Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка icon

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренкаНазваниеМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
страница2/4
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.49 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
1   2   3   4
^

СЕМІНАРСЬКЕ заняття


Тема 6.4. Сліди папілярних візерунків. Їх виявлення, дослідження й використання у процесі

розслідування

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати й поглибити знання про прийоми, методи й засоби, які застосовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів папілярних візерунків; напрацювати практичні навички з використання прийомів і засобів виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

^ Методи: опитування, пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, виконання практичних завдань.

Основні поняття: папілярний візерунок; властивості папілярних візерунків; види папілярних візерунків; типи папілярних візерунків; деталі будови папілярного візерунку; дактилоскопія; піроскопія; еджеоскопія; дактилоскопічна карта; методи виявлення слідів папілярних візерунків.


Питання до заняття

 1. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

 2. Правила поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків.

 3. Правила упакування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ

1. Сутність та значення пороскопічних та еджеоскопічних досліджень.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 1. Відпрацювати техніку виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків на різноманітних об’єктах з використанням НТЗ, які входять у комплект уніфікованої валізи слідчого. Отримані сліди оформити з дотриманням криміналістичних і процесуальних вимог.

 2. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події, в якому описати виявлений слід папілярного візерунка.

 3. Отримані та оформлені належним чином сліди та фрагмент протоколу огляду місця події занести до лабораторного практикуму.


матеріальне забезпечення

 1. Лупи дактилоскопічні – 30 шт.

 2. Валізи уніфіковані – 5 шт.

 3. Об’єкти зі слідами папілярних візерунків – 30 шт.

 4. Пензлі магнітні – 30 шт.

 5. Пензлі “флейц” – 30 шт.

 6. Порошки й реактиви для виявлення слідів папілярних візерунків – 5 компл.

 7. Дактилоскопічна плівка:

 • Темна – 2 пачки

 • Світла – 2 пачки

 1. Липка плівка – 2 рулони

 2. Папір білий, не лінований –30 арк.

 3. Бланки дактилоскопічних карт – 30 шт.

 4. Дактилоскопічні валики – 15 шт.

 5. Скляні пластини – 15 шт.

 6. Фарба друкарська – 1 тюбик

 7. Ножиці - 5 шт.


Питання для самостійного вивчення

 1. Будова шкіряного покрову підошов ніг людини.

 2. Візуальний (оптичний), фізичний, хімічний методи виявлення слідів папілярних візерунків.

 3. Правила та прийоми дактилоскопування трупів різноманітного ступеню гнилісних змін.


Питання для самоконтролю і самоперевірки

 1. Механізм утворення потожирових слідів папілярних візерунків.

 2. Будова папілярного візерунку долоні.

 3. Питання, вирішувані дактилоскопічною експертизою.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

 2. Кобзар С.І. “Криміналістична трасологія”. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

 3. Голдованский Ю.П. «Следы рук» М. – 1981.

 4. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов . » Отв редактор проф. Н.П. Яблоков .-М.: Издательство БЕК , 1995.


Додаткова ЛіТЕРАТУРА

 1. Біленчук П.Д., та ін. “Криміналістика”.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський ,П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад.. П.Д. Біленчука .-К.: Атіка ,1998.

 2. Салтевский М.В. «Криминалистика в современном изложении юристов».-Х.: «Рубикон» , 1996.

 3. Грановский Г.Л. «Основы трасологии».- М. 1965

 4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике».- М.:1975

 5. Грановский Г.Л. «Основы трасологии» - М., 1974

 6. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах» Ленинград, 1976 г.

 7. Салтевский М.В. «Следы человека и приёмы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция» К. – 1983 г.

 8. Криминалистика. Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1995.

 9. Криминалистика Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1997.7 СЕМЕСТР


^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 12.2. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ спеціаліста

в ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ. Призначення

та проведеннЯ судових експертиз

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань з правових, організаційних і тактичних основ використання спеціальних знань при розкритті і розслідуванні злочинів.

^ Методи: опитування, бесіда, реферативне повідомлення, дискусія.

Ключові поняття: обізнана особа; спеціаліст; спеціальні знання; форми використання спеціальних знань; довідка спеціаліста; експерт; експертиза; висновок експерта; об'єкти криміналістичних досліджень; зразки для порівняльного дослідження; стадії експертного дослідження; структура висновку експерта..

^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ

 1. Поняття і види спеціальних знань.

 2. Цілі і форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів.

 3. Спеціаліст у слідчих діях. Види допомоги, яку надають спеціалісти під час проведення слідчих дій. Права й обов'язки спеціаліста.

 4. Поняття і значення судової експертизи в доказуванні по кримінальним справам. Криміналістична класифікація судових експертиз.

 5. Система судово-експертних установ України.

 6. Підготовка матеріалів і тактичні особливості призначення судових експертиз.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

  1. Участь групи спеціалістів у слідчих діях.

  2. Висновок експерта, його форма і зміст.

  3. Оцінка висновку експерта.


Практичне завдання

 1. Ознайомитися з архівними висновками різних видів судових експертиз. Провести їх оцінку і вирішити питання про можливість і перспективи використання висновків, що містяться в них, у процесі розслідування.

 2. Виходячи з запропонованої викладачем фабули скласти постанови про призначення відповідних судових експертиз.

 3. Складені постанови про призначення судових експертиз занести до лабораторного практикуму.

^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    1. Архівні висновки експертів з

різних видів судових експертиз - 30 шт.

    1. Електронні варіанти архівних

висновків експертів з різних

видів судових експертиз -30 шт.

    1. Комп'ютери - 2 шт.

    1. Бланки постанов про призначення

судових експертиз - 30 шт.


^ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ

ВИВЧЕННЯ

 1. Попереднє дослідження слідів і речових доказів за участю спеціаліста.

 2. Допомога спеціалістів у виявленні, фіксації, вилученні й упакуванні предметів і документів.

 3. Допомога спеціалістів у визначенні шляхів використання інформації, отриманої в ході огляду.

 4. Експерт. Його права й обов'язки. Відмінність експерта від спеціаліста.

 5. Оцінка висновку експерта. Використання висновків у процесі розслідування злочинів.

 6. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження.

 7. Тактика одержання зразків для порівняльного дослідження. Вимоги, які ставляться до зразків.

 8. Структура і функції судово-експертних установ в Україні.^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Що таке спеціальні знання?

 2. Хто може бути залучений до участі в розслідуванні як спеціаліст?

 3. Яку допомогу можуть надати спеціалісти, залучені до розслідування?

 4. Який статус має інформація, отримана в ході розслідування з залученням спеціаліста?

 5. Хто може бути судовим експертом?

 6. У яких міністерствах і відомствах дозволена діяльність судово-експертних установ?

 7. З яких стадій складається процес експертного дослідження?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. КПК України.

  2. Закон України "Про судову експертизу", 1994.

  3. Наказ МВС України N 30 від 18.01.99 р. "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України».

  4. Наказ МВС України № 682 від 30.08.99 р. «Про затвердження На станови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України».

  5. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. профессора Р.С. Белкина. М., «НОРМА-ИНФРА» · М., 2000.

  6. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій. Монографія. – Луганськ, 2007.

  7. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. - М., 1990.

  8. Шамонова Т.Н. Особенности участия специалиста-криминалиста в расследовании преступлений против личности.- М., 1996.

  9. Селиванов Н.А. Участие специалиста в предварительном следствии. – М., 1962.

  10. Клименко Н.І. Судова експертологія. Курс лекцій. К.: «Видавничій дім», 2007.ДОДАТКОВА література

 1. Криминалистика. - М.:"БЕК", 1995.

 2. Криминалистика. - М., 1988.

 3. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998.

 4. Астапкина С.М. и др. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. - М., 1992.

 5. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. – К., 1987. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. - М., Новый юрист, 1997.

 6. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. - М., 2000.

 7. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. - К., 1987.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

з 2 ВИКЛАДАЧАМИ

Тема 14.3. ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ та СВІДКІВ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: поглиблення, закріплення і конкретизація знань з тактики допиту потерпілих і свідків. Вироблення практичних навичок організації і проведення допиту свідків і потерпілих.

^ Методи: опитування, бесіда, пояснення, реферативне повідомлення, групові вправи, дискусія.

Ключові поняття: допит; допит потерпілого; допит свідка; первісний, повторний, додатковий допит.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ

 1. Організаційне забезпечення допиту і вивчення особистості допитуваного.

 2. Психологічні особливості формування показань очевидців.

 3. Тактика допиту сумлінних і несумлінних свідків.

 4. Тактичні і процесуальні особливості допиту потерпілого.

 5. Тактичні прийоми пожвавлення пам'яті допитуваного.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ

1. Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Виходячи з запропонованої фабули визначити коло осіб, який необхідно допитати, визначити їхнє процесуальне положення, а також скласти плани допиту потерпілого, свідків (будь-якого на розсуд курсантів).


^ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 1. Визначення кола осіб, що підлягають допиту як потерпілі і свідки, і способи їх встановлення.

 2. Тактика допиту потерпілого і свідка, що дає правдиві показання.

 3. Допит потерпілого і свідка, що дає помилкові показання.

 4. Специфіка допиту потерпілого, що знаходиться в лікувальній установі.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ

 1. У чому полягає організація підготовки до допиту потерпілих і свідків?

 2. Як визначити коло осіб, що підлягають допиту як свідків?

 3. Які прийоми використовуються для пожвавлення пам'яті допитуваних свідків і потерпілих?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. КПК України

 2. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

 3. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

 4. Криминалистика. - М.: "БЕК", 1995.

 5. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев.

 6. Волобуев А. Ф. Тактика допроса: Лекция /МВД Украины, Ун-т внутр. Дел. - Харьков, 1997

 7. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М., 1976.

 8. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков, 1999.

 9. Коновалова В. Е. Правова психологія. Навч. посібник. – Харків: Основа, 1996.

 10. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Харьков: «Гриф», 1997.

 11. Бахин В.П. Допрос /Лекция/. - К., 1999.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. М.: Юридическая литература, 1987.

 2. Макаренко Е.И., Снегирев А.П. Раскрытие расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.

 3. Найденов В.В. Руководство для следователей ч.1. - М., 1981.

 4. Ратинов А.Р., Скотникова Т.А. Самооговор. - М., 1973.

 5. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. - М., 1976.

 6. Первоначальные следственные действия. - М., 1956.

 7. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998.

 8. Тимербаев А.Т. Тактика проверки заявления об алиби на предваритель­ном следствии. - Хабаровск, 1987.

 9. Попов И.В., Бирюков В.В. Эффективность и допустимость использования приемов психологического воздействия в процессе допроса // Вісник ЛАВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип 4, 2003. - С. 141-150.^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 16.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ та ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Тривалість: 2 години

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація знань з організації, психологічних і етичних основ пред'явлення для впізнання.

Методи: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, бесіда дискусія.

^ Ключові поняття: пред'явлення для впізнання; особа що впізнає; особа, яка впізнається; психологічні основи пред'явлення для впізнання; етичні основи пред'явлення для впізнання; впізнання живих осіб; впізнання трупів; впізнання предметів; впізнання тварин; впізнання по статичних ознаках; впізнання по динамічних ознаках; впізнання поза візуальним спостереженням.


^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ

 1. Поняття, види і сутність пред'явлення для впізнання.

 2. Обставини, які виключають пред'явлення для впізнання.

 3. Підготовка до пред'явлення для впізнання.

 4. Тактика впізнання по фотознімках і відеозапису.

 5. Особливості впізнання поза візуальним спостереженням.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ

1. Психологічні й етичні основи пред'явлення для впізнання трупа.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Згідно з запропонованою фабулою провести пред’явлення для впізнання живої особи, а також пістолета та ножа.

^ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 1. Тактика допиту впізнаючого до пред'явлення для впізнання.

 2. Якою повинна бути ступінь подібності осіб, пропонованих для впізнання?

 3. Яким вимогам повинно відповідати приміщення при пред’явленні для впізнання поза візуальним спостереженням?


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ

 1. У яких випадках проводиться пред'явлення для впізнання?

 2. У чому полягає ідентифікаційна сутність пред'явлення для упізнання?

 3. Які правила, встановлені карно-процесуальним законодавством, повинні дотримуватися при пред'явленні для впізнання?


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. КПК України.

 2. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

 3. Криминалистика.- М.: "Юрист", 1995.

 4. Криминалистика. - М.: "БЕК", 1995.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Колесниченко А.Н. Предъявление личности для опознания. – Х., 1955.

 2. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии. – К., 1977.

 3. Найденов В.В. Руководство для следователей ч. 1. - М., 1981.

 4. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем.- М.: Юридическая литература, 1987.

 5. Крикунов Е.И. Тактика и психологические основы предъявления лица для опознания. - К., 1977.питання для складання іспитів за загальний курс криміналістики для слухачів заочної форми навчання


 1. Предмет та система науки криміналістики.

 2. Особливості тактики огляду місця події по факту крадіжки з квартири.

 3. Особливості розслідування злочинів, скоєних організованою групою.

 4. Криміналістична ідентифікація: поняття, наукові засади, об'єкти.

 5. Тактика допиту свідків по факту розбійного нападу.

 6. Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми.

 7. Криміналістична діагностика. Її практичне значення для розкриття і розслідування злочинів.

 8. Поняття, класифікація та значення версій у розслідуванні злочинів пов’язаних з викраденням металевих речей.

 9. Криміналістична характеристика злочинів пов’язаних з незаконним виготовленням, та збутом підроблених грошей.

 10. Криміналістична техніка розділ науки криміналістики: поняття, система і завдання.

 11. Особливості проведення впізнання особи за ознаками зовнішності при розслідуванні шахрайств.

 12. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні вбивств.

 13. Криміналістична фотографія: поняття, система видів та методів фотозйомки, які використовуються при огляді місця події.

 14. Особливості проведення обшуку при розслідуванні злочинів пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей.

 15. Попередній етап розслідування шахрайств.

 16. Криміналістика у системі наукових знань. Система криміналістики.

 17. Особливості огляду місця події по факту дорожньо-транспортної пригоди.

 18. Елементи криміналістичної характеристики злочинів, їх місце та значення у встановлені істини при розслідуванні.

 19. Криміналістичні правила поводження з речовинними доказами.

 20. Сутність та значення підготовчого етапу огляду місця події по факту крадіжки. Учасники огляду.

 21. Попередній етап розслідування хуліганства. Типові ситуації, версії та алгоритм слідчих дій.

 22. Поняття, система і завдання трасології.

 23. Значення та тактика освідування особи затриманої за підозрою у вбивстві.

 24. Обставини які провинно встановити при розслідуванні хабарництва.

 25. Папілярні візерунки пальців рук людини: їх властивості, класифікація і значення в розшуку і викритті злочинців.

 26. Тактика відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод.

 27. Послідуючий етап розслідування крадіжок типові ситуації та слідчі дії.

 28. Сліди людини. Їх класифікація, значення та використання при розслідуванні злочинів.

 29. Можливості використання обліково-реєстраційних управлінні інформаційних технологій в розслідуванні крадіжок.

 30. Криміналістична характеристика вимагань.

 31. Класифікація слідів знарядь зламу. Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації та вилучення слідів знарядь зламу та інструментів

 32. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ і іншими службами при розслідуванні вбивств.

 33. Попередній етап розслідування по факту шахрайства, типові ситуації та обставини які підлягають доказуванню.

 34. Методи криміналістики.

 35. Сутність та завдання алфавітно-дактилоскопічного обліку (оперативно-розшукового), його використання в розслідуванні.

 36. Криміналістична характеристика злочинів пов’язаних з незаконним обертання наркотичних засобів.

 37. Документи як речові докази і джерела доказів. Правила огляду та збереження.

 38. Особливості допиту свідка-очевидця по факту хуліганства.

 39. Криміналістична характеристика посадових злочинів.

 40. Поняття, властивості і класифікація ознак письмової мови та почерку.

 41. Особливості допиту потерпілого по факту розбійного нападу.

 42. Попередній етап розслідування розбійних нападів.

 43. Техніко-криміналістичне дослідження документів: ознаки підробки документів і засоби їх виявлення.

 44. Криміналістичні версії: поняття, види, правила висування та перевірки.

 45. Методика розслідування окремих видів злочинів, її зв’язок з другим розділами криміналістики, та юридичними науками.

 46. Завдання які можна вирішити при дослідженні комп’ютерних текстів.

 47. Тактика зустрічного впізнання.

 48. Методика розслідування навмисного нанесення тілесних пошкоджень.

 49. Підготовка та призначення криміналістичної експертизи.

 50. Тактика допиту обвинуваченого по факту крадіжки металевих речей з метою здачі їх у металобрухт.

 51. Елементи криміналістичної характеристики як підґрунтя для висунення версій та подальшого розслідування при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті в своїй квартирі.

 52. Поняття, система і задачі трасології. Класифікація слідів у криміналістиці.

 53. Тактика огляду місця події при розслідуванні вбивства з використанням вогнепальної зброї.

 54. Подальший етап розслідування зґвалтувань. Типові ситуації та алгоритм слідчих дій.

 55. Зв’язок науки криміналістики з практикою боротьби зі злочинністю.

 56. Слідча ситуація. Обставини що її формують, та вплив на подальше розслідування.

 57. Особливості розслідування знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

 58. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (використання обліків).

 59. Тактика допиту у кооперативних ситуаціях: прийоми надання допомоги свідку у відновленні у пам’яті забутого.

 60. Попередній етап розслідування хуліганства. Типові ситуації та їх розв’язання.

 61. Криміналістична тактика – розділ криміналістики. ЇЇ поняття, система та зв’язок з другими розділами криміналістики та науками.

 62. Форми використання спеціальних знань в розкритті і розслідуванні крадіжок.

 63. Попередній етап розслідування незаконного вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин

 64. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

 65. Тактичні прийоми усунення протидії від надання показань та викривання брехні при розслідуванні вимагань.

 66. Особливості попереднього етапу розслідування крадіжок металевих речей з метою здачі їх як металобрухт.

 67. Криміналістичні засоби і методи встановлення та фіксації зовнішніх ознак людини.

 68. Фактори що впливають на формування показань очевидців.

 69. Криміналістична характеристика грабежу, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

 70. Взаємозв’язок науки криміналістики з практикою розслідування. Криміналістика як дисципліна.

 71. Особливості планування розслідування злочинів скоєних організованою злочинною групою.

 72. Алгоритмізация розслідування. Її місце та завдання у криміналістичній методиці.

 73. Поняття вогнепальної зброї, ознаки та класифікація.

 74. Види экспертиз, їх значення та особливості використання висновків при розслідуванні дорожно-транспортних пригод.

 75. Особливості розслідування шахрайств, вчинених організованою групою.

 76. Мета залучення спеціаліста при проведенні оперативних та слідчих дій. Взаємодія оперативних і слідчих органів зі спеціалістом.

 77. Тактика, завдання та особливості проведення очної ставки при розслідуванні злочинів скоєних організованою групою.

 78. Особливості організації, та завдання взаємодії слідчих, оперативних і експертних підрозділів при розслідуванні виготовлення, зберігання, перевезення, пересилки, або збуту підроблених грошей.

 79. Види та ознаки поліграфічного друку.

 80. Завдання, умови і тактика проведення відтворення обстановки та обставин події з особою яка скоїла вбивство.

 81. Роль і місце криміналістичної характеристики в методиці розслідування окремих видів злочинів.

 82. Правила поводження з речовими доказами. Їх фіксація.

 83. Огляд місця події на відкритій місцевості при виявленні трупа.

 84. Методика розслідування крадіжок, вчинених з проникненням у житло громадян.

 85. Сліди транспортних засобів. Їх класифікація, виявлення, фіксація та використання у розкритті й розслідуванні злочинів.

 86. Окремі криміналістичні версії, підґрунтя що до їх висунення та значення у розслідуванні вимагань.

 87. Попередній етап розслідування шахрайств.

 88. Поняття, значення та правила виконання сигналетичної фотозйомки.

 89. Поняття, завдання та тактика освідування при розслідуванні вбивств.

 90. Попередній етап розслідування пожеж та підпалів, ситуації версії слідчі дії.

 91. Ознаки що характеризують зовнішність людини їх властивості та класифікація, а також можливості використання при розслідуванні злочинів.

 92. Підготовка до допиту особи яка підозрюється у крадіжці з квартири.

 93. Особливості попереднього етапу розслідування злочинів скоєних з використанням комп’ютерних технологій.

 94. Особливості обертання з вогнепальною зброєю, та її огляд.

 95. Тактичні прийоми викриття та подолання неправдивого алібі заявленого підозрюваним при розслідуванні грабежів та розбійних нападів.

 96. Ситуації що можуть виникнути на послідуючому етапі розслідування у зв’язку з показаннями обвинуваченого при розслідуванні вимагань. Їх вирішення.

 97. Поняття ознаки та класифікація холодної зброї

 98. Тактичні прийоми викриття та подолання самозвинувачення.

 99. Елементи криміналістичної характеристики їх взаємозв’язок, та використання в розслідуванні.


1   2   3   4Похожие:

Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Плани практичних занять зі спецкурсу слідчо-криміналістичні вчення
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е....
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Міністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов