Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня icon

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеняНазваниеПерелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
Дата конвертации05.05.2013
Размер38.72 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ПЕРЕЛІК

документів, які подає
до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня
1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про
прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи
вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача
(2 примірники).

3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи
(2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним
закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад
документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія
довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої
МОНмолодьспортом (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни
здобувачем імені).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою,
визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений
в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня
кандидата наук навчався в аспірантурі.

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2
примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий
уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана
міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові
ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними
угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа
українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).


8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри
(міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується
завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу,
як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової
установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У
висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та
особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була
затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний
внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із
співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження
до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену
раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з
оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації,
засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника
(наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої
вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у
спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються
здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у
кількості примірників, переплетених і підписаних автором,
необхідних для передавання на зберігання до Національної
бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки
наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено
спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими
вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії),
друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в
авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них
повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних
видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і
засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації
(для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів
наукового ступеня доктора наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця
проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової
установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована
вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку
вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та
науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з
текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації.
Ім'я файла - dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.


Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій детально викладені у Бюлетені ВАК України, №9-10, 2011.
Похожие:

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconПерелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді
Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до монмолодьспорту, за встановленою
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconПереліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників пе­РЕ­лік до­КУ­мен­тів, ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ
Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconПереліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників пе­РЕ­лік до­КУ­мен­тів, ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ
Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconПоложення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України
К, який разом з атестаційними відділами вак здійснює контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та практичною цінністю,...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconПротокол №35 20 лютого 2009 року
Роздається проект висновку щодо дисертації, підготовлений експертною комісією спеціалізованої вченої ради
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconРішення Міністерства освіти і науки України, щодо еквівалентності документів інших держав про повну вищу освіту дипломам про повну вищу освіту України
Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconСклад спеціалізованої вченої ради д 26. 550. 01
Бухтіарова Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук, директор ду «Інститут фармакології та токсикології амн україни»
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconДо фізичної культури у студентів
Захист дисертації відбудеться 29 листопада 2011 р о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 454. 01 в Інституті...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconЯк фактору розвитку особистості школяра
Захист дисертації відбудеться „22” травня 2012 р о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 454. 01 в Інституті...
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня iconВ процесі навчально-виховної діяльності
Захист дисертації відбудеться „ 24 ” квітня 2012 р о 16. 00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 454. 01 в Інституті...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов