Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік icon

Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рікНазваниеРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Дата конвертации08.10.2013
Размер102.54 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

Рішення педагогічної ради

від 29.08.2013 року

протокол № 9


1. Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік.


І. Розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцевих органів управління освітою на 2013/2014 навчальний рік затвердити для кожного напрямку діяльності закладу наступні завдання:

    1. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у Концепції гімназії, вдосконалювати систему роботи з обдарованими учнями, підвищення рівня природничо-математичної підготовки учнів гімназії.

    2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

    3. Продовжити роботу з впровадження в навчально-виховний процес інтегрованих технологій навчання.

4. Вдосконалення функціонування цілісної системи «Гімназія – ВНЗ», що передбачає узгодження програм спецкурсів і факультативів з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів, організацію науково-дослідницької роботи учнів гімназії під керівництвом учених, проведення спільних семінарів, конференцій, відкриття очно-заочної школи «Ерудит» під керівництвом викладачів ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

5. На основі горизонтальної структури зв’язків внутрішньо шкільного управління продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів на основі акмеологічного підходу, проведення освітнього моніторингу.

6. Спрямувати організацію системи виховної роботи гімназії на формування принципів моральності та духовності кожного учня.

7. Продовжити роботу з формування, зберігання і відстоювання іміджу гімназії, створення багатофакторної різнорівневої системи роботи з формування іміджу навчального закладу.

8. З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливість дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовжити роботу зі створення персональних веб-сайтів вчителів на базі наявного інформаційного ресурсу.

Виходячи з аналізу результативності навчально-виховного процесу у 2012/2013 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2013/2014 навчальний рік основні напрямки та завдання:

Вчителям – предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом:

- створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей;

- формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

- максимального використання можливостей гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості;

- підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- модифікації традиційної класно-урочної системи на основі індивідуалізації та диференціації;

- системного використання ефективних педагогічних технологій;

- організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

- створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.

Виходячи з аналізу результатів методичної роботи у 2012/2013 навчальному році та з метою її подальшого вдосконалення визначити на 2013/2014 навчальний рік основні напрямки та завдання:


 1. Завершити у 2013/2014 навчальному році роботу над загальноміською науково-методичною проблемною темою «Поліпшення якості освіти шляхом упровадження компетентісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» і науково-методичної проблемною темою гімназії «Поліпшення організації навчально-пізнавальної діяльності обдарованих і здібних учнів через мотивацію педагога як умову зростання професійної компетентності».

 2. Розпочати дослідно-експериментальну роботу на регіональному рівні з теми «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи Первомайської гімназії №3».

 3. Спрямувати роботу методичних об’єднань вчителів-предметників на впровадження в практику роботи інтеграції предметів як важливої складової реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти

 4. Зосередити роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на реалізацію Програми підвищення якості природничо-математичної освіти, пріоритетним вважати завдання щодо підняття рівня природничо-математичної підготовки учнів.

 5. Спрямувати роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД на реалізацію Державного стандарту початкової освіти.

 6. Методичному об’єднанню класних керівників продовжити роботу по запровадженню в навчально-виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 7. Пріоритетним напрямком діяльності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу вважати пошук оптимальних форм і методів підвищення мовленнєвої грамотності учнів, інтеграцію предметів суспільно-гуманітарного спрямування.

 8. Активізувати видавничу діяльність методичних об’єднань, підвищити результативність участі педагогічного колективу в цілому і персонально вчителів, в професійних конкурсах, виставках.

 9. Вчителям-предметникам посилити якість підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів.

10. Продовжити роботу по створенню бази мультимедійних матеріалів по предметах.

^ З метою удосконалення організації та здійснення виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік визначити наступні завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на активне використання інноваційних виховних, педагогічних технологій у створенні системи виховної роботи гімназії відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України».

2. Організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки

3. Підвищити виховний вплив уроку і виховних форм діяльності, зміст яких має бути спрямований на формування цінностей і якостей особистості.

3. Створення програм виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.

4. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської ак­тивності, організації здорового способу життя.

5. Продовжити розвиток шкільних традицій, створюючи сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учнів.

6. Активізувати роботу з батьками, максимально залучити батьків до життя школи, до реалізації програми розвитку особистості.

7. Продовжити роботу щодо по попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, максимально залучати дітей групи "ризику" до участі в житті школи, класу, заняття гуртків, секцій.

8. Удосконалювати систему методичної роботи з класними керівниками, приділити увагу психолого-педагогічному супроводу організації виховного процесу.

9. Удосконалити роботу шкільної бібліотеки з метою посилення читацьких інтересів учнів.

10. Продовжити профорієнтаційну роботу з учнями середньої і старшої ланки.

11. Посилити контроль за виконанням у повному обсязі вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.

12. Продовжити роботу щодо інтеграції зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я в організації виховної роботи закладу.

З метою удосконалення організації та здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу навчально-виховної та методичної роботи на 2013/2014 навчальний рік визначити наступні завдання:

 1. Забезпечити якісний психолого-педагогічний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

 2. Організувати психологічний супровід здійснення наступності між школами I і II ступеня.

3. Урізноманітнювати форми психологічного супроводу адаптаційного періоду учнів 1-го, 5-го і 10 класів.

4. Продовжити роботи психолого-педагогічного семінару.

5. Продовжити роботу з психологічної просвіти і психологічної профілактики з батьками.

6. Забезпечити психологічний супровід науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

7. Забезпечити психолого-педагогічний супровід системи роботи з обдарованими і здібними учнями.

З метою покращення матеріально-технічної бази гімназії визначити наступні завдання на 2013/2014 навчальний рік:

  1. За рахунок державних та позабюджетних коштів спланувати заходи щодо забезпечення учнів гімназії навчальними підручниками, оновлення довідкової, науково-методичної літературу.

  2. Продовжити проводити реконструкцію навчальних кабінетів, які зорієнтовані на індивідуальну навчальну діяльність шляхом створення міцної матеріальної бази (комп’ютерна техніка, оргтехніка, теле- , відео-, аудіотехніка, копіювальні та друкарські пристрої тощо).

  3. Розпочати роботу з комп’ютерізації бібліотеки, створення бібліотечного фонду, відео -, аудіо - медіатеки для кожного профілю навчання.


^ 2. Аналіз готовності школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та планування роботи на 2013/2014 н.р.

1. За результатами проведеного самоаналізу готовності школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти визнати задовільний рівень підготовки навчального закладу.

2. Затвердити заходи підготовки педагогічних працівників гімназії до реалізації нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році.

3. Заступникам директора з навчальної роботи Куценко Т.В., з навчально-виховної роботи Пурею П.І.:

3.1. Забезпечити якісний організаційно-методичний супровід поетапного впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом 2013/2014 н.р.


3.2. Проаналізувати результати навчально-виховного процесу у 1-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

До 30.05.2014

3.3. Наприкінці першого та другого семестрів нового 2013/2014 навчального року провести аналітичну роботу у 2-х класах початкової школи та 5-х класах основної школи з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.


До 25.12.2013; До 20.05.2014


3.4. Відстежувати, під час відвідування уроків у вчителів у 1-х, 2-х та 5-х класах, особливості роботи за новими програмами та дотримання Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Протягом навчального року


3.5. Забезпечити проведення та організаційно-методичний супровід нутрішньо шкільних спільних засідань МО вчителів початкових класів та МО вчителів-предметників.

До 01.05.2014


^ 3. Про особливості оцінювання учнів 2-го класу.


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу здійснюється

 • у І семестрі вербально з усіх предметів інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану;

 • у ІІ семестрі оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство» та предмета «Трудове навчання».


4. Про організацію роботи педагогічного колективу над реалізацією дослідно-експериментальної роботи за темою: «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи Первомайської гімназії № 3»

1. З метою якісного проведення організаційного етапу затвердити наступні завдання дослідно-експериментальної роботи на 2013/2014 навчальний рік:

- здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до організації медіаосвіти дітей;

- розробити й обґрунтувати модель запровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес гімназії;

- обґрунтувати науково-методичні та психолого-педагогічні засади впровадження моделі шкільної медіаосвіти;

- забезпечити підготовку дітей і молоді до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом формування їх медіа компетентності;

- визначити ефективність запропонованої моделі медіаосвіти як основи цілісної системи психолого-педагогічних технологій розвитку медіа культури особистості.


^ 5. Про вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду у 2013/2014 н.р

1. Затвердити план вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду роботи вчителів гімназії на 2013/2014 н.р.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Пурею П.І.:

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо вивчення, узагальнення й пропаганди ефективного педагогічного досвіду.

Протягом 2013/2014 н.р.

2.2. На засіданні методичної ради гімназії заслухати питання про хід вивчення досвіду вчителів гімназії.

Грудень, 2013 р.


^ 6. Про роботу психолого-педагогічного семінару у 2013/2014 навчальному році.

1. Затвердити план роботи психолого-педагогічного семінару у 2013/2014 навчальний рік.

2. Практичному психологу Терещенко Ю.В.:

2.1. Забезпечити якісну та ефективну роботу психолого-педагогічного семінару згідно плану роботи.

2.2. Провести анкетування педагогічних працівників щодо вибору тематики психолого-педагогічного семінару на 2014/2015 н.р.

Травень, 2014 р.

^ 7. Про погодження плану роботи гімназії на 2013/2014 н.р.


1. Погодити план роботи гімназії на 2013/2014 н.р.

2. Заступникам директора з навчальної роботи Куценко Т.В., з навчально-виховної роботи Пурею П.І., Старченко Ю.В. взяти на контроль виконання плану роботи на 2013/2014 н.р., своєчасно робити відмітки про виконання запланованих заходів.


^ 8. Про затвердження педагогічного навантаження на 2013/2014 н.р.


1. Затвердити педагогічне навантаження на 2013/2014 н. р.


9. Про затвердження графіка чергування педагогічних працівників у гімназії в 2013/2014 н.р.


1. Затвердити графік чергування педагогічних працівників під час навчально-виховного процесу на 2013/2014 н.р. та погодити із профспілковою організацією.

2. Педагогічним працівникам неухильно дотримуватися графіка чергування, забезпечувати дієвий контроль за безумовним дотриманням правил безпеки життєдіяльності, збереження майна, заощадженням енергоносіїв.

Протягом 2013/2014 н.р.


Голова педради О.С. СухарєваПохожие:

Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconРозділ Організація діяльності колегіальних органів Педагогічна рада
Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconПоложення про профільні класи Первомайської гімназії №3 Про погодження Програми «Системне управління якістю профільного навчання учнів. Моніторинг профільного навчання» Серпень, 2012 р. Члени адміністрації знвр
Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2011/2012 навчальному році та завдання на новий 2012/2013 навчальний рік
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconНаказ № Про затвердження режиму роботи в 2013/2014 навчальному році
Відповідно до Статуту Первомайської гімназії №3, згідно з робочим навчальним планом на 2013/2014 навчальний рік, затвердженим відділом...
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconНаказ № Про вивчення рівня вихованості учнів гімназії у 2013/2014 навчальному році Згідно з планом роботи гімназії на 2013/2014 навчальний рік наказую
Заступнику директора з виховної роботи Старченко Ю. В. провести вивчення рівня вихованості учнів гімназії у вересні 2013 року
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconПідвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності
Аналіз науково-методичної та дослідницької роботи Первомайської гімназії №3 щодо реалізації методичної теми у 2012/2013 навчальному...
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Новий навчальний рік починається під знаком важливих загальнокультурних та історичних подій в Україні
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconДеякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Новий навчальний рік починається під знаком важливих загально-культурних та історичних подій в Україні
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconРозпорядження 19 серпня 2013 року Сколе №193 Про перевірку готовності навчальних закладів району до роботи в новому 2013-2014 навчальному році
Відповідно до наказу Стрийського міськрайонного управління гудсес у Львівській області «Про організацію державного санітарноепідеміологічного...
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconНаказ № Про організацію навчально-виховного процесу в 2013/2014 навчальному році
«Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період...
Рішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №204 Про створення комісії для проведення огляду готовності навчальних кабінетів до роботи в 2013/2014 навчального року
«Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов