Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу icon

Кодекс етики поведінки учасників ринку цементуНазваниеКодекс етики поведінки учасників ринку цементу
Дата конвертации13.09.2013
Размер142.36 Kb.
ТипКодекс
скачать >>>

2 редакція

Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1. Українська Асоціація підприємств і організацій цементної промисловості «Укрцемент» (юридична адреса: 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, 23, офіс 711) до складу якої виробники цементної продукції,

 • беручи до уваги, що звичай є одним з найважливіших джерел торговельного права,

 • керуючись статтею 7 Цивільного кодексу України та статтею 33 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»,

вирішила запровадити Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу, (далі – „Кодекс”), які закріплюють основні звичаї ділового обороту на українському ринку цементної продукції та запроваджуються з метою сприяння встановленню і розвитку торгових та інших чесних звичаїв у конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в цьому сегменті споживчого ринку України та пропонує усім компаніям і підприємствам, які працюють на вітчизняному ринку цементної продукції, дотримуватись цього Кодексу.

  1. Цей Кодекс, розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає основні Кодекс та принципи здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та (або) реалізацією цементної продукції на території України

 1. ^ СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

  1. Кодекс застосовуються до відносин суб’єктів господарювання (виробників, імпортерів, експортерів, дистриб’юторів, субдистриб’юторів - резидентів та нерезидентів, надалі - „Учасників”) на території України, у зв’язку з виробництвом та реалізацією, зокрема, в процесі купівлі – продажу, дистрибуції, поставки (в т.ч. імпорту і експорту) цементної продукції.

  2. Кодекс не замінює статутних документів Асоціації, однак додержання вимог Кодексу є обов'язковою умовою членства в Асоціації.

  3. Цей Кодекс не обмежуює застосування обов’язкових норм національного і міжнародного права.

 2. ^ ПРИНЦИПИ ЧЕСНОЇ ТОРГІВЛІ

  1. Учасники у своїй діяльності керуються принципами:

   1. добросовісності і чесної ділової практики, які передбачають добросовісну і чесну поведінку при виконанні своїх зобов’язань і реалізації своїх прав;

   2. обов’язкового виконання договорів, зокрема, щодо кількості, асортименту та якості цементної продукції надалі - «Товар», який передбачає, що укладений і чинний договір є обов’язковим для виконання сторонами такого договору;

   3. рівності сторін, який передбачає рівність потенційних можливостей Учасників торговельних відносин в реалізації своїх прав; Учасники торговельних відносин не надають переваги Виробникам, виходячи тільки з країни походження;

   4. свободи договору, який передбачає а) свободу суб’єктів на свій розсуд укладати договір, визначати його зміст б) обов’язок сторін враховувати суспільні та державні інтереси, в) обов’язок добросовісного виконання умов договору;

   5. відповідальності, який зобов’язує суб’єкта права, який вчинив протиправне діяння, ліквідувати всі негативні наслідки цього діяння і відновити положення, що існувало до вчинення правопорушення. Цей принцип передбачає відповідальність як за протиправне діяння, скоєне з умислом, так і через необережність.

   6. справедливості, який передбачає справедливе і рівнозначне ставлення до всіх Учасників торговельних відносин та необхідність врахування всіх суттєвих умов при вирішенні спору між Учасниками торговельних відносин.

   7. «закон обґрунтованої ціни» - принцип, за яким ідентичні Товари повинні продаватись за обґрунтованою ціною на різних ринках;

  2. Недотримання Учасниками принципів чесної торгівлі є порушенням звичаїв ділового обороту і тягне з собою відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яка була завдана іншим Учасникам таким порушенням.

  3. Учасники вважають ринок цементної продукції важливою складовою частиною економіки України. Вони виходять на цей ринок, де реалізуються результати своєї діяльності, з метою змагання за умови добросовісної і коректної конкуренції та вживають заходів щодо захисту цього ринку від будь-яких порушень з боку інших його операторів, від приниження його важливості та значення і від неетичних дій на ньому.

  4. Учасники, не порушуючи (за виключенням форс-мажорних обставин) умов контрактів, підписаних з контрагентом, та взятих на себе зобов'язань, сприяють усією своєю діяльністю підвищенню ефективності функціонування ринку і посиленню довіри контрагентів, а також покращенню якості та конкурентоспроможності цементної продукції.

  5. Учасники зобов’язуються розповсюджувати у засобах масової інформації (ЗМІ) лише перевірену, правдиву і конкретну інформацію щодо ринку цементної продукції та не мають права приховувати інформацію з метою викривлення реальної ситуації на цьому ринку. Рівень відповідальності Учасника за порушення цих вимог не знижується, якщо учасник користується послугами рекламних агентів чи інших осіб, за умови що ці агенти та особи не порушують укладених між ними та Учасниками договорів або прийнятих на себе зобов’язань. Це стосується також випадків, коли від імені Учасника виступають уповноважені представники в семінарах, громадських форумах або у засобах масової інформації, при спонсоруванні цих заходів. Якщо будь-який Учасник використовує в опублікованих у ЗМІ матеріалах графіки, таблиці, інші аналітичні або статистичні дані, він обов’язково має посилатися на їх джерело, якщо він не є автором цієї інформації.

  6. Учасники мають право самостійно розповсюджувати відомості щодо своєї діяльності на вітчизняному ринку цементної продукції (обсяги виробництва, експорту, імпорту, продажу по регіонам тощо). Інші дані стосовно загальної ситуації на ринку цементної продукції можуть бути оприлюднені Учасником лише з посиланням на джерело їхнього походження або з зазначенням що це суб’єктивне оціночне судження цього Учасника.

  7. Асоціація може в будь-який момент звернутися до Учасників із запитом щодо надання інформації, яка стосується обсягів виробництва та реалізації продукції, експорту, імпорту, в межах та обсягах передбачених Статутом Асоціації .

  8. Відомості про комерційну діяльність окремих Учасників Асоціації без їх згоди не можуть бути опубліковані і надані іншим Учасникам Асоціації за винятком даних в узагальненому вигляді без визначення конкретних Учасників Асоціації і не раніше, ніж через 1 місяць після їх отримання. Така інформація і відомості збираються тільки із згоди Учасників Асоціації і зберігається та використовується Асоціацією, як інформація з обмеженим доступом, відповідно до чинного законодавства про інформацію та про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції.

 3. ДОБРОСОВІСНА ^ КОНКУРЕНТНА ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ

НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

  1. Учасники зобов’язуються дотримуватись принципів вільної ринкової економіки і ніколи не використовувати методи, які призводили б до обмеження чи спотворення конкуренції або завдання шкоди іншому Учаснику, а також не вживати протиправних дій задля досягнення переваги над іншими Учасниками ринку.

  2. Учасники уникають будь-яких узгоджених або координуючих дій (офіційна чи неофіційна змова, угода, рішення), що обмежують конкуренцію на ринку цементної продукції і, відповідно до Закону України „Про захист економічної конкуренції" (стаття 6), кваліфікуються як антиконкурентні, зокрема:

   1. пряме або опосередковане встановлення, фіксація, підтримання чи перегляд цін, скидок, надбавок, меж рентабельності тощо;

   2. спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів з продажу цементної продукції за державні кошти;

   3. розподіл ринку за територіальним принципом, асортиментом цементної продукції, обсягом їх реалізації, за колом товаровиробників, продавців або споживачів чи за іншими ознаками;

   4. здійснення тиску на вітчизняних товаровиробників, дистриб’юторів та субдистриб’юторів з метою обмеження або відмови від їх послуг з поставок цементної продукції на внутрішній ринок, змова (колективна) Учасників про усунення з ринку інших Учасників;

   5. встановлення вимог, здійснення тиску або спонукання Учасників, які підписали цей Кодекс, до обмеження або припинення договірних правовідносин із суб’єктами господарювання, які не приєднались до Кодексу.

  3. Учасники не вчиняють будь-яких дій у конкуренції, що суперечать торговим чесним звичаям у господарській діяльності, зокрема:

   1. неправомірне використання чужих об’єктів інтелектуальної власності (фірмових найменувань, знаків і логотипів товарів, етикеток, упаковки тощо), які традиційно використовуються іншими Учасниками (конкурентами на ринку) під час своєї господарської діяльності, що сприяє набуттю ділової репутації на ринку;

   2. неправомірне використання рекламних матеріалів інших учасників ринку для досягнення власного успіху;

   3. дії, спрямовані на набуття у власність позначень, які є схожими до ступеня змішування з чужими об’єктами промислової власності та іншими позначеннями (знаками для товарів та послуг, етикетками, упаковками тощо);

   4. створення штучних перешкод Учасникам ринку у процесі конкуренції;

   5. вжиття заходів щодо неправомірного збирання, розголошення та використання чужої комерційної таємниці, а також будь-який обмін комерційною інформацією, за допомогою якої вони могли б здійснювати моніторинг виконання будь-якої угоди, укладеної третіми особами.

  4. Збирання, аналіз та розповсюдження інформації, в тому числі промислової статистики, здійснюється Асоціацією на підставі її прав, визначених в статутних документах Асоціації, за умови, що:

   1. комерційна таємниця Учасників зберігається належним чином;

   2. будь-яка система обміну загальною інформацією, до якої приєднуються Учасники, повинна функціонувати таким чином, щоб виключалась можливість поширення будь-якої інформації, за допомогою якої можна визначати ринкову політику будь-яких Учасників цього ринку.

  5. Учасники утримуються від спільного збирання та розповсюдження даних або інформації про ціни або прибутки окремих суб’єктів господарювання, пов'язаної з прогнозом економічних показників у питаннях попиту, виробництва, продажу та цінової політики на цементну продукцію.

  6. При просуванні своєї продукції на вітчизняний ринок Учасники можуть використовувати тільки об’єктивну інформацію щодо свого продукту (торгівельної марки, знака) відповідно до вимог Закону України «Про рекламу».

  7. Якщо будь-яка інформація передається одним Учасником іншому в якості конфіденційної в процесі переговорів або виконання договору між такими сторонами, інша сторона зобов’язана не розкривати цю інформацію, не використовувати її у власних цілях, незалежно від того, чи був укладений договір. Засобами правового захисту при порушенні цього обов’язку може бути компенсація, що базується на вигоді, отриманій іншою стороною.

  8. У разі, якщо національному виробнику товару заподіюється шкода внаслідок застосування демпінгу, як визначено Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 року, національні виробники товару спільно або окремо вживають заходи щодо подачі скарги до компетентних органів державної влади про порушення та проведення антидемпінгового розслідування.

  9. У разі, якщо компетентним органом державної влади порушено антидемпінгове розслідування, яке може вплинути на господарську діяльність Учасників, такі Учасники за власним бажанням, або через Асоціацію, повідомляють компетентний орган державної влади про свою заінтересованість брати участь у розслідуванні відповідно до вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника» від 22 грудня 1998 року.

 1. ^ СТОСУНКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ ТА ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

З ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ РИНКУ

  1. Учасники додержуються нормальних ділових стосунків з іншими Учасниками ринку цементної продукції на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі Учасники ринку рівноправні і ставлять своєю метою найбільш повне забезпечення населення якісними цементами і виробами із цементу. При цьому Учасники повинні виходити з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам професійної етики. Беручи до уваги той факт, що кожен Учасник може мати свою комерційну таємницю, інші Учасники поважають право на її зберігання і захист.

  2. Учасники уникають від заподіяння шкоди ділової репутації іншим Учасникам та, наскільки це можливо, від взаємних конфліктів між Учасниками ринку. У разі їх виникнення, Учасники намагаються врегулювати такі конфлікти шляхом взаємних переговорів або в рамках Асоціаціїї.

  3. У разі розповсюдження у ЗМІ недостовірної, неправдивої інформації або інформації, яка спотворює дійсність і прямо чи опосередковано шкодить одному з Учасників, а також стосується інших Учасників ринку цементної продукції – зацікавлені спільними зусиллями особи діючи в рамках Асоціації, можуть звернутись до таких ЗМІ з метою спростування недостовірної інформації.
 1. ^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

УЧАСНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

  1. Ціна цементної продукції, яка пропонується для реалізації на внутрішньому ринку України, визначається Учасниками самостійно.

  2. Учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються ціни, за якою продається товар і/або кількості товару, що виробляється, та інших.

  3. Ціна Товару від Виробника (постачальника), який імпортується в Україну, не повинна бути нижчою у порівнянні з ціною продажу такого Товару у країні цього Виробника з урахуванням всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.
 1. Роль працівників в конкурентній діяльності Учасників

  1. Учасники розуміють, що висококваліфікований і високоморальний персонал є однією з необхідних гарантій ефективної роботи Учасника і виконання ним принципів і вимог Правил. Виходячи з цього, Учасники постійно піклуються про підвищення кваліфікації своїх працівників до рівня, який відповідає ринковим вимогам.

  2. Учасники дотримуються щодо своїх робітників правил коректної і ввічливої поведінки і, у відповідності з принципом індивідуального підходу, встановлюють справедливу винагороду за їх працю. Учасники вимагають від своїх працівників висококваліфікованої праці і відповідального відношення, ніколи не дають їм вказівок, які б могли у роботі з контрагентами навмисне зашкодити останнім, особливо внаслідок надання неправдивої, неповної і перекрученої інформації.

  3. Учасники ознайомлюють своїх відповідних працівників з Кодексом та вимагають від них дотримання вимог його вимог.

  4. Всі робітники, службовці і керівники Учасників ринку цементної продукції повинні спілкуватися справедливо з клієнтами, постачальниками, конкурентами та службовцями інших Учасників, які працюють на вітчизняному споживчому ринку. Будь хто з Учасників – контрагентів не повинен отримувати переважне право над іншими партнерами за рахунок маніпуляцій, утаювання або зловживання будь-якою отриманою інформацією, як приватною, так і службовою, або шляхом викривляння фактів та інших несправедливих дій.

  5. Внутрішня політика Учасників, які працюють на ринку цементної продукції, повинна забороняти керівникам, службовцям та працівникам використовувати корпоративні можливості, корпоративну власність, посаду або будь-які інші важелі з метою отримання особистої вигоди чи в цілях недобросовісної конкуренції з іншими Учасниками.

  6. Учасникам забороняється пропонувати будь-які заохочення, а також здійснювати будь-які виплати працівникам іншого Учасника з метою переманювання персоналу на свій бік.
 1. ^ СТОСУНКИ УЧАСНИКІВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

  1. Асоціація і Учасники зацікавлені в розвитку ринку цементної продукції України. У зв'язку з цим, вони вважають дуже важливою співпрацю з державними органами, до компетенції яких належить здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері господарської діяльності.

  2. Учасники як самостійно так і через Асоціацію можуть подавати до державних органів виконавчої влади свої пропозиції з принципових питань функціонування та розвитку ринку цементної продукції.

  3. Асоціація інформує державні органи про стан справ на вітчизняному ринку цементної продукції. На запрошення державних органів вона приймає участь у нарадах, засіданнях, в роботі комісій чи інших громадських органів, створених для вирішення, у співпраці з державними органами, актуальних проблем економіки, в тому числі на ринку цементної продукції, підготовці необхідних матеріалів та проведенні заходів. Для участі у цій співпраці Учасники делегують до Асоціації своїх фахівців.

  4. Асоціація та Учасники ринку цементної продукції зобов’язуються не використовувати свої стосунки з державними органами з метою отримання індивідуальних преференцій або пільг для досягнення певних переваг на цьому ринку. Вони рішуче відкидають дії, що можуть призвести до корупції у будь-якій формі, а також виникнення конфлікту інтересів Учасників ринку, крім тих, що виникають на засадах добросовісної конкуренції.
 1. ^ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УЧАСНИКАМИ ВИМОГ КОДЕКСУ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

  1. Всі Учасники розуміють, що найефективнішою формою контролю за виконанням етики поведінки учасників ринку цементу є самоконтроль. Виходячи з цього, вони самостійно слідкують за тим, щоб не допускати в своїй роботі порушень чинного законодавства, та положень цього Кодексу. У разі виявлення будь-яких недоліків Учасники вживають дійових заходів для їх усунення в найкоротший термін.

  2. Постійний контроль за додержанням вимог цього Кодексу здійснює Асоціація

  3. Асоціація залишає за собою право звернення до Учасників з повідомленням про порушення ними законодавства України, норм міжнародного права та положень, закріплених в цьому Кодексі, а у випадку відмови такого суб’єкту дотримуватися цих правил - до відповідних органів державної влади.

  4. Учасники зобов’язані негайно повідомляти Асоціацію про випадки і факти порушення положень цього Кодексу іншими Учасниками ринку. Такі повідомлення повинні базуватися на достовірно перевіреній інформації та мати за мету усунення наслідків, що завдають шкоди репутації Учасникам та Асоціації. Звернення Учасника не може розглядатися, як спроба дискредитації чи нанесення шкоди інтересам інших Учасників.

  5. За порушення звичаїв ділового обороту, передбачених в цьому Кодексі, до Учасників застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством України

  6. , Асоціація має право виключати зі свого складу Учасників, які є членами Асоціації, за порушення Анимонопольного законодавства України, якщо після письмового повідомлення Асоціації такий Учасник продовжує порушувати зазначені норми права.

 1. ^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Учасники мають намір докладати максимум зусиль для дотримання принципів, положень і вимог цього Кодексу, метою якого є подальший розвиток чесних звичаїв у підприємницькій діяльності на ринку цементної продукції та запровадження норм професійної етики у конкуренції серед всіх Учасників цього ринку.

  2. Кодекс затверджуються Рішенням загальних зборів Учасників Асоціації і підлягає погодженню з антимонопольним комітетом України відповідно до вимого чинного законодавства України про Захист економічної конкуренції. Кодекс набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

  3. Виконавча дирекція Асоціації розміщує цей Кодекс в Інтернеті на власній web-сторінці та розповсюджує їх серед Учасників ринку в електронному вигляді. Крім того, Кодекс можуть бути опубліковані у галузевих журналах «Цемент», "Будівельній журнал", «Конкретно про будівництво», "Бетон&Асфальт", «ЄвроБетон» та інших друкованих ЗМІ.

  4. Учасники можуть вносити до Асоціації пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Кодексу.

  5. Пропозиції щодо внесення змін до Кодексу розглядаються та затверджуються рішенням Загальних зборів Асоціації. Про внесення змін та доповнень до цього Кодексу виконавча дирекція Асоціації своєчасно інформує Учасників та Антимонопольний комітет України.

  6. Кодекс є відкритим до приєднання всіма суб’єктами господарювання які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації цементної продукції на території України.

  7. Приєднання до цього Кодексу здійснюється шляхом подання відповідного заяви до Асоціації.

Правила (Кодекс) чесної торгівлі на ринку цементної продукціїПохожие:

Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconКодекс етики асоціації «українське об’єднання лізингодавців»
Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» (далі – Асоціація) є добровільним об'єднанням лізингових компаній та інших учасників...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconПротокол Конференції учасників №18 від 24 листопада 2010 року Президент Асоціації „Дніпровський Банківський Союз В. В. Косюга
Хартія корпоративної етики банківських працівників та установ, надалі Хартія – документ, включаючий в себе основні загальноприйняті...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconРішення від 12 квітня 2012 року n 553 Про схвалення Концепції запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку
Україні та з метою захисту активів інвесторів і, як наслідок, посилення довіри інвесторів до фондового ринку України, запобігання...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconКодекс ділової етики членів Асоціації підприємств інформаційних технологій України
Кодекс ділової етики членів Асоціації підприємств інформаційних технологій України (апіту) створений для впливу на взаємовідносини...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconРеферату : Економічна суть ринку праці Розділ : Макроекономіка Економічна суть ринку праці Зміст Вступ Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект
У науковому плані цей метод збагнення суті поведінки людини представляє інтерес остільки, оскільки допомагає нам зрозуміти важливі...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconКодекс ділової етики Членів Асоціації підприємств інформаційних технологій України
Кодекс ділової етики Членів Асоціації підприємств інформаційних технологій України (далі кде) створений для впливу на взаємовідносини...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconIі міжнародному форумі учасників ринку кредитної кооперації проводиться в рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
Заявка на участь у IІ міжнародному форумі учасників ринку кредитної кооперації
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconЕкономічна суть ринку праці
У науковому плані цей метод збагнення суті поведінки людини представляє інтерес остільки, оскільки допомагає нам зрозуміти важливі...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconРішення від 8 травня 2012 року n 650 Про схвалення Методичних рекомендацій з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку
Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та з метою покращення якості фінансової інформації, яка надходить від учасників...
Кодекс етики поведінки учасників ринку цементу iconКодекс етики іфла для бібліотекарів та інших
Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов