Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді icon

Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській радіНазваниеПротокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді
Дата конвертации14.11.2012
Размер366.96 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

ПРОТОКОЛ № 2


засідання громадської ради при Комсомольській міській раді

2 березня 2011року Мала зала виконкому


Присутні 29 осіб – членів громадської ради при Комсомольській міській раді.

Відсутні: Черневський М.Ю., Тягай Н.А., Хіль Л.І., Терен Т.Ю., Дяченко Л.Б., Рубан В.М.,Сітьков О.А., Ігнатов С.О.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Інформація щодо змін до Положення про громадську раду та Регламенту громадської ради.

 2. Затвердження Положення про громадську раду.

 3. Затвердження Регламенту громадської ради.

 4. Затвердження особового складу комітетів громадської ради.

 5. Різне.1.Слухали: Клименко Р.І. – повідомив про основні зміни до ухваленого 24.02.2011 р. проекту Положення про громадську раду і Регламенту громадської ради з урахуванням пропозицій членів громадської ради та консультацій зі службами Комсомольської міської ради.

2. Слухали: Клименко Р.І. – детально доповів про зміни до попередньої редакції Положення (1.3., 1.5.,2.2.8, 2.2.10, 2.3.5,3.7,4.1,5.3., 5.6, 5.8,5.13, 5.17, 5.18, 5.19, 5.36, 6.3).

Пропозиції: Хряпа Сергій Олександрович, Дмитренко Лідія Бултаївна, Федоренко Юрій Олексійович, Чистяков Володимир Юрійович.

 • Питання щодо участі голови громадської ради в засіданнях сесії Комсомольської міської ради та виконавчого комітету Комсомольської міської ради викласти в такій редакції:

«бере участь у засіданнях сесії Комсомольської міської ради та засідання виконавчого комітету Комсомольської міської ради у разі запрошення».

 • Пункт 5.8 доповнити інформацією про переобрання голови громадської ради.

Повідомлено, що питання щодо припинення повноважень голови Громадської ради викладені в пп. 5.4- 5.6 Положення.

Голосували: за: 29, проти: 0, утримались: 0.

Вирішили: Врахувати всі зміни до проекту Положення та ухвалити та представити Положення про Громадську раду при Комсомольській міській раді до затвердження сесією Комсомольської міської ради (Додаток № 1 до даного Протоколу).

3. Клименко Р.І. – запропонував внести зміни до попередньої редакції Регламенту (пп. 4, 12, 29, 30, 37).

Голосували: за: 29, проти: 0, утримались: 0.

Вирішили: затвердити Регламент громадської ради (Додаток № 2 до даного Протоколу).

4. Присутні уточнювали свої кандидатури щодо членства в постійних комітетах громадської ради.

Голосували: за: 29, проти: 0, утримались: 0.

Вирішили: затвердити особовий склад постійних комітетів громадської ради (Додаток № 3 до даного Протоколу).

5. Різне:

 • Узгодили дату розширеного засідання комітетів 15.03.2011 о 16:00 за адресою вул. Космонавтів, 4 (актова зала відділу з підготовки кадрів ВАТ "Полтавський ГЗК") для затвердження голів комісій, та підтвердження складу комісій.

 • Прийняли пропозицію щодо інформування про час проведення наступних зборів по телефону всіх без виключення членів громадської ради з дублюванням електронними повідомленнями.

 • Чистяков В.Ю. запросив на захід Батьківської ради у школі №1.

 • Наумова Р.І. проінформувала, та запросила на офіційний захід на честь 20-ти річчя створення спілки інвалідів.Голова громадської ради (підписано) Клименко Р.І.


Секретар громадської ради (підписано) Оліградська М.В.


Додаток №1 до

Протоколу №2 засідання громадської ради від 02.03.2011 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Комсомольській міській раді


м. Комсомольськ, 2011 р.

Розділ I.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Громадська рада при Комсомольській міській раді (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Комсомольської міської ради, як органу місцевого самоврядування (далі – Органу);

- сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

- сприяння Органу у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень.

1.3 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, яке розроблено на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Проект Положення про Громадську раду погоджується з Органом, після чого схвалюється на засіданні Громадської ради.


Розділ IІ.

^ ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії Органу, при якому вона утворена.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Органу, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку територіальної громади м. Комсомольська;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю із органом, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

2.3 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) вносити пропозиції щодо розробки цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку територіальної громади м. Комсомольська;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах;

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Органу та його структурних підрозділів, звертатись до нього з інших питань;

8) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень Органу;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати на засіданні Органу рішення Громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов’язковими до розгляду;

11) за запрошенням Органу та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цим Органом та його структурними підрозділами;

12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер для Органу та усіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, і є обов’язковими для розгляду Органом.

2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.7 Члени Громадської ради мають відповідні посвідчення.

2.8 Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Орган.


Розділ IІІ.

Формування^ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Раді є індивідуальним.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Органу та інститутів громадянського суспільства, у тому не представлені в складі Громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, Орган своєчасно повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті (www.komsomolsk.org.ua) та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

 • процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;

 • процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

 • процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

 • порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

 • порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

 • процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

 • процедуру оголошення результатів виборів;

 • визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

 • порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику органу для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської ради Орган протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів Орган протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.


Розділ IV.

^ ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ


4.1 Члени Громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

- бути членом постійних комісії (не більше двох (трьох) одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради; (5.13)

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- подання членом Громадської ради відповідної заяви;

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів);

- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7 У разі припинення членства у Громадській раді одного з її членів членом ради стає наступний за списком кандидат за результатами голосування на установчих зборах.

4.8 У разі неможливості виконання своїх обов’язків заступником, секретарем чи головою Громадської ради, постійної комісії (комітету, секції, тощо) за рішенням Президії/правління Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.


Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ^ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


5.1 На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради); визначається структура Громадської ради; ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2 Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Органу.

5.3 Голова Громадської ради:

- організовує діяльність ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені ради;

- звітує про роботу Громадської ради;

- представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях сесії Комсомольської міської ради та засіданнях виконавчого комітету Комсомольської міської ради у разі запрошення.

5.4 Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

5.6 Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього розпорядженням голови ради.

5.7 Заступник (заступники) голови Громадської ради:

- забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

- контролює виконання плану роботи Громадської ради;

- розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- координує роботу секретаріату Громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань і доручень ради.

5.8 У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за розпорядженням голови Громадської ради виконує заступник (один із заступників) голови Громадської ради. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із Органом, може виконувати працівник структурного підрозділу Органу, на який покладено координацію роботи Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.10 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин із Органом та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.11 Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, які затверджує одному з перших засідань з урахуванням пропозицій Органу та інститутів громадянського суспільства.

5.12 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Радою та оформлюються протоколом.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж трьох постійних комісій.

5.14 Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі Громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16 Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при Органі чи його структурних підрозділах так і при інших органах публічної влади.

5.17 Для вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська ради може утворювати правління Громадської ради, до складу якої входять: голова, заступники голови ради, секретар (відповідальний секретар), голови постійних комісій (комітетів) та інші особи за рішенням ради.

5.18 Коло питань, які може вирішувати правління Громадської ради, визначається Громадської радою.

5.19 Засідання правління проводяться за необхідністю. У засіданні президії можуть за запрошенням брати участь як члени Громадської ради, так й інші особи. Рішення правління оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Громадської ради.

5.20 З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат ради (далі – секретаріат) у складі відповідального секретаря, секретарів та прес-секретаря. Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою.

5.21 Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує планування діяльності Громадської ради;

- відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань ради з урахуванням пропозицій її членів;

- забезпечує ведення протоколів засідання ради та її президії, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;

- контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

- забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу Органа;

- забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;

- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;

- за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

- забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадській раді, виконання її рішень;

- забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

- забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Органу пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

- організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян,

- забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

5.22 Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар Громадської ради. Відповідальний секретар:

- організовує і контролює роботу секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань ради та її президії;

- організовує ведення діловодства;

- виконує інші функції відповідно до покладених на секретаріат завдань.

5.23 Прес-секретар Громадської ради:

- організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності ради;

- здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Громадської ради;

- готує проект плану інформаційної діяльності Громадської ради та контролює його виконання;

- здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації про діяльність Громадської ради;

- організовує та разом з членами ради забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Громадської ради та її структурних утворень.

5.24 План роботи Громадської ради на рік затверджується, як правило, на її першому у поточному році засіданні з урахуванням пропозицій Органу та інститутів громадянського суспільства.

5.25 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.

5.26 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

5.27 Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.28 Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

5.29 У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Органу.

5.30 За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.31 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.32 Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися в спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

5.33 Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем і направляється до Органу у п’ятиденний термін.

5.34 Рішення Органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Органу, через підвідомчі ЗМІ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.35 Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на одному з перших засідань Громадської ради.

5.36 Регламент Громадської ради має містити:

- загальний порядок організації роботи та планування Громадської ради;

- процедуру підготовки та внесення питань на розгляд Громадської ради;

- порядок участі членів Громадської ради в її діяльності;

- порядок підготовки і проведення засідань Громадської ради, її робочих органів;

- форми та порядок прийняття рішень Громадською радою та її робочими органами;

- порядок взаємодії Громадської ради з Органом, його структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями;

- порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб’єктами;

- порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників Органу;

- порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

- порядок оприлюднення рішень Громадської ради;

- порядок підготовки щорічних звітів про діяльність Громадської ради та їх оприлюднення;

- інші питання організації та порядку діяльності Громадської ради.

5.37 Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Органу, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

5.38 Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться за рішенням членів Громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.

5.39 Зміни до Положення про Громадську раду ухвалюються простою більшістю голосів від складу Громадської ради та погоджуються з Органом.


Розділ VІ.

^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ,

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


6.1 Орган за допомогою свого структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

6.2 Громадська рада інформує Орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.


Додаток №2 до

Протоколу №2 засідання громадської ради від 02.03.2011 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

02.03.2011 № 3


РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Комсомольській міській раді


м. Комсомольськ, 2011 р.


Загальні положення


1. Регламент громадської ради при Комсомольській міській раді. (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Комсомольській міській раді. (далі – громадська рада).


2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.


Громадська рада інформує Комсомольську міську раду, громадськість про свою діяльність.


Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.


3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.


Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.


4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.


6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради (у разі їх створення).


План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.


План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.


Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Комсомольської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Комсомольською міською радою консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.


7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

 • чергові засідання громадської ради,

 • засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),

 • проведення громадської експертизи діяльності Комсомольської міської ради.

 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

 • заходи в межах проведення Комсомольською міською радою консультацій з громадськістю,

 • забезпечення інформування Комсомольської міської ради, громадськості про діяльність громадської ради,

 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.


8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.


План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.


9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.


10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комсомольської міської ради та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.


^ Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Комсомольської міської ради дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Комсомольської міської ради (www.komsomolsk.org.ua).

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Комсомольської міської ради.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Комсомольської міської ради бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин Тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

 1. розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

 2. встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

 3. узагальнення пропозицій та зауважень;

 4. підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

 5. голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

^ Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Комсомольської міської ради, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

^ Взаємовідносини громадської ради з Комсомольською міською радою

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні сесії Комсомольської міської ради та виконавчого комітету Комсомольської міської ради.

31. Громадська рада готує та подає Комсомольській міській раді щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати Комсомольській міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Комсомольську міську раду про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Комсомольської міської ради, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Комсомольської міської ради ,громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності Комсомольської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Комсомольської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті Комсомольської міської ради (www.komsomolsk.org.ua) в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Комсомольської міської ради здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.


Додаток № 3 до

Протоколу № 2 засідання громадської ради від 02.03.2011 р.


^ ОСОБОВИЙ СКЛАД КОМІТЕТІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Комітет з питань правоохоронної діяльності

Красільніков Олександр Миколайович

Мажайцева Людмила Михайлівна

Рубан Володимир Миколайович

Свястіна Марія Олександрівна

Хряпа Сергій Олександрович^ Комітет з питань освіти та моралі

Ахінян Юлія Анатоліївна

Василенко Світлана Степанівна

Граб Георгій Григорович

Дмитренко Лідія Бултаївна

Меренкова Олена Олексіївна

Погребной Володимир Валентинович (ієгумен Вініамін)

Подшивалова Юлія Вікторівна

Рябовол Наталія Вікторівна

Терен Тетяна Юріївна

Тягай Наталія Анатоліївна

Федоренко Юрій Олексійович

Чистяков Володимир Юрійович^ Комітет з питань охорони здоров’я (медицина)

Дяченко Лідія Борисівна

Мажайцева Людмила Михайлівна

Наумова Раїса Іванівна

Філюта Ганна Іванівна

Хиль Любов Іванівна
^ Комітет з питань культури та туризму

Ахінян Юлія Анатоліївна

Василенко Світлана Степанівна

Замковий Віталій Іванович

Погребной Володимир Валентинович (ієгумен Вініамін)

Подшивалова Юлія Вікторівна

Пучков Володимир В'ячеславович

Рябовол Наталія Вікторівна

Рябовол Наталія Вікторівна

Терен Тетяна Юріївна

Широков Володимир Юрійович^ Комітет з питань життєдіяльності населення пільгових категорій та першопрохідців

Василенко Світлана Степанівна

Костін Володимир Сергійович

Кубіков Володимир Федорович

Наумова Раїса Іванівна

Ненчина Тамара Петрівна

Рубан Володимир Миколайович

Сергачова Валентина Дмитрівна

Станицька Віра Минівна

Ткаченко Віталій Андрійович

Філюта Ганна Іванівна

Хиль Любов Іванівна^ Комітет з питань дітей, сім'ї, молоді, спорту

Будзинський Микола Анатолійович

Граб Георгій Григорович

Дмитренко Лідія Бултаївна

Замковий Віталій Іванович

Мажайцева Людмила Михайлівна

Оліградська Марія Володимирівна

Пучков Володимир В'ячеславович

Свястіна Марія Олександрівна

Сітьков Олександр Анатолійович

Тягай Наталія Анатоліївна

Федоренко Юрій Олексійович

Хиль Любов Іванівна

Хряпа Сергій Олександрович

Чистяков Володимир Юрійович

Широков Володимир Юрійович
^ Комітет з питань підприємницької діяльності

Будзинський Микола Анатолійович

Василенко Світлана Степанівна

Ігнатов Олексій Сергійович

Красільніков Олександр Миколайович

Оліградська Марія Володимирівна

Селіванова Марина Олександрівна

Чистяков Володимир Юрійович^ Комітет з питань архітектури, земельних, екологічних та питань житлово-комунального господарства

Будзинський Микола Анатолійович

Замковий Віталій Іванович

Ігнатов Олексій Сергійович

Красільніков Олександр Миколайович

Меренкова Олена Олексіївна

Ненчина Тамара Петрівна

Пучков Володимир В'ячеславович

Свястіна Марія Олександрівна

Селіванова Марина Олександрівна

Сергачова Валентина Дмитрівна

Ткаченко Віталій Андрійович

Широков Володимир ЮрійовичПохожие:

Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №1-12 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 26березня2012 року, 16. 00 Мала зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді. Відсутні: Дяченко Л. Б., Широков В. Ю., Хіль...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №8 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 08 грудня 2011року Велика зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді. Відсутні: Дяченко Л. Б., Широков В. Ю., Хіль...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №5 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 21 липня 2011року Велика зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №1 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 24 лютого 2011року Мала зала виконкому
Присутніх на засіданні головуючий (голова лічильної комісії Селіванова М. О.) інформує про те що, для участі в засіданні зареєструвалось...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №6 Спільного засідання громадської ради при Комсомольській міській раді І громадської ради при Київській міській державній адміністрації
Громадської ради при Комсомольській міській раді, 40 осіб – членів Громадської ради при Київській міській державній адміністрації,...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №2-12 ЗасіданняГромадської ради при Комсомольській міській раді 05 квітня2012року Великий зал Виконкому
Присутні: 23 члениГромадської ради при Комсомольській міській раді, секретар Комсомольської міської ради Калашнік С. О
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПовідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Комсомольській міській раді Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Комсомольській міській раді
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Комсомольській міській раді відбудуться 10 лютого 2011 року в великій...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconРегламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки
Затверджено установчими зборами по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconРішенням Громадської ради 02. 03. 2011 №3
Регламент громадської ради при Комсомольській міській раді. (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Протокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді iconПротокол №7 Спільного засідання Громадської ради при Комсомольській міській раді І Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації (виїзного)
Спільного засідання Громадської ради при Комсомольській міській раді і Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов