Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» icon

Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії»НазваниеЗвіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії»
Дата конвертации27.12.2012
Размер95.23 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>ЗВІТ

Алчевської

інформаційно-технологічної гімназії


про II етап


дослідно-експериментальної роботи


за темою:


«Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії»

( 2008 -2013 рр)


Алчевськ 2010 р.

Згідно з наказом( № 610 від 20.05.2008 року) Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Алчевській інформаційно-технологічній гімназії», в АІТГ розпочато роботу з реалізації проекту з підготовки компетентного, конкурентоспроможного й успішного випускника в структурі «Гімназія – вищий навчальний заклад – виробництво» засобами впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес гімназії.

З початку впровадження експерименту пройдено етапи:

 • квітень - серпень 2008 року - підготовчий;

 • вересень 2008 - червень 2009 року – діагностико-концептуальний.

З вересня 2009 року по грудень 2010 року в АІТГ проходив формувальний етап експерименту, в ході якого виконувалось:

 • впровадження в навчально-виховний процес гімназії прогресивних педагогічних технологій;

 • в рамках розбудови «Школи майбутнього» велась робота по створенню системи управління інноваційним навчальним закладом на засадах демократії, колегіальності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • розроблялось та апробувалось навчальне і навчально-методичне забезпечення;

 • розроблялись навчальні, навчально-виховні програми додаткової освіти для забезпечення діяльності позашкільної та допрофесійної освіти з урахуванням програми соціального розвитку міста Алчевська та потреб, здібностей учнів навчального закладу;

 • проводилась апробація вище вказаних програм з метою внесення відповідних коректив;

 • продовжилася робота із забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари тощо; поширення інноваційних форм: дистанційне навчання, Інтернет-конференції, навчання за програмою Іntel та ін.);

 • проведена комплексна діагностика психолого-педагогічної компетентності всіх організаторів навчально-виховного процесу та внесення відповідних коректив до плану роботи з педагогічним колективом та батьківською громадськістю;

 • статут навчального закладу приведено у відповідність до положень структурних і змістових змін у зв'язку з входженням навчального закладу в інноваційну модель «Гімназія – вищий навчальний заклад – виробництво».


Навчально-виховний процес гімназії засновано на створенні системи підготовки компетентного конкурентноспроможного випускника в структурі «гімназія – вищий навчальний заклад – виробництво» шляхом розвитку інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення ефективності навчання. Тому модель, яку гімназія взяла за основу своєї діяльності - інтеграції інноваційних технологій у всі сфери діяльності навчального закладу.

В гімназії проведено певну роботу зі створення та обладнання мультимедійного кабінету, що дало можливість учителям-предметникам проводити уроки з використанням DVD, комп’ютера, мультимедійного проектора. У кабінеті розташовані методичні розробки вчителів гімназії, методична література, матеріали шкільних методичних об’єднань.

Розвинений технічний парк гімназії на сьогодні складає 3 комп’ютерних класи (38 комп.), 40 нетбуків, 2 ноутбуки, 3 робочих місця електронної бібліотеки - всього 83 одиниці. Всі комп’ютери з'єднанні між собою у локальну мережу гімназії з підключенням до міської мережі Alchevsk.net з виходом до мережі Internet. Технічна база дає можливість використання комп’ютерних засобів і ресурсів мережі Internet всіма учасниками навчального процесу.

Інтеграція можлива через сучасного учителя, який володіє комп'ютерно-орієнтованими й інформаційними технологіями, які використовуються:

1. у процесі вдосконалення навиками володіння ІКТ з боку педагогів;

2. у методичній діяльності вчителя;

3. на уроках з базових дисциплін та позакласній роботі;

4. у проектній діяльності;

5. у керуванні навчальним закладом;

6. у науково - дослідницьких проектах.

Не можливо ефективно формувати інформаційне суспільство без набуття відповідних знань самими педагогічними кадрами. На даному етапі володіють навичками користування комп’ютерною технікою і використовують її в навчально-виховному процесі 86% учителів гімназії. Це досягнуто впровадженням: курсів підвищення комп’ютерної грамотності для вчителів загальноосвітніх предметів, постійно діючих консультацій, тренінгів, семінарів-практикумів. У рамках підвищення педагогічної майстерності вчителів-предметників методичним об'єднанням вчителів інформатики розроблена система тренінгів за тематиками: основи роботи з ОС Windows; можливості MS Word у практичній діяльності вчителя; використання Excel для підготовки та проведення уроків; Internet на допомогу вчителю; використання інформаційних технологій у роботі вчителя.

З 2005 року вчителі гімназії навчаються на курсах „Intel – навчання для майбутнього”. На сьогодні закінчили курси – 41 учитель, що складає 71%. Серед них заступники директора гімназії, вчителі початкових класів, хімії, фізики, математики, філології, історії, географії, обслуговуючого труда.

Для вчителів гімназії проводяться консультації та практикуми щодо створення власної бази тестових завдань з окремих предметів. У гімназії існує база тестових завдань, створених учителями-предметниками.

Роботу з методичною літературою вчителі ведуть не тільки за допомогою друкованих джерел, а й мають можливість широко використовувати ресурси мережі Internet. Комплекс електронної бібліотеки, встановлений в мультимедійному кабінеті, дав можливість постійного доступу до інформаційного простору.

Володіння комп’ютерною грамотністю та її вдосконалення педагогічними працівниками створило умови для самостійної розробки ними методичного та дидактичного матеріалу комп’ютерними засобами. У гімназії існує база тестових завдань, архів авторських розробок, створених учителями-предметниками.

Навчальні, виховні заходи, предметні тижні, конкурси, семінари, вернісажі, батьківські збори – це все проводиться із застосуванням мультимедії. Традиційно проводяться виховні години, з теми безпеки дітей в мережі Internet.

Організована робота постійно діючого науково-практичного семінару в гімназії «Методика використання ІКТ у практиці проведення уроку», за темою проводяться майстер-класи. Учителі беруть участь у науково - дослідницькій роботі, конкурсах у тому числі в конкурсі «Учитель року», де демонструють свої розробки, пов’язані з інтеграцією інформаційних технологій у навчально-виховний процес, деякі з яких надруковано у фахових періодичних виданнях.

Завдяки достатньому рівню засвоєння учителями гімназії методики „Intel – навчання для майбутнього” стало можливим впровадження проектної діяльності, результатом якої є розвиток пізнавальних, творчих навичок та умінь, що потребують самостійного конструювання знань та орієнтації в інформаційному просторі. В процесі цієї діяльності організуються тимчасові учителько-учнівські творчі групи для розробки конкретних освітніх засобів, при цьому учитель і учень виступають як партнери, ролі яких у процесі роботи змінюються.

Творчими групами підготовлено багато проектів з української філології, історії та правознавства, математики, фізики й астрономії, хімії та географії, обслуговуючої праці та інших предметів. Захист проектів організовано по секціях в межах предметних тижнів, а деякі виносяться на захист як форма Державної підсумкової атестації. Достатня кількість проектів представлена на різноманітних конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів.

Інформаційно - комп’ютерна компетентність педагогічних працівників гімназії зростає на шляху:

 • від початку - з рівнем «не знаю, не використовую»;

 • по сходинках: «знаю, не використовую», «прагну опанувати», «знаю, використовую»;

 • до рівня профілю гімназії «знаю, використовую, ділюся досвітом».

Це стало основою для залучення гімназії ще до одного експерименту державного рівня «Науково-методичні основи використання ІКТ в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» з вересня 2009 року, який проводиться спільно МОН України, ІІТіЗО МОН України та INTEL. Цей експеримент підкріплено постачанням у гімназію обладнання:

 • 40 нетбуків для учнів, на яких встановлено і налагоджено необхідне програмне забезпечення;

 • 2 вчительських ноутбуки;

 • точка WiFi - бездротове підключення до локальної мережі гімназії.

Для втілення цього проекту створено творчу групу: адміністратор, учителі-практики, які використовуватимуть нетбуки на уроках у навчальному закладі. Крім того, у рамках проекту залучена більшість педагогічного складу гімназії.

Нові технології стають для учасників експериментальної діяльності інструментом у роботі з інформацією під час навчальної діяльності та в повсякденному житті.

У межах експериментальної діяльності гімназія взяла участь в обласному форумі з доповіддю про наявний стан впровадження проекту, була учасником державних форумів «Intel - навчання для майбутнього», «Intel - новітні горизонти».

Високий рівень їх інформаційної грамотності забезпечено формуванням інформаційної компетентності учнів у рамках наскрізного курсу інформатики з 2 по 11 класи .

Робота з учнями початкової школи потребує володіння змістом навчальних програм даного циклу, особливого психологічного контакту з дітьми молодшого шкільного віку, педагогічних навичок роботи з ними. Тому в гімназії вирішили впровадити в практику залучення до ведення занять з інформатики в 2-4 класах учителів початкової школи, які працюють у цій ланці.

У квітні 2010 року гімназія у складі 135 шкіл України була залучена до участі у моніторинговому дослідженні рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікативні технології у практичній діяльності з метою перевірки ступеня готовності випускників застосовувати інформативні компетентності для навчання у школі та ВНЗ, а також для розв’язання практичних життєвих завдань. Моніторинг відбувався в режимі On-line, дозволив ознайомитися з новими підходами до розв'язання інформаційних задач, їх обробки, передачі й оцінювання.

З метою профорієнтаційної роботи під час літньої практики постійно проводяться екскурсії на кафедру Електронних систем Донбаського державного технічного університету учнів 8-х та 10-х класів. Складено договір про співпрацю з викладачами профільної кафедри, з метою проведення факультативних занять для учнів 9-11 класів з інформаційних технологій.

В гімназії ведеться аналіз вступу її випускників до ВНЗ профільного напрямку або за профільними спеціальностями, дані якого підтверджують напрямок, у котрому працює педагогічний колектив.

Так, з випускників, які у 2010 році вступили до ВНЗ за профілем гімназії: 5 – в ДонГТУ м. Алчевська, 1 – Східноукраїнський університет ім. Даля, м. Луганська, 5 – у ВНЗ м. Харкова.

Рівень використання учителями комп’ютерних засобів такий, що проведення семінарів, педагогічних рад та інших заходів стало неможливим без інформаційно-комунікаційних технологій. Гімназія бере участь в міських, обласних та Всеукраїнських проектах, у форумах корпорації Intel, є постійним членом асоціації «Відродження гімназій України».

Протягом двох років Алчевська інформаційно-технологічна гімназія бере участь в міжнародних виставках «Сучасні навчальні заклади». Так, в лютому 2009 року гімназія представила модель втілення інформаційних технологій у всі сфери діяльності гімназії, яка була розміщена на стенді «Інноватика у системі освіти Луганської області». За цю роботу гімназія була нагороджена дипломом «Інноватика в освіті». А в жовтні 2010 року було підготовлено і надано матеріали на конкурс, який проходив під час другої виставки. За цю роботу гімназію було удостоєно Почесним званням «Лауреат конкурсу» I ступеня і нагороджено Золотою медаллю і Почесним дипломом.

Впродовж формувального періоду експерименту, учителі підвищували рівень використання комп’ютерних технології на уроках, позакласних годинах, розвивальних заходах тощо. Учителі-практики засвоїли навички роботи у локальній мережі, розвивають навички розробки методичного та дидактичного матеріалу за допомогою програм Word, Excel, PowerPoint, вчаться розробляти тести в Excel. Крім того, опановували пошуковий, проблемний, дослідницький і репродуктивний типи діяльності під час індивідуальної та колективної роботи на уроках, розвивали уміння створювати самостійні методичні та дидактичні матеріали, поповнюючи шкільний архів електронних засобів навчання.

А учні отримували уявлення про інформаційну картину світу й інформаційні процеси за допомогою новітніх засобів навчання. В учнях розвивалися практичні навички роботи з комп’ютером і прищеплювались навички роботи з інформацією та розвивалась інформаційна культура. Все це сприяє розвитку уваги, пам’яті, логічного мислення, підвищує активність учнів під час занять та виконання завдань, виховує інтерес до навчання.

Так чином, вся діяльність гімназії за звітний період у рамках експерименту мала формувальний напрямок.


Директор АІТГ Пак В.П.Похожие:

Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconЗвіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про І етап дослідно-експеримантальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії»
України та багатьох країн світу. Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному процесі для підвищення ефективності...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconЗвіт кз «Алчевська інформаційно-технологічна гімназія» про IV узагальнювальний етап роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії»
Аітг розпочато роботу з реалізації проекту з підготовки компетентного, конкурентноспроможного й успішного випускника в структурі...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconЗвіт про хід І результати дослідно-експериментальної роботи за темою: "Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання" за ІІ етап Доповідач : директор Політехнічного ліцею нтуу "кпі" Киричков Ю. В
...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconДодаток до рішення районної ради від 18. 07. 2012 №19-13/vi районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій,...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconПрограма дослідно-експериментальної роботи за темою
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconЗаявка на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconНаказ №410 Про продовження дослідно експериментальної роботи з теми
Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011р. №494, та з метою продовження дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconДодаток до програми Заходи з виконання районної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Забезпечен-ня засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconПрограма дослідно-експериментальної роботи за темою
...
Звіт алчевської інформаційно-технологічної гімназії про II етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії» iconЗаявка на проведення педагогічного експерименту регіонального рівня за темою дослідно-експериментальної роботи
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов