Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності icon

Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльностіНазваниеПідвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності
Дата конвертации08.10.2013
Размер187.06 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Аналіз науково-методичної та дослідницької роботи Первомайської гімназії №3 щодо реалізації методичної теми у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Методична робота в гімназії протягом 2012/2013 навчального року здійснювалася згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу » № 2442–VІ від 06.07.2010 року, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОН України від 17.12.07 № 1133, наказу відділу освіти виконкому Первомайської міської ради № 310 від 25.06.12 «Про організаційно-методичний, науковий супровід роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів м. Первомайський у 2012/2013 навчальному році» та була направлена на реалізацію ІV етапу науково-методичної теми над якою працюють педагогічні колективи шкіл міста «Поліпшення якості освіти шляхом упровадження компетентісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» і науково-методичної теми гімназії «Поліпшення організації навчально-пізнавальної діяльності обдарованих і здібних учнів через мотивацію педагога як умову зростання професійної компетентності» на етапі усвідомлення. Педагогічний колектив працював над такими основними завданнями:

 • підвищення якості кожного уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання;

 • підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності;

 • посиленню якості підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, турнірів, інтелектуальних конкурсів;

 • активізації роботи по впровадженню у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Над реалізацією завдань науково-методичної проблемної теми працювали гімназійні методичні об’єднання:

 • МО “Вчителів початкових класів і вихователів ГПД”

(керівник Пономаренко С.О.)

 • МО “Вчителів суспільно-гуманітарного циклу” (керівник Ромась О.П.);

 • МО “Вчителів природничо-математичного циклу”

(керівник Семеніхіна Г.М.);

 • МО класних керівників (керівник Семихат Я.О.)

Характерною особливістю їх діяльності є науково-пошукове спрямування. Працюючи над загальногімназійною темою, кожне МО обрало свої конкретні мету і завдання.

Так МО вчителів початкових класів і вихователів ГПД спрямувало свою роботу на реалізацію Державного стандарту початкової освіти. Виходячи з цього члени методичного об’єднання працювали над проблемою «Інноваційний урок – ключовий момент у роботі початкової школи по забезпеченню якості освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Мета якої була спрямована на підвищення ефективності уроку через гуманізацію навчального спілкування та організацію співробітництва, на основі принципів особистісно-орієнтованої педагогіки, компетентнісного підходу в освіті; реалізацію різних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів. На засіданнях МО розглядалися такі теми: «Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів»; «Розвиток власної креативності вчителя – шлях до розвитку креативної успішної особистості учня»; «Впровадження інноваційних технологій у систему навчання, спрямованих на індивідуалізацію освітнього процесу». Вчителі початкової школи брали активну участь у спільних засіданнях вчителів-предметників та вчителів початкових класів ЗНЗ міста на базі МК з метою вивчення Нових Державних стандартів, працювали в ТТК вчителів початкових класів з вивчення нового Державного стандарту.

Вчителі: Байдакова Ю.С., Колотвинова Т.В., Пономаренко С.О., Орєхова Т.Г. стали учасниками круглого столу «Технологія розвивального навчання як засіб впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» ХХХІ виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою « Початкова освіта на шляху до запровадження нового Державного стандарту».

Пріоритетним напрямком діяльності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 2012/2013 навчальному році був пошук оптимальних форм і методів підвищення мовленнєвої грамотності учнів через інтеграцію предметів суспільно-гуманітарного спрямування. На своїх засіданнях члени МО основну увагу приділяли упровадженню у навчально-виховний процес інноваційних технологій інтегрованого уроку в циклі предметів суспільно-гуманітарного циклу. На засіданнях МО розглядалися такі теми: «Компетентісно орієнтований підхід до навчання»; «Формування життєвих компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів»; «Педагог нової формації: дослідник, лідер, креативна особистість».

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу зосередило свою роботу на реалізації Програми підвищення якості природничо-математичної освіти. Пріоритетним напрямком роботи МО було завдання щодо підняття рівня природничо-математичної підготовки учнів. Тому на своїх засіданнях члени МО розглядали такі питання: сучасні освітні технології в навчальному процесі; система впровадження ІКТ у навчально-виховний процес; орієнтована структура уроку відповідно до реалізації дидактичної мети; системний підхід до організації діяльності вчителя і учнів на уроці.

Методичне об’єднання класних керівників продовжувало роботу по запровадженню в навчально-виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Значна увага приділялася морально-естетичному та морально-духовному вихованню, творчому розвиту дитини, тому відбулися засідання на тему «Моральне виховання: шляхи і засоби реалізації», «Взаємодія сім’ї та школи як одна з основних засад ефективності виховної роботи у напрямі підвищення духовної культури учнів», «Роль правового виховання школярів у формуванні особистісних рис громадянина України». Класні керівники створювали оптимальні умови для всебічного розвитку особистості, формування у школярів умінь та навичок адаптації до соціального середовища.

Плани роботи всіх гімназійних методичних об’єднань на 2012/2013 навчальний рік виконані. Водночас необхідно відзначити, що засідання методичних об’єднань проходять формально, відсутнє практичне спрямування діяльності методичних об’єднань. Вчителі не відвідують уроки у своїх колег, роблять це епізодично, безсистемно.

В контексті роботи над впровадженням Державного стандарту початкової освіти у квітні 2013 року педагогічний колектив гімназії брав участь у ХХХІ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Початкова освіта на шляху до запровадження нових державних стандартів».

Педагогічні працівники гімназії активно впроваджують у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології. Так у 2012/2013 навчальному році вчителями здійснювалося впровадження наступних інноваційних педагогічних технологій: розвивальне навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова - 7 (20%) вчителів (вчителі початкової школи, вчителі української мови і літератури, вчителі математики); особистісно-орієнтоване навчання 4 вчителя (10%) (вчителі-філологи, вчителі математики); нові інформаційні технології навчання 14 вчителів (40%) (вчителі фізики, інформатики, математики, історії, географії, біології, хімії,); технологія формування творчої особистості 4 вчителя (10%) (вчителі географії, біології, математики); технологія розвитку критичного мислення 3 вчителя (7%) (вчителі економіки, вчителі математики).

Сім вчителів гімназії у 2012/2013 навчальному році пройшли навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» та отримали відповідні сертифікати. Вчителі-предметники продовжують роботу по оптимізації застосування на уроках діючих та апробації нових електронних педагогічних програмних засобів навчального призначення. Разом з тим дана робота потребує подальшого вдосконалення та оптимізації. Не всі вчителі використовують, як для підготовки до уроків, так і при проведенні уроків інформаційні комп’ютерні технології та нові інформаційно-комунікаційні технології навчання. Вчителями не систематизовані методичні матеріали до уроків з використанням педагогічних програмних засобів. Методичними об’єднаннями була тільки розпочата та так і не закінчена робота по створенню бази мультимедійних матеріалів. Дану роботу необхідно закінчити у 2013/2014 навчальному році.

Педагоги гімназії брали участь не лише в роботі гімназійних методичних об’єднань та інших формах внутрігімназійної методичної роботи. Згідно плану роботи міського методичного кабінету на базі гімназії у 2012/2013 навчальному році були проведені засідання 8 методичних осередків. А саме засідання міських методичних об’єднань вчителів:

 • предмета «Захист Вітчизни»;

 • української мови і літератури;

 • галузі «Суспільствознавство»;

 • інформатики;

 • класних керівників 5-11 класів;

 • вчителів 3-4 класів;

 • творча група вчителів класів РН;

 • вчителів 1-2 класів.

Всі методичні об’єднання пройшли на високому організаційному та науково-методичному рівні. Належний рівень методичної підготовки показали всі задіяні педагогічні працівники гімназії.

Про високий, творчий, професійний потенціал педагогів гімназії свідчать результати їх участі у виставці-презентації педагогічних ідей і технологій. Цього навчального року на міську виставку-презентацію було представлено 10 робіт, з яких чотири експонати були нагороджені дипломами обласного етапу:

 • Диплом І ступеня – «Сучасна модель управління якістю профільного навчання в умовах школи нового типу» (автор Сухарєва О.С.);

 • Диплом ІІ ступеня – «Впровадження рейтингової системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи» (автор Куценко Т.В.);

 • Диплом ІІ ступеня – «Робочий зошит з географії 9 клас. Методичні рекомендації» (автор Семихат В.Д.)

 • Диплом ІІІ ступеня – «Збережімо життя дітей (посібник з попередження дитячого травматизму» (автор Байдакова Ю.С.).

Разом з тим вчителі гімназії недостатньо пропагують власні професійні напрацювання, методичні знахідки в періодичних педагогічних виданнях. У 2012/2013 навчальному році тільки вчитель початкових класів Ю.С.Байдакова надрукувала свої роботи у періодичних виданнях (науково-методичний журнал «Економіка в школах України» №9(94), вересень 2012 - стаття «Формування економічних знань на уроках математики в початковій школі»; науково-методичний збірник Харківської академії неперервної освіти та Незалежного науково-методичного центру «Розвиваюче навчання» - стаття «Шляхи соціалізації учнів класів розвивального навчання початкової школи у навчально-виховному процесі». Не використовуються вчителями для пропаганди власного педагогічного досвіду також можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Так і залишився на рівні ідей випуск електронного журналу «Методичний вісник». Дану роботу у 2013/2014 навчальному році необхідно активізувати.

Одним з чинників професійного росту вчителя є атестація. У 2012/2013 навчальному році атестувалося 7 педагогічних працівників гімназії. За результатами атестації один педагогічний працівник підвищив кваліфікаційну категорію (Захарова Л.А., вища категорія), шість підтвердили.

Протягом навчального року 10 педагогічних працівників підвищили свій методичний рівень з предмету на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». При цьому ж навчальному закладі пройшли навчання за програмою спецкурсів 22 педагогічних працівника гімназії.

У 2012/2013 навчальному році в гімназії працювало два молодих спеціалісти: Шерщньова Віра Олександрівна, вчитель фізики; Кіс Оксана Ярославівна, вчитель англійської мови. З метою чіткої організації роботи з молодими спеціалістами був виданий наказ по гімназії № 296 від 01.09.11 «Про організацію роботи з молодими і малодосвідченими вчителями». За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені вчителі-наставники: Пурей П.І., вчитель фізики; Ромась О.П., вчитель української мови та літератури. Розроблені об’єднані плани роботи молодого спеціаліста з учителем-наставником та адміністрацією. На початку вересня 2012 року складено тижневу циклограму консультацій молодих спеціалістів, проведено вхідне діагностування.

Протягом навчального року вчителями-наставниками здійснювалося відвідування уроків у молодих спеціалістів. Окрім того уроки молодих вчителів відвідували члени адміністрації. В основному вчителі Шершньова В.О. та Кіс О.Я. уроки проводять на середньому та достатньому науково-теоретичному та методичному рівні. Самі вчителі-початківці відвідували уроки у вчителів наставників та досвідчених педагогів гімназії. Молодим спеціалістам постійно надавалася оперативна методична допомога директором та його заступниками. Як показали відвідані уроки, рівень навчальних досягнень учнів, результативність участі гімназистів у олімпіадах, конкурсах, турнірах за час роботи в гімназії значно підвищився рівень науково-методичної та практичної підготовки вчителів-початківців.

Головним показником дієвості методичної роботи є результативність роботи педагогічних працівників з обдарованими і здібними дітьми. Для реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді, розвитку здібностей обдарованих дітей і підлітків, а також залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю в гімназії розроблена програма “Юні обдаровання” на 2011–2014 роки (затверджена на засіданні педагогічної ради 31 серпня 2011 року протокол №8), однією зі складових якої є план щодо її реалізації на 2012/2013 навчальний рік. Здійснюється систематична робота над розвитком творчих здібностей гімназистів, реалізацією їх природних задатків, розкриттям творчого потенціалу кожного вчителя.

В гімназії створений банк здібних і обдарованих дітей, який коректується наприкінці кожного навчального року. Станом на 15 травня 2013 року банк налічує 45 обдарованих і здібних учнів. Що складає 17% від загальної кількості учнів гімназії (минулий рік 20%).

З метою стимулювання обдарованої і здібної молоді в гімназії проводяться конкурси «Кращий учень місяця», конкурс «Учень року», «Клас року».

У жовтні-грудні 2012 року учні гімназії брали участь у ІІ (міському) етапі учнівських предметних олімпіад який проходив на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста. Гімназію представляли цього навчального року 63 учні 6-11 класів що на 4 менше ніж у минулому навчальному році. Результати участі гімназистів свідчать про достатній рівень їхньої підготовки до ІІ етапу предметних олімпіад, що добре видно з представленої порівняльної таблиці результативності:

^ Навчальний рік

Показники

2010-

2011 н.р.

2011-

2012 н.р.

2012-

2013 н.р.

Усього учасників ІІ етапу

65

67

63

Стали призерами

47

57

46

Відсоток від загальної кількості учасників

72%

85%

73%

Посіли І місце

32

28

24

Відсоток від загальної кількості учасників

49%

49%

38%

Посіли ІІ місце

15

15

12

Відсоток від загальної кількості учасників

23%

22%

19%

Посіли ІІІ місце

13

14

10

Відсоток від загальної кількості учасників

20%

21%

16%

Усього учасників ІІІ етапу

36

36

26

Відсоток від загальної кількості призерів

77%

54%

57%


За підсумками ІІ етапу предметних олімпіад серед загальноосвітніх шкіл міста гімназія посіла перше місце. Разом з тим необхідно відзначити низькі результати, які показали гімназисти на олімпіадах з історії (вчитель Семихат Я.О.), фізики (вчитель Шершньова В.О.), екології (вчитель Семихат В.Д.).

26 учнів гімназії, практично з усіх предметів, представляли наше місто на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, який проходив у м.Харків. У доробку гімназистів 12 призових місць, що на 2 більше ніж минулого року.

Переможцями обласного етапу предметних олімпіад стали наступні школярі:


Навчальний

предмет

Клас

Прізвище, ім’я учня

Місце

Прізвище, ініціали учителя, який підготував учня

Географія

8

Турутько Тетяна

3

Семихат В.Д.

9

Топільська Єлизавета

3

Українська мова

та література

9

Сухарєва Лілія

3

Ромась О.П.

Хімія

8

Франковський Микита

3

Захарова Л.А.

9

Сухарєва Лілія

3

Біологія

8

Турутько Тетяна

2

Ринза М.В.

Правознавство

9

Демченко Анна

3

Семихат Я.О.

Економіка

9

Суховський Вадим

1

Сухарєва О.С.

9

Платонов Богдан

2

10

Стрюков Олександр

1

11

Саков Владислав

2

Трудове навчання

10

Мячина Альона

3

Сапожнікова Л.С.


Враховуючи те, що всього по місту переможців ІІІ етапу предметних олімпіад – 20, маємо достойний результат.

Вихованці вчителя економіки Сухарєвої О.С. Суховський Вадим (9 клас) та Стрюков Олександр (10 клас) стали переможцями ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.

Троє учнів гімназії цього навчального року були учасниками І (міського) етапу конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Це Сухарєва Лілія (9 клас) – вчитель-наставник Ромась О.П.; Олешко Анна (11 клас) та Топільська Єлизавета (9 клас) – вчитель-наставник Семихат В.Д. Всі вони стали переможцями міського етапу конкурсу та брали участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Топільська Єлизавета на ІІ етапі посіла почесне ІІ місце в секції «Геологія, геохімія та мінералогія» з роботою «Перспективи видобутку сланцевого газу в Первомайському районі».

Протягом навчального року обдаровані гімназисти брали участь у предметних турнірах з математики, фізики, хімії, біології, економіки, географії, історії, правознавства. На жаль тільки команди з фізики (вчитель Пурей П.І.) і економіки (вчитель Сухарєва О.С.) посіли перші місця, всі інші команди показали недостатній рівень підготовки до цих доволі цікавих інтелектуальних змагань.

Окрім вищезазначених учні гімназії протягом 2012/2013 навчального року брали участь у платних конкурсах: Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» та «Весняний колосок», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнському учнівському конкурсі юних істориків «Лелека», Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова», Всеукраїнській грі «Соняшник», інших інтелектуальних конкурсах. Гімназія один з кращих популяризаторів Міжнародного природничого конкурсу «Колосок» отримала відповідний сертифікат оргкомітету.

Команда юних пожежників у складі учнів 9 класу (класний керівник Ю.В.Терещенко) – переможець міського, регіонального і лауреат обласних змагань команд юних пожежників.

Своєрідний підсумок роботи з обдарованими дітьми був підведений на традиційному Дні науки, який відбувся 17 травня 2013 року. Були підведені підсумки конкурсів «Учень року», «Клас року». Переможці олімпіад, конкурсів, турнірів та їх наставники були нагороджені грамотами, дипломами, грошовими преміями, цінними подарунками.

Вищевикладене свідчить про достатній рівень організації і здійснення роботи педагогічного колективу з обдарованими і здібними дітьми. Разом з тим вчителями використані ще не всі резерви щодо роботи з обдарованою молоддю.

Методична робота протягом навчального року проводилася на проблемно-діагностичній основі. Відстеження стану методичної діяльності, як педагогічного колективу в цілому, так і кожного окремо взятого педагогічного працівника важлива складова методичної роботи.

В кінці навчального року підведений рейтинг педагогічної діяльності вчителя за напрямками:

 • науково-методична робота вчителя;

 • результативність роботи вчителя з обдарованими дітьми;

 • якість організації навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року проводився моніторинг методичної роботи з метою її якісного планування, діагностики професійно-педагогічної діяльності вчителів, виявлення проблем які виникають у педагогів. Згідно плану проведення моніторингових досліджень за напрямком «Методична робота» у 2012/2013 навчальному році в гімназії були проведені наступні відстеження:

 • Моніторинг діяльності методичних об’єднань (адаптована кваліметрична модель);

 • Вивчення попиту і потреб вчителів (самооцінка шляхом анкетування);

 • Самоаналіз утруднень учителів під час організації методичної роботи (анкетування за методикою Т.Шамової);

 • Виявлення проблем у педагогічній діяльності (самооцінка шляхом анкетування);

 • Моніторинг участі вчителів в учнівських конкурсах та професійних конкурсах (аналіз результатів виступів вихованців, квадрант-аналіз);

 • Вивчення ефективності внутрігімназійної методичної роботи (діагностичні анкети, кваліметрична модель).

Результати моніторингових досліджень дозволяють коригувати методичну роботу гімназії в цілому та роботу методичних об’єднань і кожного педагога зокрема. Так моніторингові дослідження діяльності методичних об’єднань враховані при плануванні роботи останніх.

Виходячи з аналізу результатів методичної роботи у 2012/2013 навчальному році та з метою її подальшого вдосконалення визначити на 2013/2014 навчальний рік основні напрямки та завдання:

 1. Завершити у 2013/2014 навчальному році роботу над загальноміською науково-методичною проблемною темою «Поліпшення якості освіти шляхом упровадження компетентісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» і науково-методичної проблемною темою гімназії «Поліпшення організації навчально-пізнавальної діяльності обдарованих і здібних учнів через мотивацію педагога як умову зростання професійної компетентності». 1. Розпочати дослідно-експериментальну роботу на регіональному рівні з теми «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи Первомайської гімназії №3».
 1. Спрямувати роботу методичних об’єднань вчителів-предметників на впровадження в практику роботи інтеграції предметів як важливої складової реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти 1. Зосередити роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на реалізацію Програми підвищення якості природничо-математичної освіти, пріоритетним вважати завдання щодо підняття рівня природничо-математичної підготовки учнів. 1. Спрямувати роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД на реалізацію Державного стандарту початкової освіти.
 1. Методичному об’єднанню класних керівників продовжити роботу по запровадженню в навчально-виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
 1. Пріоритетним напрямком діяльності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу вважати пошук оптимальних форм і методів підвищення мовленнєвої грамотності учнів, інтеграцію предметів суспільно-гуманітарного спрямування. 1. Активізувати видавничу діяльність методичних об’єднань, підвищити результативність участі педагогічного колективу в цілому і персонально вчителів, в професійних конкурсах, виставках. 1. Вчителям-предметникам посилити якість підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів. 1. Продовжити роботу по створенню бази мультимедійних матеріалів по предметах.Похожие:

Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconНаказ №329 Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012/2013 н р
України 10 січня 2012 р за №14/20327 (далі – Типове положення) та з метою активізації освітнього процесу, підвищення якості роботи...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconВідділ освіти Немирівської райдержадміністрації Наказ від 09 вересня 2011 року №254
України 14 грудня 2010 р за №1255/18550 (далі – Типове положення) та з метою активізації освітнього процесу, підвищення якості роботи...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconФісун Тамара Василівна, Мерко Тетяна Василівна Вчителю-початківцю спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами зору методичні рекомендації
Участь педагогічних працівників в обласних виставках – ярмарках педагогічних ідей
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconВідгуки за результатами ознайомлення з матеріалами доповідей секції педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки
Методична тема визначена для роботи секції даної категорії педпрацівників є дуже важливою і питання підвищення якості загальноосвітньої...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності icon«Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників»
З метою запобігання ускладнень в організації і проведенні атестації педагогічних працівників рекомендуємо для використання у практичній...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності,...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconІнформація про забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу станом на 2012 р
Кількість педагогічних та науково-педагогічних працівників, які перебувають на квартирному обліку станом на
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності icon«Активізація участі України у діяльності Міжнародної комісії із захисту річки Дунай»
Мета зустрічі: обговорення основних результатів участі України у діяльності мкзд, опрацювання проблемних питань забезпечення ефективної...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Підвищенням якості підготовки та результативності участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, активізації видавничої діяльності iconНаказ №232 Про атестацію педагогічних працівників в 2013-2014 навчальному році
Од від 04. 11. 2011 року «Про організацію проведення атестації педагогічних працівників закладів соціального захисту дітей» та з...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов