Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів icon

Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачівНазваниеДодаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів
Дата конвертации14.11.2012
Размер51.06 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток № 3

до рішення міської ради від 11.05.2006р.


Положення про відділ захисту прав споживачів

та розвитку споживчого ринку


виконкому Комсомольської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку


утворюється міською радою і є самостійним структурним підрозділом виконкому Комсомольської міської ради.

Відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку

є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міськради , міському голові, заступнику міського голови з питань економічного розвитку та природних ресурсів, начальнику управління економічного розвитку та природних ресурсів міськвиконкому.

1.2..В своїй діяльності відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку керується Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“ , “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про захист прав

споживачів” та іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Полтавської обласної та Комсомольської міської рад та їх виконавчих органів, прийнятих в межах повноважень відділу та цим Положенням.

1.3. Відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами та службами виконкому , підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності , фізичними особами , а також депутатами міської ради.


^ 2. Основні завдання відділу захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку.


2.1 Вдосконалення організації надання послуг , визначених для відділу в процесах Системи управління якістю виконавчого комітету Комсомольської міської ради.

2.2. Організація роботи по реалізації визначених Стратегічним планом розвитку м.Комсомольська і затверджених рішенням Комсомольської міської ради базових пріоритетних напрямків розвитку.

2.3.Запровадження затверджених в установленому порядку правил у сфері обслуговування та законодавчих актів, здійснення заходів щодо вдосконалення обслуговування населення на території міста.

2.4. Реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів згідно з Законом України „Про захист прав споживачів” у межах наданих повноважень.


^ 3. Структура відділу захисту прав споживачів

та розвитку споживчого ринку.

3.1 . Відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку складається з завідуючого відділом, головного спеціаліста відділу та головного спеціаліста з питань захисту прав споживачів.

3.2. Структура, штатний роспис відділу затверджується міським головою , а гранична чисельність і фонд оплати праці працівників- міською радою за пропозицією міського голови.


^ 4. Функції відділу захисту прав споживачів та

розвитку споживчого ринку


4.1. Готує і виносе на розгляд виконкому та сесії міськради проекти рішень стосовно діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі та послуг

4.2.Проводить роботу з атестації та присвоєнню категорій суб’єктів господарської діяльності , які надають побутові послуги населенню.

4.3. Проводить роботу по визначенню типів закладів громадського харчування.

4.4. Взаємодіє з управліннями ОДА в межах своєї компетенції.

4.5. Здійснює аналіз стану споживчого ринку товарів та послуг ..

4.6. Забезпечує розробку проектів щодо стратегічного плану розвитку міста в межах своєї компетенції , виносе їх на розгляд стратегічного комітету.

4.7. Забезпечує реалізацію затверджених стратегічним комітетом проектів. 4.8. Надає методичну, консультаційну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності , що здійснюють свою діяльність у сфері послуг.

4.9. Розглядає заяви СПД на відкриття об’єктів торгівлі та сфери послуг та проводе роботу щодо видачі дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

4.10. Проводить роботу щодо визначення розміру ставок податків та зборів згідно чинного законодавства в межах своєї компетенції .

4.11. Проводить моніторінг цін на товари та послуги.

4.12. Відстежує нормативно правові акти , закони, правила , що регламентують діяльність у сфері послуг .

4.13. Забезпечує реалізацію процесу Системи управління якістю виконавчого комітету Комсомольської міської ради- Видача дозволів у сфері торгівлі.

( МОП- 03) згідно визначених показників якості послуг.

4.14. Проводе роботу щодо організації виїзної торгівлі у дні проведення масових місцевих заходів , сприяє організації проведення ярмарків по продажу товарів народного споживання.

4.15. Розглядає звернення споживачів, консультує їх з питань захисту прав споживачів.

4.16. Аналізує договори , що укладаються продавцями , виконавцями , виробниками послуг із споживачами, з метою виявлення умов , які обмежують права споживачів.

4.17. Повідомляє територіальні органи у справах захисту прав споживачів та інші органи , що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції про виявлення продукції неналежної якості , фальсифікованої , небезпечної для життя , здоров’я , майна споживачів і навколишнього природного середовища .

4.18. Здійснює заходи щодо усунення порушень у випадках виявлення фактів реалізації продукції , яка не супроводжується необхідною , доступною , своєчасною інформацією та відповідними документами , або продукції з простроченим строком придатності.

^ 4.19. Готує подання до органів , які видають дозволи на впровадження відповідного виду діяльності для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

4.20. Подає до суду позови щодо захисту прав споживачів від імені виконкому Комсомольської міської ради.

5. Права відділу захисту прав споживачів та

розвитку споживчого ринку


5.1. Отримувати в установленому порядку від підприємств , установ і організацій незалежно від форм форми власності , суб’єктів підприємницької діяльності інформацію, документи та інші матеріали в межах компетенції відділу.

5.2.Залучати спеціалістів інших підрозділів виконкому( за погодженням керівників служб) для вирішення питань , віднесених до компетенції відділу.

5.3. Користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством.

6. Відповідальність.


6.1. Завідуючий відділом , головний спеціаліст , головний спеціаліст з питань захисту прав споживачів відділу захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку несуть відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на відділ функцій.

6.2 . Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою з урахуванням вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

6.3. Завідуючий відділом здійснює загальне керівництво діяльністю відділу.

6.4. Завідуючий відділом розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу.

6.5. Завідуючий відділом , головний спеціаліст , головний спеціаліст з питань захисту прав споживачів підтримують зв’язки з відповідними відділами та управліннями інших міських рад з питань обміну досвідом роботи.

^ 7. Заключні положення


7.1. Покладання на працівників відділу обов’язків , не передбачених цим Положенням , не допускається.

    1. Виконком Комсомольської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку , забезпечує їх окремим приміщенням , телефонним зв’язком. засобами оргтехніки.

7.3.Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством.


Секретар міської ради Н.Р.КарпецьВиконавець С.О.ЗолотоваПохожие:

Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconДодаток до рішення міської ради від 14. 06. 2011 №17-10-vi положення про відділ інформації
Відділ інформації (далі відділ) є самостійним структурним підрозділом Переяслав-Хмельницької міської ради
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconДодаток 1 до рішення дев’ятої сесії міської ради п’ятого скликання від „22 грудня 2006р. Положення про відділ з фізичної культури та спорту виконкому
Відділ з фізичної культурі та спорту, далі " Відділ", створений Комсомольською міською радою для здійснення функцій та повноважень...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconРішення від № м. Дружківка Про організацію роботи щодо захисту прав споживачів
Закону України «Про захист прав споживачів» здійснюють установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду та інші місцеві органи...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconДодаток до рішення п'ятдесят першої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 23. 09. 2010року положення про відділ організаційного забезпечення діяльності Комсомольської міської ради
Відділ організаційного забезпечення діяльності Комсомольської міської ради (надалі – відділ), як структурний підрозділ, утворюється...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconДодаток до рішення п’ятдесят першої сесії міської ради п'ятого скликання від 23. 09. 2010р. Положення про загальний відділ виконкому Комсомольської міської ради
Загальний відділ є самостійним відділом виконавчого комітету Комсомольської міської ради. Утворюється рішенням сесії міської ради,...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconДодаток до рішення сьомої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 23. 03. 2011 р. Положення про відділ економічного аналізу
Відділ є підзвітним І підконтрольним Комсомольській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові,...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconРішення №40 14. 01. 2011 р. 3 сесія 6 скликання Про створення комісії по захисту прав споживачів та затвердження положення про неї
Відповідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та ст. 28 Закону України “Про захист прав споживачів”...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconІнформація про роботу дозвільного офісу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради
Рішенням міськвиконкому від 11. 04. 2006р. №233/6 створено відділ та затверджено Положення про відділ з питань підготовки документів...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconВитяг з протоколу
Слухали: Про хід виконання рішення колегії Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради від 27. 05. 2010 №114...
Додаток №3 до рішення міської ради від 11. 05. 2006р. Положення про відділ захисту прав споживачів iconРішення від 23. 08. 2011 №200 м. Маріуполь Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради
Україні, п 6 Положення про районну адміністрацію Маріупольської міської ради, затвердженого рішенням Маріупольської міської ради...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов