Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ icon

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справНазваниеМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
страница1/4
Дата конвертации13.11.2012
Размер428.31 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Луганський державний університет внутрішніх справ

імені Е.О. ДІДОРЕНКА


Затверджую

Начальник факультету підготовки слідчих Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

підполковник міліції

_____________ Р.В. Корякін


Методика розслідування крадіжок

чужого майна

(СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЧЕННЯ)


Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2008


Розробники:

С.В. Головкін старший викладач кафедри криміналістики;

^ В.О. Ласуков старший викладач кафедри криміналістики.


Рецензенти:

А.С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

^ Р.М. Гупал начальник СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області.


Ухвалено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Протокол № 1 від 28 серпня 2008 р.


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КУРСУ)

СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЧЕННЯ”

(за вимогами ECTS)


Дисципліна: Слідчо-криміналістичні вчення


^ Курс: 4

Факультети: підготовки слідчих; навчально-наукового інституту права

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 1


Модулів: 1 + (навчальний  проект)


Змістовних модулів: 1


Загальна кількість годин: 27


Тижневих годин:


^ Право

0304 (0601)

Правознавство

7.060101

спеціаліст


8 семестр

Практичні з 2 викл.:

18 год.

Самостійна робота:

9 год.

Індивідуальна робота:

^ Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота тощо) .

Вид контролю: залікМета:


  • Освітня: закріпити теоретичні знання та первісні вміння й навички розслідування злочинів, отримані курсантами та студентами при розгляді теми «Методика розслідування крадіжок чужого майна».
  • Розвиваюча: сформувати у курсантів та студентів уміння й професійні навички розслідування крадіжок чужого майна в умовах неочевидності, відпрацювати питання організації й діяльності чергової частини міськрайвідділів і чергової слідчо-оперативної групи щодо розкриття злочину за гарячими слідами, взаємодії слідчого із працівниками служб і підрозділів органів внутрішніх справ.
  • Виховна: підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань; формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.
Передмова


Курсанти факультету підготовки слідчих та студенти навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка на 3 та 4 курсах вивчають навчальну дисципліну «Криміналістика (методика)». Даною дисципліною передбачено вивчення методики розслідування крадіжок чужого майна. Для закріплення отриманих теоретичних знань розроблено спецкурс «Слідчо-криміналістичні вчення».

Згідно з чинним законодавством розслідування зазначених злочинів віднесено до компетенції слідчих підрозділів органів внутрішніх справ МВС України. Вивчення досвіду роботи слідчих підрозділів при районних, міських і обласних відділах і управліннях органів внутрішніх справ показує, що кожний слідчий уже в перший рік роботи на цій посаді часто зіштовхується саме із цією категорією злочинів. Тому майбутні слідчі в стінах навчального закладу мають одержувати не тільки теоретичні знання із розслідування злочинів зазначеного виду, а й виробити вміння й первісні навички організації й проведення їх розслідування.

У ході вивчення спецкурсу розглядаються основні вимоги, що ставляться до роботи слідчого: знання своїх процесуальних повноважень і функціональних обов'язків, а також кваліфіковане їх виконання; уміла взаємодія із працівниками оперативних служб та інших підрозділів органів внутрішніх справ; використання в повному обсязі криміналістичних, оперативно-довідкових і пошукових обліків, сучасних автоматизованих інформаційно-пошукових систем; грамотне застосування науково-технічних засобів; своєчасне залучення спеціалістів, громадськості й окремих громадян до участі в розслідуванні конкретних злочинів.

Слідчо-криміналістичні вчення спрямовані на засвоєння курсантами та студентами найбільш ефективних методів, способів, прийомів і засобів розкриття й розслідування злочинів. При розробці спецкурсу враховувалися особливості підготовки, здійснення й приховання злочинів, а також методи, способи, прийоми й засоби їхнього виявлення.

Значна увага приділена діяльності слідчо-оперативних груп на початковому й наступному етапах розслідування злочинів.

Програма побудована на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, з урахуванням Європейської Кредитно-Трансферної Системи (ECTS).

Слідчо-криміналістичні вчення проводяться, в основному, у формі групових вправ і ділових ігор. На заняттях курсанти та студенти досліджують і оцінюють фактичні дані про конкретний злочин, а потім приймають необхідні рішення й виконують їх. При цьому головна увага приділяється розвитку професійного мислення слідчого. Курсанти та студенти вчаться самостійно приймати процесуальні рішення відповідно до чинного законодавства.

Крім того, курсанти та студенти здобувають знання щодо особливостей забезпечення безпеки потерпілих і свідків, а також діяльності слідчого в умовах протидії з боку підозрюваних, обвинувачуваних та інших осіб.

В ході слідчо-криміналістичних вчень курсанти та студенти готують процесуальні й організаційно-методичні документи.


По завершенню навчання курсанти та студенти подають пакет документів на кафедру криміналістики для перевірки й оцінки.

Уміння й навички розслідування злочинів, набуті на заняттях, курсанти та студенти закріплюють на стажуванні в слідчих підрозділах в органах внутрішніх справ.

Контроль і оцінка знань матеріалу курсу здійснюється за кредитно-модульною системою.

  1   2   3   4Похожие:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ
А. С. Беніцький начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, кандидат...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
В. В. Коваленко, заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
В. В. Коваленко заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Затверджую
В. В. Коваленко – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробники: В. В. Бірюков– начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Р. М. Шехавцов доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов