Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ icon

Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказНазваниеМіністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ
Дата конвертации14.09.2013
Размер122.56 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Про Порядок проведення відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх ф...

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2006 N 344


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2006 р.

за N 877/12751


Про Порядок проведення відбору

природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року N 634 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2006 року N 462, Порядку використання коштів державного бюджету на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року N 773, та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 375 “Про використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування, економіки природокористування та екологічного менеджменту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр П.Ігнатенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економіки України А.Яценюк

Міністр фінансів України В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінприроди України

18.07.2006 N 344


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2006 р.

за N 877/12751


ПОРЯДОК

проведення відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи,для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи для формування Мінприроди проекту Плану природоохоронних заходів (далі — План) для надання компенсації відсоткової ставки за залученими у банку кредитами.

II. Відбір природоохоронних заходів та юридичних осіб

2. Відбір природоохоронних заходів та юридичних осіб здійснює конкурсна комісія (далі — Комісія), персональний склад якої затверджується наказом Мінприроди.

Конкурсну комісію очолює Перший заступник Міністра. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів Мінприроди. Кількісний склад Комісії — 9 осіб.

3. Оголошення щодо термінів подання документів для конкурсного відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб розміщується на офіційному сайті Мінприроди відповідальним виконавцем бюджетної програми (далі — відповідальний виконавець) не пізніше ніж за місяць до початку проведення конкурсного відбору.

4. Для участі в конкурсному відборі природоохоронних заходів юридичні особи (далі — претенденти) подають до Комісії заявку за зразком згідно з додатком 1.

До заявки додаються такі документи:

копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

запит про намір здійснення природоохоронного заходу за залученими у банку кредитами з компенсацією відсоткової ставки, за формою наведеною у додатку 2;

позитивний екологічний висновок щодо доцільності реалізації заходу уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим, Державного управління екології та природних ресурсів Мінприроди за місцем реалізації заходу;

кошторис витрат або затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація;

графік реалізації заходу;

копії документів, що вказані підставою для виконання заходу, або витяги з них;

лист-підтвердження від банку-кредитора щодо готовності надання кредиту для здійснення даного природоохоронного заходу. Якщо кредит для здійснення природоохоронного заходу вже одержано, надається нотаріально засвідчена копія кредитного договору, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, довідка-розрахунок банку про суми відсотків за весь період користування кредитом та виконаний банком розрахунок суми компенсації за залученим кредитом;

фінансова звітність за останній звітний рік за формами N 1

(баланс) ( z0396-99 ), N 2 "Звіт про фінансові результати"

( z0397-99 ), затвердженими наказом Міністерства фінансів України

від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) "Про затвердження

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684;

інформація про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів).

5. Подані до Мінприроди документи реєструються відповідальним виконавцем у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору щодо визначення переліку юридичних осіб для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення коротко — і довгострокових кредитів (далі — книга реєстрації) згідно з додатком 3. Книга реєстрації повинна бути пронумерована, прошнурована і засвідчена печаткою Мінприроди.

6. Попередній розгляд документів, що надійшли до Мінприроди, здійснюється відповідальним виконавцем і включає перевірку комплектності та правильності оформлення документів відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку та додатків до нього.

Документи, подані з порушенням цих вимог, у тому числі з неповною інформацією, не розглядаються. При відхиленні документів (з обґрунтуванням) чи необхідність їх доопрацювання претенденти інформуються у 15-денний термін з моменту отримання документів Мінприроди.

7. Під час вивчення поданих для конкурсного відбору документів комісія має право проводити перевірку достовірності наданої інформації. У разі виявлення недостовірної інформації комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення заявки претендента, про що повідомляє його.

III. Проведення відбору природоохоронних заходів та юридичних осіб

8. Конкурсний відбір природоохоронних заходів та юридичних осіб проводиться у два етапи:

на першому етапі Комісією розглядаються заявки на участь у конкурсному відборі і приймаються рішення про відповідність поданих документів вимогам пункту 4 цього Порядку та про реєстрацію претендента як учасника конкурсного відбору або про відмову в реєстрації;

на другому етапі розглядаються безпосередньо пропозиції учасників і визначається переможець конкурсного відбору.

9. Після розгляду пропозицій претендентів конкурсна комісія приймає рішення щодо визначення переможців конкурсного відбору для отримання ними компенсації за залученими кредитами в межах бюджетних призначень, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік на виконання бюджетної програми “Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків”.

IV. Визначення переможців конкурсного відбору

10. Під час проведення конкурсного відбору переможцями визнаються юридичні особи, які планують здійснити природоохоронні заходи і мають найкращі показники за такими критеріями:

відповідність таких заходів переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";

відповідність загальній меті, завданням у сфері охорони навколишнього природного середовища;

ступінь масштабності екологічного впливу;

природоохоронний ефект;

стан готовності заходу на час подання запиту;

наявність показників ресурсо- та енергозбереження;

термін реалізації заходу;

термін окупності;

повнота сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами (установами, організаціями), на об’єктах яких планується здійснення природоохоронних заходів.

При відборі природоохоронних заходів, на реалізацію яких передбачаються капітальні видатки, враховуються в першу чергу необхідність завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту тощо), розпочатого в минулих роках.

11. Рішення конкурсної комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що брали участь у голосуванні.

^ Начальник відділу

екологічних фондів Департаменту стратегічного планування, економіки природокористування та екологічного менеджменту О.І.Квасенко

Додаток 1


до пункту 4 Порядку

проведення відбору

природоохоронних заходів

та юридичних осіб усіх форм

власності, які планують

здійснити природоохоронні

заходи, для надання

фінансової підтримки

через механізм здешевлення

кредитів комерційних банків


ЗАЯВКА

на участь у відборі природоохоронних

заходів та юридичних осіб, які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банків

Прошу допустити до участі у відборі природоохоронних заходів для надання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами банку

Відомості про юридичну особу:

Найменування юридичної особи ________________________________

__________________________________________________________________


Місцезнаходження ____________________________________________


Телефон ____________ телефакс __________ E-mail _____________


Форма власності _____________________________________________


Види діяльності _____________________________________________


Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ ______________________________


Банківські реквізити ________________________________________

__________________________________________________________________


Дата і номер державної реєстрації ___________________________


Орган управління майном _____________________________________


Назва природоохоронного заходу, який буде здійснюватися за

залученим у банку кредитом _______________________________________

__________________________________________________________________


Відомості щодо банку — кредитора:

Повна назва банку ___________________________________________

__________________________________________________________________


Адреса центрального офісу і філії, з якої надається кредит

__________________________________________________________________


Телефони, факси, E-mail, http://_____________________________

__________________________________________________________________


Відомості щодо банківського кредиту:

Сума кредиту, що залучається (тис. грн.) ____________________


Термін використання кредиту _________________________________


Банківська ставка по кредиту: у % ___________________________


Плата за кредит (тис. грн.) _________________________________


З вимогами Порядку проведення відбору природоохоронних заходів ознайомлені та зобов’язуємося їх виконувати.

Керівник ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Реєстраційний N ____________

"___"_______________ 200_ р.


Начальник відділу екологічних

фондів Департаменту

стратегічного планування,

економіки природокористування

та екологічного менеджменту О.І.Квасенко


Додаток 2


до пункту 4 Порядку

проведення відбору

природоохоронних заходів

та юридичних осіб усіх форм

власності, які планують

здійснити природоохоронні

заходи, для надання

фінансової підтримки

через механізм здешевлення

кредитів комерційних банків


ЗАПИТ

на здійснення природоохоронного

заходу за залученими у банку

кредитами з компенсацією

відсоткової ставки


1. Назва заходу _____________________________________________

2. Відомості про претендента

2.1 Найменування юридичної особи ____________________________

_________________________________________________________________


2.2 Місцезнаходження ________________________________________

__________________________________________________________________


2.3 Телефон, факс

__________________________________________________________________


2.4 Форма власності _________________________________________

2.5 Чи отримував раніше з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету кошти на фінансування природоохоронної діяльності, за якою

програмою, назва заходу, сума ____________________________________

__________________________________________________________________


3. Інформація щодо дотримання претендентом природоохоронного законодавства

3.1 Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища за два попередні роки:

нарахована в _____ році _____, фактично сплачена

____________________________________________________

нарахована в _____ році _____, фактично сплачена

_____________________________________________________


3.2. Сума відшкодувань за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу через порушення претендентом природоохоронного законодавства за два попередні роки:

нарахована в _____ році _____, фактично сплачена ____________

нарахована в _____ році _____, фактично сплачена ____________


4. Місце реалізації заходу __________________________________

__________________________________________________________________


5. Характеристика заходу:

5.1. Підстава для виконання (указати нормативно — правові акти, якими передбачено фінансування заходу, або інші підстави)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


5.2. Мета та головні завдання заходу (перерахувати перелік екологічних проблем, що будуть вирішені, та короткий зміст заходу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


5.3. Масштабність екологічного впливу (загальнодержавний,

регіональний, місцевий) __________________________________________

__________________________________________________________________


5.4. Комплексність вирішення екологічних проблем (навести якісні або кількісні характеристики енерго- та ресурсозбереження)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


5.5. Природоохоронний ефект (навести якісні та кількісні

характеристики та розрахунки) ____________________________________

__________________________________________________________________


6. Проектна документація (перерахувати основні показники бізнес-плану, хто розробляв, коли і ким затверджено та узгоджено)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


7.Упроваджені технології (вітчизняна чи зарубіжна технологія;

перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


8. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту)

8.1. Загальна вартість (тис. грн.) __________________________

8.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від

загальної вартості) ______________________________________________


8.3. Сума кредиту банку для здійснення природоохоронного

заходу ___________________________________________________________


8.4. Розмір відсоткової ставки за залученим у банку кредитом

для здійснення природоохоронного заходу __________________________


8.5. Видатки з Державного фонду на компенсацію відсоткової ставки за кредитом банку (за кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.):

усього _____________________________________________,

у тому числі в __________ році (рік, на який подається запит)

за КЕКВ ___________

фактичні видатки за попередній період ______ за КЕКВ ________


8.6. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)

усього _____________________________________________________,

у тому числі у _________ році (рік, на який подається запит)


8.7. Інші джерела фінансування (тис. грн.)

усього:

джерело _____________________ обсяг фінансування ___________

у т.ч. в ______________ році (рік, на який подається запит):

джерело ____________________ обсяг фінансування ____________


9. Термін реалізації заходу (указати дати його початку,

закінчення та тривалість згідно з проектом) ______________________

__________________________________________________________________


10. Термін окупності заходу _________________________________

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

^ Начальник відділу екологічних

фондів Департаменту стратегічного планування, економіки природокористування та екологічного менеджменту О.І.Квасенко

Додаток 3


до пункту 5 Порядку

проведення відбору

природоохоронних заходів

та юридичних осіб усіх форм

власності, які планують

здійснити природоохоронні

заходи, для надання

фінансової підтримки через

механізм здешевлення

кредитів комерційних банків


^ КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

учасників конкурсного відбору

щодо визначення переліку юридичних осіб, які планують здійснити природоохоронні заходи, для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів комерційних банків

---------------------------------------------------------------------------

|Реєстра-|Дата |Наймену-|Назва |Відмітка|Гранична|Дата |Прізвище, |

|ційний |реєстра-|вання та|природо-|про |сума |видачі |ім'я та по|

|номер |ції |місце- |охорон- |резуль- |передба-|довідки |батькові |

|заявки |докумен-|знаход- |ного |тат |ченої |(для |особи, яка|

|претен- |та |ження |заходу |конкурсу|компен- |перемож-|отримала |

|дента | |претен- | | |сації |ців |довідку |

| | |дента | | | |конкур- | |

| | | | | | |су) | |

---------------------------------------------------------------------------


Начальник відділу екологічних

фондів Департаменту

стратегічного планування,

економіки природокористування

та екологічного менеджменту О.І.КвасенкоИнфодиск. «Законодательство Украины»Похожие:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconУкраїнська академія аграрних наук державна служба заповідної справи міністерства охорони навколишнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища у херсонській області біосферний заповідник «асканія-нова» імені ф.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища у херсонській області
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconВитяг з рішення засідання Громадської ради при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України
До п. 3 порядку денного в частині, що стосується пропозицій для обговорення з міністром охорони навколишнього природного середовища...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconПоложення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11. 2006 n 1524, наказую
Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", підпункту 121 пункту 4 Положення...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconЗакон україни про охорону навколишнього природного середовища Закон введено в дію з 1 липня 1991 pоку, крім статті 45, яку введено в дію з 1 січня 1995 року
Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconДовідка про підсумки роботи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області в 2010 році та завдання на 2011
Положенням «Про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в донецькій області», в координації з управліннями...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconРішення від 11 квітня 2013 року № м. Бобринець Про комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки
Розглянувши комплексну програму охорони навколишнього природного середовища в Бобринецькій міській раді на 2013-2015 роки, керуючись...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconМіністерство охорони навколишнього природного середовища україни
Ват „Київський науково-дослідний І проектно-конструкторський інститут „Енергопроект” (кіеп)
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconЗвернення Щодо посилення заходів з охорони ранньоквітучих рослин
України „Про інформацію”, ст. 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Міжнародною конвенцією „Про доступ...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconРеєстрація учасників семінару
Святослав Куруленко, Міністерство з охорони навколишнього природного середовища, Україна
Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни наказ iconНаказ №62 м. Донецьк
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в донецькій області
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов