Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення icon

Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положенняНазваниеПоложення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення
Дата конвертации12.12.2012
Размер69.28 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>Положення


про літній профільний оздоровчий табір

«Ерудит»

для обдарованих і здібних дітей 1. І. Загальні положення.1.1. Літній профільний оздоровчий дитячий табір для здібних і обдарованих дітей «Ерудит» на базі Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області створений рішенням Первомайської міської ради ________________ ____________________________________________________, яка виступає як його засновник.

1.2. Юридична адреса: 64107, Харківська область, м. Первомайський, вул..Радянська,34; телефон: 8(05748)3-32-58.

1.3. Літній профільний оздоровчий дитячий табір для здібних і обдарованих дітей «Ерудит» не є юридичною особою, а виступає як тимчасовий, на час діяльності, структурний підрозділ Первомайської гімназії №3.

1.4. Засновником Літнього профільного оздоровчого дитячого табору для здібних і обдарованих дітей «Ерудит» (далі табір) є відділ освіти виконкому Первомайської міської ради. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування оздоровчого табору, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує їх господарське обслуговування, сприяє організації медичного обслуговування і харчування дітей, що перебувають у таборі.

1.5. Головною метою табору є реалізація права кожної дитини на відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.6. Головними завданнями табору є:

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • розвиток природних обдарувань здібних і обдарованих дітей;

 • поглиблення і розширення знань учнів з основ наук;

 • підготовка учнів до предметних олімпіад з базових дисциплін;

 • підвищення мотивації учнів до поглибленого вивчення шкільних дисциплін, участі у науково-дослідницькій діяльності;

 • забезпечення мотиваційного середовища щодо усвідомленого вибору профільності навчання;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • формування позитивного іміджу знань;

 • надання психолого-педагогічної консультативної допомоги учням та їхнім батькам з актуальних питань освіти та саморозвитку.ІІ. Організаційно-правові засади діяльності дитячого оздоровчого закладу.


2.1. Табір у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

2.2. Табір здійснює свою діяльність у червні місяці протягом однієї зміни тривалістю 15-20 календарних днів. Початок і кінець зміни кожного року визначаються окремо.

2.3. Керівництво табором (начальник, вихователі, викладачі, працівники харчоблоку і т.д.) назначається адміністрацією Первомайської гімназії №3 з числа працівників гімназії та за згодою з числа працівників інших закладів освіти м. Первомайського.

2.4. Кількість дітей, що підлягають оздоровленню, визначається кошторисом згідно з діючими санітарно-гігієнічними нормами.

2.5. На оздоровлення приймаються діти. Які в поточному навчальному році закінчили 4-10 класи загальноосвітніх навчальних закладів міста. Приорітетним правом при формуванні контингенту табору користуються вихованці гімназії та учні-переможці ІІ і ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін, та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

2.6. Зарахування дітей до табору здійснюється керівництвом табору за 15 днів до початку його роботи за рекомендацією навчального закладу. Забороняється безпідставне відрахування дітей з табору.

2.7. Первомайська гімназія №3 забезпечує і несе відповідальність за:

 • безпечні умови перебування дітей у таборі;

 • дотримання державних санітарно-гігієнічних стандартів щодо оздоровлення дітей;

 • дотримання фінансової дисципліни.

2.8. Перебування дітей у таборі безкоштовне і фінансується за рахунок місцевого бюджету та позабюджетних коштів.

2.9. Оздоровчий табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

- захист життя і здоров’я;

- належні умови для повноцінного оздоровлення і відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей;

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля;

- користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою та навчально-виробничою базою закладу;

- вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогів та інших працівників, пропаганди релігійних конфесій.

2.10. Діти, які перебувають у таборі повинні:

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

- бережно ставитися до державної, комунальної та приватної власності;

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками наукової організації навчальної праці і здорового способу життя; дотримуватися морально-етичних норм;

2.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

2.12. Табір працює за календарним планом роботи та режимом роботи, затвердженим директором Первомайської гімназії №3 та узгодженим з міським відділом освіти.

2.13. Виховний процес у таборі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи передбачених цим положенням.


ІІІ. Охорона життя та здоров’я дітей.


3.1. Надання медичних послуг дітям і працівникам закладу закріплюється за Первомайською центральною міськ - районною лікарнею.

3.2. Щоденний нагляд і контроль за станом здоров’я дітей табору здійснюється медичною сестрою Первомайської гімназії №3 або іншим медичним працівником назначеним Первомайським міським відділом освіти зі складу медперсоналу закладів освіти міста.

3.1. Працівники табору несуть персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

3.2. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому оздоровчому закладі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

3.3. Споруди, будівлі та інші приміщення на базі яких функціонує табір повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні де перебувають діти вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.4. У таборі забезпечується безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.

3.5. Начальник табору разом з медичним працівником здійснює обов’язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.


ІV. Управління табором і кадрове забезпечення.


4.1. Керівництво табором здійснює його начальник, який призначається директором Первомайської гімназії з числа працівників даного закладу.

4.2. Начальник табору:

- складає календарний план роботи та режим роботи табору;

- організовує інструктаж працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення і відпочинку дітей;

- звітує перед директором Первомайської гімназії №3 та Первомайським міським відділом освіти про результати діяльності табору;

- спільно з директором Первомайської гімназії №3 забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів.

4.3. На посади педагогічних працівників табору призначаються вчителі гімназії та за згодою вчителі з інших закладів освіти міста.

4.4. Працівники табору працюють згідно з графіком, затвердженим директором Первомайської гімназії №3, в межах їхнього тижневого педагогічного навантаження на поточний навчальний рік, з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.5. Працівники табору зобов’язані виконувати вимоги даного положення, щодо збереження здоров’я і життя дітей; виконувати накази і розпорядження начальника табору; дотримуватися трудової дисципліни.

4.6. Працівники табору мають право на унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, ініціатив у виборі форм і методів роботи з дітьми.


V. Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база табору


5.1. Фінансово-господарська діяльність табору здійснюється згідно кошторису затвердженого відділом освіти Первомайського міського виконавчого комітету Харківської області.

5.2. Додатковими джерелами фінансування табору можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності юридичних і фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для здійснення діяльності передбаченої даним положенням.

5.3. Фінансове обслуговування табору здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Первомайського міського виконавчого комітету Харківської області.

5.4. Звітність про діяльність табору встановлюється відповідно до законодавства.

5.5. Перед початком оздоровчого сезону засновник (Виконком Первомайської міської ради) або уповноважений ним орган (міський відділ освіти) забезпечує наявність у закладі освіти (Первомайська гімназія №3) наказу про відкриття табору, акту про його готовність, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

5.6. Табір відкривається тільки після перевірки його готовності спеціальною комісією, та складання нею відповідного акту.
Похожие:

Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про обласну Літню оздоровчу школу для обдарованих та здібних дітей і молоді Загальні положення
України від 08. 02. 01 №78/2001, Указу Президента України від 05. 02. 00 №169/2000 “Про відзначення призерів і учасників міжнародних...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Кращий переклад 2011» Загальні положення Конкурс «Кращий переклад 2011» проводиться з метою
Завдання конкурсу: виявлення та підтримка талановитих, здібних дітей, здатних до творчої перекладацької діяльності
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Ми підлітки. Краще оповідання-2011» Загальні положення Конкурс «Ми підлітки. Краще оповідання-2011» проводиться з метою
Завдання конкурсу: виявлення та підтримка талановитих, здібних дітей, здатних до творчої літературної діяльності
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення Про фестиваль-табір виконавців авторської пісні «Галактіон-2012» Загальні положення
Фестиваль-табір виконавців авторської пісні «Галактіон-2012» (надалі Фестиваль) є заходом, огранізованим для знайомства, спілкування...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про Конкурс малюнків для школярів «Інформаційні технологій очима дітей» Розділ Загальні положення Загальні положення
Організація та проведення Конкурсу малюнків для школярів (Далі Конкурс) базується на принципах демократії, гуманізму, загальнодоступності,...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconЗвіт про виконання
На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», з метою пошуку і підтримки здібних, обдарованих, талановитих дітей та учнівської...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconРішення від 21. 02. 2012 р. Про затвердження Положення «Про стимулювання талановитих І обдарованих дітей, міських творчих колективів та їх керівників (викладачів), що є переможцями в галузі культури»
Затвердити Положення «Про стимулювання талановитих і обдарованих дітей, міських творчих колективів та їх керівників (викладачів),...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» Загальні положення
Це Положення визначає правові, організаційні та фінансові рамки реалізації Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» (далі –...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про розіграш Кубка квн україни (сезон 2010-2011 років)
Квн в Україні, створення умов для творчого, інтелектуального І духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих,...
Положення про літній профільний оздоровчий табір «Ерудит» для обдарованих і здібних дітей І. Загальні положення iconПоложення про Студентську лігу квн україни (сезон 2012-2013 років)
Квн в Україні, створення умов для творчого, інтелектуального І духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов