Відділ виховної роботи Історична довідка icon

Відділ виховної роботи Історична довідкаНазваниеВідділ виховної роботи Історична довідка
Дата конвертации14.09.2013
Размер81.26 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>

Відділ виховної роботи


Історична довідка


У 1950 році розпочав діяльність кабінет з позашкільної роботи, завідувачем якого працювала Т. Шагрова. Протягом тридцяти років його очолювала Віра Іванівна Пиркова (з 1962 року). Поступово розширювався штатний розпис кабінету. Тут працювали досвідчені педагоги-методисти: О. Корольчук, Т. Шопова, П. А. Пономаренко, В. І. Бездєтков, Г. П. Мурогов, В. Дружук, М. О. Мотуляк, А. М. Савченко, Л. Й. Грицай, Д. Й. Максимчук, А. К. Капітанюк, Л. В. Павлів, В. Д. Іовлєв. Понад 30 років працювала Надія Гнатівна Жилінська, методист з виховної роботи.

В активі працівників кабінету були педагоги - ветерани праці, котрі чимало зусиль доклали для навчання і виховання педагогічних кадрів, а саме: М. А. Бойко, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Рожищенської СШ № 1, заслужений учитель України; Г. О. Гуртовий, заслужений працівник культури, нагороджений орденом “Знак Пошани”; Р. Я. Горщар, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Любешівської СШ; І. А. Тильчик, заслужений учитель України, Г. М. Бірюк, Г. І. Березюк, Є. С. Казьмірук, М. І. Азаркевич, І. М. Лойко, Л. В. Петрусевич, Г. П. Поліщук – керівники позашкільних установ.

З 1988 року завідувач кабінету виховної роботи – Ірина Вікторівна Никитюк. У 1993 році його реорганізовано у відділ виховної роботи, що об’єднав кабінети музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури і допризовної підготовки.


^ Працівники відділу:


Никитюк Ірина Вікторівна – завідувач;

Іванова Вікторія Петрівна, Погонська Ольга Миколаївна – методисти з науково-методичного забезпечення діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з проблем виховання;

^ Червінська Наталія Леонтіївна – методист дисциплін художньо-естетичного циклу;

Дикий Олег Юрійович – методист з фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни”.


^ Напрями і зміст діяльності відділу


Навчально-методична робота:

• координація діяльності закладів і установ освіти щодо виконання нормативних актів і документів Уряду, Міністерства освіти і науки України з проблем виховання. Зокрема, ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено “Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

• участь у розробці та реалізації державних програм і концепції для забезпечення соціального замовлення держави з проблем виховання дітей та молоді;

• програмно-методичне забезпечення позашкільного навчально-виховного процесу;

• розробка рекомендацій щодо діяльності різноманітних об’єднань учнівської молоді за інтересами;

• надання методичної та практичної допомоги органам та закладам освіти, загальноосвітнім та позашкільним закладам з питань організації виховного процесу;

• впровадження у практику загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів перспективного педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій виховання та виховних систем;

• вивчення системи національного виховання, позакласної та позашкільної виховної роботи;

• науково-методична розробка і впровадження інноваційних технологій у практику; апробація нових програм, посібників, підручників та здійснення їх експериментальних оцінок;

• аналіз стану викладання предметів художньо-естетичного циклу, “Фізична культура”, “Захист Вітчизни” у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Стандартів освіти;

• надання допомоги методичним службам і методичним об’єднанням учителів районів (міст) області з питань організації та проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури та військово-патріотичного виховання;

• виявлення, вивчення, аналіз, оцінка, узагальнення й поширення перспективного передового педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;

• дослідницько-експериментальна робота у навчальних закладах щодо удосконалення навчально-виховного процесу;

• підготовка і проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, педагогічних читань, тренінгів для різних категорій педагогічних працівників:

  • методистів з виховної роботи районних, міських відділів, управлінь освіти; методистів предметів художньо-естетичного циклу, фізичної культури, “Захист Вітчизни”;

  • методистів та керівників гуртків позашкільних навчальних закладів;

  • заступників директорів шкіл з виховної роботи;

  • класних керівників;

  • педагогів-організаторів;

  • учителів музичного мистецтва і художньої культури;

  • вчителів образотворчого мистецтва і художньої культури;

  • вчителів фізичної культури;

  • вчителів з предмету “Захист Вітчизни”.

Методисти відділу виховної роботи працюють відповідно до функціональних обов’язків над вирішенням таких перспективних завдань, зокрема:

- “Оновлення змісту виховної роботи в сучасних умовах з врахуванням регіонального і вітчизняного досвіду”;

- “Впровадження нових виховних технологій у виховний процес” – Никитюк І. В., Іванова В. П., Погонська О. М.;

- “Оновлення змісту управлінської та методичної роботи з учителями фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни” – Дикий О. Ю.;

- “Формування фахової майстерності вчителів художньо-естетичного циклу” – Червінська Н. Л.

Визначено проблеми для вирішення спільно з кафедрами, лабораторіями, центром практичної психології та соціальної роботи.

У системі цих завдань пріоритетним є науково-методичне забезпечення проблеми “Створення виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів”.

Організовано роботу школи передового педагогічного досвіду з проблеми “Формування національного світогляду та самосвідомості учнів, батьків, учителів” на базі гімназії № 14 м. Луцька; постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів для методистів районних і міських методичних кабінетів з виховної роботи, заступників директорів шкіл з виховної роботи, керівників методичних об’єднань класних керівників “Виховна діяльність школи – цілісна педагогічна система”.

З метою поширення досвіду роботи методистів районних, міських методичних кабінетів проводився методичний турнір “Моє покликання – методист”. Презентація творчих здобутків цієї категорії освітян була здійснена на круглому столі “Формування інноваційного освітнього простору – умова професійного зростання педагогів-виховників”.

Для підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації вчительських здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних навчальних закладів щорічно проводиться всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у різних номінаціях.

Формування інформаційного освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій дало початок проведенню першого всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів області.

Належна робота організована з кадрами позашкільних навчальних закладів у системі курсової підготовки та участі в обласних семінарах-практикумах, роботі координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти області.

Інформаційно-методичну діяльність щодо формування здоров’язбережувальних компетентностей педагогів спрямовано на виконання загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки.

Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки, нових програм, Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти особлива увага звертається на оновлення змісту викладання предметних методик, необхідність підготовки високопрофесійних педагогів з мистецьких дисциплін, здатних до творчого пошуку, впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Для цього в міжкурсовий період здійснюється комплекс різноманітних заходів:

• семінари для методистів районних (міських) методичних кабінетів, у ході яких розглядаються головні аспекти та особливості викладання за новими програмами; впровадження інноваційних технологій у практику роботи шкіл області; забезпечення цілісності та наступності викладання предметів художньо-естетичного циклу; розробка навчально-методичного забезпечення викладання предметів;

• постійно діючі семінари для керівників методичних об’єднань учителів з проблеми “Впровадження інноваційних технологій у систему шкільної мистецької освіти”;

• семінари-практикуми на базі шкіл області з метою пропаганди кращого досвіду вчителів;

• робота школи молодого педагога з проблем: “Психологічна готовність до педагогічної діяльності”, “Організація сучасного мистецького уроку”, “Подолання ймовірних конфліктних ситуацій у площині вчитель – учень” та інші;

• навчальні семінари для вчителів-нефахівців із проблем викладання кожної з дисциплін художньо-естетичного циклу.

Для поліпшення стану викладання функціонують обласні опорні школи з актуальних питань організації навчально-виховного процесу; діє творча група педагогів мистецьких дисциплін, де вчителі-методисти беруть участь у напрацюванні методик викладання, розробленні нових технологій.

Враховуючи те, що предмет “Художня культура” є логічним продовженням змісту базових навчальних дисциплін “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”, у відділі здійснюється курсова підготовка вчителів музичного та образотворчого мистецтв до викладання даного інтегрованого курсу. Курсове та міжкурсове навчання вчителів поєднує дві основні функції: підвищення кваліфікації зі спеціальності, яка є базовою, тобто з методики викладання музичного чи образотворчого мистецтва, та опанування методики викладання художньої культури (загальні підходи, функції, мета, завдання викладання, структура програм, організація практичної роботи, проектної діяльності учнів, інтеграція курсу). Здійснюється ознайомлення вчителів з іншими видами мистецтва, що зумовлено змістом навчальної програми з художньої культури (основи театральної педагогіки, екранні види мистецтва).

Важливими складовими роботи з педагогічними кадрами є організація та проведення обласних етапів всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”. Впродовж останніх літ фіналістом та лауреатом заключного етапу стали: Севрюкова Надія Борисівна (номінація “Музичне мистецтво”, 2009 рік), Прокопів Наталія Анатоліївна (номінація “Образотворче мистецтво”, 2011 рік). За результатами заключного випробування ІІ етапу ІІІ (заключного) туру XVIII всеукраїнського конкурсу “Вчитель року – 2013” у номінації “Музичне мистецтво” переможцем стала Приходько Марина Іванівна, вчитель Комунального закладу “Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради” Волинської області.

Завдання післядипломної освіти вчителів мистецьких дисциплін полягає в удосконаленні фахової майстерності, а також включає методологічну підготовку, розвиток художнього мислення, світоглядних орієнтацій у контексті сучасної педагогіки.


Відділ співпрацює з:


- державною науковою установою “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти“ Міністерства освіти та науки України, Інститутом проблем виховання АПН України, Всеукраїнською регіональною науково-дослідною лабораторією інноваційних виховних технологій (керівник Демянюк Т. Д., м. Рівне);

- обласним, міськими та районними управліннями, відділами освіти;

- навчальними закладами всіх типів і рівнів акредитації;

- обласними бібліотеками, творчими спілками, об’єднаннями й організаціями; дитячими, молодіжними та громадськими організаціями і об’єднаннями.


Відповідальні за зміст сторінки Никитюк Ірина Вікторівна,

Погонська Ольга МиколаївнаПохожие:

Відділ виховної роботи Історична довідка iconАналітична довідка про організацію навчально-виховного процесу в птнз харківської області Аналізуючи стан організації виховної роботи в птнз області, слід
Аналізуючи стан організації виховної роботи в птнз області, слід відзначити основні виховні проблеми, які впливають на результативність...
Відділ виховної роботи Історична довідка iconАлгоритм виховної роботи
Співбесіда з класними керівниками 1-7 класів та педагогами-вихователями ліцею з питань планування виховної роботи на 2008-2009 навч....
Відділ виховної роботи Історична довідка iconПлан виховної роботи Рівненського торгово-професійного ліцею на 2009 2010 навчальний рік
Розробити плануючу документацію з питань виховної роботи та позаурочної зайнятості в ліцеї
Відділ виховної роботи Історична довідка iconПлан виховної роботи Рівненського торгово-професійного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
Розробити плануючу документацію з питань виховної роботи та позаурочної зайнятості в ліцеї
Відділ виховної роботи Історична довідка iconОсновні орієнтири виховання
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
Відділ виховної роботи Історична довідка iconВідділ освіти Немирівської райдержадміністрації Наказ від 09 вересня 2011 року №255
Семененко О. Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи Ковалівської зош І-ІІІ ст
Відділ виховної роботи Історична довідка iconЗнайомтесь: королівство "Казка"
Та, мабуть, однією з найважливіших є проблема організації виховної роботи. Усталені форми вже відійшли в минуле, змінилася методологічна...
Відділ виховної роботи Історична довідка iconНаказ №156 Про підсумки проведення районного огляду-конкурсу виховної роботи у пришкільних таборах
«Про проведення районного огляду-конкурсу виховної роботи у пришкільних таборах відпочинку» відбувся районний огляд-конкурс виховної...
Відділ виховної роботи Історична довідка iconПосадова інструкція заступника директора з навчально-виховної роботи
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти
Відділ виховної роботи Історична довідка iconВідгук про доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Зміївського професійного енергетичного ліцею Нестеренко А. А. на тему: «Правовий аспект виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі»
Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов