Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання icon

Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засіданняНазваниеПротокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання
Дата конвертации27.09.2013
Размер62.25 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

ПРОТОКОЛ № 2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

Дата проведення засідання: 8 лютого 2013 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Богомольця, 10

Міністерство внутрішніх справ України

Присутні члени Громадської ради: 22 члени Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України. Засідання є правоможним для прийняття рішень.

Присутні від Міністерства внутрішніх справ України:

Захарченко Віталій Юрійович - Міністр внутрішніх справ України

^ Євграфов Леонід Олегович – директор Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування

Дурдинець Василь Васильович – радник Міністерства внутрішніх справ України

^ Бородич Наталія Леонідівна – начальник відділу моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ і взаємодії з інститутами громадянського суспільства.


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Виступ Міністра внутрішніх справ України

  1. Затвердження порядку денного

  2. Затвердження кількісного складу комітетів Громадської ради

  3. Затвердження персонального складу комітетів Громадської ради

  4. Затвердження Регламенту Громадської ради

  5. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2013 рік.


По питанню затвердження порядку денного:

Виступив: Коваленко А.А., який повідомив про зміну часу виступу Міністра внутрішніх справ України на засіданні членів Громадської ради. Коваленко А.А. запропонував затвердити порядок денний засідання.

Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не голосували» - 2. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити порядок денний засідання.


По другому питанню порядку денного «Про затвердження кількісного складу комітетів Громадської ради»:

Виступили: Коваленко А.А., Коваль К.П., Онищук А.С., Богатир В.В., Голодняк М.В., Садаєв С.А., Мокрицький В.З., Потапенко В.І., які запропонували затвердити у складі Громадської ради 6 комітетів (Комітет планування та моніторингу, Комітет громадської експертизи, Комітет захисту прав людини, Комітет зв’язків, Комітет культури, Комітет захисту прав працівників ОВС) та 4 комісії (Комісія з питань протидії насильству в сім ї та захисту прав неповнолітніх у складі Комітету захисту прав людини, Комісія з питань інновацій та інвестицій та Комісія у справах національностей та національних меншин у складі Комітету зв’язків, Комісія з питань розвитку інформаційного суспільства та протидії кіберзлочинності у складі Комітету культури).

Голосували: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 2. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити у складі Громадської ради 6 комітетів (Комітет планування та моніторингу, Комітет громадської експертизи, Комітет захисту прав людини, Комітет зв’язків, Комітет культури, Комітет захисту прав працівників ОВС) та 4 комісії (Комісія з питань протидії насильству в сім ї та захисту прав неповнолітніх у складі Комітету захисту прав людини, Комісія з питань інновацій та інвестицій та Комісія у справах національностей та національних меншин у складі Комітету зв’язків, Комісія з питань розвитку інформаційного суспільства та протидії кіберзлочинності у складі Комітету культури).


По третьому питанню порядку денного «Про затвердження персонального складу комітетів Громадської ради»:

Виступили: Коваленко А.А., Коваль К.П., Чернобай О.В., Степ`юк В.С., Потапенко В.І., Корнієнко В.І., Михальський Ю.А., які запропонували затвердити персональний склад комітетів Громадської ради та комісій у складі комітетів у такій редакції:

Комітет планування та моніторингу: Коваль К.П. (Голова), Царук Л.С. (Секретар),

Чабан О.А., Потапенко В.І., Чернобай О.В.

Комітет громадської експертизи: Голодняк М.В. (Голова), Михальський Ю.А. (Секретар), Кравченко О.П., Коваленко А.А., Павлів В.М., Мартиненко О.А., Кушнарьов І.В., Богатир В.В., Корнієнко В.І.

Комітет захисту прав людини: Мокрицький В.З. (Голова), Ленівський Р.В. (Секретар), Царук Л.С., Мартиненко О.А., Садаєв С.А., Коваль К.П., Павлів В.М., Бартєнєв В.А., Шпак О.І., Голодняк М.В., Богатир В.В.

^ Комісія з питань протидії насильству в сім`ї та захисту прав неповнолітніх (Коваль К.П. - Голова)

Комітет зв’язків: Кравченко А.П. (Голова), Петров О.І. (Секретар), Корнієнко В.І., Степ`юк В.С., Садаєв С.А., Чабан О.А.

^ Комісія з питань інновацій та інвестицій (Петров О.І. - Голова)

Комісія у справах національностей та національних меншин (Садаєв С.А. - Голова)

Комітет культури: Потапенко В.І. (Голова), Чернобай О.В. (Секретар), Пєтухов І.М., Коваленко А.А., Петров О.І.

^ Комісія з питань розвитку інформаційного суспільства та протидії кіберзлочинності (Пєтухов І.М. - Голова)

Комітет захисту прав працівників ОВС: Шпак О.І. (Голова), Степ`юк В.С. (Секретар), Іщенко О.М., Базиленко А.Г., Онищук А.С., Бартєнєв В.А., Мокрицький В.З., Ленівський Р.В.

Голосували: «за» - 21; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не голосували» - 0. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити персональний склад комітетів Громадської ради у такій редакції:

Комітет планування та моніторингу: Коваль К.П. (Голова), Царук Л.С. (Секретар),

Чабан О.А., Потапенко В.І., Чернобай О.В.

Комітет громадської експертизи: Голодняк М.В. (Голова), Михальський Ю.А. (Секретар), Кравченко О.П., Коваленко А.А., Павлів В.М., Мартиненко О.А., Кушнарьов І.В., Богатир В.В., Корнієнко В.І.

Комітет захисту прав людини: Мокрицький В.З. (Голова), Ленівський Р.В. (Секретар), Царук Л.С., Мартиненко О.А., Садаєв С.А., Коваль К.П., Павлів В.М., Бартєнєв В.А., Шпак О.І., Голодняк М.В., Богатир В.В.

^ Комісія з питань протидії насильству в сім`ї та захисту прав неповнолітніх (Коваль К.П. - Голова)

Комітет зв’язків: Кравченко А.П. (Голова), Петров О.І. (Секретар), Корнієнко В.І., Степ`юк В.С., Садаєв С.А., Чабан О.А.

^ Комісія з питань інновацій та інвестицій (Петров О.І. - Голова)

Комісія у справах національностей та національних меншин (Садаєв С.А. - Голова)

Комітет культури: Потапенко В.І. (Голова), Чернобай О.В. (Секретар), Пєтухов І.М., Коваленко А.А., Петров О.І.

^ Комісія з питань розвитку інформаційного суспільства та протидії кіберзлочинності (Пєтухов І.М. - Голова)

Комітет захисту прав працівників ОВС: Шпак О.І. (Голова), Степ`юк В.С. (Секретар), Іщенко О.М., Базиленко А.Г., Онищук А.С., Бартєнєв В.А., Мокрицький В.З., Ленівський Р.В.


По четвертому питанню порядку денного «Про затвердження Регламенту Громадської ради»:

Виступили: Коваленко А.А., Коваль К.П., Мокрицький В.З., Онищук А.С., Богатир В.В., Михальський Ю.А., які запропонували затвердити Регламент Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України.

Голосували: «за» - 20; «проти» - 1; «утримались» - 1; «не голосували» - 0. Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити Регламент Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України.


По п’ятому питанню порядку денного «Про затвердження плану роботи Громадської ради на 2013 рік»:

Виступили: Коваленко А.А., Коваль К.П., Потапенко В.І., які запропонували затвердити План роботи на 2013 рік із подальшим його наповненням та деталізацією.

Голосували: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити План роботи на 2013 рік із подальшим його наповненням та деталізацією.


По питанню доповнення Плану роботи Громадської ради на 2013 рік пропозиціями Мартиненка О.А., Пєтухова І.М., Садаєва С.А., :

Виступив: Коваленко А.А., який запропонував включити до плану роботи пропозиції Мартиненка О.А., Пєтухова І.М., Садаєва С.А. після остаточного опрацювання цих пропозицій.

Голосували: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: включити до плану роботи пропозиції Мартиненка О.А., Пєтухова І.М., Садаєва С.А. після остаточного опрацювання цих пропозицій.


Виступ міністра внутрішніх справ України

Міністр внутрішніх справ України Віталій Юрійович Захарченко привітав членів Громадської ради з обранням до Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України і зазначив, що розвиток співробітництва, налагодження партнерських стосунків та системного діалогу із громадськістю є одним з головних пріоритетів в діяльності відомства, підкресливши, що хотів би, аби діяльність Ради була ефективною, а її члени мали доступ до всієї інформації щодо діяльності відомства, яка не є обмеженою відповідно до законодавства. Він також висловив сподівання на налагодження зворотного зв’язку між МВС та Громадською радою, завдяки чому проблеми, які хвилюють суспільство, були б предметом розгляду на засіданнях Ради.

«Ми хотіли б, щоб ця робота була відкритою, відвертою і незаангажованою. Ми до такої роботи готові», - підкреслив Віталій Юрійович Захарченко.


Коваленко А.А. висловив вдячність за належну організацію і створення міністерством умов для роботи ради та проведення її засідань. Висловив сподівання, що робота Громадської ради буде гідною та ефективною.


Голова Громадської ради Коваленко А.А.

Секретар Громадської ради Чабан О.А.Похожие:

Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведене шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 28 березня 1 квітня 2013 р м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол №1 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання
Протокол №1 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 23 квітня 26 квітня 2013 р м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 31 травня 2013 року – 4 червня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 4 червня 2013 року – 6 червня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 6 червня 2013 року – 11 червня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п. 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 2 липня 2013 року – 3 липня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п. 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 12 серпня 2013 року – 15 серпня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п. 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 2 вересня 2013 року – 5 вересня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п. 8 Регламенту Громадської...
Протокол №2 засідання членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Дата проведення засідання iconПротокол заочного засідання громадської ради при міністерстві внутрішніх справ україни проведеного шляхом опитування членів громадської ради за допомогою електронної пошти 10 липня 2013 року – 13 липня 2013 року м. Київ
Заочне засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України проводиться відповідно до п. 8 Регламенту Громадської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов