Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів icon

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгівНазваниеІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
страница1/3
Дата конвертации14.11.2012
Размер0.53 Mb.
ТипІнформація
скачать >>>
  1   2   3

Управління по інвестиціях та будівництву виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
О. М. Кравченко
" 09 " вересня 2010 р.

м.п.ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)на закупівлю робіт


Будівля комітету самоорганізації населення приватної забудови мікрорайону Піддубне^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Комсомольськ - 2010


ЗМІСТ


ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників та інші вимоги замовника

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору підряду про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

Додаток 2. Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Додаток 3. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 4. Проект Договору підряду

Додаток 5. Технічні вимоги

^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


I. Загальні положення

1

2

^ 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Управління по інвестиціях та будівництву виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області

місцезнаходження

39800, Полтавська область, місто Комсомольськ, вулиця Миру, 24

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Мормоль Вікторія Володимирівна - провідний спеціаліст, 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, кімн. 301, телефон/факс (05348) 3-06-98, E-mail: OKS_ispolkom@mail.ru

^ 3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Будівля комітету самоорганізації населення приватної забудови мікрорайону Піддубне

вид предмета закупівлі

Закупівля робіт, нове будівництво.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

 м. Комсомольськ, мікрорайон Піддубне.
Обсяг робіт визначається відповідно до технічних вимог (Додаток 5)

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

І етап - до грудня 2010 року. Підрядник розпочне виконання робіт після отримання дозвільної документації, і завершить виконання етапу робіт у відповідності з календарним графіком на 2010 рік.
Строки виконання наступних етапів робіт, будуть уточнюватися додатковими угодами, при наявності відповідного фінансування у наступних роках.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня. Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній валюті України згідно з договором.

^ 7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, які стосуються пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі в одному екземплярі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, скріплена мокрою печаткою* та мати реєстр наданих документів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки мокрої печатки*.
Представники Учасника торгів <якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати доручення на представництво інтересів учасника, підпис документів, що стосуються процедури закупівлі, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>. Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки мокрої печатки* учасника процедури закупівлі.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до _________" (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначені в п. 2 Розділу 4 цієї документації конкурсних торгів).
Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- комерційної частини;
- технічної частини.
^ Комерційна частин повинна містити:
- цінову інформацію, складену відповідно до Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів;
- договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунком прямих витрат і загально виробничих витрат у складі договірної ціни відповідно до технічних вимог (Додаток 5).
^ Технічна частина повинна містити:
- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та документів що стосуються процедури закупівлі відповідно до п. 1 Розділу 3 цієй документації;
- документально підтверджену інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника (Додаток 1);
- інформацію про субпідрядні організації, яких учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких);
- інші необхідні документи що вимагаються замовником згідно з цією документацією конкурсних торгів.
Учасник несе відповідальність за одержання будь-яких документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, яка є дійсною на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників та інші вимоги замовника

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника (Додатоком 1). Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям зазначених у цій документації конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів необхідні документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним та іншим вимогам встановленим замовником у цій документації конкурсних тогів (Додаток 5).

^ 8. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

-

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, кімн. 301

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

20.10.2010р. до 11-00 години

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, кімн. 301

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

20.10.2010р. о 11-20 годині

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Необхідно надати документи для підтвердження повноваження учасника або його уповноваженого представника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, які зазначені у п.1 Розділу 3 цієї документації.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевіряється їх відповідність кваліфікаційним критеріям, технічним вимогам та умовам документації конкурсних торгів встановленим цією документацією конурсних торгів.
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цією документацією конкурсних тогів, на основі критеріїв і методики оцінки (Додаток 3).
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

^ 3. Інша інформація 

Відсутність документів, передбачених в пунктах 1 та 2 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конурсних торгів з боку Учасників, які отримали цю документацію конурсних торгів у встановленому порядку, означає, що Учасники цих торгів, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги Замовника.
У разі виникнення в Учасників запитань, що не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів Замовника при їх обговоренні та вирішенні з Учасниками керується Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI із змінами та доповненнями.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

1) Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник:
а) не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим цією документацією конурсних торгів;
б) не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки.
2) Замовник зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:
а) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
б) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
в) виявлено факт участі учасника у змові;
г) фізична особа, яка е учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
д) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
є) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;
ж) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;
з) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
3) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у п.2 цього розділу, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі (*додається);
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Замовник залишає за собою право відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до акцепту тендерної пропозиції та не несе ніякої відповідальності перед учасником.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

^ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Проект договору підряду про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до проекту договору підряду (Додаток 4).

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


  1   2   3Похожие:

Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Управління по інвестиціях та будівництву виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Автомобіль легковий (34. 10. 2). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : «Мастило» (Мастило, масла інші дк 016-97 23. 20. 18). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Автомобіль легковий (34. 10. 2). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), допущених до процедури оцінки
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), допущених до процедури оцінки
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (відкритих торгів), допущених до процедури оцінки
Інформація про замовника торгів Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Недискримінація учасників Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована І зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі : „ Дизельний двигун 6S160pn (29. 11. 13) ; Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному видання з питань державних закупівель
Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов