План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік icon

План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рікНазваниеПлан організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік
Дата конвертации08.10.2013
Размер138.14 Kb.
ТипПлан
скачать >>>

Додаток 3

План


організації та проведення атестації педагогічних працівників

на 2013/2014 навчальний рік


 1. Порядок та терміни організації атестації


Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 за № 1255/18550, з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці в Первомайській гімназії № 3 проводиться атестація педагогічних працівників.

З метою якісної організації та проведення атестації в гімназії розроблено:

 • перспективний план-графік проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області на 2014 - 2018 роки;

 • план роботи атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

Атестація проводиться на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педпрацівників, професійної діяльності і загальної культури. Для вимірювання зазначених показників використовується наступний інструментарій:

 • лист спостереження та оцінки уроку;

 • лист спостереження та оцінки виховного заходу;

 • анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника адміністрацією (О.Є.Кононенко);

 • анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника колегами по роботі (О.Є.Кононенко);

 • анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника батьками учнів (О.Є.Кононенко);

 • анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника учнями (О.Є.Кононенко);

 • анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника гімназійним методичним об’єднанням (О.Є.Кононенко);

 • базова кваліметрична модель професійної діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу (Г.В.Єльникова);

 • протокол оцінювання системи і досвіду роботи вчителя, що атестується (О.Є.Кононенко).

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, проводиться до 01.03.2014 за напрямками:

 • здійснення освітнього процесу;

 • результативність роботи вчителя;

 • документальне оформлення діяльності;

 • безперервна освіта;

 • соціальна активність.

З метою надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації за педагогічними працівниками, які атестуються, закріплено членів атестаційної комісії.


 1. ^ План роботи атестаційної комісії І рівня

Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради

Харківської області у 2013/2014 навчальному році


№ пор.

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні за проведення

Відмітка про виконання

1

Видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників Первомайської гімназії № 3 у 2013/2014 навчальному році та створення атестаційної комісії»:

 • створення атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії № 3,

 • затвердження графіка засідань атестаційної комісії.

До 20.09.2013

Директор
2

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії;

 • розроблення плану роботи атестаційної комісії;

 • розроблення та затвердження єдиних вимог, інструментарію для здійснення атестаційної експертизи

До 20.09.2013

Голова атестаційної комісії
3

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень 2013

Заступник голови атестаційної комісії
4

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень 2013

Члени атестаційної комісії
5

Ознайомлення педагогічних працівників гімназії з нормативно-правовими документами, інструктивно-методичними матеріалами з атестації, єдиними вимогами, інструментарієм для здійснення атестаційної експертизи

Вересень 2013

Заступник голови атестаційної комісії
6

Прийняття від адміністрації гімназії списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийняття заяв від педагогічних працівників та подання адміністрації (педагогічної ради) гімназії на позачергову атестацію.

20.09 - 10.10

2013

Заступник голови, секретар атестаційної комісії
7

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • розгляд документів, поданих до атестаційної комісії, прийняття відповідних рішень та затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;

 • ознайомлення педагогічних працівників із графіком проведення атестації (під підпис);

 • закріплення членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації

11.10 - 19.10

2013

Голова атестаційної комісії
8

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників Первомайської гімназії № 3 у 2013/2014 навчальному році».

До 20.10.2013

Директор
9

Складання індивідуальних планів підготовки і проходження атестації педагогами, які атестуються.

До 30.10.2013

Члени атестаційної комісії
10

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з індивідуальними планами підготовки і проходження атестації).

До 15.03.2014

Члени атестаційної комісії
11

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи педагогічних працівників, які атестуються;

 • вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються.

Грудень 2013

Голова атестаційної комісії
12

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються;

 • звіти педагогічних працівників, які атестуються, про педагогічну діяльність за міжатестаційний період.

Лютий 2013

Голова атестаційної комісії
13

Оцінка системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються, педагогічним колективом, учнями, їх батьками (анкетування)

До 15.02.2014

Практичний психолог
14

Моніторинг професійної діяльності педагогів, які атестуються, за міжатестаційний період (згідно плану моніторингових досліджень).

До 15.02.2014

Члени атестаційної комісії
15

Інформування педагогічного колективу про хід атестації педагогічних працівників.

Протягом

навчального року

Заступник голови атестаційної комісії
16

Оцінка рівня володіння вчителями інформаційно-комунікативними технологіями та використання їх у навчально-виховному процесі

До 15.02.2014

Члени атестаційної комісії
17

Прийняття від директора гімназії характеристик діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

До 01.03.2014

Заступник голови, секретар атестаційної комісії
18

Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, із характеристикою.

Не пізніше як за 10 днів до проведення атестації

Голова атестаційної комісії
19

Оформлення атестаційних листів, ознайомлення із ними педагогічних працівників.

До 10.03.2014

Секретар атестаційної комісії
20

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • прийняття рішень про присвоєння (відповідність присвоєним) кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів;

 • прийняття рішень про порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при міському відділі освіти про присвоєння (відповідність присвоєним) кваліфікаційних категорій, присвоєння (відповідність присвоєним) педагогічних звань.

20.03.2014

Голова атестаційної комісії
21

Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії І рівня та підготовка матеріалів для атестаційної комісії ІІ рівня при міському відділі освіти.

До 27.03.2014

Заступник голови, секретар атестаційної комісії
22

Видання наказу «Про затвердження рішення атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії № 3 від 20.03.2014»

До 23.03.2014

Директор
23

Видання наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників Первомайської гімназії № 3 у 2013/2014 навчальному році»

До 10.04.2014

Директор
24

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів.

Узагальнення наслідків атестації:

 • складання звіту за формами 1, 2 ;

 • внесення змін до тарифікації педпрацівників;

 • коригування перспективного планування атестації педагогічних працівників, обласної бази даних атестації педагогічних працівників

До 20.04.2014

ЗНВР 1. Графік засідань атестаційної комісії
№ засідання

Дата засідання атестаційної комісії

Питання для розгляду

1

17.09.2013

 1. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

 2. Розроблення плану роботи атестаційної комісії.

 3. Розроблення та затвердження єдиних вимог, інструментарію для здійснення атестаційної експертизи

2

15.10.2013

 1. Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії, прийняття відповідних рішень та затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;

 2. Ознайомлення педагогічних працівників із графіком проведення атестації (під підпис);

 3. Закріплення членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації

3

17.12.2013

 1. Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи педагогічних працівників, які атестуються;

 2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються.

4

18.02.2014

 1. Про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються;

 2. Звіти педагогічних працівників, які атестуються, про педагогічну діяльність за міжатестаційний період.

5

20.03.2014

 1. Прийняття рішень про присвоєння (відповідність присвоєним) кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів;

 2. Прийняття рішень про порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при міському відділі освіти про присвоєння (відповідність присвоєним) кваліфікаційних категорій, присвоєння (відповідність присвоєним) педагогічних звань.
 1. ^ Список педагогічних працівників

Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради

Харківської області, які атестуються у 2013 році


№ п/п

П.І.Б вчителя

Посада

Пед.

стаж

Дата попередньої атестації,

її результати

Підвищення кваліфікації

(дата, форма, категорія педпрацівників)

1

Бобрецька Наталя Володимирівна

Учитель

англійської мови

11

років

23.03.2006

Присвоєно «спеціаліст другої категорії»

07.06.2013, кредитно-модульна форма навчання, вчителі англійської мови

2

Кіс

Оксана Ярославівна

Учитель

англійської мови

3

роки

Раніше

не атестувалася

Закінчила ВНЗ у 2008 році

3

Куценко

Тетяна Володимирівна

Учитель

математики

18

років

01.04.2009.

Присвоєно «спеціаліст вищої категорії»

15.03.2013, кредитно-модульна форма навчання, вчителі математики

4

Лобойко Світлана Василівна

Керівник гуртка

20

років

24.03.2009

Присвоєно

9 тарифний розряд

06.02.2009, кредитно-модульна форма навчання, керівники гуртків художньо-естетичного напряму

5

Пономаренко Світлана Олексіївна

Учитель

початкових класів

18

років

20.03.2009

Присвоєно «спеціаліст першої категорії»

19.06.2009, кредитно-модульна форма навчання, вчителі початкових класів

6

Сапожнікова Людмила Степанівна

Учитель

трудового навчання

22

роки

24.03.2009

Відповідність «спеціаліст першої категорії»

24.12.2010, кредитно-модульна форма навчання, вчителі трудового навчання

7

Терещенко Юлія Володимирівна

Практичний психолог

12 років

01.04.2009

Присвоєно «спеціаліст першої категорії»

26.10.2012, кредитно-модульна форма навчання, практичні психологиПохожие:

План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи атестаційної комісії на 2012 2013 навчальний рік
Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №232 Про атестацію педагогічних працівників в 2013-2014 навчальному році
Од від 04. 11. 2011 року «Про організацію проведення атестації педагогічних працівників закладів соціального захисту дітей» та з...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік icon«Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників»
З метою запобігання ускладнень в організації і проведенні атестації педагогічних працівників рекомендуємо для використання у практичній...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconТематика педагогічних рад на 2013/2014 навчальний рік
Основні напрямки діяльності колективу школи-інтернату №12 на 2013/2014 навчальний рік
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconПоложення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог
Цівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930. Пропонуємо ознайомитися з переліком...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconГрафік чергування педагогічних працівників Первомайській гімназії №3 на 2013 / 2014 навчальний рік

План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №329 Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 н р
України 10 січня 2012 р за №14/20327 (далі – Типове положення) та з метою активізації освітнього процесу, підвищення якості роботи...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №314 смт. Володарка Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу для проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів Володарського району у 2012/2013 навчальному році Відповідно до Законів України " " (п.
Створити у відділі освіти атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників району у кількості 11 осіб та затвердити її...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconПідвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності
Аналіз науково-методичної та дослідницької роботи Первомайської гімназії №3 щодо реалізації методичної теми у 2012/2013 навчальному...
План організації та проведення атестації педагогічних працівників на 2013/2014 навчальний рік iconНаказ №193 Про проведення атестації педагогічних працівників району в 2010/2011 н р
Знз та центрів практичної психології І соціальної роботи» та на виконання наказу Головного управління освіти І науки Чернівецької...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов