Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення icon

Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посиленняНазваниеЗакони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення
Дата конвертации13.09.2013
Размер63.02 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

 ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (додано 3) N 616-VI, 01.10.2008Закон,
Верховна Рада України
Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за злочини проти сім'ї та дітей
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття
жебрацтвом, азартними іграми карається позбавленням волі на строк від трьох
до семи років.
N 514-VI, 17.09.2008Закон, Верховна Рада України
Про акціонерні товариства
Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з
однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Ві
домості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома
в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
N 608-VI, 30.09.2008Закон,Програма,Заходи, Верховна Рада України
Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної
програми України на 2008-2012 роки
Специфіка сучасного стану космічної діяльності України полягає у значній
невідповідності досягнутого рівня космічних технологій ефективності їх
використання. У зв'язку з цим актуальним є розроблення якісно нової моделі
провадження космічної діяльності відповідно до сучасних умов та наці
ональних інтересів, яка дасть змогу втілити в життя взаємозв'язані інноваці
йні рішення, узгодити питання, що виникли у зв'язку з багатофункціональні
стю космічної діяльності.
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (додано 5) N 1340-р, 16.10.2008Розпорядження,
Кабінет Міністрів України
Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних
загальних судів
З метою створення належних умов для функціонування судів і діяльності судді
в погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації щодо збільшення
граничної чисельності працівників апарату апеляційних загальних судів на
2000 одиниць.
N 1344-р, 22.10.2008Розпорядження, Кабінет Міністрів України
Питання додаткового внеску України до Рахунку ядерної безпеки
Європейського банку реконструкції та розвитку
МНС як головному розпоряднику коштів за бюджетною програмою та Державному
казначейству забезпечити щорічне перерахування додаткової суми внеску Украї
ни до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та
розвитку.
N 929, 22.10.2008Постанова,Правила, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Правил рубок головного користування в гі
рських лісах Карпат
Під час вибору системи, визначення виду і способу рубки важливими
господарськими одиницями екосистемного підходу є водозбори площею до 2 тис.
гектарів. На кожному з них повинно залишатися не менш як 65 відсотків
вкритих лісовою рослинністю земель.
N 935, 22.10.2008Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
Про організацію державного контролю за ефективним (раці
ональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів
Розрахунок обсягів неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
понад показники нормативних значень їх витрат, що встановлені стандартами,
а у разі відсутності стандартів - нормами питомих витрат палива та енергії,
проводиться у перерахунку на річне споживання згідно з методиками визнач
ення та розрахунку втрат паливно-енергетичних ресурсів, які затверджуються
НАЕР в установленому порядку.
N 941, 22.10.2008Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів
господарської діяльності у будівництві
Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну
діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії,
орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї,
про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.
 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (додано 1) N 908, 18.08.2008
Наказ,Порядок,"Форма типового документа",Повідомлення,Акт,Картка, Державна
митна служба України
Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фі
нансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні
товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту
через територію України та її повернення
Громадянин або вповноважена особа можуть унести грошову заставу на відпові
дний банківський рахунок митного органу з використанням платіжних карток.
 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (додано 1) N 217, 28.07.2008Постанова, Наці
ональний банк України
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Наці
онального банку України
Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійснюється з
урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті
уповноважених банків нерезидентам у разі їх встановлення Національним
банком.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (додано 1) N 863, 19.09.2008
Наказ,Порядок, Міністерство освіти і науки України
Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2008 роц
і
Одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати надається випускникам вищих навчальних закладів, які
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та
уклали на строк не менше як три роки договір про роботу у загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління
освітою.
 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (додано 1) N 1825/5, 23.10.2008Наказ,Порядок,
Міністерство юстиції України
Про затвердження Порядку засвідчення копій статутів та свідоцтв
про реєстрацію політичних партій, які мають намір брати участь у виборах
народних депутатів України
Для засвідчення копій статутних документів політична партія подає до Мі
н'юсту заяву, підписану уповноваженою за статутом особою політичної партії
та засвідчену печаткою політичної партії. У разі відсутності особи, яка
уповноважена за статутом представляти політичну партію, заява може бути пі
дписана іншим членом партії, який уповноважений на підписання заяви
центральним статутним органом (копія рішення про це подається разом із
заявою).
 ІНШІ (додано 9) N 285, 24.09.2008Наказ, Державний комітет України з
державного матеріального резерву
Про внесення змін до Інструкції про порядок і умови поставки,
закладення, зберігання і відпуску замороженого м'яса та списання природних
утрат його ваги, що утворилися при зберіганні та перевезенні
Транспортні засоби для перевезення м'яса та блоків з м'яса, напівфабрикатів
з м'яса птиці (тушки, півтушки, четвертини курячі) та м'яса птиці механіч
ного обвалювання повинні відповідати вимогам санітарних норм та правил і
мати санітарний паспорт.
N 180, 04.09.2008Наказ,Інструкція, Державний комітет ветеринарної медицини
України
з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби
Основні ознаки губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби
пов'язані зі зміною поведінки, порушенням чутливості та координації рухів.
У хворих тварин яскраво виражена лякливість, нервовість і навіть агресивні
сть. Тварини непокояться при наближенні людей, інших тварин.
N 338, 22.09.2008Наказ,Інструкція, Державний комітет статистики України
Про затвердження Інструкції щодо заповнення та подання форми
державного статистичного спостереження N 1-АП "Звіт про розгляд справ про
адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної
відповідальності"
Звітним періодом для форми державного статистичного спостереження N 1-АП
"Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності" є 12 місяців: з 1 січня до
31 грудня попереднього року.
N 188, 19.09.2008Наказ, Державний комітет архівів України
Про затвердження Змін до Правил роботи архівних підрозділів
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від
16.03.2001 N 16
Установи, у діяльності яких не утворюються документи Національного архі
вного фонду, можуть складати зведену номенклатуру справ у трьох примі
рниках, якщо вони не мають органу вищого рівня, а якщо в них немає
структурного поділу - у двох примірниках.
N 156, 28.08.2008Наказ,Вимоги, Державний комітет ядерного регулювання Украї
ни
Про затвердження Загальних вимог до систем фізичного захисту
ядерних установок та ядерних матеріалів і Загальних вимог до систем фізич
ного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні
Встановлено порядок визначення, створення та підтримання безперервного
функціонування ефективних систем фізичного захисту ядерних матеріалів,
поводження з якими здійснюється на ядерних установках та ядерних установок.
N 156, 28.08.2008Наказ,Вимоги, Державний комітет ядерного регулювання Украї
ни
Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів
при їх перевезенні
Вимоги обов'язкові для виконання суб'єктами перевезення ядерних матеріалів,
які відповідно до чинного законодавства визначають, створюють і забезпеч
ують безперервне функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів
при їх перевезенні та здійснюють заходи з фізичного захисту ядерних матері
алів при їх перевезенні.
N 202, 16.09.2008Наказ,Правила, Державний комітет України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Про затвердження Правил безпеки праці під час обслуговування
спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації
Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці,
а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологіч
ними умовами, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту ві
дповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеці
альним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.
N 500, 01.10.2008Наказ, Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України
Про внесення змін до Лімітів добування (відстрілу, відлову)
диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років
Внесення Лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та
хутрових звірів у сезон полювання 2008/2009 років.
N 89, 02.10.2008Наказ,Інструкція, Державна судова адміністрація України
Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії відповідальної
особи апарату місцевого загального суду та інформаційно-технічного адміні
стратора Єдиного державного реєстру судових рішень при зборі, обробці та
надсиланні копій судових рішень в електронному вигляді для внесення до Є
диного державного реєстру судових рішень
Функцію контролю за надсиланням копій судових рішень в електронному вигляді
відповідальною особою до оператора здійснює голова відповідного суду,
особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, один із заступників голови
суду або керівник апарату (завідуючий секретаріатом).Похожие:

Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconВерховна Рада України подання відповідно до ст. 93 Конституції України та ст. 12 закон
України” в порядку законодавчої ініціативи вношу до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconВерховна Рада України подання відповідно до ст. 93 Конституції України та ст. 12 закон
України та ст. 12 Закону України “Про статус народного депутата України” в порядку законодавчої ініціативи вношу до Верховної Ради...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за забруднення навколишнього...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconЗакон україни про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)
У кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131)
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconЗакони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон

Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconПостанова верховної ради україни
Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconЗакон україни про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності...
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про оплату праці)
Статтю 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131) викласти в такій редакції
Закони верховної ради україни (додано 3) n 616-vi, 01. 10. 2008Закон, Верховна Рада України Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення iconЗакони верховної ради україни (додано 3) n 1940-vi, 04. 03. 2010 Закон, Верховна Рада України

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов