Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\

Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ват "Одеський припортовий завод")НазваниеЗакон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ват "Одеський припортовий завод")
Дата конвертации14.09.2013
Размер99.07 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 4 жовтня 2005 року N 2927-IV
Про внесення змін до Закону України "Про  перелік  об'єктів  права
державної власності, що  не  підлягають  приватизації"  (щодо  ВАТ
"Одеський припортовий завод")
До Переліку включено акції, що належать державі у статутному фонді
ВАТ "Одеський припортовий завод".
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 4 жовтня 2005 року N 2929-IV
Про внесення змін до Закону України "Про  перелік  об'єктів  права
державної власності, що не підлягають приватизації"
До Переліку  включено  Державне  підприємство  "Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект".
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 22 грудня 2005 року N 3269-IV
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Закон  набирає  чинності  через  45  днів  після  його  офіційного
опублікування.
Глави 46 та 47 Митного кодексу викладено у новій редакції.
Передбачено, що якщо митний орган дійшов  висновку,  що  визначена
декларантом митна вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво
цього  товару,   в   тому   числі   сировини,   матеріалів  та/або
комплектуючих, які входять до складу товару, митний орган має право
зобов'язати декларанта визначити митну вартість іншим способом, ніж
він використав для її визначення.
На письмову вимогу декларант має  право на надання йому в тижневий
строк з дня звернення письмового пояснення стосовно того, як митним
органом було визначено митну вартість оцінюваних товарів.
Змінами до Закону  України  "Про  Єдиний митний тариф" встановлено, що товарами, повністю   виробленими   у   спеціальній
(вільній)  економічній  зоні,   вважаються:   1) корисні копалини,
видобуті на  її  території;  2) рослинна  продукція,  вирощена  та
зібрана на її території; 3) живі тварини, що народилися і вирощені
на її території; 4) продукція, одержана від тварин,  вирощених  на
її території; 5) продукція мисливського та рибальського промислів,
видобута на її території; 6) вторинна сировина та відходи,  які  є
результатом   виробничих  та  інших  операцій,  здійснених  на  її
території.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 23 січня 2006 року N 55/2006
Про звільнення  в  запас  військовослужбовців та  черговий  призов
громадян України на строкову військову службу  у  березні - травні
2006 року
Передбачено звільнити  у  квітні - травні  2006  року  в  запас із
Збройних    Сил   України    та    інших    військових   формувань
військовослужбовців,  які  вислужили  встановлені строки строкової
військової служби.
А у  березні  -  травні  2006  року призвати на строкову військову
службу  громадян  України  чоловічої статі,  які до дня  відправки
у  військові  частини  досягли  18  років  і  не  мають  права  на
відстрочку,  та  громадян  старшого  призовного віку,  що втратили
право на відстрочку від  призову  на  строкову  військову  службу.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 23 січня 2006 року N 62/2006
Про  забезпечення  проведення  демократичних,  чесних  і  прозорих
виборів 2006 року
Указом визначено одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів
України,   міністерств,  інших  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади,  а також  органів  місцевого  самоврядування  (в
частині  здійснення  делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади) створення умов та сприяння проведенню  вільних  і  прозорих
виборів.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 18 січня 2006 р. N 25
Про внесення змін до Положення про порядок  легалізації  об'єднань
громадян
Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається
у   3-денний  строк  після  надходження  документів.  Рішення  про
реєстрацію або відмову в ній  заявнику  повідомляється  не пізніше
наступного робочого дня після його прийняття.
Заява про    реєстрацію  всеукраїнської та міжнародної громадської
організації розглядається протягом одного місяця після надходження
документів.  Рішення про реєстрацію або  відмову  в  ній  заявнику
повідомляється письмово в 10-денний строк після його прийняття.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 18 січня 2006 р. N 41
Про затвердження переліку платних послуг,  які  можуть  надаватися
Державною фельд'єгерською службою
Платні послуги надаються  за  кур'єрську  доставку  кореспонденції
та/або цінних відправлень юридичних осіб з прийманням у приміщенні
Держфельдслужби.
А також за кур'єрську доставку з прийманням  кореспонденції та/або
цінних відправлень  юридичних  осіб працівником  Держфельдслужби у
приміщенні   замовника   за    його   заявою:   без   використання
автотранспортних   засобів   Держфельдслужби,   з    використанням
автотранспортних засобів Держфельдслужби.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 23 січня 2006 р. N 44
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2005 р. N 158
Знято обмеження  на  створення  господарських  товариств  на  базі
об'єктів   права   державної   власності,   за  умови,  що  розмір
корпоративних   прав держави  у  таких товариствах становить більш
як 50 відсотків  статутного  фонду,  крім  випадків,  установлених
окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 24 січня 2006 р. N 45
Про внесення змін до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
8 жовтня 1992 р. N 572
Виикладено у  новій  редакції  Правила  користування  приміщеннями
житлових  будинків  і прибудинковими  територіями.
Встановлено, що використовувати житлові приміщення для провадження
господарської діяльності промислового характеру заборонено.
Власники, наймачі (орендарі)  приміщень  житлових  будинків  мають
право на:
     своєчасне отримання   житлово-комунальних   послуг   належної
якості згідно із законодавством;
     відшкодування збитків,  завданих їх майну та/або приміщенням,
шкоди,  заподіяної  їх  життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного
утримання будинку або ненадання чи надання  не  в  повному  обсязі
послуг, відповідно до законодавства;
     переобладнання і    перепланування   житлових   і   підсобних
приміщень,  балконів  і  лоджій  за  відповідними  проектами   без
обмеження  інтересів інших громадян,  які проживають у будинку,  з
дозволу  власника   будинку   (квартири)   та   органу   місцевого
самоврядування, виданого в установленому порядку.
КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 січня 2006 р. N 26-р
Про застосування простого векселя за окремими товарними  позиціями
у  разі   здійснення   операцій   з   давальницькою   сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах
Затверджено перелік  окремих товарних  позицій,  сплата  за  якими
ввізного  мита,   податків   та   зборів   (крім   митних  зборів)
підприємствами у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною
у   зовнішньоекономічних   відносинах   проводиться   з    видачею
відповідному органові державної податкової служби простого векселя.
ДЕРЖАВНА
МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ 12.12.2005 N 1219
Про  затвердження  Порядку   прийняття  рішення  про  класифікацію
комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД та  внесення змін  до  наказу
Держмитслужби України від 30.06.98 N 380
Внесено зміни до заповнення граф вантажної митної декларації.
В графі 31 ВМД зокрема встановлено, що при  декларуванні складових
комплектного  об'єкта   перед   описом   товару  вчиняється  запис
"Складова  комплектного  об'єкта"  та  зазначаються  комерційна  й
фірмова   назви   комплектного  об'єкта,  складова  частина  якого
декларується.
Після  особливостей  заповнення  графи  31  доповнено  особливості
заповнення  граф   33  "Код товару",   39 "Квота",  44  "Додаткова
інформація/подані документи" ВМД.
ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.12.2005 N 610
Про затвердження форми податкового  розрахунку  рентної  плати  за
видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат
Затверджено форму податкового розрахунку рентної плати за видобуті
нафту, природний газ і газовий конденсат.
МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 30.12.2005 N 446
Про затвердження форми звітності N  "Звіт  про  державну  допомогу
сім'ям з дітьми" та інструкції щодо її заповнення
Звітність  за   формою  N  2  один  раз   на  рік,  за  станом  на
1 січня,  складають  управління  праці  та   соціального   захисту
населення   районних,  районних  у  містах  Києві  та  Севастополі
державних адміністрацій,  виконавчих органів міських і районних  у
містах  (у  разі  їх  створення)  рад  і  до 1 лютого або центри з
нарахування і виплати допомоги (у разі їх створення) до  5  лютого
подають  Міністерству  праці  та  соціальної  політики  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення  обласних державних адміністрацій,  Головному управлінню
соціального  захисту   населення   Київської   міської   державної
адміністрації  й Управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації.
МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 30.12.2005 N 445
Про  затвердження  форми   звітності  N 1-ДСД  "Звіт  про  надання
державної  соціальної   допомоги   малозабезпеченим   сім'ям"   та
інструкцію щодо її заповнення
Звітність за  формою  N 1-ДСД  один  раз  на  рік,  за  станом  на
1 січня   складають   управління   праці  та  соціального  захисту
населення  районних,  районних  у  містах  Києві  та   Севастополі
державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у
містах (у разі їх створення) рад  і  до  1  лютого  або  центри  з
нарахування  і виплати допомоги та пенсій (у разі їх створення) до
5  лютого  подають  Міністерству  праці  та  соціальної   політики
Автономної   Республіки   Крим,   головним  управлінням  праці  та
соціального захисту населення  обласних  державних  адміністрацій,
Головному   управлінню  соціального  захисту  населення  Київської
міської державної адміністрації й Управлінню праці та  соціального
захисту     населення     Севастопольської    міської    державної
адміністрації.
МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 21.12.2005 N 727
Про  затвердження  Положення  про  Головну  державну  інспекцію  з
карантину рослин України
Рішення  державного  інспектора  з  карантину рослин щодо заборони
вирощування, вивезення, ввезення,  транспортування  (у тому  числі
експорт,  імпорт, транзит), зберігання, реалізації чи використання
підкарантинного   матеріалу,   прийняті   в   межах повноважень, є
обов'язковими для виконання.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 23.12.2005 N 494
Про затвердження Змін до Положення  про  регулювання  Національним
банком України ліквідності банків України  шляхом  рефінансування,
депозитних та інших операцій
Постанова  набирає  чинності  через   10  днів   після   державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Встановлено, що кредит рефінансування строком понад 14  днів  може
надаватися  банку  під забезпечення державних цінних паперів,  які
перебувають у його довірчій  власності  та  строк  погашення  яких
настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту,
за умови, що:
     державні цінні  папери,  які перебувають у довірчій власності
банку - клієнта депозитарію державних цінних паперів Національного
банку  (депонента клієнта депозитарію),  є вільними від застави чи
інших обмежень в обігу;
     строк дії договору управління майном не менший, ніж строк дії
кредитного договору;
     банк-управитель відповідно  до  договору  управління майном є
довірчим власником державних цінних паперів,  якими  він  володіє,
користується  і розпоряджається та має право відчужувати їх третім
особам, укладати щодо них договори застави;
     установник управління  надав  письмову  згоду  на передавання
державних цінних паперів,  які перебувають  у  довірчій  власності
банку,   під  забезпечення  кредиту  рефінансування  Національного
банку.
МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 07.09.2005 N 755
Про затвердження Змін до наказу МВС України від 11.01.99 N 17
В  заяві  на  одержання   дозволу   на  оформлення   замовлень  на
виготовлення   печаток   і   штампів,   крім   вже  визначеного  в
пункті  3.1.3  Інструкції [http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.exe?z0264-99] [z0264-99] вказують про перереєстрацію
особи (у разі такої), отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію
та з чим це пов'язано, існування  непорозумінь  щодо  користування
печатками  і штампами (несвоєчасна передача від  одного  керівника
іншому,  розгляд  справ  щодо  користування   печатками  в судових
інстанціях  тощо). У  разі   відсутності  таких  даних   це  також
відображається в заяві.
Протягом трьох робочих днів  із  дня  одержання  документів  орган
внутрішніх  справ  зобов'язаний  видати  дозвіл  на   виготовлення
печаток  і  штампів суб'єкту підприємницької діяльності або надати
письмову  відмову  із  зазначенням   причин,   які   обумовлюються
законодавством України.
Обов'язковому  обліку  підлягають  печатки   і  штампи  з   повним
найменуванням    організацій.    Порядок   обліку,  зберігання   і
використання   інших   видів   печаток,    штампів    визначається
відповідними  відомчими  інструкціями.  Облік  печаток  і  штампів
ведеться в журналі обліку та видачі печаток і штампів.
ДЕРЖАВНА
КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ 22.12.2005 N 736
Про затвердження  Змін  та  доповнень  до  Положення  про  порядок
подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які
здійснюють управління активами
Передбачено,  що  компанія  надає  інформацію:  місячну - протягом
двадцяти робочих днів місяця, наступного за звітним;  щоквартальну
- не пізніше 25  числа  першого  місяця  кварталу,  наступного  за
звітним; річну - до 20 лютого року, наступного за звітним.
Компанія, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів,
в разі зменшення розміру власного капіталу, зобов'язана:
     протягом двадцяти  робочих  днів  з  дня   виникнення   такої
невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії;
     протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності
привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового
розміру, визначеного частиною третьою цієї статті;
     протягом двадцяти   робочих   днів   з   дня  усунення  такої
невідповідності подати звіт про усунення цієї  невідповідності  до
Комісії.
ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 20.12.2005 N 480
Про затвердження  Інструкції  з  бухгалтерського  обліку  основних
засобів і нематеріальних активів банку України
Постанова набирає чинності з 1 лютого 2006 року.
Визначено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації  про операції з основними засобами, іншими необоротними
матеріальними  активами   та  з  нематеріальними  активами  банків
України.
Інструкцією встановлено, що основні  засоби - матеріальні  активи,
які  банк  утримує  з   метою  використання  їх  у  процесі  своєї
діяльності,  надання  послуг, здавання  в  лізинг  (оренду)  іншим
особам     або      для      здійснення     адміністративних     і
соціально-культурних    функцій,   очікуваний   строк    корисного
використання  (експлуатації)   яки   більше   одного   року   (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
ФОНД
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ 26.12.2005 N 3227
Про внесення змін до наказу ФДМУ  "Про  Порядок  передачі  функцій
управління майном державного  підприємства  до  державних  органів
приватизації в зв'язку з прийняттям рішення про приватизації цього
майна" від 31.03.2000 N 667
Акт приймання-передавання  функцій  управління  майном  державного
підприємства  після  слів  "бухгалтерський  баланс,  складений  на
останню звітну дату" додано слова: "перелік майна підприємства, що
закріплене  за  ним  на  праві  господарського  відання  чи  праві
оперативного управління".
МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 10.01.2006 N 1/6
Про забезпечення безпеки пасажирських перевезень у зимовий період
Заборонено з дати набрання  чинності  цього  наказу  до 01.04.2006
здійснення  в  нічний час (з 22 до 6 години) перевезення пасажирів
на замовлення на відстань  більше  50  кілометрів  автобусами,  не
обладнаними  контрольними   пристроями   (тахографами).  А   також
заборонено використання   на   маршрутах   у  гірській  місцевості
автобусів та вантажопасажирських  автомобілів  з  пробігом  більше
понад  200  тис.  кілометрів  з початку їх експлуатації та ступеня
зносу  протектора  автомобільних  шин  більше  50  відсотків   від
нормативного.
ДЕРЖАВНА
СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ 06.01.2006 N 2
Про  затвердження   Переліку   судових  справ,  що  утворюються  в
діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів
Перелік включає судові справи і документи  обліку  судових  справ,
що утворюються в діяльності апеляційних судів областей, міст Києва
та  Севастополя,  Апеляційного  суду Автономної  Республіки  Крим,
військових  апеляційних   судів  регіонів   та  апеляційного  суду
Військово-Морських Сил України, місцевих судів (районних, районних
у містах, міських, міськрайонних, військових судів гарнізонів).Похожие:

Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від 2012 року № проект м. Чоп Про внесення змін до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу
Закону України «Про державну програму приватизації» згідно ст Цивільного кодексу України, параграфом 5 Господарського кодексу України,...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Закон україни від 12 вересня 2006 року n 109-v про внесення змін до Закону України "Про планування І забудову територій" Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, які додаються до
Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення №130 "21" жовтня 2011 року м. Яворів Про внесення змін до рішення Яворівської районної ради від 12 травня 2011 року №82
«Львівобленерго», керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про порядок передачі об’єктів...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від № м. Дружківка Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації
Гейченко), з метою виконання ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від 15. 12. 2010 №6/2-10 м. Дружківка Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації
Гейченко), з метою виконання ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від 25. 01. 2012 №6/15-13 м. Дружківка Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації
Гейченко), з метою виконання ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від № м. Дружківка Про доповнення до рішення міської ради від 25. 01. 2012 №6/15-13 «Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації»
З метою виконання ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст. 51 Закону України...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від 20. 06. 2012 №387 м. Дружківка Про реєстрацію та внесення змін до статутних документів громадської організації «Союз молоді» ват «Дружківський машинобудівний завод»
Розглянувши заяву голови «Союзу молоді» ват «Дружківський машинобудівний завод» Селіванової Л. А. та представлені документи, керуючись...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від № м. Дружківка Про доповнення до рішення міської ради від 15. 12. 2010 №6/2-10 «Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації»
«Чайка» (Подгорная), керуючись ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст. 51...
Закон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України \"Про перелік об\Рішення від № м. Дружківка Про доповнення до рішення міської ради від 15. 12. 2010 №6/2-10 «Про затвердження переліку обєктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації»
«Чайка» (Подгорная), керуючись ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст. 51...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов