Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки icon

Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 рокиНазваниеРегламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки
Дата конвертации14.11.2012
Размер47.66 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

Затверджено установчими зборами по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді

«___» ___________ 2011 року.


РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів по створенню громадської ради

при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки
Стаття 1. Загальні положення

1. Установчі збори уповноважених представників інститутів громадянського суспільства проводяться з метою обрання громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011 - 2013 роки як представницького органу Інститутів громадянського суспільства (далі – Збори).

2. Порядок проведення Зборів визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та цим Регламентом.

3. Право голосу на Зборах мають лише уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування.


Стаття 2. Голова та секретар Зборів

1. Голова та секретар Зборів обираються з числа осіб, уповноважених від імені ІГС брати участь у Зборах або з числа членів ініціативної групи (далі – уповноважені представники).

2. Голова та секретар Зборів обираються відкритим голосуванням учасниками Зборів з використанням мандатів.

3. Кандидатури для обрання голови та секретаря Зборів пропонуються уповноваженими представниками. Уповноважений представник має право висунути свою кандидатуру для обрання головою та секретарем зборів.

4. Уповноважений представник, висунутий для обрання головою та секретарем Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

5. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання головою та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів зареєстрованих учасників зборів.


Стаття 3. Лічильна комісія

 1. Лічильна комісія у кількості 5 осіб обирається з числа уповноважених представників відкритим голосуванням з використанням мандатів.

 2. Кандидатури для обрання голови та секретаря лічільної комісії Зборів пропонуються уповноваженими представниками з числа осіб обраних до складу лічильної комісії.

 3. Уповноважений представник має право висунути свою кандидатуру для обрання членом лічильної комісії.

 4. Уповноважений представник, висунутий для обрання членом лічильної комісії має право заявити зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення і голосування.

 5. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання членами лічильної комісії, проводиться відкрите голосування.

 6. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 7. Рішення про обрання членів лічильної комісії оформлюється протокольним рішенням Зборів.Стаття 4. Повноваження Зборів та порядок проведення

 1. Засідання Зборів є відкритим.

 2. Збори:
  - затверджують порядок денний;

- визначають кількість членів громадської ради при Комсомольській міській раді на наступні два роки;

- обирають членів громадської ради на наступні два роки;

- вирішують інші питання у межах компетенції.

 1. Порядок денний з переліком питань, які пропонуються для розгляду на засіданні Зборів із зазначенням черговості їх розгляду, оголошується головуючим. Порядок денний затверджується шляхом голосування мандатами простою більшістю голосів уповноважених представників.

 2. Порядок денний ставить на голосування головуючий на зборах для прийняття за основу.

 3. Порядок денний вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини уповноважених представників, присутніх на Зборах.

 4. Для заслуховування звіту голови ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання громадської ради при Комсомольській міській раді відводиться не більше 20 хв., для виступів – до 10 хв., для інформацій – до 5 хв., для запитань – до 3 хв.

 5. Виступ одного уповноваженого представника з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

 6. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я голови зборів, так і шляхом підняття руки.

 7. Уповноважений представник може внести пропозицію про зупинення обговорення по питанню. Голова Зборів, у такому випадку інформує присутніх про кількість кандидатів на виступ, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

 8. Обговорення припиняється, якщо за дане рішення проголосувала проста більшість зареєстрованих на зборах уповноважених представників.

 9. Кількість членів громадської ради визначається відповідно до пропозицій уповноважених представників шляхом голосування мандатами простою більшістю голосів.

 10. Всі рішення Зборів оформлюються протоколом та підписуються головою Зборів та секретарем.Стаття 5. Порядок голосування

 1. Всі рішення Зборів приймаються шляхом проведення відкритого голосування. Голосування відбувається за допомогою мандатів, виданих уповноваженим представникам під час реєстрації.

 2. Голосування за членів громадської ради проводиться по кожній висунутій кандидатурі.

 3. Обраними вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.Стаття 6. Підрахунок голосів. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією шляхом підрахунку піднятих мандатів за кожного кандидата.

 1. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми членами лічильної комісії

 2. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів.

 3. Обраним вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів та число яких не перевищує граничну чисельність громадської ради.

 4. Голова Зборів оголошує про завершення голосування та закриття Зборів у зв’язку із тим, що порядок денний вичерпано.Стаття 7. Порядок оприлюднення результатів голосування

 1. Результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, при якому утворюється громадська рада, а також у інший спосіб, визначений лічильною комісією.

 2. Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує 24 години з моменту завершення голосування.Похожие:

Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПовідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Комсомольській міській раді Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Комсомольській міській раді
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Комсомольській міській раді відбудуться 10 лютого 2011 року в великій...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconРішенням Громадської ради 02. 03. 2011 №3
Регламент громадської ради при Комсомольській міській раді. (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №6 Спільного засідання громадської ради при Комсомольській міській раді І громадської ради при Київській міській державній адміністрації
Громадської ради при Комсомольській міській раді, 40 осіб – членів Громадської ради при Київській міській державній адміністрації,...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №2 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 2 березня 2011року Мала зала виконкому Присутні 29 осіб членів громадської ради при Комсомольській міській раді
Відсутні: Черневський М. Ю., Тягай Н. А., Хіль Л.І., Терен Т. Ю., Дяченко Л. Б., Рубан В. М.,Сітьков О. А., Ігнатов С. О
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №1-12 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 26березня2012 року, 16. 00 Мала зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді. Відсутні: Дяченко Л. Б., Широков В. Ю., Хіль...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №8 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 08 грудня 2011року Велика зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді. Відсутні: Дяченко Л. Б., Широков В. Ю., Хіль...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №5 з асідання Правління громадської ради при Комсомольській міській раді 21 липня 2011року Велика зала виконкому
Присутні 8 осіб – членів Правління громадської ради при Комсомольській міській раді
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconПротокол №1 з асідання громадської ради при Комсомольській міській раді 24 лютого 2011року Мала зала виконкому
Присутніх на засіданні головуючий (голова лічильної комісії Селіванова М. О.) інформує про те що, для участі в засіданні зареєструвалось...
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconРегламент проведення установчих зборів по обранню громадської ради при на 20 20 роки
Приклад Регламенту проведення установчих зборів по обранню громадської ради при
Регламент проведення установчих зборів по створенню громадської ради при Комсомольській міській раді на 2011- 2013 роки iconРегламент проведення установчих зборів по обранню Громадської ради при територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Вінницькій області на 2012- 2014 роки Стаття Загальні положення
Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з обрання Громадської ради...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов