Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції icon

Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" Закон викладено у новій редакціїНазваниеЗакон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" Закон викладено у новій редакції
Дата конвертации14.09.2013
Размер63.65 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 14 вересня 2006 року N 140-V
Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність"


Закон викладено у новій редакції.
Визначено  правові засади  здійснення  аудиторської  діяльності  в
Україні   і    спрямований   на   створення   системи  незалежного
фінансового   контролю  з  метою  захисту  інтересів  користувачів
фінансової та іншої економічної інформації.
Аудиторам  забороняється  безпосередньо  займатися  іншими  видами
підприємницької діяльності,  що не виключає  їх  права  отримувати
дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.
Загальний  розмір  частки   засновників  (учасників)  аудиторської
фірми,  які  не  є  аудиторами,  у  статутному  капіталі  не  може
перевищувати 30 відсотків.

Закон набирає чинності  через три місяці з дня його опублікування.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 20 вересня 2006 року N 160-V
Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України
щодо початку діяльності апеляційних адміністративних судів


Апеляційний адміністративний  суд  починає  свою  діяльність після
призначення (обрання) до його складу не  менше  семи  суддів  і за
наявності облаштованого приміщення, але не  пізніше  1  липня 2007
року.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 21 вересня 2006 року N 170-V
Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінально-процесуального
кодексів України щодо запобігання тероризму


Кримінальний  кодекс  України доповнений  статтями  258-1,  258-2,
258-3, 258-4 щодо запобігання тероризму.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 21 вересня 2006 року N 185-V
Про управління об'єктами державної власності


Управління  об'єктами  державної  власності - здійснення Кабінетом
Міністрів  України   та   уповноваженими   ним   органами,  іншими
суб'єктами,  визначеними цим Законом,  повноважень щодо реалізації
прав держави як власника таких об'єктів,  пов'язаних з володінням,
користуванням  і  розпоряджанням   ними,   у   межах,   визначених
законодавством   України,   з   метою   задоволення  державних  та
суспільних потреб.
Відповідальним представникам уповноважених органів управління, які
виконують функції  з  управління  об'єктами  державної  власності,
можуть  встановлюватися  збільшені   до  50   відсотків   посадові
оклади,   збільшені   до   100   відсотків  щоквартальні  надбавки
до посадових окладів з урахуванням надбавки за ранг.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 21 вересня 2006 року N 186-V
Про внесення  зміни  до  статті  13  Закону  України  "Про  статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"


Інвалідам війни та  прирівняним  до  них  особам надаються  пільги
з позачергового  безплатного капітального  ремонту  власних  жилих
будинків і  квартир  та  першочергового  поточного  ремонту  жилих
будинків  і  квартир  у  порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів
України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 22 вересня 2006 року N 189-V
Про внесення  зміни  до  статті  9  Закону  України  "Про  ціни  і
ціноутворення"


Органи виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування,  які
своїм    рішенням установлюють ціни (тарифи) на житлово-комунальні
послуги  в  розмірі, нижчому від розміру економічно  обґрунтованих
витрат  на  їх  виробництво  (надання), зобов'язані відшкодовувати
суб'єкту  господарювання  різницю  між затвердженим розміром  ціни
(тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво
(надання) зазначених послуг за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 22 вересня 2006 року N 190-V
Про  внесення   змін   до   Закону   України   "Про   наукову    і
науково-технічну діяльність"


Пенсійне забезпечення та соціальний  захист  наукового  працівника
викладено у новій редакції.
За вибором особи,  яка звернулася за пенсією,  з періоду,  за який
враховується  заробітна  плата для обчислення пенсії, виключається
період до 60 календарних місяців підряд за  умови,  що  зазначений
період становить не більше ніж 10 відсотків  тривалості  наукового
стажу.
Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 4 жовтня 2006 р. N 1380
Про утворення Державного департаменту  харчової  промисловості  та
продовольчого ринку


Утворено  у  складі Міністерства аграрної політики  на  базі  його
департаменту  харчової  промисловості,  що ліквідується, Державний
департамент   харчової  промисловості та  продовольчого  ринку  як
урядовий орган державного управління.

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 4 жовтня 2006 р. N 1381
Про доповнення переліку органів ліцензування


Виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних  джерел струму
підлягає ліцензуванню.
Ліцензії  на  провадження   господарської діяльності із  заготівлі
та  утилізації  відпрацьованих хімічних джерел струму видаються за
погодженням з Міністерством промислової політики.

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 4 жовтня 2006 р. N 1383
Про  затвердження  Положення  про  Міністерство  внутрішніх  справ
України


Міністерство внутрішніх справ України є головним органом у системі
центральних  органів  виконавчої   влади  з  питань  формування  і 
реалізації  державної  політики  у  сфері  захисту  прав  і свобод
людини та громадянина, охорони громадського порядку,  забезпечення
громадської  безпеки, захисту об'єктів права власності,  інтересів
суспільства   і   держави   від   протиправних  посягань,  безпеки
дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи,
протидії незаконній міграції.

ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ 22.09.2006 N 561
Про внесення змін до  наказу  Державної  податкової  адміністрації
України від 01.07.2002 N 301


Національний  банк  України,  банки  протягом  трьох  днів  з  дня
проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків
та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи
день відкриття /закриття) з письмового дозволу клієнтів - Платників
податків подають відомості про це в електронному  вигляді засобами
електронної пошти НБУ на адресу державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
з використанням засобів захисту інформації НБУ.

НАЦІОНАЛЬНА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ 06.09.2006 N 351
Про   затвердження  Порядку   взаєморозрахунків   між  операторами
телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж при
наданні послуг телефонного зв'язку


Визначено  умови взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій
після  встановлення  взаємоз'єднання телекомунікаційних  мереж.
Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від
форм власності,  які здійснюють діяльність в сфері телекомунікацій
на підставі відповідних ліцензій.
Рішення набирає чинності з 01.01.2007.

МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 14.09.2006 N 530
Про  затвердження    Змін    до    Інструкції    про    проведення
військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань  у
вищих  військових навчальних закладах Міністерства оборони України
та військових навчальних  підрозділах  вищих  навчальних  закладів
України


З  офіцерами   Збройних  Сил  України,  які  зараховані  слухачами
Національної академії оборони України  або  слухачами  факультетів
оперативно-тактичного  рівня  підготовки  ВВНЗ,  укладаються  нові
контракти про продовження проходження військової служби  на  п'ять
років після закінчення військового навчального закладу.

ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ 13.09.2006 N 826
Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від  16  травня  2005  року  N 240  "Про  передачу
повноважень територіальним управлінням Державної комісії з  цінних
паперів та фондового ринку  щодо  скасування  реєстрації  випусків
акцій акціонерних товариств, які  виключені  з  Єдиного державного
реєстру підприємств  та  організацій  України (Єдиного  державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у  зв'язку  з
їх ліквідацією"


Змінами  передбачено,   що  територіальним  управлінням  Державної 
комісії  з цінних паперів та фондового ринку на  постійній  основі
здійснювати   дії   щодо   виявлення  акціонерних  товариств,  які 
виключені з Єдиного державного реєстру підприємств та  організацій
України  у зв'язку з їх ліквідацією, але не  здійснили  скасування
зареєстрованих випусків акцій.

МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 02.10.2006 N 556
Про затвердження Порядку надання погодження на видачу  ліцензії на
продовольчу пшеницю і  суміш  пшениці та  жита  (меслин),  експорт
яких підлягає ліцензуванню у 2006 році


Визначено  умови   надання   Погодження   на   видачу ліцензії  на
продовольчу пшеницю і суміш пшениці  та  жита (меслин)  за  кодами
УКТ ЗЕД [2371а-14]  1001 10 00 90 та  1001  90  99  00,  експорт
яких  підлягає ліцензуванню у 2006 році, відповідно  до  договорів
між   українськими   та   іноземними   суб'єктами   господарювання
незалежно від форм власності та господарювання.

ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 20.09.2006 N 368
Про затвердження  Змін до Положення про порядок подання банками до
Національного  банку  України  аудиторських  звітів  (аудиторських
висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності


Банки  зобов'язані  подавати  до Національного банку висновки  про
аудит  банку  в  складі  звіту,  що  складаються  та  підписуються
аудиторами (або керівником аудиторської  фірми), які відповідно до
вимог законодавства України мають чинний сертифікат  Національного
банку на право здійснення аудиту банків.

ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 12.09.2006 N 357
Про затвердження Положення про порядок формування,  зберігання  та
знищення електронних  архівів  у  Національному  банку  України  і
банках України


Hегламентовано  загальні правила формування, обліку, використання,
зберігання та знищення електронних архівів (документів), створених
у  центральному   апараті,   структурних підрозділах  і  одиницях,
територіальних управліннях,  навчальних  закладах  НБУ  та  банках
України, їх філіях, представництвах і відділеннях.

ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ 13.09.2006 N 806
Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий
глобальний сертифікат


Встановлено, що глобальний  сертифікат  та  тимчасовий  глобальний
сертифікат оформлюються емітентом та мають відповідати  загальному
обсягу зареєстрованого випуску  цінних  паперів, що розміщуються у
бездокументарній формі.
Глобальний  сертифікат  та  тимчасовий  глобальний  сертифікат  не
потребують    технічного   захисту  їх   бланків,   повинні   бути
підписані керівником  та  головним  бухгалтером  емітента  або  їх
уповноваженими особами та бути засвідчені печаткою емітента.Похожие:

Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни від 8 лютого 2006 року n 3404-iv про внесення змін до Лісового кодексу України Викладено у новій редакції Лісовий кодекс України. Встановлено, що ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності
Змінами встановлено, що взяття на облік платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни від 12 вересня 2006 року n 109-v про внесення змін до Закону України "Про планування І забудову територій" Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, які додаються до
Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України „Про страхування у новій редакції
Про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України „Про страхування” у новій редакції
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України „Про страхування у новій редакції
Про внесення змін до деяких законів України щодо викладення Закону України „Про страхування” у новій редакції
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до Закону України „Про туризм (щодо фінансового забезпечення відповідальності туроператора з організації виїзного туризму) Верховна Рада України постановляє
Викласти статтю 15 Закону України „Про туризм (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №31, ст. 241; 2001 р., №32, ст. 172; 2004...
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни від 19 січня 2006 року n 3367-iv про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Змінами встановлено, що пільги дітям війни, передбачені абзацом
Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ), запроваджуються з 1 січня 2006 року, а
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про стандартизацію" Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про стандартизацію” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №31, ст. 145; 2006 р., №12, ст. 101;...
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до
Законом України від 2 жовтня 2012 року №5412-vi, виклавши його в такій редакції
Закон україни від 14 вересня 2006 року n 140-v про внесення змін до Закону України \"Про аудиторську діяльність\" Закон викладено у новій редакції iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо приведення виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт І
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 2-3, ст. 36 ) частину шосту викласти у такій редакції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов