Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією icon

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацієюНазваниеПоложення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією
Дата конвертации14.09.2013
Размер86.45 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 13 лютого 2006 р. N 131
Про внесення змін до Положення про державний  енергетичний  нагляд
за режимами споживання електричної і теплової енергії
Державний    енергетичний    нагляд    за    режимами   споживання
електричної і теплової енергії,  технічним станом та  організацією
експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок
та мереж суб'єктів електроенергетики,  суб'єктів відносин у  сфері
теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна
інспекція  з  енергетичного   нагляду   за   режимами   споживання
електричної і теплової енергії.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 13 лютого 2006 р. N 132
Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів
Основними завданнями Держтуризмкурортів є:
     участь у  реалізації  державної  політики  у  туристичній   і
курортній галузі;
     здійснення в  установленому  порядку управління у туристичній
галузі,  зокрема  в  межах,  визначених  МКТ,  управління   майном
підприємств,  установ  та  організацій,  що провадять діяльність у
туристичній галузі і належать до сфери управління МКТ;
     узагальнення практики    застосування     законодавства     у
туристичній  і курортній галузі,  розроблення пропозицій щодо його
вдосконалення;
     виконання відповідно до  законодавства  контрольно-наглядових
функцій;
     здійснення регулятивних  і  дозвільно-реєстраційних функцій у
туристичній і курортній галузі щодо фізичних та юридичних осіб.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 143
Про затвердження Порядку проведення обов'язкового  профілактичного
огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу
Порядком визначено категорії осіб,  які  підлягають  обов'язковому
медичному огляду.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 144
Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України
Встановлено,  що  штучне   переривання   вагітності,  строк   якої
становить від  12  до  22  тижнів,  здійснюється  в  акредитованих
закладах охорони здоров'я на підставах,  зазначених у додатку,  за
висновком  комісії,  утвореної  відповідно  Міністерством  охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим,  управлінням охорони здоров'я
обласної та Севастопольської  міської  державних  адміністрацій  і
Головним  управлінням охорони здоров'я Київської міської державної
адміністрації.  Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки
та відповідними документами.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 148
Про затвердження Типового положення про центр для  ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді
Утримання центру здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів,
передбачених  для  виконання  програм,  спрямованих на розв'язання
проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї, а також інших джерел.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 150
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань стипендіального забезпечення
Особам,   що   навчалися   згідно  із   угодами,  укладеними  між
навчальними  закладами  або  науковими  установами  та  фізичними
або юридичними особами і в установленому  порядку  переведені  на
навчання   за   державним замовленням,  стипендія призначається і
виплачується відповідно до Порядку ( 882-2004-п ) за результатами
попереднього семестрового контролю з  першого  місяця  наступного
навчального семестру.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 151
Про  встановлення  розмірів  плати  за  роздрукування  технічного
запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах
і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу
Постановою встановлено плату:
     за роздрукування однієї сторінки тексту на папері формату А4,
що  повністю  або  частково  відтворює  технічний  запис  судового
засідання, в розмірі 5 гривень;
     за видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або  судового
наказу в розмірі 3 гривні.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 155
Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та  грошової  допомоги
за згодою пенсіонерів та одержувачів  допомоги  через  їх  поточні
рахунки у банках
Зарахування відповідних сум пенсій та грошової допомоги установами
уповноважених банків на поточні рахунки  здійснюється  не  пізніше
наступного операційного дня після  надходження  зазначених сум від
органів  Пенсійного  фонду  України,  органів праці та соціального
захисту населення.
Незараховані  суми   пенсій   та   грошової  допомоги  не  пізніше
наступного   операційного   дня   після  надходження  повертаються
уповноваженим банком органам  соціального  захисту  населення  або
органам Пенсійного фонду України з відповідною поміткою на другому
примірнику списків та їх описів".
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 лютого 2006 р. N 157
Про внесення зміни до пункту  17  Порядку  призначення  і  виплати
стипендій
Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Збільшено розмір академічної стипендії на 10 відсотків - студентам,
які навчаються за  напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 171
Про заходи щодо державного регулювання  виробництва  і  реалізації
цукру та цукрових буряків
Встановлено  на  період  з  1 вересня 2006 р. до 1 вересня 2007 р.
граничний розмір квоти поставки цукру:
     на внутрішній ринок (квота "А") в обсязі 1840 тис. тонн;
     за межі України за міжнародними договорами  та  поповнення  в
разі необхідності квоти "А" (квота "В") в обсязі 185 тис. тонн.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 172
Про встановлення посадового  окладу  (тарифної ставки)  працівника
I тарифного розряду Єдиної  тарифної  сітки  та  внесення  змін  у
додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України  від  30  серпня
2002 р. N 1298
Встановлено  посадовий  оклад  (тарифну  ставку)    працівника   I
тарифного  розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ,  закладів та організацій окремих
галузей   бюджетної   сфери у 2006 році з 1 січня  у  розмірі  350
гривень, з 1 липня - 375, з 1 грудня - 400 гривень на місяць.
ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
НАКАЗ 15.12.2005 N 947
Про затвердження Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної
авіації України
Медичний  пункт  аеровокзалу  належить до  структурних підрозділів
аеровокзалу    додаткового   обслуговування    пасажирів,    надає
невідкладну   медичну   допомогу   авіапасажирам   і   працівникам
цивільної авіації, здійснює медичне забезпечення безпеки польотів,
пошукових  і  аварійно-рятувальних  робіт,   а   також   проводить
профілактичні заходи в аеропорту.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 27.01.2006 N 22
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
Постанова набирає чинності з 1 березня 2006 року.
Розробники  форм статистичної  звітності з грошової та банківської
статистики  в   разі  потреби  щороку  до  1  квітня  та 1  жовтня
подають до Департаменту статистики  та  звітності  пропозиції  про
введення  нових форм статистичної звітності  та  пояснення щодо їх
заповнення.
Департамент статистики та звітності один раз на півріччя  здійснює
перегляд   переліку  форм  статистичної  звітності,  їх структури,
порядку і періодичності складання, термінів і способів подання  до
Національного   банку   України   територіальними  управліннями  і
установами Національного банку України, банками, та підприємствами,
які мають рахунки в іноземних банках.
МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ 20.12.2005 N 919
Про  затвердження  Тарифів  на  перевезення  пасажирів  та  багажу
залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід
Тарифи  на   перевезення   пасажирів  диференційовані в залежності
від відстані поїздки, класу вагона  й  виражені  в  євро. Вартість
квитка  для  дітей  віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків
вартості  квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює
вартості плацкарти дорослого пасажира. Пасажирам, які  мають право
на  пільгу  відповідно  до законодавства, знижка з вартості квитка
надається за проїзд територією України.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ 30.01.2006 N 41
Про  затвердження   Норм  безплатної  видачі  спеціального  одягу,
спеціального  взуття  та  інших  засобів  індивідуального  захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості
Норми  поширюються  на  суб'єкти   господарювання,  які здійснюють
виробництво   скла  (будівельного,  технічного  тощо),  кварцового
скла, скловолокна, виробів з нього та виробів з кам'яного лиття.
МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 21.01.2006 N 14
Про затвердження Порядку оформлення приходу з  рейсу  і  виходу  в
рейс суден флоту рибної промисловості капітанами  морських  рибних
портів України
Порядок  розроблений  з  метою  підвищення  рівня та  забезпечення
дотримання  вимог  безпеки мореплавства, морської безпеки, охорони
людського життя на морі і запобігання забрудненню довкілля, правил
рибальства, виконання зобов'язань держави  прапора  та  уніфікації
процедур щодо оформлення приходу з рейсу і  виходу  в  рейс  суден
флоту  рибної  промисловості  України  у  морських  рибних  портах
(портопунктах) України.
МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
НАКАЗ 31.01.2006 N 6
Про  затвердження   Інструкції   з   профілактики   та  ліквідації
захворювання птиці на хворобу Ньюкасла
Встановлено  порядок   проведення   профілактичних  заходів   щодо
недопущення  захворювання  птиці та  людей  на  хворобу  Ньюкасла,
ветеринарно-санітарних      заходів     у     випадках     спалаху
хвороби серед птиці у птахогосподарствах  різних  форм  власності;
ветеринарно-санітарні заходи у разі спалаху хвороби Ньюкасла серед
птиці  в  птахогосподарствах  різних  форм  власності,  у  т.ч.  у
приватному  секторі;  порядок використання продукції птахівництва,
одержаної  в  неблагополучних  птахогосподарствах   щодо   хвороби
Ньюкасла,  та  є  обов'язковою  для  виконання птахогосподарствами
незалежно від форми  власності  і  підпорядкування,  та  фізичними
особами, які займаються розведенням птиці.
МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 01.02.2006 N 73
Про Порядок перерозподілу бюджетних призначень  на  централізовані
заходи і програми на 2006 рік між  адміністративно-територіальними
одиницями
Встановлено, що перерозподіл бюджетних призначень на централізовані
заходи і програми між  адміністративно-територіальними   одиницями
проводиться за потребою, але не частіше ніж 1 раз на квартал.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ 23.12.2005 N 3430
Про  затвердження   Типового   положення   про   службу  роботи  з
ін'єкційними споживачами наркотиків
Служба  роботи   з   ін'єкційними   споживачами  наркотиків  -  це
спеціалізоване  формування,  яке  створюється  центром  соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді  для  надання  соціальних  послуг
ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей.
ДЕРЖАВНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
НАКАЗ 10.10.2005 N 167
Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення
Підрозділ  є   воєнізованим   формуванням,  який  створюється  при
територіальному органі  управління Державного департаменту України
з питань виконання покарань.
Підрозділ  очолює   командир,  який   призначається  на  посаду  і
звільняється з посади наказом  начальника  територіального  органу
управління  Департаменту,  за  погодженням  з  першим  заступником
Голови Департаменту.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ 30.01.2006 N 204
Про затвердження Типового положення про  Школу  волонтерів  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Основним завданням Школи  є забезпечення теоретичної та практичної
підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм.
Навчання в Школі здійснюється на безоплатній основі.
МІНІСТЕРСТВО
УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ 30.01.2006 N 203
Про затвердження  Типового  положення  про  Інформаційно-ресурсний
центр центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Основними завданнями Інформаційно-ресурсного центру є: організація
методичної роботи в Центрах;  надання  інформаційних:  довідкових,
просвітницьких, рекламно-пропагандистських послуг дітям, молоді та
різним категоріям сімей; ресурсне забезпечення соціальної роботи.
ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 29.12.2005 N 5226
Про внесення змін до Ліцензійних  умов  провадження  діяльності  з
адміністрування недержавних пенсійних фондів
Ліцензія  на  провадження  діяльності  з адміністрування  пенсійних
фондів дає право ліцензіату здійснювати діяльність з адміністрування
пенсійних фондів на всій території України. Ліцензія на провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів є безстроковою.
[НАЦІОНАЛЬНА
КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ
РІШЕННЯ 26.01.2006 N 179
Про затвердження Ліцензійних умов здійснення  діяльності  у  сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного
зв'язку  з   правом   технічного  обслуговування  та  експлуатації
телекомунікаційних  мереж   і   надання   в  користування  каналів
електрозв'язку
Суб'єкти господарювання, які надають послуги мобільного телефонного
зв'язку,   мають  право  здійснювати  свою  діяльність  тільки  за
наявності  ліцензій  на  здійснення відповідного виду діяльності в
сфері телекомунікацій,  на  користування  радіочастотним  ресурсом
України  та  відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних
засобів.
ДЕРЖАВНА
МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ 08.02.2006 N 97
Про затвердження Порядку розгляду митними органами скарг платників
податків на податкові зобов'язання, нараховані митними органами
Митні органи (Держмитслужба України)  розглядають  скарги  (заяви)
платників  податків,   якщо   такий   платник  уважає,  що  митний
орган  неправильно  визначив  суму  податкового  зобов'язання  або
прийняв  будь-яке  інше  рішення  (крім  постанов  у  справах  про
порушення митних правил),  яке суперечить законодавству  з  питань
оподаткування  чи  виходить  за  межі  компетенції митного органу,
установленої законом.
У  разі   апеляційного  узгодження  суми  податкового зобов'язання
платник  податків  повинен  самостійно погасити її узгоджену суму,
а також пеню і штрафні санкції  за  їх  наявності протягом  десяти
календарних днів, наступних за днем такого узгодження.Похожие:

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconРішення виконавчого комітету " Про встановлення лімітів споживання води, природного газу, електричної та теплової енергії на 2013 рік, установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста "
Проведений аналіз фактичного споживання енергоносіїв протягом 2012 року в цілому показав, що, відповідно до встановлених лімітів...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconРішення від № м. Маріуполь Про встановлення річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення та підігрів
Встановити річні норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м2 площі та на підігрів 1 м3 питної води, що здійснюються...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconІнформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії, а також отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами договорів І стандартів. На сьогодні Мінбудом розроблено
Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання, а також відносини, пов’язані з...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconМісто впроваджує муніципальний енергетичний план Передумови
Криму, рідко потерпають від лютих морозів. Проте, застаріла система теплопостачання, зношеність обладнання, відсутність новітніх...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconПідстава здійснення перевірки
Правильність встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (для спд, що здійснюють комбіноване...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: «Послуги з постачання електричної енергії для Кременчуцького судноплавного шлюзу», м. Світловодськ...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією iconПостанова від 27 листопада 1995 р. N 947
З метою забезпечення економного споживання води та теплової енергії у побуті Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: «Послуги з постачання електричної енергії для ремонтно- відстійного пункту «Рожни», смт Рожни (код...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: «Послуги з постачання електричної енергії для ремонтно- відстійного пункту «Черкаси», м. Черкаси...
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією icon1. Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: «Послуги з постачання електричної енергії для ремонтно- відстійного пункту «Чернігів», м. Чернігів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов