Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» icon

Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»НазваниеРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Дата конвертации26.09.2013
Размер73.7 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
Україна

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ МОСТИСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 червня 2011 р. № 322

м. Мостиська

Про забезпечення виконання

Закону України «Про доступ

до публічної інформації»


На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27 травня 2011 року № 466/0/5-11, з метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:


  1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мостиська районна державна адміністрація, згідно з додатком.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію (додається).

2.Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації райдержадміністрації покласти на відділ з питань внутрішньої політики, , зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

3. Керівнику апарату райдержадміністрації (О.Сухий) до 3 червня 2011 р:

3.1. Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, забезпечити надання можливості робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації;

3.2.Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями;

4. Відділу з питань внутрішньої політики, , зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (О. Сабат):

4.1. Забезпечити системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація;

4.2. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.3. Довести розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови

районної державної адміністрації О. І. Гачак


Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «1» червня 2011року

№ 322


ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Мостиська районна державна адміністрація


Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відділом з питань внутрішньої політики, ,зв’язків з засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (далі Відділ).

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Відділ після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до Відділу.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника Відділу керівником апарату райдержадміністрації (або особами, що виконують їх обов'язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до Відділу для подальшого обліку та скерування.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання керівником Відділу відповідь реєструється і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Відділ здійснює контроль та систематично інформує керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та оприлюднює їх.


ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Мостиська районна

державна адміністрація


Форма запиту на інформацію


Голові районної державної адміністрації


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*


_______________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________

_______________________________

контактний телефон


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________ _________________

(дата) (підпис)


Запит подається до загального відділу райдержадміністрації. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «1» червня 2011року

№ 322


ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію


1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».Похожие:

Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 22 липня 2011 р. №393 м. Мостиська Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01. 06. 2011 №322
Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "
З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 18 серпня 2011 р. №496 м. Мостиська Про Інструкцію з питань обліку, зберігання та використання документів І інших матеріальних носіїв
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, статтею...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови яворівської районної ради від 30 червня 2011 року №138 м. Яворів Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Указу Президента України від 05. 03. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 30 травня 2011р. №390 м. Жидачів
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 30 травня 2011р. №390 м. Жидачів
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 08. 2011 №318 Про внесення доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 20. 06. 2011р. №229
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» доповнити розпорядження голови райдержадміністрації від 20. 06. 2011р. №229...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 17. 08. 2011 №318 Список посадових осіб, які організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Романівської районної державної адміністрації
України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок застосування...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження рахівського міського голови м. Рахів Закарпатської області від 22. 07. 2011 року №80 м. Рахів Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості...
Розпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» iconРозпорядження голови рахівської районної ради закарпатської області від № м. Рахів Про затвердження Порядку реалізації права на доступ до публічної інформації
З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтею 55 Закону України "Про місцеве...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов