Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3НазваниеПояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3
страница1/8
Дата конвертации08.10.2013
Размер408.57 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

виконавчого комітету

Первомайської міської ради Харківської області

____________ Т.М.Сахновська

«______» __________ 2013 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Первомайської гімназії №3

Первомайської міської ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради гімназії

протокол № 6 від 30.05.2013

Голова ради гімназії

_____________А.А. Івченко


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради гімназії

протокол № 7 від 30.05.2013

Голова педагогічної ради, директор ______________О.С. Сухарєва


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Первомайської гімназії № 3

Первомайської міської ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


І. Загальні положення


Робочий навчальний план Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік розроблено на виконання законів України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, Державного стандарту базової і повної середньої освіти для 10-11-х класів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», від 13 квітня 2011 року № 494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517, листів Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів» у частині організації навчально-виховного процесу, від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», від 16.05.2013 № 1/9-324 «Про вивчення курсів духовно – морального спрямування у 2013/2014 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти від 28.05.2013 № 217 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів м.Первомайський», Концепції розвитку та освітньої діяльності Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області, враховуючи вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і забезпечення необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік складається:

 • для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

 • для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

 • для 5-х гімназійних класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 1, 8);

 • для 6-9-х гімназійних класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 1, 22);

 • для 10-11-х гімназійних класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 7, 8, 10, 23).

Первомайська гімназія №3 Первомайської міської ради Харківської області здійснює свою освітню діяльність відповідно до власних Статуту і Концепції розвитку та освітньої діяльності, затвердженими Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Структура навчального закладу:

 • 1-4-ті - загальноосвітні класи;

 • 5-11-і - гімназичні класи з допрофільним (8-9-ті класи) і профільним навчанням (10-11-ті класи).

У навчальному закладі на 2013/2014 навчальний рік рішенням ради гімназії протокол № 6 від 30.05.2013 затверджено:

 • економічний напрям навчання – 8, 9 класи;

 • біолого-хімічний профіль навчання – 10 клас;

 • правовий профіль навчання – 11 клас.

Мова навчання – українська. Кількість класів – 12, у них учнів - 260.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів


Виконуючи зміст програми трудового навчання і предмету «Технології», фізичної культури відповідно до Державних стандартів освітніх галузей «Технологія» і «Здоров'я і фізична культура», враховуючи бажання учнів, батьків, статево-вікові особливості учнів, їх інтереси, матеріально-технічно базу навчального закладу, кадрове забезпечення протягом 2013/2014 навчального року будуть викладатися наступні варіативні модулі:

 • з трудового навчання та з предмету «Технології»:

5 клас

Технологія виготовлення виробів з аплікації;

Технологія виготовлення м’якої іграшки;

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.

6 клас

Технологія виготовлення вишитих виробів;

Технологія виготовлення народної ляльки.

7 клас

Технологія виготовлення швейних виробів;

Технологія писанкарства;

Технологія виробів плетених гачком та в’язаних спицями.

8 клас

Технологія виготовлення виробів у техніці «Макраме»;

Технологія української народної вишивки;

Технологія плетіння з соломи;

Технологія вишивання мережками.

9 клас

Технологія оздоблення одягу;

Проектування та виготовлення комплексного виробу;

Технологія української народної вишивки.

10 клас

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів.

11 клас

Основи об’ємного комп’ютерного моделювання.

 • з фізичної культури:

5 - 7 класи

Футбол

Гімнастика

Волейбол

Баскетбол

Легка атлетика.

8 – 9 класи

Футбол

Волейбол

Баскетбол

Легка атлетика.

10 – 11 класи

Футбол

Волейбол

Баскетбол.

Варіативну складову робочого навчального плану (додатковий час (години) на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття) використано для розвитку нахилів і здібностей гімназистів, враховуючи освітні запити учнів та батьків, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази гімназії.

З метою формування економічної компетентності учнів, необхідної у повсякденному житті, розвитку економічного мислення, що забезпечують раціональну поведінку в сучасному суспільстві та формують сучасний тип особистості, години варіативної складової використано для вивчення курсів за вибором із економіки: в 3 класі «Цікава економіка» - 1 година на тиждень, «Ділова активність» (8, 9 клас – 1 година на тиждень), «Основи економіки» (8, 10 клас – 1 година на тиждень), «Основи сімейного господарювання» (9 клас – 1 година на тиждень), «Власна справа (основи малого бізнесу)» (11 клас – 1 година на тиждень), індивідуальні заняття з економіки (9 клас – 0,5 години на тиждень, 11 клас – 1 година на тиждень).
  1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3
Харківської області, враховуючи вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПерелік навчальних програм для вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Програма з української мови для початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл. Система розвиваль-ного навчання Д. Б. Ельконіна...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПерелік навчальних програм для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Елементи геометрії. 3-4 класи. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconГрафік роботи атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії №3 у 2012/2013 навчальному році
Директор Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconРозклад уроків 5 11 класів Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на І семестр 2012/2013 навчального року

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПротокол № від Голова ради гімназії А. А. Івченко
Дане положення регулює особливості прийому учнів, зміст і організацію загальноосвітнього процесу в профільних класах Первомайської...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПлан організаційно-технічних заходів з підготовки Первомайської гімназії №3 до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року
Первомайської гімназії №3 до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconРішення загальногімназійної конференції Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області І. Загальні положення
У первомайській гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області (далі – Первомайська гімназії №3) трудова дисципліна ґрунтується...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Первомайської гімназії №3 iconНаказ № Про організацію моніторингових досліджень в Первомайської гімназії №3 у 2013/2014 навчальному році
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області та з метою обстеження об'єктів освітньої діяльності шляхом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов