Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому icon

Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкомуНазваниеДодаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому
Дата конвертации14.11.2012
Размер53.63 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>


Додаток 1

до рішення 17 сесії

5 скликання Комсомольської міської ради

від 22.11.2007 року


П О Л О Ж Е Н Н Я


про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому

Комсомольської міської ради


1. Загальні положення.


    1. Відділ у справах сім’ї та молоді (далі - відділ) є відділом виконавчого комітету, що утворюється рішенням сесії міськради та підпорядковується міському голові, управлінню у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації (з організаційно-методичних питань).
    1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сесії міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням та іншими нормативними актами.
    1. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, співпрацює із структурними підрозділами (відділами і управліннями) міськвиконкому, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян в місті і на території Дмитрівської сільської ради.
    1. Відділу функціонально підпорядковані міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служба у справах неповнолітніх міськвиконкому з питань оперативного управління.^ 2. Основними завдання відділу є:


2.1. Забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

2.2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

2.3. Сприяння молодіжним, дитячим громадським та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді;

2.4. В партнерстві з відділом фізичної культури та спорту організація і проведення фізкультурно-спортивних оздоровчих заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.


^ 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


3.1. Готує пропозиції до проектів місцевих програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

3.2. Розробляє і подає на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді;

3.3. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

3.4. Залучає молодіжні, дитячі, благодійні та інші громадські організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

3.5. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

3.6. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

3.7. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

3.8. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

3.9. Організовує та проводить конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення соціального та фізичного виховання дітей і молоді;

13.10. Координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

3.11. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

3.12. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

3.13. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3.14. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

3.15. Порушує в установленому порядку клопотання про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

3.16. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;

3.17. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

3.18. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.


^ 4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:


4.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

4.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.3. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

5. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням із заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації і з начальником управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.

^ 7. Начальник відділу:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

7.2. Затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

7.3. Розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань, у межах затвердженого кошторису;

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах неповнолітніх, начальників інших структурних підрозділів держадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується міським головою за поданням начальника відділу.


9. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

Штатний розпис відділу затверджує сесія міської ради.Похожие:

Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток до рішення п’ятдесят першої сесії міської ради п'ятого скликання від 23. 09. 2010р. Положення про загальний відділ виконкому Комсомольської міської ради
Загальний відділ є самостійним відділом виконавчого комітету Комсомольської міської ради. Утворюється рішенням сесії міської ради,...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток 1 до рішення 20 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 07. 02. 2008 року положенн я про відділ управління ресурсами територіальної громади
Відділ управління ресурсами територіальної громади (надалі відділ) утворюється за рішенням Комсомольської міської ради та є структурним...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток 4 до рішення шістнадцятої сесії міської ради п’ятого скликання від 18. 10. 2007 р. Положення про адміністративно-господарський відділ
Комсомольської міської ради. Утворюється рішенням сесії міської ради, підзвітний І підконтрольний їй, підпорядкований виконавчому...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток до рішення п’ятої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 19 січня 2011 року положення про відділ дозвільних процедур та регуляторної політики виконкому Комсомольської міської ради
Комсомольської міської ради, утвореним на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, підконтрольний та підзвітний...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток до рішення 45 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 24. 02. 2010 р. Положення про міський відділ культури І туризму виконавчого комітету Комсомольської міської ради
Комсомольської міської ради (повна назва), міський відділ культури І туризму (скорочена назва) є самостійним відділом виконавчого...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток до рішення п'ятдесят першої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 23. 09. 2010року положення про відділ організаційного забезпечення діяльності Комсомольської міської ради
Відділ організаційного забезпечення діяльності Комсомольської міської ради (надалі – відділ), як структурний підрозділ, утворюється...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток до рішення п׳ятдесят першої сесії міської ради п׳ятого скликання від "23" вересня 2010 р. Положення про відділ кадрового забезпечення виконавчого комітету Комсомольської міської ради
Комсомольської міської ради є самостійним структурним відділом виконавчого комітету Комсомольської міської ради. Утворюється за рішенням...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconДодаток 12 до рішення десятої сесії міської ради п’ятого скликання від 01. 02. 2007 Положення про департамент економічного розвитку та ресурсів виконкому Комсомольської міської ради
Департамент економічного розвитку та ресурсів утворюється міською радою І є структурним підрозділом виконкому Комсомольської міської...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconРішення дев ятої сесії міської ради шостого скликання від 25 травня 2011року положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Комсомольської міської ради Загальні положення
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Комсомольської міської ради є бухгалтерською службою виконкому Комсомольської...
Додаток 1 до рішення 17 сесії 5 скликання Комсомольської міської ради від 22. 11. 2007 року положенн я про відділ у справах сім’ї та молоді виконкому iconРішення виконкому Білгород-Дністровської міської ради від 2012р. № Паспорт (загальна характеристика міської програми) «Рівність» на 2013-2015 роки (назва програми)
Кп міський центр „Благоустрій”, комітет з питань фізичної культури та спорту, відділ культури, відділ освіти, центр соціальних служб...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов