Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів icon

Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажівНазваниеПро затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів
Дата конвертации14.09.2013
Размер149.01 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2007 N 552


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2007 р.

за N 787/14054


Про затвердження Змін до Правил

планування перевезень вантажів


Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, та пункту 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Абзац п’ятий пункту 20 Змін до Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом Мінтрансзв’язку від 12.09.2005 N 540 та зареєстрованих у Мін’юсті України 04.10.2005 за N 1142/11422, виключити.

2. Затвердити Зміни до Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 N 873 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1030/7318, що додаються.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Козак В.В.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3.2. Довести цей наказ до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В.В.

Міністр М.Рудьковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінтрансзв'язку

України

21.06.2007 N 552


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2007 р.

за N 787/14054


ЗМIНИ

до Правил планування перевезень вантажів

( z1030-02 )


1. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Передача замовлень на перевезення вантажовідправниками та їх узгодження залізницею здійснюється через автоматизовану систему “МЕСПЛАН” (далі — АС МЕСПЛАН)”.

2. Пункт 1.5 виключити.

3. У пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2. Згідно з договором про організацію перевезень не пізніше 12 днів до початку наступного місяця відправник надає залізниці відправлення місячне замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 або формою ГУ-12К (додатки 1 і 2) через АС МЕСПЛАН або на електронному носії у формі, сумісній з АС МЕСПЛАН, із зазначенням обсягів перевезень у вагонах (контейнерах) і тонах. Замовлення оформляється окремо для кожної номенклатури вантажу (додаток 3), для кожної станції відправлення";

доповнити пункт абзацом шостим у такій редакції:

"Порожні власні контейнери, які повертаються власнику після вивантаження, перевозяться за планом або за додатковим замовленням”.

4. Друге речення абзацу першого пункту 2.5 виключити.

5. Пункт 2.6 після слова і цифри “додаток 5” доповнити словами “в електронному вигляді”.

6. Пункт 2.7 виключити.

7. Пункт 2.14 доповнити абзацом другим у такій редакції:

"Порядок планування перевезень вантажів з використанням електронного документообігу наведено в розділі 7”.

8. У пункті 3.7:

в абзаці першому слова “а також надсилає заяву до Укрзалізниці безпосередньо або через начальника станції” виключити;

в абзаці другому перше речення виключити, друге речення в кінці після слів “та треті країни” доповнити словами “і портами”.

9. Пункт 3.8 виключити.

10. У пункті 3.10 слова і цифри “пунктах 3.8 і 3.9” замінити словом і цифрами “пункті 3.9”.

11. Пункт 6.10 доповнити абзацом у такій редакції:

"Якщо місячний план або додаткове замовлення виконано в цілому за місяць, розрахунки за штрафами, нарахованими за невиконання плану (замовлення) в окремі декади, не провадяться”.

12. Додаток 4 доповнити графою 7 з найменуванням “Дата відвантаження”.

13. Доповнити Правила планування перевезень вантажів розділом 7 у такій редакції:

"7. Порядок планування перевезень вантажів в автоматизованій системі АС МЕСПЛАН

7.1. Планування перевезення вантажів у межах України

7.1.1. Планування перевезення вантажів у межах України здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу (далі — АС МЕСПЛАН) відповідно до Правил та цього Порядку.

7.1.2. Залізниця забезпечує введення в АС МЕСПЛАН місячних та додаткових замовлень на перевезення вантажів у межах України, наданих відправниками залізниці в порядку, визначеному Правилами на договірних засадах безкоштовно.

Замовлення відправників, що перевозять вантажі за пред’явленням, а також залізничних підприємств, що здійснюють перевезення для своїх потреб, також вводяться в систему АС МЕСПЛАН.

Уведення замовлень на перевезення вантажів у контейнерах, а також порожніх контейнерів здійснюють станції відправлення за фактом навантаження. Якщо контейнери у вагоні різних відправників перевозяться на різні станції призначення та (або) для різних одержувачів у поле “станція призначення” вводиться перша станція призначення або розпилення. При цьому відправником вважається начальник станції відправлення, а одержувачем — начальник станції призначення або розпилення.

7.1.3. Узгодження місячних планових замовлень на перевезення вантажів у межах України в системі АС МЕСПЛАН проводиться на рівні залізниці в терміни, установлені Правилами. Після завершення терміну вводу місячних планів нові замовлення вводяться як додаткові згідно з Правилами.

Переведення в АС МЕСПЛАН додаткових замовлень на перевезення вантажів у межах України із статусу “заявлено” в статус “узгоджено” проводиться автоматично.

7.1.4. Коригування узгоджених місячних планів перевезень у межах України здійснюється відповідно до пунктів 2.9, 2.10 Правил не пізніше двох діб з моменту одержання заявки.

Коригування місячного плану в АС МЕСПЛАН залізниця здійснює шляхом часткової заміни плану в статусі “узгоджено” або в разі потреби необхідності повного видалення плану із статусу “узгоджено”, введення нового замовлення в статус “заявлено” та автоматичне переведення його в статус “узгоджено” допускається в межах узгодженого місячного плану.

При проведенні вводу або коригування замовлення в системі АС МЕСПЛАН забезпечується ведення історії роботи із замовленням для кожного користувача з можливістю перегляду цієї історії.

7.1.5. Замовлення на додаткові плани перевезень вантажів відправники надають через АС МЕСПЛАН, разові вантажовідправники надають на станцію, в дирекцію або на залізницю у порядку, визначеному Правилами.

Уведення замовлення в АС МЕСПЛАН забезпечується на рівні надання замовлення, де і залишається його оригінал у паперовому вигляді, або з робочого місця відправника з наступним письмовим підтвердженням.

Замовлення на надолуження надається у порядку, передбаченому пунктом 2.13 Правил.

7.1.6. У випадках, коли на станції немає доступу для введення замовлення до АС МЕСПЛАН, начальник станції приймає замовлення від відправника і залишає оригінал у себе. Для введення замовлення в АС МЕСПЛАН станція в той самий день передає його копію або за встановленим на дирекції порядком всі необхідні дані в дирекцію або на пункт вводу інформації (опорну станцію), де забезпечується введення цього замовлення в АС МЕСПЛАН в той самий день.

Про узгодження або відмову замовлення залізниця повідомляє відправника.

7.1.7. З метою недопущення введення одного й того самого замовлення декілька разів в АС МЕСПЛАН діє контроль. Якщо при введені нового замовлення у системі є замовлення, яке збігається за реквізитами:

вид плану;

дата надання замовлення;

станція відправлення;

відправник;

станція призначення;

код вантажу;

вантажоодержувач;

кількість вагонів;

кількість тонн,

замовлення запам’ятовується з наданням попередження. У разі потреби дублікат видаляється користувачем.

7.2. Планування перевезень вантажів у межах країн СНД та Балтії

Планування перевезень вантажів у межах країн СНД та Балтії здійснюється згідно з Правилами (пункти 2.1, 2.2) та цим Порядком.

7.2.1. Iмпортні перевезення

Місячні замовлення на перевезення вантажів в Україну з країн СНД та Балтії надходять в АС МЕСПЛАН через сервер Державного підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці” (далі — ГIОЦ УЗ) за 14 днів до початку планового місяця.

Залізниці призначення розглядають можливість приймання заявлених обсягів, у разі потреби здійснюють коригування і не пізніше ніж за 8 днів до початку планового місяця переводять ці замовлення в статус “узгоджено” або “не узгоджено”.

Додаткові замовлення на перевезення вантажів в Україну з країн СНД та Балтії розглядаються залізницями щодоби і в термін не більше 5 робочих днів у разі потреби коригуються та переводяться в статус “узгоджено” або “не узгоджено”.

7.2.2. Експортні перевезення

Замовлення на перевезення вантажів з України в країни СНД та Балтії вводяться в АС МЕСПЛАН не пізніше ніж за 14 днів до початку планового місяця. ГIОЦ УЗ за 14 днів до початку планового місяця передає введені в систему замовлення IОЦ ЗА.

Після підтвердження замовлення, отриманого через ГIОЦ УЗ у вигляді зміни її статусу, залізниця дозволяє навантаження за узгодженими замовленнями і відхиляє за неузгодженими.

Додаткові замовлення на перевезення вантажів з України в країни СНД та Балтії вводяться в АС МЕСПЛАН по мірі їх надходження. Після підтвердження замовлення у вигляді зміни його статусу залізниця дозволяє навантаження за узгодженими замовленнями і відхиляє за неузгодженими.

7.3. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів

Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів здійснюється у електронній системі АС МЕСПЛАН відповідно до розділу 3 Правил, а також з урахуванням вимог чинних нормативних документів.

7.3.1. Експортні перевезення

7.3.1.1. Відправники експортних вантажів надають через АС МЕСПЛАН місячні планові замовлення на перевезення залізницям згідно з пунктами 3.1, 3.2 Правил.

7.3.1.2. Введення в АС МЕСПЛАН місячних замовлень на перевезення експортних вантажів забезпечує залізниця відправлення в терміни, установлені Правилами (розділ 3).

7.3.1.3. Укрзалізниця узгоджує плани перевезень експортних вантажів з морськими та річковими портами, із залізничними адміністраціями іноземних держав згідно з пунктами 3.5, 3.6 цих Правил.

7.3.1.3.1. Уведене відправником замовлення розглядається портом призначення в АС МЕСПЛАН та за умови його погодження замовлення із статусу “заявлено” переводиться портом в статус “узгоджено портом”. При узгодженні заявки порт може зазначити в полі “примітка” умови відвантаження.

У разі відмови в прийманні порт переводить заявку із статусу “заявлено” у статус “не узгоджено портом”.

Якщо протягом однієї доби і більше порт не змінив статусу заявки із “заявлено” на “узгоджено портом”, заявка залишається у статусі “заявлено”.

7.3.1.3.2. Припортова або прикордонна залізниця здійснює узгодження замовлень шляхом відмітки “узгоджено залізницею призначення” або “не узгоджено залізницею призначення” у відведеному полі. При цьому припортова залізниця може здійснити узгодження тільки після узгодження порту в системі. У разі потреби залізниця призначення вказує умови відвантаження в полі “примітка”.

Якщо залізниця призначення не змінила статусу узгодженої портом заявки для вагонних відправок протягом доби, для маршрутних відправок протягом двох діб, заявка змінює статус на “не узгоджено залізницею призначення”. Остаточне рішення щодо узгодження або неузгодження заявки приймає Укрзалізниця.

7.3.1.3.3. Якщо перевезення планується у власних або орендованих вагонах, то така заявка розглядається власником/оператором цих вагонів з можливістю зміни відповідного статусу “узгоджено"/"не узгоджено”.

Якщо власник/оператор вагонів не змінив статус заявки протягом доби, заявка змінює статус на “не узгоджено”.

7.3.1.3.4. При плануванні перевезень зернових вантажів на експорт через припортові зернові комплекси в заявці у відведеному полі має бути відмітка зернотрейдера “узгоджено”. Заявка на перевезення зернових вантажів без відмітки зернотрейдера залишається у статусі “заявлено”.

7.3.1.4. Після усіх необхідних узгоджень Укрзалізниця не пізніше ніж за 4 дні до початку планового місяця переводить в АС МЕСПЛАН затверджені керівництвом Укрзалізниці експортні плани із статусу “заявлено” в статус “узгоджено”. Замовлення, які тимчасово не узгоджені приймальною стороною, Укрзалізниця переводить у статус “відкладено”. Замовлення на перевезення, у прийманні яких відмовлено приймальною стороною, Укрзалізниця переводить в АС МЕСПЛАН у статус “не узгоджено”. Необхідні примітки, надані приймальною стороною, Укрзалізниця зазначає в АС МЕСПЛАН у полі “примітка”.

На підставі узгоджених експортних планів АС МЕСПЛАН розраховує добові норми передачі вантажів через західні прикордонні переходи, норми вивантаження у портах, які автоматично включаються в усі довідки щодо виконання норм передачі та вивантаження.

Укрзалізниця надає залізничним адміністраціям іноземних держав норми передачі/приймання у вигляді електронних передатних телеграм, сформованих АС МЕСПЛАН. Портам норми надаються у вигляді електронних протоколів узгоджень, сформованих АС МЕСПЛАН.

Залізниці доводять узгоджений місячній експортний план до станцій навантаження порядком, установленим начальником залізниці.

7.3.1.5. Замовлення на додаткові перевезення експортних вантажів відправники надають в управління залізниці через АС МЕСПЛАН згідно з Правилами. При введенні замовлення в АС МЕСПЛАН необхідно вказати при перевезенні на експорт через сухопутні прикордонні переходи в треті країни — прикордонний перехід, експедиторів для транзитних держав; при перевезені на експорт через порти — назву припортової станції (порту), вантажоодержувача та експедитора в порту. Уведення додаткового замовлення на експортне перевезення в АС МЕСПЛАН забезпечує залізниця згідно з замовленням відправників. Оригінал (або факсокопія — на залізницях це може бути передбачено договором) замовлення в паперовому вигляді залишається в залізниці.

7.3.1.6. Укрзалізниця на підставі введеного залізницею в АС МЕСПЛАН додаткового замовлення відправника під статусом “заявлено” проводить узгодження цього замовлення із залізничними адміністраціями іноземних держав або портом у встановленому порядку. Стандартна телеграма-запит для узгодження формується системою АС МЕСПЛАН на підставі введеного додаткового замовлення.

7.3.1.7. Після узгодження додаткового експортного перевезення Укрзалізниця переводить замовлення в АС МЕСПЛАН із статусу “заявлено” в статус “узгоджено”, або “відкладено” чи “не узгоджено” залежно від відповіді приймальної сторони.

Залізниця на підставі погодження Укрзалізниці в АС МЕСПЛАН доводить додатковий експортний план до станції навантаження у встановленому на залізниці порядку. Необхідність надання на станції телеграм-наказів визначається начальником залізниці з урахуванням вимог Правил та чинного законодавства.

7.3.1.8. Коригування експортних планів у системі АС МЕСПЛАН здійснюється у такому порядку:

7.3.1.8.1. При перевезенні через морські та річкові порти України за наявності згоди порту в межах узгоджених обсягів в одному напрямку в статусі “узгоджено” залізниці можуть коригувати станцію відправлення, найменування відправника, вантажоодержувача, країну призначення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.

7.3.1.8.2. При перевезенні через сухопутні прикордонні переходи в статусі “узгоджено” залізниці можуть коригувати станцію відправлення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.

7.3.1.8.3. Про всі коригування, що призводять до зміни обсягів перевезень вантажів у портах та через західні прикордонні переходи залізниці повідомляють Укрзалізницю засобами електронної пошти в добовий термін.

7.3.1.8.4. Коригування експортних обсягів як в сторону зменшення, так і збільшення здійснює Укрзалізниця. На підставі відкоригованих планів залізниці вносять відповідні зміни до планів відправників, яких це стосується.

7.3.2. Транзитні перевезення

7.3.2.1. Планування перевезень транзитних вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі пунктів 3.11-3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполучені та протоколів об’ємних нарад.

7.3.2.2. Місячні замовлення на транзитні перевезення з країн СНД та Балтії в порти України та західні країни вводяться в АС МЕСПЛАН шляхом завантаження замовлень на перевезення від залізниць держав СНД з системи АС МЕСПЛАН міждержавного рівня згідно з чинною технологією.

7.3.2.3. Додаткові замовлення на перевезення транзитних вантажів надходять до Укрзалізниці із Центра транспортного сервісного обслуговування ВАТ “Російські залізниці” (далі — ЦФТО ВАТ “РЗ") у вигляді телеграм електронною поштою. Уведення додаткових планів у АС МЕСПЛАН забезпечує Укрзалізниця.

7.3.2.4. Підтвердження місячного і додаткових планів на перевезення транзитних вантажів Укрзалізниця надає в ЦФТО ВАТ “РЗ” телеграмою засобами електронної пошти.

7.3.2.5. Переведення замовлень на транзитні перевезення із статусу “заявлено” в статус “узгоджено” та коригування цих замовлень в АС МЕСПЛАН здійснює Укрзалізниця. На підставі узгоджених транзитних планів АС МЕСПЛАН розробляє норми приймання транзитних вантажів для східних прикордонних переходів.

7.3.3. Iмпортні перевезення

7.3.3.1. Планування перевезень імпортних вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі пунктів 3.11-3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполучені та протоколів об’ємних та прикордонних нарад.

7.3.3.2. Замовлення на ввезення в Україну імпортних вантажів через західні сухопутні прикордонні переходи Укрзалізниця отримує від інозалізниць у вигляді електронних телеграм.

7.3.3.3. Підтвердження приймання імпортних вантажів Укрзалізниця здійснює засобами електронної пошти.

7.3.3.4. Уведення планів перевезень імпортних вантажів в АС МЕСПЛАН у статус “заявлено” та переведення в статус “узгодження” здійснює залізниця або станція, через яку імпортний вантаж надходить в Україну за фактом надходження вантажів.

7.4. Порядок відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН

7.4.1. Для відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН необхідно налаштувати шлях доступу до WEB частини робочого місця на комп’ютері користувача і описати користувача на вузлі автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці (далі — АСК ВП УЗ) залізниці чи ГIОЦ.

7.4.2. Шлях доступу до WEB частини робочого місця налаштовується залежно від місця розташування абонента. Абоненти рівня станції, дирекції чи залізниці мають доступ до WEB частини залізниці. Абоненти рівня адміністрації мають доступ до WEB частини адміністрації. Абоненти рівня відправника мають доступ до АС МЕСПЛАН через мережу Iнтернет. Роботи з підключення абонентів до WEB частини робочого місця АС МЕСПЛАН проводять працівники технічних служб залізниці.

7.4.3. Опис нового користувача в системі АС МЕСПЛАН проводиться в два етапи, шляхом створення нового абонента в моделі абонентів вузла АСК ВП УЗ і наданню йому відповідних прав в АС МЕСПЛАН. Роботи з опису нового користувача проводить користувач АС МЕСПЛАН з правами адміністратора.

7.5. Порядок роботи відправника в АС МЕСПЛАН

7.5.1. Відправники, які уклали договір з залізницею щодо роботи в АС МЕСПЛАН, набувають право введення замовлень на перевезення вантажу та декадних заявок в АС МЕСПЛАН безпосередньо з робочого місця, підключеного через мережу Iнтернет, та відстеження порядку узгодження свого замовлення і відображення у довідковій системі ГIОЦ УЗ виконання плану навантаження за своїм замовленням.

7.5.2. Уведення місячних та додаткових замовлень на перевезення в АС МЕСПЛАН відправники здійснюють згідно з цим Порядком. При цьому оригінали замовлень та декадних заявок відправник надає згідно з Правилами та цим Порядком.

7.5.3. Переведення замовлення відправника в статус “узгоджено” в системі АС МЕСПЛАН здійснюється залізницями та Укрзалізницею згідно з пунктами 7.1-7.3 цього Порядку. Переведення декадної заявки в статус “узгодженої” здійснюється працівниками станції після узгодження її начальником станції чи його заступником.

7.6. Порядок ведення облікової картки при плануванні перевезень в АС МЕСПЛАН

7.6.1. Облік виконання плану навантаження здійснюється відповідно до розділу 6 Правил.

Підставою для ведення облікової картки на станції є:

- при перевезенні за місячним планом — замовлення форми ГУ-12 та наявність узгодження цього замовлення в системі АС МЕСПЛАН;

- при перевезенні за додатковим планом — замовлення відправника на станції відправлення та наявність узгодження його в системі АС МЕСПЛАН. Якщо відправник надав замовлення в дирекцію або залізницю — підставою є наявність узгодженого замовлення в системі АС МЕСПЛАН та повідомлення начальника станції у встановленому на залізниці порядку.

7.6.2. У разі, коли на станції відсутній доступ до автоматизованої системи АС МЕСПЛАН, а додаткове замовлення на відвантаження відправник надав дирекції або залізниці, підставою для ведення облікової картки є розпорядження залізниці або дирекції, надане в установленому начальником залізниці порядку.

Після набуття замовлення статусу “узгоджено” АС МЕСПЛАН здійснює формування бланку облікової картки та внесення до неї даних замовлення.

7.6.3. Відповідно до узгодженої декадної заявки заповнюються графи 2 і 3 облікової картки, за відсутності декадної заявки ці графи заповнюються у розмірі середньодобової величини, виходячи із замовленого обсягу перевезення і кількості діб, протягом яких заплановано здійснити перевезення.

7.6.4. Кількість поданих вагонів (контейнерів) під навантаження (графа 4) визначається за пам’яткою про користування вагонами (контейнерами).

7.6.5. Кількість завантажених вагонів (контейнерів) і тонн (графи 5 і 6) визначається на підставі оформлених перевізних документів і пам’яток про користування вагонами (контейнерами).

7.6.6. У разі невиконання плану навантаження за добу в графі 7 зазначається причина недовантаження.

7.6.7. Дані про навантаження на залізниці призначення зазначаються у графах 10-15 на підставі перевізних документів.

7.6.8. Iнформацію про вищезазначені відомості після закінчення кожної облікової доби станція надає відправнику. За наявності зауважень до цих відомостей відправник надає їх станції протягом 24 годин з моменту отримання, станція включає ці зауваження до графи 7 або зазначає про них в доповненні до облікової картки. Неотримання станцією зауважень відправника протягом 24 годин з моменту отримання інформації свідчить про погодження ним даних, зазначених в обліковій картці.

7.6.9. Після закінчення місяця облікова картка роздруковується на папері і підписується працівниками станції і відправника.

Якщо були зауваження відправника щодо ведення облікової картки, вони також роздруковуються, підписуються працівником відправника і додаються до облікової картки.

7.6.10. Визначення відповідальності за невиконання плану перевезення та нарахування штрафу провадиться у порядку, установленому Статутом залізниць України і Правилами”.

Заступник генерального

директора Укрзалізниці М.I.СергієнкІнфодиск. «Законодавство України»Похожие:

Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил повітряних перевезень вантажів
Указом Президента від 16 серпня 2004 року n 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України", Програми інтеграції України...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил повітряних перевезень вантажів
Указом Президента від 16 серпня 2004 року n 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України", Програми інтеграції України...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил повітряних перевезень вантажів
Указом Президента від 16 серпня 2004 року n 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України", Програми інтеграції України...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconГолові Антимонопольного комітету України Цушку В. П
Федерації щодо проблем пов’язаних із забезпеченням рухомим складом внутрішніх, експортних, імпортних та транзитних перевезень вантажів...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПротокол до Конвенції про договір міжнародних дорожніх перевезень вантажів по (кдпв). Підписаний в Женеві
Протокол1 до конвенції про договір міжнародних дорожніх перевезень вантажів (кдпв)2
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconПро затвердження Правил користування трамваєм І тролейбусом у містах України { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства n 228 ( z0802-08 ) від 30. 07. 2008 }
Відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" (1914-15) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від...
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconДозволяється перевозити при собі
Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України
Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів iconUkrainian National Association of fiata
Вимушено звертаємось до Вас на вимогу наших членів Асоціації, які представляють відправників, отримувачів, власників зовнішньоторговельних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов