Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету icon

Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджетуНазваниеРішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету
Дата конвертации04.08.2013
Размер55.03 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ сесія VІ скликання


РІШЕННЯ № 36


Від 12 січня 2011 року

м. Городок


Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки і бюджету


Відповідно до ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань економіки і бюджету, Городоцька районна рада


ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки і бюджету згідно з додатком.

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань економіки і бюджету Р. ДунасаГолова районної ради В. Полумацканич


Додаток

до рішення районної ради

від 12.01.11 № 36
ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки і бюджету

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія з питань економіки і бюджету (далі – постійна комісія) є органом Городоцької районної ради, відповідальним перед нею і їй підзвітним.

1.2. Постійна комісія обирається радою з числа депутатів Городоцької районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань формування економічної і бюджетної політики, форм і методів її реалізації та інших питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад постійної комісії встановлюється районною радою. Членами постійної комісії можуть бути депутати, які мають бажання працювати в постійній комісії. Голова комісії обирається на сесії районної ради та працює на постійній основі.

1.4. Усі члени постійної комісії мають рівні права.

1.5. До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови.

1.6. Постійна комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік, Регламентом районної ради та іншими нормативно-правовими актами.


^ 2. Повноваження і основні напрямки діяльності постійної комісії


2.1. Постійна комісія районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1.1. Вивчає і готує питання про стан економіки та виконання бюджету на території Городоцького району, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та висновки з цих питань, виступає на сесії ради з доповідями і співдоповідями.

2.1.2. Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, а також звіти про виконання програм і бюджету.

2.2. Постійна комісія районної ради:

2.2.1. Співпрацює з іншими постійними комісіями ради, науковими установами, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються економіки та районного бюджету.

2.2.2. При необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності.

2.2.3. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян.

2.2.4. Звітує про свою діяльність на сесії районної ради не менше одного разу на рік.

2.3. Постійна комісія Городоцької районної ради за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради або за власною ініціативою:

2.3.1. Контролює хід виконання рішень районної ради з питань економіки та бюджету.

2.3.2. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – районної ради.

2.4. Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами і організаціями, яким були адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісію повідомляють у встановлений законом термін.


^ 3. Організація роботи постійної комісії

3.1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову постійної комісії.

3.2. Голова постійної комісії працює на постійній основі. Заступник голови, секретар та члени постійної комісії працюють на громадських засадах.

3.3. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, організовує роботу із реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник або секретар комісії.

3.4. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови районної ради, голів міських, селищної та сільських рад.

3.5. Члени постійної комісії зобов'язані брати участь у засіданнях комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.

3.6.Члени постійної комісії мають вирішальне право голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

3.7. Члени постійної комісії можуть брати участь в засіданнях колегій Городоцької райдержадміністрації, відділів і управлінь.

3.8. Постійна комісія організовує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед радою та напрямків своєї діяльності.

3.9. Основною формою діяльності постійної комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу.

3.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

3.11. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем постійної комісії.

3.12. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, розглядаються комісіями за чергою, спочатку профільними, а потім комісією з питань економіки і бюджету.

3.13. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені посадові особи органів влади, керівники підприємств і відомств, окремі громадяни.

3.14. Постійна комісія проводить відкриті і закриті засідання, на які може заздалегідь запрошувати депутатів, заявників, інших зацікавлених осіб.

3.15. Постійна комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управління та відділи райдержадміністрації.

3.16. Постійна комісія з метою вивчення питань може утворювати підкомісії з основних напрямків своєї діяльності.

3.17. Проект районного бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за 10 днів до визначеного президією терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях.

3.18. Згідно з вимогами рішень районної ради про районний бюджет, проект розпорядження голови райдержадміністрації, що стосується уточнення районного бюджету, погоджується головою комісії, а в окремих випадках розглядається на комісії.

3.19. Питання, які потребують виділення додаткових коштів або їх перерозподілу, не можуть розглядатись районною радою без попереднього розгляду їх на комісії з питань економіки і бюджету районної ради і проведення фінансової експертизи фінансовим управлінням на вимогу постійної комісії.

4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійної

комісії

4.1 Організаційно-технічне забезпечення постійної комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.

4.2 Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату.

Місцезнаходження комісії: вул. Б. Хмельницького, 2, м. Городок Тел. 30-130.


Керуючий справами районної ради І Фостяк
Похожие:

Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №91 від 24 січня 2003 року м. Городок Про затвердження ставок єдиного податку для платників фізичних осіб
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки і бюджету (Д. Клебан)
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №18 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження плану роботи Городоцької районної ради на 2011 рік
Розглянувши план роботи Городоцької районної ради на 2011 року, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №76 від 8 червня 2011 року м. Городок Про внесення змін в додатки №№5,6 до рішення сесії Городоцької районної
Розглянувши лист Городоцької районної державної адміністрації від 01. 06. 11 №02-18/1851, враховуючи висновок комісії з питань економіки...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №33 Від 14 червня 2006 року м. Городок Про протести прокурора Городоцького району на рішення Городоцької районної
Городоцької районної ради від 20. 04. 2006р. №6 “Про обрання заступників голови Городоцької районної ради” та від 27. 04. 2006р....
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №33 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Городоцької районної ради
Відповідно до ст. 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №112 від 04 лютого 2003 року м. Городок Про відміну рішення районної ради від 24 січня 2003 року Про попереднє погодження надання в оренду 4,8 га
Переглянувши згідно пропозиції постійної комісії з питань економіки І бюджету рішення районної ради від 24 січня 2003 року “Про попереднє...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №79 05 січня 2011 року 4 сесія 6 скликання Про затвердження переліку об’єктів, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, в новій редакції
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань будівництва, енергозбереження, комунальної...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №14 Від 27 квітня 2006 року м. Городок Про затвердження Положення про президію Городоцької районної ради
Розглянувши Положення про президію Городоцької районної ради, керуючись п. 3 ст. 43, п. 3 ст. 57 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №16 Від 26 листопада 2010 року м. Городок Про затвердження Положення про президію Городоцької районної ради
Розглянувши Положення про президію Городоцької районної ради, керуючись п. 3 ст. 43, п. 3 ст. 57 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Рішення №36 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Положення про постійну комісію Городоцької районної ради з питань економіки І бюджету iconРішення №10 Від 20 квітня 2006 року м. Городок Про затвердження Положення про постійні комісій Городоцької районної ради
Розглянувши Положення про постійні комісії Городоцької районної ради, керуючись п. 15 ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов