Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція icon

Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакціяНазваниеФілоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція
Дата конвертации12.11.2012
Размер249.3 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Філоненко І.О.,

викладач кафедри

природничо-математичних дисциплін

ІППО КУ імені Бориса Грінченка


Хімія


Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція

 1. Укажіть правильне визначення атома:

А. найменша хімічно неподільна частинка речовини;

Б. електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів;

В. електронейтральна частинка, що складається з позитивно заряджених протонів та негативно заряджених електронів;

Г. електронейтральна частинка, що складається з протонів, нейтронів та електронів.

 1. Виберіть назву складної речовини:

А. граніт;

Б. вода;

В. кисень;

Г. азот.

 1. Виберіть формулювання принципу Ле Шательє:

А. зовнішній вплив на систему, яка перебуває у стані хімічної рівноваги, призводить до зміщення рівноваги у бік реакції, яка посилює ці зміни;

Б. зовнішній вплив на систему, яка перебуває у стані хімічної рівноваги, призводить до зміщення рівноваги у бік прямої реакції;

В. зовнішній вплив на систему, яка перебуває у стані хімічної рівноваги, призводить до зміщення рівноваги у бік реакції, яка протидіє цій зміні;

Г. зовнішній вплив на систему, яка перебуває у стані хімічної рівноваги, не призводить до зміщення рівноваги.

 1. Виберіть рівняння реакції обміну:

А. 2NaNO3 =t 2NaNO2 + O2↑;

Б. 3K2O + P2O5 = 2K3PO4;

В. CuO + H2 = Cu + H2O;

Г. MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O.

 1. Виберіть формулу простої речовини:

А. HI;

Б. P4;

В. CO;

Г. FeS.

 1. Виберіть приклад хімічного явища:

А. утворення льоду;

Б. згинання скляної палички при нагріванні;

В. утворення хмар;

Г. утворення чорного нальоту на срібних предметах.

 1. Укажить молярну масу ортофосфатної кислоти:

А. 108;

Б. 98;

В. 95;

Г. 100.

 1. Визначте рядок, утворений лише зі сполук, у яких Сульфур має ступінь окиснення −2:

А. SO2, H2S, SCl6;

Б. PbS, CS2, Na2S;

В. H2SO4, FeS2, K2S;

Г. MgSO3, BaSO4, CaS.

 1. Укажіть спосіб розділення суміші піску та тирси:

А. змішування з водою і фільтрування;

Б. змішування з водою і відстоювання;

В. дія магнітом;

Г. дистиляція.

 1. Виберіть рівняння окисно-відновної реакції:

А. MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O;

Б. Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑;

В. Mg(OH)2 =t MgO + H2O;

Г. MgO + SO3 = MgSO4.

 1. Визначте сполуку, що містить хімічний елемент з найбільшим значенням валентності:

А. NO2;

Б. Al2O3;

В. FeO;

Г. V2O5.

 1. Укажіть схему реакції заміщення:

А. AgNO3 + NaCl →;

Б. (NH4)2SO4 + BaCl2 →;

В. Na2SO3 + HCl →;

Г. H2SO4 + Mg →.

 1. Визначте сполуку, в якій Манган може бути тільки окисником:

А. MnSO4;

Б. K2MnO4;

В. MnO2;

Г. KMnO4.

 1. Визначте рядок, що складається тільки з простих речовин:

А. NaCl, H2SO4, N2;

Б. H2, N2, O2;

В. H2S, CaF2, MgO;

Г. CH4, Al2O3, Br2.

 1. Укажіть формулу сполуки, молекула якої складається з 5 атомів:

А. СO2;

Б. H2SO4;

В. B2O3;

Г. S8.

 1. Виберіть рівняння реакції, у якій Сульфур є відновником:

А. 2SO2 + O2 = 2SO3;

Б. SO2 + 2C = S + 2CO;

В. SO2 + H2O = H2SO3;

Г. Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑.

 1. Визначте молярну масу газу, густина якого за воднем складає 22:

А. 8;

Б. 11;

В. 44;

Г. 66.

 1. Укажіть який об’єм (за н.у.) займе аміак масою 3,4 г:

А. 224 мл;

Б. 5,6 л;

В. 4,48 л;

Г. 11,2 дм3.

 1. Виберіть елемент, який завжди у сполуках має ступінь окиснення -1:

А. H;

Б. Р;

В. F;

Г. O.

 1. Визначте кількість речовини залізної окалини Fe3O4 масою 11,6 г:

А. 0,5 моль;

Б. 1 моль;

В. 0,05 моль;

Г. 0,1 моль.

 1. Визначте молярну масу повітря:

А. 32 г/моль;

Б. 28 г/моль;

В. 29 г/моль;

Г. 44 г/моль.

 1. Укажіть схему реакції, у якій Гідроген виявляє окисні властивості:

А. NH3 + O2 ;

Б. H2 + O2 ;

В. HCl + Mg ;

Г. NH4NO3 + NaOH .

 1. Укажіть чинники, що не впливають на зміщення рівноваги у реакції 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + Q:

А. зміна тиску;

Б. зміна температури;

В. зміна концентрації SO2;

Г. наявність каталізатора.

 1. Виберіть схему реакції, у якій відбувається процес окиснення Гідрогену:

А. Na + H2O →;

Б. NaH + H2O →;

В. Na + HCl →;

Г. Na2O + H2O →.

 1. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції BaO + H3PO4 = Ba3(PO4)2 + H2O:

А. 5;

Б. 6;

В. 10;

Г. 9.

 1. Укажіть формулу оксиду, утвореного елементом із валентністю VI:

А. RO2;

Б. R2O6;

В. RO3;

Г. RO6.

 1. Укажіть чинники, які сприятимуть зміщенню рівноваги реакції N2(г) + O2(г) ↔ 2NO2(г) , ∆H>0, праворуч:

А. збільшення тиску та температури;

Б. зменшення тиску та температури;

В. збільшення концентрації вихідних речовин та температури;

Г. збільшення концентрації вихідних речовин та тиску.

 1. Укажіть хімічну формулу сполуки, яка може бути тільки відновником:

А. HNO3;

Б. NH3;

В. NaNO2;

Г. N2.

 1. Визначте число молекул, що містяться у 0,1 моль речовини:

А. 6,02 • 1023;

Б. 6,02 • 1022;

В. 6,02 • 1024;

Г. 3,01 • 1023.

 1. Укажіть схему реакції сполучення:

А. NO2 + O2 + H2O → HNO3;

Б. NO2 + H2O → HNO2 + HNO3;

В. Mg(NO3)2 → MgO + NO2↑ + O2↑;

Г. NH2 + O2 → N2 + H2O.

 1. Визначте формулу сполуки тривалентного металічного елемента:

А. MgO;

Б. CrCl3;

В. Na3N;

Г. WO3.

 1. Укажіть назву речовини:

А. цвях;

Б. дріт;

В. мідь;

Г. метал.

 1. Укажіть формулу простої речовини металу:

А. Н2;

Б. Hg;

В. Se;

Г. Si.

 1. Визначте формулу газу, легшого за повітря:

А. CO2;

Б. NO;

В. NH3;

Г. SiH4.

 1. Укажіть чинники, що впливають на швидкість гомогенної екзотермічної реакції за участю газів:

А. ступінь подрібнення, температура, тиск;

Б. концентрація вихідних речовин, температура, каталізатор;

В. концентрація вихідних речовин, температура, тиск;

Г. температура, тиск , каталізатор.

 1. Установіть відповідність між схемами хімічних реакцій та їхніми типами:
1. 2K + 2H2SO4  2KHSO4 + H2↑;

А
А

Б

В

Г

Д

1234

. розкладу;

2. Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O;

Б. сполучення;

3. 2KClO3  2KCl + 3O2↑;

В. заміщення;

4. SO2 + Na2O  Na2SO3.

Г. обміну;
Д. полімеризації.
3
А

Б

В

Г

Д

1234

7.Установіть відповідність між
схемою перетворення та числом електронів, що беруть участь у процесі:


1. Сr+6 → Cr+3;

А. +5e;

2. 2Cl → Cl20;

Б. –8e;

3. N–3 → N+5;

В. +3e;

4. Mn+7 → Mn+2.

Г. –2e;
Д. –1e. 1. Установіть відповідність між символом та назвою хімічного елемента:
1. F;

А
А

Б

В

Г

Д

1234

. Калій;

2. К;

Б. Карбон;

3. C;

В. Кальцій;

4. Ca.

Г. Фосфор;
Д. Флуор.
38. Установіть відповідність між формулою речовини та ступенем окиснення хрому:


1. Cr;

А
А

Б

В

Г

Д

1234

.
+3;

2. CrO;

Б. +6;

3. Na2Cr2O7;

В. +2;

4. Ba(CrO2)2.

Г. 0;
Д. +5


 1. Установіть відповідність між масою газу та його об’ємом за н.у.:
1. 17 г H2S;

А
А

Б

В

Г

Д

1234

. 2,8 л;

2. 8 г O2;

Б. 22,4 л

3. 17 г NH3;

В. 11,2 л

4. 8 г SO2.

Г. 1,12 л
Д. 5,6 л

 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність розташування сполук Нітрогену в порядку зменшення його ступеня окиснення:

А. N2O;

Б. HNO2;

В. NH3;

Г. KNO3. 1. У
  А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  становіть послідовність зростання числа електронів, що беруть участь у процесах відновлення:


А. Al+3 → Al0;

Б. Cl+7 → Cl0;

В. S+6 → S–2;

Г. Fe+3 → Fe+2. 1. У
  А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  становіть
  послідовність зменшення числа атомів в молекулах:

А. Li2SO4;

Б. Al(NO2)3;

В. Ca(ClO3)2;

Г. K2Cr2O7.


 1. У
  А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  становіть послідовність зменшення електронегативності елементів:

А. Хлор;

Б. Фосфор;

В. Силіцій;

Г. Сульфур. 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність розташування формул сполук у порядку зростання ступеня окиснення хлору:

А. HСlO4;

Б. HCl;

В. KClO3;

Г. Ca(ClO)2.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4  А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність зростання молярної маси сполук:

А. HgO;

Б. PbSO4;

В. K2Cr2O7;

Г.  Be(NO3)2.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність зменшення валентності елементів

у їх оксидах:

А. Сl2O;

Б. ZnO;

В. P2O5;

Г. TiO2.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність зменшення кількості теплоти, що утворюється при спалюванні 1 г речовини:

А. С(тв) + О2(г) = CO2(г) + 394 кДж;

Б. СН4(г) + 2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(ж) + 891 кДж;

В. 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(г) + 484 кДж;

Г. 2С2Н2 + О2 = 4СО2 + Н2О + 2614 кДж.


 1. А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  Установіть послідовність зменшення масової частки Гідрогену

у сполуках:

А. Н2О2;

Б. Н2О;

В. СН4;

Г. НСl.


 1. У
  А

  Б

  В

  Г

  1
  2
  3
  4


  становіть послідовність елементів у порядку збільшення їх масової частки у земній корі:

А. Si;

Б. Fe;

В. O;

Г. Al.


 1. Виведіть формулу сполуки, яка містить 43,40 % Натрію, 11,32% Карбону та Оксиген. У відповіді вкажіть загальну суму індексів у формулі сполуки.
 1. Цинк масою 13 г прореагував з хлором масою 14,2 г. Яка маса утвореного цинк хлориду (відповідь округлити до цілих чисел)?
 1. Визначте об’єм кисню необхідного для спалювання сірководню об’ємом 8 л.
 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів:

S + HNO3 = H2SO4 + NO2↑ + … .


 1. Відносна густина газу за воднем дорівнює 17. До його складу входять 94,11% Сульфуру та Гідроген. Укажіть суму індексів у його формулі.
 1. Знайдіть об’єм водню (за н.у.), який утворився при взаємодії кальцію кількістю речовини 0,5 моль з водою (відповідь округлити до цілих чисел).
 1. Який об’єм метану необхідно спалити, щоб виділилось 8900 кДж теплоти. (Термохімічне рівняння реакції горіння метану: СН4 + О2 = СО2 + H2O,

∆H = –890 кДж/моль)


 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу. У відповіді вкажіть число електронів, які беруть участь у процесі відновлення:

FeS2 + O2 = … .


 1. У який бік зміститься рівновага реакції N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г), якщо збільшити тиск. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів тієї частини рівняння у бік якої зміститься рівновага.
 1. Обчисліть молярну масу газу, якщо маса 5 л (н.у.) дорівнює 9,8 г (Відповідь округліть до цілих чисел).^ Ключ до ТЕСТУ

У завданнях 1 – 50 правильну відповідь позначте так: 


А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


А Б В Г

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.


А Б В Г

13.

14.

15.

16.

17.

18.


А Б В Г

19.

20.

21.

22.

23.

24.


А Б В Г

25.

26.

27.

28.

29.

30.


А Б В Г

31.

32.

33.

34.

35.


36. А Б В Г Д

1. 

2. 

3. 

4. 

37. А Б В Г Д

1. 

2. 

3. 

4. 

38. А Б В Г Д

1. 

2. 

3. 

4. 

39. А Б В Г Д

1. 

2. 

3. 

4. 

40. А Б В Г Д

1. 

2. 

3. 

4. 
41. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

42. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

43. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

44. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

45. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 
46. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

47. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

48. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

49. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

50. А Б В Г

1. 

2. 

3. 

4. 

51.

6

53.


1

2

55.

3

57.2

2

4

59.

252.


2

7

54.


1

6

56.


1

1

58.


4

4

60.


4

4


Похожие:

Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти Тренінг
О. В. Єргіна, ст викладач кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо ку імені Бориса Грінченка
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconПротокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка
Про організацію професійної адаптації молодих учителів знз м. Києва в іппо ку імені Бориса Грінченка
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconПлан роботи сучасні ікт та їх роль у навчально-виховному процесі в школі. В. Гавронський, викладач кафедри математично-природничої освіти іппо ку імені Бориса Грінченка
Підсумки шкільних учнівських олімпіад з географії та економіки у 2009-2010 навчальному році
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconО. В.Єргіна, ст викладач кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка О. А. Олексюк
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconЛ. Т. Коваленко, старший викладач кафедри методики мов І літератури іппо ку імені Бориса Грінченка методика роботи з екскурсійною картою
У столиці діє багато музеїв, які стануть у пригоді під час вивчення тем з української літератури та українознавства
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти Попередні результати ІІІ етапу олімпіади зі світової літератури 2012 року
Апеляція відбудеться 22 березня в іппо ку імені Бориса Грінченка, початок о 15. 00
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconЛариса Володимирівна Кравчук, старший викладач кафедри методики та психології дошкільної І початкової освіти іппо ку імені Бориса Грінченка. Перший урок
Мета: зміцнювати громадянські якості учнів; формувати ціннісне ставлення до України як країни, у якій живеш, почуття особистої відповідальності...
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconОльга Дудар, викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання іппо ку імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук
Свято Великодня глибоко увійшло до української народної культури. І хоча давні звичаї та традиції відходять у минуле, писанка І крашанка...
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconНауково-методична конференція
Про роботу науково-методичного центру природничо-математичної освіти іппо ку імені Бориса Грінченка у 2012-2013 н р
Філоненко І. О., викладач кафедри природничо-математичних дисциплін іппо ку імені Бориса Грінченка Хімія Тема: Основні хімічні поняття. Речовина. Хімічна реакція iconЛариса Кравчук, викладач кафедри методики та психології дошкільної І початкової освіти іппо ку імені Бориса Грінченка Формування молодшого школяра як відповідальної особистості
Треба” – не завжди вагомий для дитини аргумент. Ніщо не зможе краще переконати дитину в необхідності виконання тих чи інших вимог...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов