Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон icon

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008ЗаконНазваниеЗакони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон
Дата конвертации13.09.2013
Размер56.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

 ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (додано 2) N 574-VI, 23.09.2008Закон,
Верховна Рада України
Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації
Пам'ятка культурної спадщини може бути приватизована лише за умови
укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної
спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного
договору на пам'ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому
числі щодо цільового використання пам'ятки, робіт, які майбутній власник
зобов'язується провести на пам'ятці з метою утримання її в належному стані.
N 586-VI, 24.09.2008Закон, Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними
засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне
порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти років за
систематичне порушення порядку користування цим правом.
 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ (додано 1) N 952/2008, 20.10.2008Указ, Президент України
Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року N
911
Зупинено дію Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року N 911( 911/
2008 ) "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI
скликання та призначення позачергових виборів".
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (додано 9) N 894, 08.10.2008
Постанова,Програма,Паспорт,Заходи, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Державної цільової соціальної програми
"Трансплантація" на період до 2012 року
Удосконалення нових медичних технологій, підвищення рівня кваліфікації та
навчання лікарів, проведення комплексних заходів щодо надання послуг
належної якості у сфері трансплантації дасть змогу сформувати позитивну
громадську думку, зміцнити довіру громадян до трансплантації як методу лі
кування.
N 915, 16.10.2008Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення зміни до пункту 8 Механізму справляння збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
Юридичні особи - виробники електричної енергії, що продається поза оптовим
ринком електричної енергії, та теплової енергії сплачують збір виходячи з
фактичного обсягу відпущеної електричної та теплової енергії.
N 909, 16.10.2008Постанова, Кабінет Міністрів України
Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від
провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними
металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти,
що не належать до суб'єктів господарювання з високим та незначним ступенем
ризику.
N 918, 16.10.2008Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до Порядку проведення інспектування
державною контрольно-ревізійною службою
План ревізій місцевого бюджету складається на рік і погоджується з відпові
дними місцевими фінансовими органами, органами Державного казначейства та
органами державної податкової служби.
N 907, 08.10.2008Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку тимчасової купівлі (продажу)
державних цінних паперів
Право власності на цінні папери за договором купівлі переходить до Мінфіну
в разі невиконання контрагентом зобов'язань за цим договором.
N 921, 17.10.2008Постанова,Положення,Перелік, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти
Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що
повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови,
що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше
ніж 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень.
N 923, 08.10.2008Постанова,Порядок,Перелік, Кабінет Міністрів України
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється комі
сією і полягає у підтвердженні нею готовності до експлуатації об'єктів
нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, комун
ікацій та споруд інженерної і транспортної інфраструктури, їх і
нженерно-технічного оснащення та забезпечення, пускових комплексів, черг
будівництва відповідно до погодженої та затвердженої в установленому
порядку проектної документації.
N 905, 08.10.2008Постанова,Порядок,"Форма типового документа",Висновок,Зві
т,Акт,Повідомлення,Інформація, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, беруться на мі
сцевий облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом п'яти
робочих днів після прийняття районною, районною у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті ради рі
шення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.
N 920, 16.10.2008Постанова,Порядок,Перелік, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання
Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій
Витрати з підготовки виробництва обладнання для вітрових електроустановок
за рахунок бюджетних коштів не враховуються під час визначення ціни, за
якою таке обладнання замовниками робіт з будівництва вітрових електростанці
й закуповується за рахунок бюджетних коштів.
 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (додано 2) N 283, 16.09.2008Постанова, Наці
ональний банк України
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку
України від 14.02.2007 N 45
У разі встановлення невідповідності даних щодо прізвища, ім'я, по батькові
інкасаторів банків, зазначених у посвідченнях, відповідним даним у доруч
еннях на перевезення валютних цінностей та описах цінностей ця касова
операція не проводиться.
N 328, 16.10.2008Постанова, Національний банк України
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку
України від 11.10.2008 N 319
Банки можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають
валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за ними, що склалася на цю
дату.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (додано 1) N 845, 12.09.2008Наказ, Мін
істерство освіти і науки України
Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Атестація у старшій школі проводиться з предметів: української мови та лі
тератури (обов'язково), математики або історії України (обов'язково) та
трьох предметів з інваріантної складової навчального плану за вибором учні
в. Атестацію з математики проходять випускники, які навчалися в класах уні
версального (безпрофільного), фізико-математичного, природничого, технологі
чного напрямів, атестацію з історії України проходять випускники, які навч
алися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного
та спортивного напрямів.
 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (додано 1) N 1748/5, 14.10.2008Наказ,Порядок,
Міністерство юстиції України
Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві юстиц
ії
Прийом громадян Міністром юстиції, першим заступником Міністра та
заступниками Міністра здійснюється лише за попереднім записом та з питань,
які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Міні
стерства, згідно із графіком, що затверджується Міністерством.
 ІНШІ (додано 3) N 190, 01.09.2008Наказ,Правила,Норми,Зразок,"Форма
типового документа",Заява,Паспорт,Акт, Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні в
монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинно бути зображене
загальне машинне приміщення із зазначенням розміщення устатковання всіх лі
фтів, позначається нумерація і вказується відстань між елементами
устатковання ліфтів а у разі розміщення ліфтового устатковання в одній
загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в установч
ому кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначає
ться нумерація і вказуються відстані між елементами устатковання суміжних л
іфтів.
N 187, 27.08.2008Наказ,Норми, Державний комітет України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спец
іального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
металургійної промисловості
Забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для
трудового процесу засобів індивідуального захисту, а також порядок їх
утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
N 1178, 24.09.2008Наказ, Міністерство транспорту та зв'язку України
Про внесення змін до Національного плану нумерації України
Службам екстреного виклику надаються єдині тризначні номери, пожежна
допомога - 101 , міліція - 102, державна швидка медична допомога - 103,
аварійна служба газової мережі - 104, служба екстреної допомоги населенню -
112.Похожие:

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 2)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 10)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 1)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 5)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 9)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 5)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 2)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 2)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 1)

Закони верховної ради україни (додано 2) n 574-vi, 23. 09. 2008Закон iconЗакони верховної ради україни (додано 8)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов