадської Ради;

 • бере участь у засіданнях ОВВ;

 • виконує інші функції від імені Громадської Ради.


У разі відсутності Голови Громадської Ради або неможливості виконувати ним свої повноваження, його обов’язки виконує один із заступників за рішенням Правління або за поданням Голови Громадської Ради.


4.9. Заступник Голови Громадської Ради:

 • очолює один із напрямків:

- робота із зверненням громадян;

- робота із проектами і пропозиціями.

 • виконує обов’язки Голови Громадської Ради, у разі його відсутності або неможливості виконувати ним своїх функцій;

 • готує річні, квартальні та місячні плани і звіти роботи Громадської Ради;

 • координує роботу постійних і тимчасових робочих органів;

 • здійснює організаційно-методичну підтримку діяльності робочих органів;

 • виконує інші повноваження за дорученням Голови або Правління;

 • контролює виконання плану роботи Комітетів Громадської Ради і Громадської Ради в цілому;

 • розглядає за дорученням Голови Громадської Ради питання, що належать до його повноважень.


4.10. Для виконання планових завдань Громадської Ради у різних напрямках, створюються комітети, які є постійними робочими органами Громадської Ради, які утворюються відповідно до основних напрямків її діяльності.

Кількість та перелік комітетів затверджується Правлінням. Комітет очолює Голова комітету Громадської Ради, як правило з числа Правління Громадської Ради.


4.11. Представники ІГС, що не увійшли до складу Громадської Ради, і громадяни можуть входити до складу тимчасових робочих органів з правом вирішального голосу.


4.12. Членами комітетів Громадської Ради можуть бути тільки члени Громадської Ради.


4.13. З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської Ради нею утворюється окремий комітет – Секретаріат. Його очолює Голова комітету – відповідальний секретар.


4.14. Функції Секретаріату:

 • забезпечує оперативне планування діяльності Громадської Ради;

 • відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Правління;

 • забезпечує ведення протоколів Загальних Зборів та Правління Громадської ради, у триденний термін подає їх на підпис голови Громадської Ради;

 • контролює підготовку питань на засідання загальних зборів та Правління;

 • забезпечує оприлюднення рішень Загальних Зборів і Правління та направлення їх ОВВ;

 • забезпечує контроль за виконанням рішень загальних зборів і Правління;

 • за погодженням з головою Громадської Ради залучає до виконання окремих завдань членів Громадської Ради та інших осіб;

 • забезпечує інформування громадськості про діяльність Громадської Ради;

 • забезпечує ведення діловодства;

 • забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд Голові ОВВ пропозицій щодо відзначення інститутів громадянського суспільства та представників громадськості за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

 • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;

 • забезпечує взаємодію та листування Громадської Ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 • виконує інші функції у рамках компетенції Громадської Ради.4.15. Відповідальний секретар:

 • організовує і контролює роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань загальних зборів та Президії;

 • організовує ведення діловодства;

 • виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.4.16. Рішення щодо призначення секретарем працівника ОВВ, який не є членом Громадської Ради, приймається Правлінням за погодженням з ОВВ.


4.17. Робота комітетів проводиться колегіально, як правило, у формі засідань. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу членів комітету.


4.18. Голова комітету Громадської Ради:

 • забезпечує оперативне планування діяльності комітету;

 • відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань комітету з урахуванням пропозицій його членів;

 • забезпечує оприлюднення рішень комітету та направлення їх до Правління Громадської Ради;

 • забезпечує контроль за виконанням рішень комітету;

 • опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції, зокрема, щодо вступу членів Громадської Ради до відповідного комітету;

 • за погодженням з Правлінням залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської Ради та інших осіб;

 • виконує інші функції у межах повноважень комітету.Заступник Голови комітету:

 • забезпечує ведення протоколів засідання комітету, у п’ятиденний термін подає їх на підпис Голови комітету Громадської Ради;

 • погоджує ведення діловодства комітету з Секретаріатом, та зберігає у ньому всі документи комітету;

 • організовує опрацювання та розгляд звернень громадян;

 • спільно із Секретаріатом забезпечує інформування громадськості про діяльність комітету;

 • виконує інші функції у межах повноважень комітету.Розділ V

^ ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ


5.1. Члени Громадської Ради – це уповноважені представники ІГС, яких обрано на Установчих, звітно-виборчих або Загальних Зборах Громадської Ради. До складу Громадської Ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від ІГС.

5.2. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Загальних Зборів у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської Ради на її засіданнях без поважних причин (понад двічі поспіль);

 • повідомлення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській Раді;

 • скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської Ради;

 • неможливості члена Громадської Ради брати участь у роботі Громадської Ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

 • подання членом Громадської Ради відповідної заяви.5.3. До складу Громадської Ради можливе кооптування нових членів Громадської Ради за рішенням Загальних Зборів за поданням 2-х членів Громадської Ради і за процедурою, аналогічною процедурі обрання членів Громадської Ради на звітно-виборчих зборах. Всі члени Громадської Ради рівні у правах і обов’язках.

5.4. Члени Громадської ради мають право:

 • брати участь у засіданнях Загальних Зборів та комітетів Громадської Ради;

 • обирати та бути обраним до керівних органів Громадської Ради;

 • обговорювати питання, що виносяться на засідання Загальних Зборів , комітетів та робочих органів Громадської ради, вносити відповідні пропозиції;

 • голосувати з правом вирішального голосу на засіданнях Загальних Зборів та комітетів Громадської Ради, до складу яких вони входять;

 • здійснювати у встановленому порядку громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади;

 • пропонувати питання до порядку денного засідання Загальних Зборів, Правління та комітетів Громадської Ради;

 • бути членом комітетів та не більш ніж двох тимчасових робочих органів Громадської Ради;

 • ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Загальних Зборів та комітетів Громадської Ради;

 • у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу засідання Загальних Зборів та комітетів Громадської Ради;

 • доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розташований ОВВ.5.5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Загальних Зборів, Правління або комітету Громадської Ради, член Громадської ради має право письмово викласти свою думку з питань порядку денного, який додається до протоколу засідання, або подати письмову довіреність, завірену керівництвом ІГС, що його делегував на право іншій особі представляти його інтереси з правом вирішального голосу.


Розділ VI

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


6.1. Основною формою роботи Громадської Ради є Загальні Збори, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз за квартал. Позачергові загальні збори можуть скликатися Головою, за рішенням Правління, за ініціативою однієї третини від загального складу Громадської Ради.


6.2. Засідання Громадської Ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.


6.3. У засіданнях Громадської Ради мають право брати участь тільки члени Громадської ради.


6.4. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ОВВ.


6.5 За запрошенням Громадської Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

6.6. Рішення Громадської Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.7. Рішення Громадської Ради мають рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду ОВВ і враховуються ним при прийнятті рішення. У разі прийняття Громадською Радою рішення щодо доопрацювання проекту нормативно-правового акту, чи нормативно-правового акту, такий акт доопрацьовується за участю Громадської Ради.


6.8. Рішення ОВВ, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ОВВ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської Ради або аргументовані причини їх відхилення.

6.9. Громадська Рада інформує ОВВ та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська Рада" на офіційному веб-сайті ОВВ та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань та інше.

6.10. Протоколи засідань Правління, Загальних Зборів, відомості про склад Громадської Ради ОВВ оприлюднює на своєму веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше 10 днів після отримання їх від Громадської Ради.


6.11. Забезпечення секретаріату Громадської Ради приміщенням, засобами зв'язку, інформацією, створення умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює ОВВ.

Розділ VII

Прикінцеві положення


9.1. Положення «Про Громадську Раду» (далі – Положення) за необхідністю приймається на Загальних Зборах новообраної Громадської Ради більшістю голосів від членів Громадської ради, що присутні на засіданні, та діє до завершення її повноважень. Протягом десяти календарних днів після прийняття Загальними зборами Положення за підписом Голови та відповідального секретаря Громадської Ради передається на погодження до ОВВ і схвалюється Загальними Зборами.


9.2. У разі непогодження Положення ОВВ, воно виноситься Правлінням на повторний розгляд і затвердження Загальними Зборами Громадської Ради.


9.3. Положення набуває сили після його затвердження Загальними Зборами Громадської Ради.


9.4. Протягом семи календарних днів від дня затвердження Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОВВ та в інший прийнятний спосіб.


9.5. Зміни до Положення вносяться Загальними Зборами за поданням Голови або Правління Громадської Ради та у встановленому порядку погоджуються з ОВВ і затверджуються Загальними Зборами.
Похожие:

Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про громадську раду при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради Розділ I. Загальні положення
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Кременчуцькій одпі
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Київській міській державній адміністрації Розділ I загальні положення
Кмда, налагодження ефективної взаємодії кмда з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про Громадську раду при (найменування органу виконавчої влади) Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про громадську раду при Полтавській обласній державній адміністрації
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про громадську раду при Волинській обласній державній адміністрації (далі Положення) Розділ I загальні положення
Громадська рада при Волинській обласній державній адміністрації (далі Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при рада при Вінницькій обласній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним...
Положення про Громадську Раду при міськвиконкомі Запорізької міської ради Розділ I загальні положення iconПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов