Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р icon

Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 рНазваниеРезолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р
Дата конвертации30.11.2013
Размер135.85 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

РЕЗОЛЮЦІЯ
ІV Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ 24 травня 2005 р.


24-25 травня 2005 року в Києві відбувся ІV Всеукраїнський з`їзд якості під девізом “Якість – національна ідея України у ХХІ столітті”.

Мета З`їзду - виробити загальнонаціональні підходи до подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств і організацій для поліпшення якості продукції і послуг в інтересах громадян України та забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах вступу до СОТ та інтеграції у ЄС.

Організаторами З’їзду за традицією виступили Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Держспоживстандарт України, Держпідприємництва України, ряд інших державних і громадських організацій. Голова Оргкомітету з’їзду – перший віце-прем’єр-міністр України, президент УСПП, голова Федерації роботодавців України Кінах А.К.

У роботі З`їзду взяли участь 306 делегатів, що представляли центральні та місцеві органи державної влади, всеукраїнські громадські об’єднання, підприємства та організації з усіх регіонів України, а також 150 гостей З’їзду, серед яких – генеральний секретар Європейської організації якості (EOQ) Бертран Джуслін де Норей.

Відбулися два пленарні засідання та засідання трьох сесій, на яких розглянуті питання за наступними напрямками: безпека продукції (послуг) та технічне регулювання; якість продукції (послуг) та стандартизація; ділова досконалість та конкурентоспроможність підприємств і організацій.

Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості, а також опрацювавши пріоритетні напрямки поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення ділової досконалості і конкурентоспроможності українських підприємств і організацій.


^ ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З`ЇЗД ЯКОСТІ ВІДЗНАЧАЄ:

1. Очікування проголошених Президентом України та урядом швидких відчутних і масштабних змін життя громадян України на краще, на фоні прискореної підготовки України до вступу до СОТ та інтеграції у ЄС, вимагають докорінного поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та суттєвого підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств і організацій. За цих умов Якість, у широкому понятті, має стати пріоритетом держави та перетворитися на загальнонаціональну ідею українського суспільства.

2. Реалізація проголошеного курсу на вступ до СОТ та європейську інтеграцію України вимагає прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, удосконалення чинної системи технічного регулювання та ії складових систем: стандартизації, підтвердження відповідності і метрології відповідно до вимог СОТ і ЄС, подальшого коригування філософії розвитку економіки та бізнесу, формування нової загальної культури якості в масштабах всієї держави.

3. За період з 2000 року Україна зробила вагомі кроки щодо наближення національної системи технічного регулювання до міжнародної практики через прийняття основоположних законів в цій сфері. Однак, протягом двох останніх років реформування в цьому напрямку уповільнилось. Реалізація положень Закону України „Про підтвердження відповідності” здійснювалась без належної координації, в умовах відсутності концепції розвитку національної системи технічного регулювання і стратегічного плану її реалізації. Для поліпшення ситуації потрібно значно активізувати діяльність в цій сфері.

4. За останнє десятиріччя в Україні реалізовано ряд помітних ініціатив у сфері якості і досконалості, вітчизняний рух за якість отримав позитивні оцінки від професійних європейських структур, кращі вітчизняні підприємства досягли високого рівня ділової досконалості і конкурентоспроможності та отримали професійне європейське визнання. В той же час, для реалізації нових можливостей, які виникли в Україні внаслідок демократичних перетворень, потрібно суттєво прискорити процеси усвідомлення суспільством важливості безперервного поліпшення якості, залучаючи до них професійну громадськість, продовжити об’єднання зусиль державних, громадських і комерційних організацій, спрямованих на підвищення досконалості і конкурентоспроможності підприємств і організацій, як передумови успішної інтеграції до СОТ і ЄС, зростання вітчизняної економіки, подолання бідності і покращення життя громадян України.

^ ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З`ЇЗД ЯКОСТІ ВВАЖАЄ ЗА ДОЦІЛЬНЕ:
У сфері безпеки продукції (послуг) та технічного регулювання


1. Організувати широке обговорення концептуальних засад законопроектів у сфері технічного регулювання, якими визначається державна політика у сферах стандартизації і підтвердження відповідності.

2. Сприяти прийняттю Закону України “Про загальну безпеку продукції”. Рекомендувати розробнику цього законопроекту підготувати коментарі до нього після прийняття.

3. З метою прискорення процесів вступу України до СОТ та інтеграції у ЄС рекомендувати Держспоживстандарту України, Мінекономіки України, Мінфіну України, іншим центральним органам виконавчої влади, УСПП визнати пріоритетними роботи з прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, для забезпечення умов впровадження технічних регламентів з підтвердження відповідності та проведення робіт з оцінювання відповідності.

4. Покласти організацію розроблення та подання Уряду для затвердження технічних регламентів з підтвердження відповідності на центральні органи виконавчої влади, відповідальні за певні сфери економіки.

5. Прискорити прийняття та введення в дію технічного регламенту щодо затвердження, допуску до експлуатації та використання колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них у відповідності з міжнародними угодами, до яких приєдналась Україна.

6. Просити Кабінет Міністрів України вжити заходів щодо усунення дублювання в діяльності міністерств і відомств при проведенні контролю харчової та інших видів продукції.

7. Рекомендувати Держспоживстандарту України:
- здійснити заходи щодо удосконалення державної системи сертифікації УкрСЕПРО шляхом перегляду та актуалізації серії стандартів ДСТУ 3410-ДСТУ 3420;
- організувати спільно з МНС України та МОЗ України систематичний моніторинг і дослідження випадків, що трапились з причин небезпечності продукції (послуг), з метою підготовки для Уряду України обґрунтованих рекомендацій щодо попередження і зменшення таких випадків та їх наслідків.

9. Рекомендувати Мінагрополітики України спільно з Асоціацією виробників харчових продуктів розробити державний реєстр харчових продуктів з визначеними типовими характеристиками типових харчових продуктів.

10. Рекомендувати виробникам товарів визначати ідентифікаційні ознаки для забезпечення простежуваності передачі відповідальності від виробника до продавця та запобігання фальсифікації, а виробникам товарів, етикетка яких затверджується в установленому порядку і які не містять ідентифікаційних ознак, наносити на етикетку надпис: ”Виробником не визначені ідентифікаційні ознаки, тому товар може бути підробленим”, а для легкозаймистої продукції – „Дана продукція може бути джерелом пожежі”.

11. Створити загальнодержавну систему інформування про виявлену продукцію, що є небезпечною для життя і здоров`я споживачів, майна та довкілля.

У сфері якості продукції (послуг) та стандартизації

1. Реформувати систему державного нагляду в систему ринкового нагляду.

2. Продовжити роботи щодо розширення переліку Правил ЄЕК ООН та директив ЄС з метою впровадження їх у діяльність органів влади та суб’єктів господарювання.

3. Рекомендувати Держспоживстандарту, міністерствам, відомствам, технічним комітетам з стандартизації, асоціаціям, підприємствам, установам та організаціям:
- активізувати роботу з гармонізації національних стандартів (норм, правил, регламентів) з аналогічними міжнародними документами;
- провести широке обговорення шляхів:
а) удосконалення системи стандартизації та ії гармонізації з європейською практикою;
б) переходу до прямого застосування міжнародних стандартів;
в) залучення до участі у розробленні та фінансуванні національних стандартів широкого кола зацікавлених суб’єктів господарювання, асоціацій та громадських об’єднань;
- ширше залучати до роботи у представницьких радах представників від громадськості, промисловців і підприємців.

4. Просити Кабінет Міністрів України сприяти залученню коштів міністерств, відомств, суб’єктів господарювання, асоціацій та громадських об’єднань до розроблення та впровадження національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

5. Сприяти прийняттю Законів України: "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт", "Про комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами", "Про внесення змін до деяких Законів України (щодо заохочення вітчизняних підприємств до створення систем управління якістю, екологічного управління, управління безпечністю харчової продукції)”.

6. Рекомендувати внести зміни до Закону України „Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти” стосовно надання переваг тендерним пропозиціям вітчизняних виробників, які мають сертифіковані системи управління у відповідності до стандартів ISO 9001 та ISO 14001.

7. Розробити рекомендації з побудови та впровадження інтегрованих систем управління для малих підприємств.

8. Рекомендувати Держспоживстандарту України і Українській асоціації якості організувати ведення загальних реєстрів сертифікованих в Україні систем управління, а також організацій (підприємств) і фахівців, що надають послуги у сфері якості.

9. Рекомендувати центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації прийняти національні стандарти, гармонізовані з міжнародними – ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17024, ISO/IEC Guide 66 та іншими для забезпечення умов визнання результатів робіт вітчизняних органів оцінки відповідності.

10. Просити Кабінет Міністрів України передбачити фінансову підтримку Національного агентства з акредитації України для забезпечення його участі у міжнародних та європейських організаціях з акредитації.

11. Рекомендувати Держспоживстандарту України призначати органи з сертифікації тільки за умови підтвердження їх технічної компетентності згідно законодавству.

12. Рекомендувати центральному органу виконавчої влади у сфері метрології вжити заходи щодо гармонізації нормативної бази у цій сфері з європейськими принципами і нормами, для чого створити робочу групу для підготовки проектної пропозиції щодо залучення технічної допомоги в рамках програми TACIS.

13. Рекомендувати виробникам запровадити систему енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення на основі національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і європейськими стандартами.

^ У сфері ділової досконалості та конкурентоспроможності
підприємств і організацій


1. Вважати пріоритетним завданням держави і громадськості України посилення сприяння розвитку національного руху за якість і досконалість та його інтеграції до загальноєвропейського руху з урахуванням сучасних світових та європейських тенденцій, зокрема в частині поширення концепцій Загального управління якістю (TQM) та Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM).

2. Схвалити та рекомендувати до широкого розповсюдження і використання:
- досвід кращих вітчизняних підприємств-членів Клубу лідерів якості України, які досягли високого рівня ділової досконалості та отримали професійне європейське визнання з боку EFQM;
- досвід УАЯ та Держспоживстандарту України щодо співпраці з міжнародними і європейськими організаціями та сприяння вдосконаленню українських підприємств з використанням отриманих міжнародних повноважень з питань якості і досконалості від EOQ, EFQM та ISTO (Міжнародної організації зі стандартизації тестування);
- досвід застосування Комплексної системи оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України на засадах концепцій TQM і Моделі EFQM, як інструменту виводу українських підприємств до європейського визнання.

3. Схвалити створення в Україні Європейського центру підтримки рухів за якість і формування Координаційної ради лідерів рухів за якість і досконалість Центральної і Східної Європи та підтримати проведення у Києві 20-23 вересня 2005 року 5-ї Міжнародної конференції країн Центральної і Східної Європи на тему “Національні програми якості і національні нагороди якості – інструменти розвитку рухів за якість і досконалість”.

4. Рекомендувати Українській асоціації якості, яка визнана Європейською організацією якості національним представником України у EOQ та одним із лідерів руху за якість у Центральній і Східній Європі, поглибити координацію громадських рухів за якість і досконалість в державі та їх інтеграцію у загальноєвропейський рух на засадах Європейської політики сприяння якості.

5. Рекомендувати центральним та регіональним органам виконавчої влади, громадським об`єднанням, підприємствам і організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, розробити та впровадити власні програми вдосконалення систем управління на засадах міжнародних та національних стандартів, концепцій TQM і Моделі EFQM з використанням кращої світової та вітчизняної практики.

6. Просити Президента України:
- внести зміни до Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції”, виключивши з нього норму про регулювання в сфері управління якістю;
- доручити відповідним органам влади розробити за участю професійної громадськості проект законодавчого акту про засади підтримки та розвитку руху за якість і досконалість в Україні;
- оголосити 2006 рік в Україні роком якості і досконалості.

7. Просити Кабінет Міністрів України:
- утворити робочу групу за участю Держспоживстандарту України, інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади і професійної громадськості та доопрацювати Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) і плану заходів щодо реалізації цієї Концепції з урахуванням курсу України до вступу у СОТ та інтеграції до ЄС, а також змін, що відбулися після грудневих подій 2004 року;
- з метою проведення діалогу між державним і приватним секторами, а також з професійними громадськими об`єднаннями створити при Кабінеті Міністрів України Національну раду з питань якості, конкурентоспроможності і розвитку експортного потенціалу із залученням Держспоживстандарту України, інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади, професійної громадськості та керівників підприємств, що мають європейське визнання. Першочерговим завданням цієї Ради вважати організацію розробки та впровадження Національної програми створення механізмів і умов сприяння поліпшенню якості та підвищенню досконалості і конкурентоспроможності підприємств і організацій України;
- здійснити заходи щодо прискорення практичного застосування механізмів державного заохочення підприємств і організацій будь-яких форм власності та підпорядкування до вдосконалень, зокрема на засадах міжнародних стандартів з управління якістю, охороною навколишнього середовища, охороною здоров`я та безпекою праці, енергозбереженням тощо, а також концепцій TQM і Моделі EFQM;
- розглянути питання щодо надання пріоритетної державної підтримки вітчизняним організаціям, що діють в сфері якості і досконалості (дослідницьким, навчальним, консалтинговим, сертифікаційним тощо) різних форм власності, які накопичили позитивний досвід роботи з вітчизняними товаровиробниками;
- з метою підвищення якості державного та муніципального управління:
а) врахувати у концепції розвитку системи адміністративних послуг в Україні положення щодо розроблення, впровадження та сертифікації в органах державної влади та місцевого самоврядування систем управління якістю державних, муніципальних (комунальних) та адміністративних послуг відповідно до ДСТУ ISO 9001-2000 «Системи управліня якістю. Вимоги», а також навчання фахівців зазначених органів з питань якості і досконалості;
б) узагальнити досвід Головного управління державної служби України та мерій міст Бердянськ і Комсомольськ щодо вдосконалення менеджменту на засадах стандартів ІSO 9000 та розглянути питання про розповсюдження цього досвіду в апараті КМУ, інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
в) передбачити ознайомлення відповідальних працівників Кабінету Міністрів України з сучасними знаннями в сфері якості, досконалості і конкурентоспроможності.

8. Держспоживстандарту України, УСПП, УАЯ із залученням інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади розглянути питання щодо розмежування контролюючих функцій та надання підприємствам платних послуг, що стосуються розроблення і впровадження систем управління.

9. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Національній академії наук України, Держспоживстандарту України і УАЯ розробити та впровадити програму наукових досліджень в сферах управління якістю, довкіллям, енергозбереженням, безпекою праці, безпечністю харчової продукції тощо.

10. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Держспоживстандарту України і УАЯ:
- опрацювати питання щодо розроблення та реалізації спільних заходів зі створення і розвитку конкурентоспроможної вітчизняної інфраструктури з підготовки та сертифікації фахівців (в першу чергу викладачів) з менеджменту якості, охорони довкілля, безпеки праці із забезпеченням міжнародного визнання сертифікатів;
- розробити та впровадити програми багаторівневого навчання та підвищення кваліфікації працівників різних галузей з питань стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю та екологічного управління.

11. Рекомендувати Міносвіти і науки України передбачити перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за програмами EOQ та EFQM з наступною сертифікацією в EOQ, а також тестування викладачів з менеджменту якості на адекватність розуміння стандартів ISO 9000 в міжнародній системі зі стандартизації тестування ISTO.

12. Просити засоби масової інформації посилити сприяння розвитку руху за якість і досконалість в Україні шляхом більш широкого висвітлення і розповсюдження кращої практики вдосконалення підприємств і організацій, досвіду їх наближення до європейського рівня досконалості.

Постійний секретаріат Всеукраїнського з`їзду якості:
Українська асоціація якості,
03022, Київ, пр-т Акад. Глушкова,40. Тел./факс: (044) 526 4556; 451 8818.
E-mail: quality@quality.kiev.ua


ЗВЕРНЕННЯ
ІV Всеукраїнського з’їзду якості
до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України


24-25 травня 2005 року в Києві відбувся ІV Всеукраїнський з`їзд якості під девізом “Якість – національна ідея Україна у ХХІ столітті”. Мета З`їзду - виробити загальнонаціональні підходи до подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств і організацій для поліпшення якості продукції і послуг для громадян України та забезпечення конкурентоспроможності нашої країни в умовах вступу до СОТ та інтеграції до ЄС.

Організаторами З’їзду виступили Українська асоціація якості, Український союз промисловців і підприємців, Держспоживстандарт, Держпідприємництва, ряд інших державних та громадських організацій. У роботі З`їзду взяли участь 306 делегатів, що представляли органи державної влади, всеукраїнські громадські об’єднання, підприємства та організації з усіх регіонів України, а також 137 гостей З’їзду, серед яких – генеральний секретар Європейської організації якості (EOQ) Бертран Джуслін де Норей.

Делегати З’їзду відзначили, що демократичні перетворення, які відбуваються в Україні після грудневих подій 2004 року, створюють умови для докорінного покращення ситуації в сфері якості в нашій державі.

Послідовна реалізація проголошеного курсу на вступ до СОТ та європейську інтеграцію України вимагає прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, що може бути досягнуто тільки через впровадження ефективних систем менеджменту, застосування сучасних інструментів управління якістю. Для підтримки цього руху надзвичайно важливо гармонізувати вітчизняні підходи у галузях стандартизації, акредитації, підтвердження відповідності з європейською практикою. На внутрішньому ринку реалізується курс на створення умов для вільної, рівноправної конкуренції усіх суб’єктів господарювання, коли запорукою успіху будуть не преференції та пільги, а спроможність стабільно випускати високоякісну продукцію за конкурентоздатною ціною. Також значне посилення соціальної спрямованості державної політики, завдання щодо створення нових робочих місць не можуть бути реалізовані без удосконалення діяльності підприємств на засадах сучасних філософії та концепцій якості.

Виходячи з завдань та принципів діяльності нової влади, актуальнішими стають завдання щодо впровадження сучасних підходів до управління якістю в органах державної влади та місцевого самоврядування, підвищення якості послуг, які держава надає громадянам України.

В цілому зміна цінностей та парадигм Української держави повинна відобразитися у зміні стилів менеджменту на вітчизняних підприємствах, адже управління роботою вільних та гідних громадян демократичної європейської країни вимагає більшої відкритості, делегування повноважень, залучення до прийняття рішень, можливості творчого зростання.

За останнє десятиріччя в Україні було реалізовано ряд значних ініціатив у галузі якості, вітчизняний громадський рух за якість отримав високі оцінки від професійних європейських структур, кращі вітчизняні підприємства досягли високого рівня ділової досконалості та конкурентоспроможності і отримали професійне європейське визнання. В той же час реалізація нових можливостей, які виникли в Україні внаслідок демократичних перетворень, потребує об’єднання зусиль усіх зацікавлених державних, громадських і комерційних організацій, спрямованих на створення умов, в яких вітчизняні підприємства могли б успішно підвищувати свою конкурентоспроможність. Пропозиції щодо пріоритетних напрямків підвищення ділової досконалості українських підприємств і організацій були обговорені делегатами З’їзду та викладені ними в Резолюції з найважливіших складових питань якості.

Делегати З’їзду звертаються до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України з проханням врахувати Резолюцію З`їзду при реалізації програми Президента України «Десять кроків назустріч людям», прийнятті нормативно-правових актів з зазначених питань, дати відповідні доручення з їх використання центральним та регіональним органам виконавчої влади.Похожие:

Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція 8-го Всеукраїнського з’їзду якості
З метою підвищення ефективності вітчизняної економіки шляхом удосконалення національної стандартизації, вважати за доцільне
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція 8-го Всеукраїнського з’їзду якості
Необхідно констатувати, що через проблеми в реалізації адміністративної реформи, високий рівень корупції у владних структурах, життя...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу
Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу, обговоривши стан та умови ведення малого та середнього бізнесу в Україні, зазначаємо,...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconПроект Резолюція Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу
Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу, обговоривши стан та умови ведення малого та середнього бізнесу в Україні, зазначаємо,...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconПротокол №1 процедура підготовки та прийняття рішень Всеукраїнського з'їзду якості
Не пізніше ніж за три місяці до з’їзду уая направляє до керівників міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, громадських...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція 7-го Всеукраїнського з’їзду якості
України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних ресурсів України, мнс україни, Національної академії...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція 7-го Всеукраїнського з’їзду якості
України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства екології та природних ресурсів України, мнс україни, Національної академії...
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconПрограма всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу 17 травня 2012 року м. Київ Український дім Концертна зала, 1-й поверх
Доповідь по першому питанню «Зниження навантаження системи соціального страхування»
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconСклад робочих груп з підготовки сесій 8-го Всеукраїнського з’їзду якості Сесія 1 «Соціальна спрямованість, організаційна досконалість І конкурентоспроможність підприємств та організацій»
Відповідальний секретар: Стахурська Лілія Вацлівна, менеджер Клубу лідерів якості України
Резолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р iconРезолюція учасників секції управління та економіки освіти III всеукраїнського з’їзду працівників освіти
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов