Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває icon

Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаваєНазваниеЗакон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває
Дата конвертации14.09.2013
Размер91.88 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 1 грудня 2005 року N 3161-IV
Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"
Встановлено,  що  споживач   -  фізична   особа,   яка  придбаває,
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію
для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою
діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
Стосовно   продукції,   на   яку   гарантійні   строки  або  строк
придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю
(виробнику,  виконавцю)  відповідні  вимоги,  якщо  недоліки  було
виявлено протягом двох років,  а стосовно об'єкта будівництва - не
пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.
Під час заміни товару з  недоліками  на  товар  аналогічної  марки
(моделі,  артикулу,  модифікації) належної якості,  ціна  на  який
змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
]

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 1 грудня 2005 року N 3163-IV
Про внесення змін до деяких  законів  України  щодо  удосконалення
правового  регулювання   міжнародного   співробітництва   у  сфері
запобігання фінансуванню тероризму
Національний банк   України   відповідно до міжнародного  договору
України  або  за принципом взаємності має право надати інформацію,
отриману  при  здійсненні  нагляду за  діяльністю  банків,  органу
банківського нагляду іншої держави, якщо є гарантії того, що надана
інформація буде використана виключно з  метою банківського нагляду
або   запобігання   легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних
злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму.


ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 1 грудня 2005 року N 3164-IV
Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
Закон   регулює   відносини,    пов'язані  з  діяльністю  у  сфері
стандартизації,  технічного  регулювання,  у  тому  числі   оцінки
відповідності,  з  застосуванням її результатів,  і поширюється на
суб'єкти господарювання незалежно від їх форми власності та  видів
діяльності,   органи   державної  влади,  а  також  на  відповідні
громадські організації.
Національні стандарти на продукцію перевіряються не рідше ніж один
раз на п'ять років.
Прийнятий  Кабінетом   Міністрів   України   технічний   регламент
опубліковується   в   інформаційному  бюлетені  "Офіційний  вісник
України".

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 1 грудня 2005 року N 3169-IV
Про внесення змін до Кримінального  та  Кримінально-процесуального
кодексів  України   щодо  відповідальності  за  знищення  виборчої
документації або документів референдуму
За  незаконне  знищення  виборчої  документації   або   документів
референдуму   поза   встановленим  законом  строком  зберігання  у
державних архівних установах та  в  Центральній  виборчій  комісії
України  після  проведення  виборів  або  референдуму,  а так само
пошкодження  виборчої   документації  або  документів  референдуму
карається обмеженням  волі  на  строк  від  трьох до  п'яти  років
або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 14 грудня 2005 року N 3196-IV
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет  України
на 2005 рік" (щодо  використання  коштів  від  продажу  акцій  ВАТ
"Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь")
Встановлено,  що  1  відсоток  надходжень  від продажу  державного
пакета    акцій   ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат
"Криворіжсталь",  одержаних у  2005 році, перераховується протягом
трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Законом  на рахунки
спеціальних  фондів  відповідно міського бюджету міста Кривий  Ріг
- 0,7 відсотка надходжень та обласного  бюджету  Дніпропетровської
області - 0,3 відсотка надходжень.
Зазначені  кошти    використовуються   на   заходи,   пов'язані  з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем відповідно
міста   Кривий   Ріг  та  прилеглих  до  нього  населених  пунктів
Дніпропетровської області.

ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 15 грудня 2005 року N 3202-IV
Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
запобігання фінансовим  правопорушенням, забезпечення  ефективного
використання бюджетних коштів, державного і комунального майна
Головним  завданням  державної  контрольно-ревізійної   служби   є
здійснення  державного  фінансового  контролю  за  використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів,  необоротних  та  інших
активів,  правильністю  визначення  потреби  в бюджетних коштах та
взяття  зобов'язань,  ефективним  використанням  коштів  і  майна,
станом   і   достовірністю  бухгалтерського  обліку  і  фінансової
звітності в міністерствах та інших  органах  виконавчої  влади,  в
державних   фондах,   у   бюджетних   установах   і   у  суб'єктів
господарювання  державного   сектору   економіки,   а   також   на
підприємствах  і  в  організаціях,  які  отримують  (отримували  в
періоді,  який перевіряється) кошти  з  бюджетів  усіх  рівнів  та
державних  фондів  або  використовують (використовували у періоді,
який  перевіряється)  державне  чи  комунальне   майно, виконанням
місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення  виявлених
недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
Зустрічні звірки,   які  проводяться органами державної контрольно
-ревізійної   служби,  не є  контрольними заходами і проводяться у
разі виникнення потреби у їх проведенні на  підставі  направлення,
виписаного  керівником органу  (підрозділу)  державної  контрольно
-ревізійної служби.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
Про Державний бюджет України на 2006 рік
Бюджетом встановлено у 2006 році рівень забезпечення  прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно
до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям"], розмір допомоги відповідно до закону  України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

,  прожитковий
мінімум на одну особу в  розрахунку на місяць, розмір  мінімальної
заробітної  плати.
Установлено, що збір з  купівлі-продажу валюти  протягом 2006 року
справляється  з  операцій купівлі-продажу безготівкової  валюти  в
розмірі 1,3 відсотка.
У  2006   році  розмір  збору  на  обов'язкове  державне  пенсійне
страхування  становить   31,8   відсотка;   розмір    внесків   на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття для роботодавців становить 1,3% суми  фактичних  витрат
на оплату праці найманих працівників, для осіб,  які  забезпечують
себе роботою самостійно, фізичних осіб - СПД, осіб,  які виконують
роботи (послуги) згідно з  цивільно-правовими  угодами - 5,2% суми
оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числі 1,8 відсотка - на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття.
У  2006  році  сума   від'ємного значення  об'єкта   оподаткування
з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2005 року і
не була погашена протягом 2005  року,  не  підлягає  протягом 2006
року врахуванню у складі валових витрат платника податку.
У  2006  році пеня,  передбачена абзацом п'ятим підпункту  12.1.2
пункту  12.1  статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" стягується  із  розрахунку  3-кратного
розміру  річної  облікової  ставки  Національного  банку  України,
діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 20 грудня 2005 року N 3248-IV
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України
Про нараховані суми, належні працівникові при  звільненні, власник
або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника
перед виплатою зазначених сум.
З Кодексу законів про працю  України виключено  норму згідно  якої
встановлювалося, що в разі, якщо звільнений працівник до одержання
остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір  зазначеної  в
частині  першій   статті  117  компенсації  зменшується   на  суму
заробітної плати, одержаної за новим місцем роботи.
ЗАКОН
УКРАЇНИ
від 20 грудня 2005 року N 3251-IV
Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування"
З 1 січня 2007 року посади заступників голів районних рад в органах
місцевого самоврядування відносяться до четвертої категорії.

^ УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 27 грудня 2005 року N 1842/2005
Про Положення про Міністерство  охорони  навколишнього  природного
середовища України
Міністерство охорони  навколишнього  природного середовища України
(Мінприроди   України)   є   спеціально  уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища,   раціонального   використання   природних   ресурсів,
екологічної  безпеки,  заповідної справи, поводження з  відходами,
геологічного  вивчення  надр,  а  також  топографо-геодезичної  та
картографічної діяльності.
Республіки Крим".
^ КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 грудня 2005 р. N 1285
Про створення Аграрної біржі
Біржа  створюється  з метою підвищення рівня продовольчої  безпеки
країни,  надання   біржових   послуг  суб'єктам  господарювання  з
укладення      біржових      договорів      (контрактів)      щодо
сільськогосподарської  продукції,  продажу  товарних  деривативів,
базовим  активом яких є сільськогосподарська продукція,  іпотечних
сертифікатів та іпотечних закладних,  а також з проведення  та/або
організації розрахунково-клірингової діяльності.
^ КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 27 грудня 2005 р. N 1293
Про збільшення розмірів пенсії  деяким  категоріям  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Збільшено розмір пенсії, призначеної відповідно до статті 54 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" :
     у 3,5 раза -  пенсію  по  інвалідності  учасникам  ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС у 1986 році та пенсію у
зв'язку   із   втратою   годувальника   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи членам їх сімей;
     у 2,5  раза  -  пенсію  по  інвалідності учасникам ліквідації
наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС   у   1987-1990   роках,
громадянам, евакуйованим у 1986 році із зони відчуження, та пенсію
у  зв'язку  із  втратою  годувальника   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи членам їх сімей.
^ КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 26 грудня 2005 р. N 570-р
Про затвердження переліків господарських товариств  і  холдингових
компаній, державні пакети акцій (частки) яких  підлягають продажу,
державних  підприємств  і  відкритих  акціонерних  товариств,  які
підлягають підготовці до продажу в 2006 році
Затверджено   переліки   господарських   товариств  і  холдингових
компаній,  державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу,
державних  підприємств  і  відкритих  акціонерних  товариств,  які
підлягають підготовці до продажу в 2006 році.
^ КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 грудня 2005 р. N 577-р
Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів
Визначено пріоритетними завданнями із забезпечення споживачів
природним газом:
     збільшення обсягів  видобутку  власних енергетичних ресурсів,
зокрема природного газу,  газового конденсату,  нафти, кам'яного і
бурого вугілля, торфу;
     скорочення обсягів     споживання     природного    газу    в
паливно-енергетичному комплексі,                    промисловості,
житлово-комунальному  господарстві  та  соціально-побутовій  сфері
шляхом  його  економного  витрачання  та  запровадження   новітніх
енергозберігаючих технологій;
     забезпечення широкого   використання   нетрадиційних   джерел
енергії.

^ ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 01.12.2005 N 539/397
ЗМІНИ до Правил обліку податку на додану вартість для вдосконалення
обчислення вартісної величини впливу  пільг  з  цього  податку  на
формування  дохідної   частини    Державного    бюджету    України
( z0939-04 )
Передбачено, що платники податку до операцій  з  поставки  окремих
товарів (послуг), що є об'єктом оподаткування податком  на  додану
вартість, нараховують  податкові  зобов'язання за нульовою ставкою
цього податку як до операцій з вивезення товарів (супутніх послуг)
у митному режимі експорту або реекспорту, так і до окремих товарів
(послуг) на митній території України.
^ ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ 01.12.2005 N 342
Про затвердження Тимчасового  порядку  декларування  відповідності
продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів
Встановлено  вимоги  щодо  процедури  підтвердження  відповідності
шляхом  оформлення декларації про відповідність  для  продукції  з
низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів.
До продукції з  низьким  ступенем  ризику  для  життя  і  здоров'я
споживача  відносяться  вироби  та  обладнання,  користування  або
управління якими за призначенням здійснює спеціально підготовлений
персонал   та   для   введення  в  експлуатацію  якого  необхідний
спеціальний дозвіл,  а також інша продукція, яка не містить джерел
електричної,  механічної, енергетичної, електромагнітної небезпеки
для споживача.

] ДЕРЖАВНА
^ МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ 12.12.2005 N 1227
Про затвердження Порядку оформлення й використання Картки  відмови
в прийнятті митної  декларації,  митному  оформленні  чи  пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України
Наказ  набирає  чинності  через  20  днів  після  його  офіційного
опублікування.
Визначено механізм надання митним  органом письмового повідомлення
заінтересованим особам про відмову в прийнятті  митної декларації,
митному  оформленні  чи   пропуску  товарів і транспортних засобів
через митний кордон України.


МІНІСТЕРСТВО
^ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 25.11.2005 N 390/851/457
Про  затвердження  Типового  положення  про  виплату  матеріальної
винагороди за ефективне  управління  державним  майном  керівникам
державних підприємств та об'єднань державних підприємств
Типове  положення  розроблене  з  метою   посилення   матеріальної
зацікавленості керівників  підприємств,  заснованих  на  державній
власності,   та  об'єднань  державних  підприємств  у  ефективному
управлінні державним майном;  удосконалення умов оплати  праці  та
збільшення   розміру   заробітної   плати   керівників   державних
підприємств  і  залучення  до  роботи  на  державні   підприємства
висококваліфікованих та сумлінних керівників.


НАЦІОНАЛЬНА
^ КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 19.10.2005 N 914
Про затвердження Положення про накладення адміністративних стягнень
Встановлено порядок складання та подання голові та членам Комісії,
уповноваженим розглядати справи про правопорушення, протоколів про
адміністративні  правопорушення,   а   також   установлює  порядок
накладення адміністративних стягнень, передбачених статтею  188-21

^ ПРАВЛІННЯ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 25.11.2005 N 22-1
Про затвердження Порядку  подання  та  оформлення  документів  для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей
(у зв'язку з  втратою  годувальника) та  про  відстрочку  часу  її
призначення відповідно до Закону [http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.exe?1058-15] [1058-15] подається працівником
(членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління
Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах через
уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації.
[http://www.nau.kiev.ua/ukr_web/ukrweek/hotline/m1576342.htm] ДЕРЖАВНАПохожие:

Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни про захист прав споживачів
Ввр, 2002, n 17, ст. 120 n 1252-iv від 18. 11. 2003, ввр, 2004, n 11, ст. 137 ) ( в редакції Закону n 3161-iv від 01. 12. 2005, ввр,...
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" Верховна Рада України постановляє : Підпункт 12 статті 1 викласти у редакції
Споживач у разі виявлення недоліків товару або його фальсифікації має право протягом гарантійного строку в порядку та строки, встановлені...
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон України "Про захист прав споживачів" Чинна редакція статті 11 Нова редакція статті 11 Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит
Закону України “Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” (щодо обмеження розміру неустойки у випадку...
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни про захист прав споживачів (витяг станом на 01. 12. 2005р.) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо маркування харчової продукції
Внести до Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 17, ст....
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни від 4 жовтня 2005 року n 2927-iv про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ват "Одеський припортовий завод")
Змінами до Закону України "Про Єдиний митний тариф" встановлено, що товарами, повністю виробленими у спеціальній
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон україни від 19 січня 2006 року n 3367-iv про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Змінами встановлено, що пільги дітям війни, передбачені абзацом
Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ), запроваджуються з 1 січня 2006 року, а
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про вміст у продукції
У статті 38 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №50, ст. 533;...
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconРішення №385 Від 14 квітня 2005 року м. Городок (витяг) Про внесення змін до показників районного бюджету Городоцького району на 2005 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України ”Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005...
Закон україни від 1 грудня 2005 року n 3161-iv про внесення змін до Закону України \"Про захист прав споживачів\" Встановлено, що споживач фізична особа, яка придбаває iconРішення №385 Від 14 квітня 2005 року м. Городок (витяг) Про внесення змін до показників районного бюджету Городоцького району на 2005 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України ”Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов