Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік icon

Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рікНазваниеРішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік
Дата конвертации05.08.2013
Размер116.11 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія ІV демократичного скликання

РІШЕННЯ № 104Від 04 лютого 2003 р.

м. Городок


Про районний бюджет

Городоцького району на 2003 рік.


Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, керуючись п.17 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Городоцька районна рада.


Вирішила:


1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2003 рік у сумі 28897,7 тис. грн., у тому числі відповідно до статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі 15519,9 тис. грн. та субвенції з Державного бюджету у сумі 7527,4 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 77639,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 1258,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 947,0 тис. грн. (додаток №1), кошти що передаються з міських, сільського та селищного бюджетів 869,3тис.грн., субвенцію з низових бюджетів на виконання власних повноважень по капітальному ремонту та будівництво доріг 28,1 тис. грн. та субвенцією на пролікованих хворих ЛОР відділу з Мостиського району 21,5 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2003 рік у сумі 28897,3 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 27639,4 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1258,3 тис. грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

Кошти спеціального фонду в сумі 824 тис. грн. спрямувати на погашення позики, отриманої з обласного бюджету в 2003 році.


3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2003 рік:

 1. дотація вирівнювання сільським, селищному та міському бюджетам (згідно із додатком № 4) в сумі 1543,6 тис. грн.;

 2. кошти що передаються з міського бюджету м. Городок в сумі 865,7 тис. грн. та сільського с. Бартатів 3,6 тис. грн. в районний бюджет в сумі 869,3 тис. грн.(згідно з додатком № 4);

 3. інші субвенції з районного бюджету на охорону здоровя за пролікованих хворих згідно укладення угод в сумі 46,2 тис. грн., в тому числі:

м. Львову 24,3 тис. грн.

м. Трускавцю 2,0 тис. грн.

м. Бориславу 1,5 тис. грн.

м. Стрию 9,6 тис. грн.

Яворівському району 8,8 тис. грн.

та в районний бюджет з Мостиського району в сумі 21,5 тис. грн.


4. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським бюджетам здійснюється відділенням Державного Казначейства у Городоцькому районі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету з врахуванням дотації вирівнювання з Державного бюджету на 2002 рік та коштів що передаються до районного бюджету з сільського, селищного та міського бюджетів:

5. У разі, якщо суми, перераховані УДК у Львівській області, не забезпечить отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, УДК зобовязане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі районного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

6. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується УДК до 20 числа останнього місяця кварталу.

7. Установити, що дотація вирівнювання бюджетам сільських, селищної та міської рад з районного бюджету на здійснення видатків по капітальному та поточному ремонтах проводиться при умові стовідсоткового забезпечення видатків по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та по інших захищених статтях районного бюджету за погодженням з головою районної державної адміністрації та головою районної ради.


8. Передача коштів з низових бюджетів здійснюється відділенням Державного Казначейства у Городоцькому районі із Городоцького міського та Бартатівського сільського бюджетів щоденно до районного бюджету (згідно із додатком № 4) із закріплених доходів:

 1. прибутковий податок з громадян (11010100);

 2. державне мито (22090000);

 3. плата за державну реєстрацію (14060300);

 4. плата за торгові патенти (14070000);

 5. адміністративні штрафи (23030000);

 6. єдиний податок для субєктів малого підприємництва (16050000);

 7. єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб (16050100);

 8. єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб (16050200).


9. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету зараховуються:

 1. податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є районна рада;

 2. 50 відсотків прибуткового податку з громадян;

 3. 15 відсотків плати за землю, що справляється на території району;

 4. 100 відсотків плати за державну реєстрацію субєктів підприємницької діяльності;

 5. плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться в районній комунальній власності;

 6. інші надходження, передбачені чинним законодавством;

 7. субвенція на здійснення програм соціального захисту в сумі 7527,2 тис. грн.;

 8. дотації вирівнювання в сумі 15519,9 тис. грн.


10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2003 році є:

 1. Надходження до бюджету розвитку районного бюджету, які включають:

 1. кошти від відчуження майна районної комунальної власності;

 2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення районної комунальної власності;

 3. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності районної ради;

 4. кошти від повернення позик, які надавались з районного бюджету, відсотки, сплачені за користування ними та інші надходження до бюджету розвитку, передбачені статтею 71 Бюджетного кодексу;

 1. власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

 2. надходження до цільових фондів, утворених районною радою;

 3. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду.

 4. субвенція на фінансування робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг місцевого значення з сільських, селищного та міських бюджетів;


11. Затвердити перелік обєктів (згідно з додатком № 6) фінансування капіталовкладень яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.


12. Затвердити розподіл коштів по програмах згідно статті 91 Бюджетного кодексу України в сумі 194,0 тис. грн. згідно додатку №8)


13. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2003 рік у сумі 80,0 тис. гривень.


14. Дозволити районному фінансовому управлінню райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету в окремих випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах обсягу його бюджетних призначень загального та спеціального фондів районного бюджету.

При цьому, перерозподіл, що призводить до змін затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету всього в межах загального обсягу видатків за загальним та спеціальним фондами, в тому числі на заробітну плату, енергоносії, капітальні видатки, здійснюється головою районної державної адміністрації з подальшим затвердженням внесених змін на сесії районної ради.


15. Установити, що у 2003 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.

16. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2003 рік за їх економічною структурою видатків:

 1. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

 2. нарахування на заробітну плату (код 1120);

 3. придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

 4. забезпечення продуктами харчування (код 1133);

 5. оплата за спожиті енергоносії (1160)

 6. трансферти населенню (код 1340);

 7. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).


17. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів згідно з додатком № 5.


18. Затвердити розподіл коштів нерозподіленого резерву та додаткових коштів на ліквідацію диспропорції планування через нерівномірність мережі та потреби на додаткові видатки згідно з додатком № 7.


19. Районній державній адміністрації:


19.1. Привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і організацій у відповідність з розмірами коштів, передбаченими на їх утримання в 2003 році. Встановити контроль за використанням бюджетних коштів у підвідомчих установах та організаціях, звільняти з посади тих керівників, які допускають порушення фінансової дисципліни і марнотратство.

19.2. У разі зміни Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України розміру міжбюджетних трансфертів для районного бюджету внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим їх затвердженням на сесії районної ради.


19.3. За результатами виконання районного бюджету за січень-вересень 2003 року відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу подати на розгляд сесії районної ради пропозиції щодо уточнення районного бюджету на 2003 рік.

20. Надати право голові райдержадміністрації:

20.1. Затвердити місцеві програми з розвитку сільського господарства, компютеризації, РДА та її відділів, а також по інших заходах, та програм згідно ст. 91 Бюджетного кодексу України, з наступним їх затвердженням на сесії районної ради;

20.2. У разі необхідності здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг та житлових субсидій, з подальшим затвердженням змін на сесії районної ради;

20.3. Вносити зміни в бюджетні призначення та проводити перерозподіл асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів в межах затвердженого обсягу районного бюджету з наступним затвердженням цих змін на сесії районної ради.

20.4. Проводити збільшення фонду оплати праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших незахищених статей районного бюджету як виняток в розмірі на підвищення тарифних ставок та мінімальної заробітної плати до рівня 237 грн. згідно прийнятих постанов КМУ з послідуючим затвердженням на сесії районної ради.


21. Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам бюджетних установ, головним розпорядникам бюджетних коштів:

21.1. При затвердженні місцевих бюджетів передбачити : 1. субвенції районному бюджету від плати податку з власників транспортних засобів та плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів спеціального фонду на здійснення видатків повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг місцевого значення; 1. кошти на місцеві сільськогосподарські програми та проведення земельної реформи.


21.2. При затвердженні бюджету на 2003 рік голові Городоцької міської ради (М.Савка) передбачити кошти на повернення позички, отриманої з районного бюджету в 2000 році і неповернутих до кінця 2002 року.


21.3. Установити і забезпечити суворий контроль за правильністю та ефективністю витрачання коштів, що виділяються з місцевих бюджетів, вжити додаткових заходів щодо нарощування обсягів виробництва, зменшення недоїмки із платежів до бюджету, зменшення заборгованості з виплати заробітної плати в усіх субєктах господарювання та збільшення на цій підставі надходжень до місцевих бюджетів.


21.4. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 25 грудня 2001 року № 1251 “Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушень у бюджетній сфері” в частині розмежування видатків між відповідними бюджетами, привівши мережу бюджетних установ у відповідність до чинного законодавства та відомчих нормативних актів. Прийняти до уваги, що проведення з місцевого бюджету видатків, які мають здійснюватися за Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів і обсяги цих видатків безспірно вилучатимуться з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету органами Державного Казначейства України відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

21.5. В процесі виконання місцевих бюджетів за рахунок власних доходів передбачити додатки на фінансування робіт по земельній реформі, утриманню спеціалістів землевпорядників, фінансування інших програм соціально-економічного розвитку територій.

21.6. При затверджені відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потреби в коштах на заробітну плату, проведення розрахунків за спожиті енергоносії не допускаючи протермінованої заборгованості із зазначених послуг.

21.7. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів.

22. Відділенню Державного казначейства у Городоцькому районі у разі неповернення позик у терміни, визначені помісячним розписом, здійснювати за поданням районного фінансового управління списання прострочених сум з рахунків місцевих бюджетів.


23. Встановити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного управління Городоцького району і районного фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають відшкодуванню до районного бюджету.


24. Призупинити у 2003 році дію попередніх рішень районної ради, кошти на реалізацію яких не передбачені в районному бюджеті на 2003 рік.


25. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Жданський ) : 1. Здійснювати фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів;


26. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невідємною частиною.


27. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Д. Клебан ).


Голова районної ради І. Попко


Візи:

Керуючий справами ради І.Фостяк


Голова постійної комісії Д.Клебан


Завідувач фінвідділом В.Жданський


Радник з правових питань Р.БрийовськаПохожие:

Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №103 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік
Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, керуючись п. 17 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №105 від 04 лютого 2003 року м. Городок Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку Городоцького району на 2003 рік
Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Городоцького району на 2003 рік
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №86 від 24 січня 2003 року м. Городок Про затвердження Програми зайнятості населення Городоцького району на 2004 рік
Розглянувши Програму зайнятості населення Городоцького районі на 2003 рік на підставі п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве...
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №208 Від 17 жовтня 2007 року м. Городок Про протест прокурора Городоцького району на ч. 2 п. 12 рішення Городоцької
Розглянувши протест прокурора Городоцького району від 20. 09. 07 №892 на ч. 2 п. 12 рішення Городоцької районної ради від 04. 01....
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №108 від 04 лютого 2003 року м. Городок Про затвердження плану роботи Городоцької районної ради на 2003 рік
Заслухавши та обговоривши проект плану роботи Городоцької районної ради на 2003 рік та­, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України...
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №80 від 24 січня 2003 року м. Городок Про порядок денний V сесії Городоцької районної ради
Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2003 рік
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №489 Від 12 січня 2006 року м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2006 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, керуючись п. 17 ст. 43 Закону...
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №21 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2011 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", керуючись п. 17 ч. 1 ст....
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №426 Від 13 січня 2009 року м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2009 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, керуючись п. 17 ст. 43 Закону...
Рішення №104 Від 04 лютого 2003 р м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2003 рік iconРішення №237 Від 14 січня 2008 року м. Городок Про районний бюджет Городоцького району на 2008 рік
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, керуючись п. 17 ст. 43 Закону...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов