Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 icon

Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313НазваниеМіністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313
Дата конвертации14.09.2013
Размер51.05 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 вересня 2006 р. N 1313
Про забезпечення проведення призову громадян  України  на  строкову
військову службу у жовтні - листопаді 2006 року
Затверджено чисельність громадян України, які підлягають призову на
строкову військову службу у жовтні - листопаді 2006 р. з Автономної
Республіки Крим,  областей,  мм.  Києва і Севастополя.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 вересня 2006 р. N 1314
Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів  України  від  24
грудня 2004 р. N 1742 та внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України
Відновлено дію постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення
Державного департаменту з  питань адаптації законодавства".
Одним із завдань Департаменту є здійснення перекладу на українську
мову  актів  acquis communautaire та актів законодавства  держав -
членів Європейського Союзу,  що регулюють відносини у пріоритетних
сферах  адаптації   законодавства    України    до   законодавства
Європейського Союзу.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 вересня 2006 р. N 1315
Питання Державного комітету з промислової безпеки,  охорони  праці
та гірничого нагляду
Видобування   нафти  і  газу,  їх  транспортування,  переробки  та
використання на підприємствах, в установах та організаціях, а також
здійснення державного  гірничого  нагляду покладено  на  Державний
комітет  України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду.
Комітет  видає   ліцензії   на  виробництво  вибухових  матеріалів
промислового призначення; дозволи на  виконання  робіт  підвищеної
небезпеки  та   експлуатацію   (застосування)  машин,  механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки;  дозволи  на  право  проведення
вибухових робіт і виготовлення засобів їх  механізації;  свідоцтва
на  придбання  та  зберігання  вибухових  матеріалів  промислового
призначення.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ 03.08.2006 N 499
Про  затвердження  Правил  влаштування  і  безпечної  експлуатації
витягів буксирних канатних для гірськолижників
Правилами встановлені вимоги  до  будови,  виготовлення,  монтажу,
налагодження,  ремонту,  реконструкції  та  безпечної експлуатації
витягів   буксирних   канатних,   призначених  для транспортування
лижників схилами гір догори.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 14.08.2006 N 315
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України  в  умовах  особливого
періоду
Встановлено, що сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку
обов'язкових  резервів,  і  залишки  коштів  на кореспондентському
рахунку банку в Національному банку України за вихідні й  святкові
дні  визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого
дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 16.08.2006 N 320
Про затвердження Інструкції про міжбанківський  переказ  коштів  в
Україні в національній валюті
Визначено загальні вимоги  щодо  функціонування  в Україні  систем
міжбанківських розрахунків, внутрішньобанківських платіжних систем
та   порядку  виконання  міжбанківського  переказу  коштів   через
кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті.
ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ 01.08.2006 N 613
Про  затвердження   Змін   до  Положення  про  порядок  реєстрації
випуску акцій під час реорганізації товариств
З метою захисту прав акціонерів  акціонерне  товариство, яке  бере
участь  у  реорганізації  (товариство,  що  прийняло  рішення  про
припинення  шляхом   реорганізації  /злиття,   приєднання,  поділ,
перетворення/,  товариство,  до якого відбувається приєднання) або
акціонерне товариство,  що прийняло рішення про виділення (разом -
товариство),   зобов'язане   здійснити   оцінку   та  викуп  акцій
акціонерів,  які вимагають цього,  в разі,  коли ці  акціонери  не
голосували   за   прийняття   загальними   зборами   рішення   про
реорганізацію,  або про  виділення,  або  про  погодження  проекту
договору  про  приєднання,  і звернулись до товариства з письмовою
заявою про викуп.
СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 17.08.2006 N 550
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення Службою безпеки
України контролю за обігом документів, які  містять  конфіденційну
інформацію, що є власністю держави
Контроль  за   обігом  документів  здійснюється  шляхом проведення
планових  та  позапланових  перевірок.  Для   вивчення  фактичного
стану усунення порушень і недоліків, які були виявлені попередніми
перевірками,  та  виконання рекомендацій,  наданих за результатами
цих перевірок, проводяться контрольні перевірки.
СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 17.08.2006 N 549
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення  матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері охорони державної  таємниці
та конфіденційної інформації, що є власністю держави
Матеріали  справи   про  адміністративне  правопорушення,  в  яких
містяться відомості, що становлять державну таємницю, направляються
до суду, якому надано дозвіл  на провадження діяльності, пов'язаної
з державною таємницею.
МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
НАКАЗ 28.08.2006 N 64
Про  затвердження   Інструкції   з   профілактики   та  ліквідації
туберкульозу птиці
Встановлено   порядок   проведення  профілактичних  заходів   щодо
недопущення  захворювання   птиці   та   людей   на   туберкульоз,
ветеринарно-санітарних  заходів  у  випадках  прояву хвороби серед
птиці у птахогосподарствах різних форм  власності,  у  тому  числі
приватному   секторі,   та   оздоровлення   їх   від туберкульозу,
використання  продукції  птахівництва, одержаної в неблагополучних
птахогосподарствах щодо туберкульозу птиці, та  є обов'язковою для
виконання  птахогосподарствами  незалежно  від  форми  власності і
відомчого    підпорядкування,    громадянами,    у    тому   числі
індивідуальними підприємцями    без   статусу   юридичної   особи,
діяльність яких здійснюється у сфері птахівництва.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 23.08.2006 N 337
Про затвердження Змін до Інструкції  про  порядок  організації  та
здійснення валютно-обмінних операцій на території України
Каси банку (фінансової установи) та пункти обміну валюти здійснюють
операції з купівлі та продажу іноземних валют за  гривні  лише  за
курсами, установленими в наказі (розпорядженні)  про  встановлення
(зміну) курсів купівлі та  продажу  іноземних валют  за гривні, що
діє під час проведення цих операцій.
Операції  з купівлі-продажу  дорожніх  чеків національний оператор
поштового зв'язку не здійснює.
ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 19.08.2006 N 6021
Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів
Визначено процедуру  внесення  Державною  комісією  з  регулювання
ринків  фінансових  послуг   України   інформації   про   постійне
представництво страховика-нерезидента у формі  філії  до   Реєстру
філій страховиків-нерезидентів,  унесення  змін  до цього Реєстру,
видачі свідоцтва про реєстрацію  філії  страховика-нерезидента або
його дубліката.
Якщо  заявник  протягом 60 календарних днів з дня направлення йому
повідомлення  про   прийняття  рішення  про  реєстрацію  філії  не
звернувся  для   отримання   оформленого  Свідоцтва, Держфінпослуг
має право скасувати рішення про реєстрацію.
НАЦІОНАЛЬНА
КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 14.07.2006 N 910
Про затвердження Порядку визначення плати  за  електричну  енергію
побутовими споживачами, які розраховуються  за  електроенергію  за
тарифами, диференційованими за  періодами  часу, та  мають  пільги
в оплаті житлово-комунальних послуг
Регламентовано  механізм  визначення плати за  електричну  енергію
побутовими  споживачами, які  користуються  пільгами  щодо  оплати
житлово-комунальних послуг та які розраховуються за електроенергію
за тарифами,  диференційованими за періодами часу (зонами доби), у
разі,  коли  загальний  обсяг  споживання  електричної  енергії  в
розрахунковому  періоді  перевищив  норми,  у межах яких надаються
пільги.
МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.08.2006 N 580
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.05.2006 N 319
Встановлено  норму  робочого  часу  в  25  годин  на  тиждень  для
вихователів будинків  дитини  (груп)  для  дітей,  які  потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку.Похожие:

Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2006 №1834 кабінет міністрів україни постанова
Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова від 17 липня 2013 р. №518 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1836 “Про реалізацію статті 181 Закону України “Про основи соціальної захищеності...
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова від 2010 р. №
У назві і пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 №902 (далі – постанова) (Офіційний вісник України, 2005...
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconМіністрів україни постанова від 23 травня 2006 р. N 708

Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconКабінет міністрів україни постанова
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року n 1846, набрали чинності 25 червня 2008 року
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПроект кабінет міністрів україни постанова
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. №756 (Офіційний вісник України, 2001 р., №27, ст. 1212; 2002 р., №51, ст. 2294; 2006...
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова іменем україни 19 жовтня 2006 року Печерський районний суд м. Києва в складі
Позовну заяву Сидорова Ігоря Федоровича до Кабінету Міністрів України, 3-тя особа: Міністерство юстиції України про визнання Постанови...
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconКабінет міністрів україни постанова від 2010 р. № Київ Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
Внести до Порядку формування Тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова від 24 вересня 2005 р. N 952 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р
Міністрів україни постанова від 15 вересня 2006 р. N 1313 iconПостанова від 2009 р. № Київ Про внесення змін до
В абзаці сьомому пункту 4 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов