Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України icon

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент УкраїниНазваниеПрезидент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України
Дата конвертации14.09.2013
Размер132.33 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

                        ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ (додано 5)
N 639/2008, 21.07.2008  Указ, Президент України
                       Про зупинення дії
                        постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня
                        2008 року N 394
                        Зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України в
                        ід 17 квітня 2008 року N 394( 394-2008-п ) "Про
                        затвердження Порядку проведення у 2008 році
                        земельних аукціонів".
N 637/2008, 21.07.2008  Указ, Президент України
Про зупинення дії
                        постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня
                        2008 року N 196, розпоряджень Кабінету Міністрів
                        України від 22 лютого 2008 року N 367-р та від 19
                        березня 2008 року N 478-р
                        Зупинено дія постанова Кабінету Міністрів України в
                        ід 19 березня 2008 року N 196 ( 196-2008-п ) "Про
                        передачу Фондові державного майна пакетів акцій ві
                        дкритих акціонерних товариств" та частково
                        розпорядження Кабінету Міністрів України від 22
                        лютого 2008 року N 367-р ( 367-2008-р ) "Про
                        затвердження переліків господарських товариств і
                        холдингових компаній, державні пакети акцій (ч
                        астки) яких підлягають продажу, державних підприє
                        мств, холдингових компаній і відкритих акціонерних
                        товариств, які підлягають підготовці до продажу в
                        2008 році".
N 676/2008, 25.07.2008  Указ, Президент України
Про внесення зміни до
                        Положення про Комісію з питань забезпечення
                        Державним управлінням справами медичного та
                        санаторно-курортного обслуговування
                        Відповідно до змін до складу Комісії за посадою
                        входять: Глава Секретаріату Президента України -
                        Голова Комісії, заступник Керівника Державного
                        управління справами - заступник Голови Комісії, Кер
                        івник Апарату Верховної Ради України (за згодою), М
                        іністр Кабінету Міністрів України, заступник Міні
                        стра фінансів України, Начальник Головного управлі
                        ння державної служби України, начальник Управління
                        охорони здоров'я та медичного забезпечення
                        Державного управління справами.
N 679/2008, 28.07.2008  Указ, Президент України
                       Про рішення Ради наці
                        ональної безпеки і оборони України від 30 травня
                        2008 року "Про стан реалізації державної політики
                        щодо забезпечення ефективного використання
                        паливно-енергетичних ресурсів"
                        Введено в дію рішення Ради національної безпеки і
                        оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан
                        реалізації державної політики щодо забезпечення
                        ефективного використання паливно-енергетичних
                        ресурсів".
N 682/2008, 28.07.2008  Указ,Перелік, Президент України
                       Про оголошення окремих
                        територій Вінницької, Івано-Франківської,
                        Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Черні
                        вецької областей зонами надзвичайної екологічної
                        ситуації
                        Оголошено з дня набрання чинності Указом Президента
                        на строк дев'яносто днів окремі місцевості зонами
                        надзвичайної екологічної ситуації згідно з перелі
                        ком територій Вінницької, Івано-Франківської,
                        Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Черні
                        вецької областей.
                        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (додано 18)
N 657, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до
                        постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня
                        2004 р. N 1264
                        Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів Украї
                        ни від 22 вересня 2004 р. N 1264 ( 1264-2004-п )
                        "Про затвердження Положення про Державний
                        департамент з питань зв'язку та інформатизації".
N 658, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до
                        постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня
                        1998 р. N 1143
                        Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів Украї
                        ни від 27 липня 1998 р. N 1143( 1143-98-п ) "Про
                        вступ до Міжнародної асоціації з контролю за якістю
                        насіння (ІСТА)".
N 667, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
                       Про визнання такою,
                        що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
                        України від 24 жовтня 2007 р. N 1260
                        Визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабі
                        нету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 1260
                        ( 1260-2007-п ) "Про утворення Міжвідомчої робочої
                        групи з питань підготовки і реалізації проекту "Пі
                        дтримка судової реформи".
N 672, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про порядок
                        використання у 2008 році коштів, передбачених у
                        державному бюджеті для розроблення висновків щодо
                        електромагнітної сумісності радіоелектронних засобі
                        в мовлення, необхідних для створення та розвитку
                        каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж
                        Визначено порядок використання бюджетних коштів за
                        програмою "Розробка висновків щодо електромагнітної
                        сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необх
                        ідних для створення та розвитку каналів мовлення,
                        мереж мовлення та телемереж".
N 673, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення зміни до
                        Порядку використання у 2008 році коштів, передбач
                        ених у державному бюджеті для створення та розвитку
                        матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень
                        В абзаці четвертому пункту 2 та абзаці першому
                        пункту 4 Порядку, відповідно слова "початок робіт з
                        будівництва нових" та "початок робіт з будівництва"
                        замінити словом "будівництво".
N 671, 23.07.2008       Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
Про затвердження
                        Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що
                        проводиться за договорами обов'язкового страхування
                        цивільно-правової відповідальності власників
                        наземних транспортних засобів
                        Страховики, які мають право укладати договори
                        обов'язкового страхування цивільно-правової відпові
                        дальності власників наземних транспортних засобів,
                        розраховують та ведуть щодня облік резервів
                        незароблених премій.
N 663, 23.07.2008       Постанова,Схема, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до
                        постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
                        2006 р. N 268
                        Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів Украї
                        ни від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
                        упорядкування структури та умов оплати праці праці
                        вників апарату органів виконавчої влади, органів
                        прокуратури, судів та інших органів".
N 668, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
                       Про внесення змін до
                        пункту 39 переліку документів, які додаються до
                        заяви про видачу ліцензії для окремого виду
                        господарської діяльності
                        Абзац п'ятий викладено у такій редакції: "відомості
                        за підписом заявника - суб'єкта господарювання про
                        забезпечення проведення з працівниками (водіями) і
                        нструктажів з безпеки руху, охорони праці та
                        пожежної безпеки (для автомобільних перевізників з
                        кількістю автомобільних транспортних засобів до
                        десяти та для автомобільних перевізників, що
                        використовують працю найманих водіїв)".
N 659, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про визнання такою,
                        що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
                        України від 18 жовтня 2000 р. N 1567
                        втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів
                        України від 18 жовтня 2000 р. N 1567 ( 1567-2000-п
                        ) "Про затвердження складу спостережної ради Наці
                        ональної акціонерної компанії "Надра України".
N 660, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
                       Про внесення зміни до
                        пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
                        13 грудня 2006 р. N 1719
                        Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів Украї
                        ни від 13 грудня 2006 р. N 1719( 1719-2006-п ) "Про
                        перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка
                        фахівців у вищих навчальних закладах за осві
                        тньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".
N 661, 23.07.2008       Постанова,Положення, Кабінет Міністрів України
Про затвердження
                        Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації
                        та контролю за ходом підготовки і реалізації проект
                        ів розвитку житлово-комунального господарства
                        населених пунктів
                        Міжвідомча робоча група з координації та контролю
                        за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку
                        житлово-комунального господарства населених пунктів
                        є консультативно-дорадчим органом, утвореним при
                        Кабінеті Міністрів України з метою сприяння пі
                        дготовці і реалізації проектів, спрямованих на
                        реформування та розвиток сфери житловокомунального
                        господарства.
N 675, 23.07.2008       Постанова,Перелік, Кабінет Міністрів України
Про ліквідацію
                        Державного департаменту з питань діяльності курорті
                        в
                        Ліквідовано Державний департамент з питань ді
                        яльності курортів.
N 662, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
Про внесення змін до
                        типових положень про державні надзвичайні протиепі
                        зоотичні комісії при районній державній адміністрац
                        ії і міській раді
                        В абзаці третьому пункту 13 Типового положення про
                        Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
                        районній державній адміністрації та в абзаці
                        третьому пункту 13 Типового положення про Державну
                        надзвичайну протиепізоотичну комісію при міській
                        раді, слово "Головне" виключено.
N 665, 23.07.2008       Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
Про затвердження такс
                        для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу
                        Починаючи з 1 січня 2009 р. проводиться індексація
                        такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу
                        підприємствами, установами, організаціями та
                        громадянами.
N 666, 23.07.2008       Постанова,Перелік, Кабінет Міністрів України
                       Про затвердження
                        переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
                        інших електростанцій, магістральних, гірських і сі
                        льських ліній електропередачі, будівництво яких зді
                        йснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів спеці
                        ального фонду державного бюджету
                        Постановлено вжити заходів до затвердження в місяч
                        ний строк в установленому порядку титулів будов на
                        2008 рік на об'єкти, що включені до переліку.
N 676, 23.07.2008       Постанова,Програма,Заходи, Кабінет Міністрів Украї
                        ни
                       Про затвердження
                        Державної програми розвитку еталонної бази на
                        2009-2010 роки
                        Еталонна база складається з державних первинних та
                        вторинних еталонів одиниць вимірювання, стандартних
                        зразків складу та властивостей речовин і матеріалі
                        в, стандартних довідкових даних про фізичні сталі
                        та властивості речовин і матеріалів.
N 681, 23.07.2008       Постанова, Кабінет Міністрів України
                       Питання державного
                        управління в галузі автомобільного транспорту
                        Державний департамент автомобільного транспорту
                        перетворено у Державну адміністрацію автомобільного
                        транспорту.
N 680, 23.07.2008       Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
                       Про заохочення
                        спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту
                        Встановлено розміри винагород спортсменам України -
                        чемпіонам, призерам спортивних змагань з олімпі
                        йських видів спорту міжнародного рівня та їх
                        тренерам.
                        ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (додано 1)
N 697/429, 01.07.2008   Наказ, Державна митна служба України
Про внесення змін до сп
                        ільного наказу Державної митної служби України та
                        Державної податкової адміністрації України від
                        21.03.2002 N 163/121
                        Внесено зміни до Порядку підтвердження відомостей
                        про фактичне вивезення товарів за межі митної
                        території України, затвердженого спільним наказом
                        Державної митної служби України, Державної
                        податкової адміністрації України від 21.03.2002 N
                        163/121, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
                        України 26.03.2002 за N 295/6583.
                        НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (додано 1)
N 188, 27.06.2008       Постанова, Національний банк України
Про затвердження Змін
                        до Правил організації статистичної звітності, що
                        подається до Національного банку України
                        Для складання Національним банком України грошової
                        і банківської статистики банки - юридичні особи
                        надсилають зведені дані по банку в цілому, у розріз
                        і відокремлених підрозділів банку, у розрізі
                        областей за операціями, здійсненими відокремленими
                        підрозділами банку на території області.
                        МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (додано 2)
N 411/69, 08.07.2008    Наказ, Міністерство аграрної політики України
Про визнання таким, що
                        втратив чинність, наказу Міністерства сільського
                        господарства і продовольства України та Української
                        академії аграрних наук від 18.03.96 N 85/17
                        Визнано таким, що втратив чинність, спільний наказ
                        Міністерства сільського господарства і
                        продовольства України та Української академії
                        аграрних наук від 18.03.96 N 85/17 ( z0185-96 )
                        "Про затвердження Типового положення про міжрегі
                        ональний та районний агроторговий дім", зареє
                        стрований у Міністерстві юстиції України 16.04.96
                        за N 185/1210.
N 410/900, 08.07.2008   Наказ, Міністерство аграрної політики України
                       Про визнання таким, що
                        втратив чинність, спільного наказу Мінагрополітики
                        та Мінфіну від 27.02.2002 N 61/139
                        Визнано таким, що втратив чинність, спільний наказ
                        Міністерства аграрної політики України та Міні
                        стерства фінансів України від 27.02.2002 N 61/139(
                        z0243-02 ) "Про затвердження Порядку використання
                        коштів Державного бюджету України, що спрямовуються
                        на часткову компенсацію вартості складної сі
                        льськогосподарської техніки вітчизняного
                        виробництва", зареєстрований в Міністерстві юстиції
                        України 11 березня 2002 року за N 243/6531.
                        МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (додано 1)
N 901, 08.07.2008       Наказ, Міністерство фінансів України
                       Про затвердження Змін
                        до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обл
                        іку
                        Відповідно до змін, нематеріальні активи з невизнач
                        еним строком корисного використання амортизації не
                        підлягають. До нематеріальних активів з невизнач
                        еним строком корисного використання належать ті,
                        щодо яких підприємством не визначено обмеження
                        строку, протягом якого очікується збільшення
                        грошових коштів (чи їх еквівалентів) від
                        використання таких нематеріальних активів.
                        МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (додано 1)
N 1270/5, 24.07.2008    Наказ, Міністерство юстиції України
Про внесення змін до
                        деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиц
                        ії України
                        Внесено зміни до Положення про Єдиний державний реє
                        стр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Мі
                        ністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5(
                        z0388-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
                        України 21.05.2003 за N 388/7709.
                        ІНШІ (додано 5)
N 32, 25.06.2008        Наказ,Вимоги,Лист,"Форма типового
                        документа",Заява,Зразок, Національне агентство
                        екологічних інвестицій України
Про затвердження Вимог
                        до документів, у яких обґрунтов уються обсяги
                        антропогенних викидів та абсорбції парникових газі
                        в, для отримання листа-підтримки власником джерела
                        викидів, на якому планується реалізація проекту спі
                        льного впровадження
                        Вимоги до документів для отримання листа-підтримки
                        власником джерела, на якому планується виконання
                        проекту спільного впровадження, встановлюють перелі
                        к таких документів, а також загальні вимоги в ч
                        астині побудови, оформлення та змісту документів,
                        які необхідні для отримання листа-підтримки.
N 33, 25.06.2008        Наказ,Вимоги,Лист,"Форма типового
                        документа",Зразок,Проект, Національне агентство
                        екологічних інвестицій України
Про затвердження Вимог
                        до підготовки проектів спільного впровадження
                        Вимоги до підготовки проектів спільного
                        впровадження встановлюють перелік документів, а
                        також загальні вимоги в частині побудови,
                        оформлення та змісту документів, які необхідні для
                        отримання листа-схвалення.
N 913, 22.07.2008       Наказ,Тариф, Міністерство транспорту та зв'язку
                        України
Про затвердження Тарифі
                        в на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
                        залізничним транспортом у внутрішньому сполученні
                        Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і
                        вантажобагажу залізничним транспортом у внутрі
                        шньому сполученні застосовуються на всіх лініях зал
                        ізниць широкої і вузької колії загальної мережі
                        Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
N 416, 08.04.2008       Наказ,План,"Форма типового
                        документа",Протокол,Акт,Висновок, Міністерство
                        транспорту та зв'язку України
                       Про внесення змін до
                        наказу Державіаслужби від 13.12.2005 N 943 та
                        Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів
                        з цивільними повітряними суднами в Україні
                        Авіаційні події та інциденти, що сталися з циві
                        льними повітряними суднами на території України,
                        розслідуються Державіаадміністрацією до створення в
                        Україні незалежного органу з розслідування авіаці
                        йних подій та інцидентів.
N 162, 09.07.2008       Наказ, Державний комітет України із земельних
                        ресурсів
Про унесення змін до
                        Методики проведення державної експертизи
                        землевпорядної документації
                        Методика визначає організаційні засади і вимоги
                        щодо організації та проведення державної експертизи
                        землевпорядної документації, ведення звітності у ці
                        й сфері.Похожие:

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 8) n 1033/2008, 13. 11. 2008 Указ,Перелік, Президент України
Ради національної безпеки і оборони України в ід 26 вересня 2008 року Про невідкладні заходи
Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 4) n 768/2008, 26. 08. 2008 Указ,План,Заходи, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 6) n 705/2008, 13. 08. 2008 Указ,Порядок, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 4) n 856/2008, 25. 09. 2008 Указ, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 6) n 608/2008, 02. 07. 2008 Указ, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 8) n 592/2008, 26. 06. 2008 Указ, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 3) n 640/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 5) n 522/2010, 08. 04. 2010 Указ, Президент України
України за кордоном відділів з економічних питань у межах визначеної в установленому порядку граничної чисельності
Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 4) n 364/2010, 18. 03. 2010 Указ,Схема, Президент України

Президент україни (додано 5) n 639/2008, 21. 07. 2008 Указ, Президент України iconПрезидент україни (додано 3) n 542/2010, 16. 04. 2010 Указ, Президент України

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов