Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р icon

Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 рНазваниеДовідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р
Дата конвертации18.10.2013
Размер179.31 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>


АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА УЧАСНИКА

Програми підвищення кваліфікації ректорів ВНЗ України

22-24 квітня 2013 р.


«Європейська інтеграція вищої освіти України

в контексті Болонського процесу»
Розділ 1 – Персональні дані учасника Програми


Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Посада
Повна назва ВНЗ
Електронна адреса


^ Заповнену Форму необхідно надіслати

в електронному вигляді

до 1 червня 2013 року

за адресами:

svit.ukr@ukr.net

yvp-95@ukr.net


Розділ 2 – Запровадження 3-х циклів вищої освіти


2.1. Чи підтримуєте Ви вилучення ОКР «молодший спеціаліст» із системи вищої освіти та його включення до системи професійної освіти?

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію.

2.2. Чи підтримуєте Ви віднесення наукового ступеня «доктор наук» до рівня вищої освіти? Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію.

2.3. Чи запроваджені у Вашому закладі структуровані програми підготовки аспірантів?

 • Ні.

Вкажіть, будь ласка, які причини цьому перешкоджають: • Так

Зазначте, будь ласка, ключові особливості цих програм, реалізовані у Вашому закладі:

2.4. Чи підтримуєте Ви створення організаційних підрозділів типу докторської школи для забезпечення підготовки на 3-му циклі вищої освіти?

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію.

2.5. Які конкретні форми, методи та засоби використовуються у Вашому закладі для реалізації принципу Європейського простору вищої освіти «навчання через дослідження»?


Розділ 3 – Запровадження ЄКТС (ECTS)


3.1. Чи є у Вашому ВНЗ розроблений та розміщений на сайті закладу Інформаційний пакет / Каталог курсу?

 • Так

 • Ні

Чи він перекладений англійською мовою?

 • Так

 • Ні


3.2. Чи використовуються у Вашому закладі документи ЄКТС для реалізації студентської мобільності?
ТАК

НІ

ЗаяваУгодаАкадемічна довідка
3.3. Чи всі структурні елементи навчальних програм, що реалізуються у Вашому закладі, мають вимір у кредитах ЄКТС?

 • Так

 • Ні, лише _______ %


Чи прив’язаний кредитний вимір до кількості аудиторних годин?

 • Так

 • Ні


3.4. Яким чином у процесі призначення кредитів ЄКТС структурним елементам навчальних програм, що реалізуються у Вашому закладі, вимірюється навчальне навантаження студента?

Чи беруть участь у цьому процесі студенти?

 • Ні

Зазначте, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, яким саме чином:


3.5. Чи студенти, які отримали на іспиті оцінку F, мають можливість перездати цей іспит у даному семестрі?

 • Так

 • Ні


Зазначте, будь ласка, причини такої ситуації:

3.6. Яким чином у Вашому закладі використовується шкала оцінювання ЄКТС?

Чи є формальні, або неформальні обмеження щодо відсотка різних оцінок (за шкалою ЄКТС) в межах однієї групи (потоку) студентів?

 • Так

 • Ні


Зазначте, будь ласка, причини такої ситуації:

3.7. Чи визначені для кожного структурного елемента навчальних програм (модулів), що реалізуються у Вашому закладі, результати навчання?


 • Ні.

Зазначте, будь ласка, причини такої ситуації: • Так.

Якщо так, зазначте, будь ласка, яка класифікація цих результатів при цьому використовується?


Розділ 4 – Запровадження Додатку до диплому (Diploma Supplement)


4.1. Яка частка випускників Вашого ВНЗ отримує Додаток до диплому (за ОКР)?


ОКР

<1%

1-5%

6-20%

21-50%

понад 50%

Бакалавр
Спеціаліст
Магістр

4.2. Чи вбачаєте Ви залежність між кількістю студентів, які бажають отримати Додаток до диплому, і фахом який здобуває студент?

 • Ні

 • Так


Якщо так, уточніть, будь ласка, студенти яких спеціальностей найчастіше подають заяви на отримання Додатку до диплому:


Підготовка викладачів та педагогічні науки
Мистецтво
Гуманітарні науки
Соціальні та біхевіористичні науки
Журналістика та інформація
Бізнес та адміністрування
Право
Науки про життя (біологічні)
Фізичні науки (природничі)
Математика та статистика
Комп'ютерна справа (інформатика)
Інженерія та інженерна справа
Виробничі та переробні галузі
Архітектура та будівництво
Сільське господарство, лісове та рибне господарство
Ветеринарія
Охорона здоров'я
Соціальне забезпечення
Сфера обслуговування (персональні послуги)
Транспортні послуги
Охорона довкілля
Охоронні послуги
Інші (зазначити)4.3. Чи є у Вашому закладі пов’язані з процесом видачі Додатку до диплому прояви незадоволення студентів?

 • Ні, не має

 • Так, є.


Якщо так, уточніть, будь-ласка, що саме найчастіше викликає нарікання студентів:

- Необхідність оплати документу і розмір оплати
- Визначена наказом МОН України структура документу
- Повнота інформації внесеної ВНЗ та якість її перекладу
- Тривалість виготовлення (неможливість отримання одночасно з дипломом)
- Дизайн документу


4.4. Які із нижче зазначених складових процесу підготовки і виготовлення Додатку до диплому викликають найбільші труднощі для працівників Вашого закладу?

Опис програми підготовки (Programme requirements) і результатів навчання (Learning Outcomes)
Опис навчальних досягнень студентів (Programme details) і системи оцінювання
Опис професійних прав випускників та додаткової інформації
Переклад англійською мовою ( з врахуванням значної персоналізації введеної інформації)
Внесення інформації в програмні продукти видавника
Інше – зазначити, що саме:
4.5. Які із нижче зазначених аспектів співпраці з Розпорядником Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ДП «Інфоресурс») щодо виготовлення Додатку до диплому потребують удосконалення?

Вартість виготовлення
Тривалість виготовлення
Двоетапна процедура замовлення
Необхідність укладання договорів з третіми особами
Інше – зазначити, що саме:
Розділ 5 – Запровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК)


5.1. Чи вважаєте Ви досконалими описи вітчизняних освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР)?

 • Так

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію. • Ні

Зазначте, будь ласка, що саме потребує удосконалення?

5.2. Чи доцільним є запровадження академічних та професійних програм на освітньо-кваліфікаційних рівнях?

ТАК

НІ

БакалаврМагістр
Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію.

5.3. Чи вважаєте Ви досконалим чинний механізм розроблення освітніх стандартів?

 • Так

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію. • Ні

Зазначте, будь-ласка, що саме потребує удосконалення?

5.4. Зазначте, будь ласка, які заходи необхідно здійснити для забезпечення відповідності чинних освітніх стандартів, які діють у вищій освіті, вимогам ринку праці?


5.5. Чи існують професійні стандарти (стандарти компетентності) для кваліфікацій, які присвоюються випускникам Вашого закладу?

 • Ні

 • Так

Якщо так, наведіть, будь-ласка, декілька прикладів:

5.6. Яким рівням НРК, на Вашу думку, відповідають вітчизняні освітньо-кваліфікаційні рівні та наукові ступені?

Зазначте, будь ласка, відповідні рівні НРК:


ОКР

Рівень НРК

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Кандидат наук
Доктор наук

5.7. Яким циклам Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), на Вашу думку, відповідають вітчизняні освітньо-кваліфікаційні рівні та наукові ступені?

Зазначте, будь ласка, відповідні цикли ЄПВО:


ОКР та наукові ступені

Цикли ЄПВО

Молодший спеціаліст
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Кандидат наук
Доктор наук

5.8. Чи використовується НРК у Вашому закладі для перегляду результатів навчання за освітньо-професійними програмами?

 • Так

Зазначте, будь ласка, за якими саме: • Ні.

Зазначте, будь ласка, причини такої ситуації:

Розділ 6 – Забезпечення якості вищої освіти


6.1. Якими основними нормативно-правовими актами Ви керуєтесь у забезпеченні якості вищої освіти у Вашому закладі?

6.2. Що саме із Стандартів і рекомендацій щодо якості в Європейському просторі вищої освіти, які схвалені на Болонському саміті у м. Бергені у 2005 р., імплементовано у Вашому закладі?

6.3. Чи існує у Вашому закладі окремий підрозділ із забезпечення якості вищої освіти?

 • Так

 • Ні

Якщо так, уточніть, будь ласка, яка його назва та основні функції?

6.4. Які основні докази свідчать про належну якість вищої освіти у Вашому закладі?

Назвіть, будь ласка, 3-4 позиції:

6.5. Що з власного досвіду Ви могли б порекомендувати Вашим колегам-ректорам для забезпечення якості вищої освіти?

6.6. Які зміни в системі вищої освіти на законодавчому рівні слід здійснити з метою зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України?

6.7. Які зміни в системі вищої освіти на законодавчому рівні слід здійснити з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти України?
Розділ 7 – Академічна мобільність


7.1. Які форми міжнародної співпраці найбільш розповсюджені у Вашому закладі?

Назвіть, будь ласка, 3-4 позиції:

7.2. Які форми міжнародної співпраці, на Вашу думку, найбільш проблематично реалізовувати в Україні?

7.3. Які основні проблеми виникають під час реалізації вище зазначених Вами (п. 8.2.) форм міжнародної співпраці?

7.4. Які проблеми перешкоджають (ускладнюють) залученню(я) іноземних викладачів до викладання у ВНЗ в Україні?

7.5. Які проблеми перешкоджають (ускладнюють) навчанню іноземних студентів в Україні?

7.6. Чи реалізуються у Вашому закладі спільні міжнародні навчальні програми, що завершуються видачею подвійних дипломів (два дипломи університеті-партнерів)?

 • Ні

Вкажіть, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, скільки, за якими спеціальностями та з якими ВНЗ:

7.7. Які основні проблеми виникають під час реалізації у Вашому закладі спільних міжнародних навчальних програм, що завершуються видачею подвійних дипломів (два дипломи університеті-партнерів)?

7.8. Чи навчаються у Вашому закладі іноземні студенти?

 • Ні

Вкажіть, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, їх % від кількості вітчизняних студентів, які навчаються у Вашому закладі:

Зазначте, будь-ласка, зарубіжні країни, студенти яких навчаються у Вашому закладі:

Зазначте, будь-ласка, які труднощі ускладнюють залучення до навчання у Вашому закладі студентів із країн Західної Європи та північної Америки:

7.9. Який % студентів Вашого закладу беруть участь у програмах академічної мобільності?

7.10. Який % викладачів Вашого закладу беруть участь у програмах академічної мобільності?


Розділ 8 – Міжнародні програми ЄС для вищої освіти


8.1. Чи реалізуються у Вашому закладі проекти Програми Темпус?

 • Ні

Вкажіть, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, їх кількість:

Які результати від реалізації проектів Програми Темпус Ви вважаєте найсуттєвішими?

Хто, на Вашу думку, отримав найбільшу користь від реалізації проектів Програми Темпус: викладачі однієї кафедри, факультету; студенти; окремі підрозділи (інформаційно-технічний, міжнародних зв’язків та ін.) чи заклад у цілому?

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію:

Які основні проблеми внутрішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Темпус?

Які основні проблеми зовнішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Темпус?

Які найбільш суттєві позитивні зміни відбулися у Вашому закладі внаслідок реалізації проектів Програми Темпус?

8.2. Чи реалізуються у Вашому закладі проекти Програми Еразмус Мундус?

 • Ні

Вкажіть, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, їх кількість:

Які результати від реалізації проектів Програми Еразмус Мундус Ви вважаєте найсуттєвішими?

Хто, на Вашу думку, отримав найбільшу користь від реалізації проектів Програми Еразмус Мундус: викладачі однієї кафедри, факультету; студенти; окремі підрозділи (інформаційно-технічний, міжнародних зв’язків та ін.) чи заклад у цілому?

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію:

Які основні проблеми внутрішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Еразмус Мундус?

Які основні проблеми зовнішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Еразмус Мундус?

Які найбільш суттєві позитивні зміни відбулися у Вашому закладі внаслідок реалізації проектів Програми Еразмус Мундус?

8.3. Чи реалізуються у Вашому закладі проекти Програми Жан Моне?

 • Ні

Вкажіть, будь ласка, причини такої ситуації: • Так

Зазначте, будь ласка, їх кількість:

Які результати від реалізації проектів Програми Жан Моне Ви вважаєте найсуттєвішими?

Хто, на Вашу думку, отримав найбільшу користь від реалізації проектів Програми Жан Моне: викладачі однієї кафедри, факультету; студенти; окремі підрозділи (інформаційно-технічний, міжнародних зв’язків та ін.) чи заклад у цілому?

Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу позицію:

Які основні проблеми внутрішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Жан Моне?

Які основні проблеми зовнішнього характеру виникають та ускладнюють реалізацію проектів Програми Жан Моне?

Які найбільш суттєві позитивні зміни відбулися у Вашому закладі внаслідок реалізації проектів Програми Жан Моне?


^ Розділ 9 – Обмін провідним досвідом


9.1. Який досвід Вашого закладу Ви вважаєте провідним і вартим для розповсюдження?

Зазначте, будь ласка, чи вважаєте Ви за можливе презентувати Ваш провідний досвід перед колегами-ректорами на Програмі підвищення кваліфікації ректорів ВНЗ України:


Щиро дякуємо за Ваші відповіді!


Заповнену Форму необхідно надіслати

в електронному вигляді

до 1 червня 2013 року

за адресами:

svit.ukr@ukr.net

yvp-95@ukr.net

Похожие:

Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconДовідка учасника програми підвищення кваліфікації проректорів внз україни 13-15 травня 2013 р
Чи підтримуєте Ви вилучення окр «молодший спеціаліст» із системи вищої освіти та його включення до системи професійної освіти?
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconНаказ №25 Про навчання та підвищення кваліфікації тренерського складу уфх
Відповідно до рішення Президії уфх від 02 березня 2013 року, керуючись статтями Статуту уфх п. 11 та 12, з метою навчання та підвищення...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Фармація
Центром тестування при моз україни було проведено ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок Фармація» у 15 внз, які здійснюють...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Стоматологія
«Крок Стоматологія» у 18 внз, які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю (15 внз моз україни, 1 внз мон україни, 2...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconДовідка загальнотехнічне відділення існує з 1992 року. Спочатку в його склад входило всього 5 академіків. На даний момент відділення налічує 27 академіків, серед яких 5 ректорів внз
Загальнотехнічне відділення існує з 1992 року. Спочатку в його склад входило всього 5 академіків. На даний момент відділення налічує...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconДовідка до результатів складання ліцензійного іспиту Крок Стоматологія
Центром тестування було проведено ліцензійний іспит «Крок Стоматологія» у 19 вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconРішення №402 від 16 березня 2012 року Про затвердження Обласної цільової програми фінансування підвищення кваліфікації державних службовців
Затвердити Обласну цільову програму фінансування підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconНаказ №253 смт. Володарка Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району в 2012/2013 навчальному році із оздоровленням у санаторії-профілакторії
Затвердити плани проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району в 2012/2013 навчальному році на базі...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconSheet 1: серпень
...
Довідка учасника програми підвищення кваліфікації ректорів внз україни 22-24 квітня 2013 р iconSheet 1: серпень
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов