Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. icon

Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.НазваниеПро застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.
Дата конвертации26.02.2013
Размер36.18 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітностіЛист Національного банку України
від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830,
Міністерства фінансів України
від 07.12.2011 р. № 31-08410-06-5/30523,
Державної служби статистики України
від 07.12.2011 р. № 04/4-07/702
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) з 01.01.2012 для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов'язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики;

добровільно – інші підприємства (суб'єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.

Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов'язково складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1223 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності".

2. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

3. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі – МСФЗ 1).

4. МСФЗ 1 застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

МСФЗ 1 не застосовується у разі, якщо підприємство:

а) припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка має містити чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ;

б) подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ,

або

в) подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік та попередні роки власникам або іншим користувачам, яка містила чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно такої звітності в своєму аудиторському звіті (висновку).

5. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011.

6. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011:

6.1. У фінансовій звітності в 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;

6.2. Складається баланс станом на 01.01.2011 за вимогами МСФЗ;

6.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2012, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

6.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

7. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

7.1. У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу);

7.2. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

7.3. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;

7.4. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.

8. Різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

9. Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Заступник Голови
Національного банку України В. Ричаківська


Перший заступник Міністра
фінансів України А. Мярковський


Заступник Голови Державної
служби статистики України Н. ВласенкоПохожие:

Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconРеферату : Перевірки фінансової звітності Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Перевірки фінансової звітності Аудит фінансової звітності
Міністерства фінансів України від 01. 12. 1998 р. №248, з січня 2000 рок; передбачено перехід усіх суб'єктів господарської діяльності...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconРозпорядження від 24 жовтня 2007 р. N 911-р Київ Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Схвалити Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, що додається
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconПостанова Правління Національного банку України 20. 06. 2012 №253
Цивільного кодексу України, Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, інших законодавчих...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconПостанова Правління Національного банку України
Ці Правила, розроблені відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про бухгалтерський...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconПро застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням облдержадміністрацій, Головному фінансовому управлінню...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconНаказ №215 Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69, з метою підтвердження правильності та достовірності даних річної фінансової...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconПостанова 19. 08. 2011
України "Про Національний банк України", статей 5, 7, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19. 02. 93 N 15-93 "Про систему...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconПоложення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року n 496 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 15 та 36 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів...
Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Лист Національного банку України від 07. 12. 2011 р. №12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07. iconНазва реферату: Облік грошових засобів Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік грошових засобів
Правління Національного банку України від 02. 02. 95 №21 у редакції постанови Національного банку України від 13. 10. 97 №334 з урахуванням...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов