Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» icon

Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар»НазваниеЯк в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар»
Дата конвертации07.05.2013
Размер151.66 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян УРСР, перетворили на фізичних осіб (рабів, мігрантів, найманців, «живий товар»), повністю позбавивши всіх прав та свобод (крім права народитися і померти) залишивши їм одні лише обов'язки.


Дещо за хронологією подій


1. 16 липня 1990 Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України і т.д., проголосила «державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повага і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».


„Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці”.


„Українська РС Республіка здійснює верховенство права на всій своїй території”.


«Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян».


«Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод».


2. 1991 рік: Україна у складі СРСР у статусі Української Радянської Соціалістичної Республіки, всі були громадянами СРСР, паспорт СРСР визначав народно-республіканську та національно-громадянську приналежність, тобто кожен був громадянином СРСР і в кожного в паспорті та у свідоцтві про народження стояла національна приналежність.


^ Народна економіка - некомерційний простір: існують заводи, фабрики, цехи, майстерні, шахти і т.д.


Власність: державна, народна, колгоспна, комунальна, індивідуальна.


^ Багатоукладність економіки: союзний рівень, республіканський, місцевий.

Життєдіяльність громадян: регулюється Цивільним, Сімейним, Житловим, Адміністративним, Кримінальним Кодексами.


24 серпня 1991 - проголошення незалежності України.


^ 3. З 1991 року протягом п'ятирічного періоду тривав процес визначення суб'єктів для нової Конституції України. Україну, як титульний народ, представляють українці (Францію - французи, Німеччину - німці і т.д.)


^ 4. 28 грудня 1994 - Закон України «Про збір податку з прибутку підприємств» № 334/94-ВР


5. 1996 рік - прийняття нової Конституції України - Основного Закону. Це міжнародний договір корінного народу України (УКРАЇНЦІВ) з іншими народами світу які визнали суверенітет країни Україна і суверенітет УКРАЇНЦІВ які проголошені в 1991 році.


Конституцію країни Україна прийнято Верховною Радою України «усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями».


^ Суб'єктами Конституції України визначено людину і громадянина, які належать, відповідно, до корінного народу і національних меншин.


Розділ ХV Конституції України визначав внутрішній розвиток країни України в період (1996-2001 роки) перехідних положень Конституції України та внутрішній розвиток країни України в період після закінчення дії (2001 р.) перехідних положень Конституції України.


Під час дії Перехідних положень КУ кожен мав право визначитися або в статусі корінного народу, або в статусі національних меншин. Скористалися цим правом тільки УКРАЇНЦІ, заявивши, що український народ існує і спадщину від Української РСР він приймає.


А тим часом, починаючи з 1994 року (Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежах» № 320/94-ВР), починається процес «офізичування» українців (Постанова КМУ від 28 вересня 1996 № 1182) - перетворення у фізичних осіб, не пояснивши народу соціально-правову суть цього статусу і його наслідки.

       

^ Відбувається заміна Паспорта громадянина СРСР на паспорт громадянина України (паспорт перехідного періоду, його дія закінчилася 1 вересня 2010 року), з паспорта вилучена графа «національність», немає її і в свідоцтві про народження.


Економіку України поступово переводять на ринкові відносини: з'являються маленькі комерційні відділи, а потім повністю переводять в комерційний простір: заводи, фабрики, цехи, майстерні і т.д. стають підприємствами.


^ Комерційна діяльність - діяльність на свій страх і ризик, де все продається, все купується і нічого не виробляється.


В результаті:


- З цілісної Української Радянської Соціалістичної республіки згідно КУ 1996 виділилися дві юрисдикції: ^ Суверенного Народу України і національної унітарної держави України (так звана «наша держава»), які взаємодіють відповідно до договору ТРДПАУ № 5535515469 і мають між собою дипломатичні відносини.


- З'явилися нові суб'єкти економічної діяльності: «фізична особа», «юридична особа». Всіх зобов'язали перереєструватися: був приватний підприємець - став фізична особа-підприємець, був завод, фабрика, цех, майстерня і т.д. - стала юридична особа.

       

Поступово відбувалася підміна понять, зміна суті і смислового навантаження слів і термінів. Від цього ми багато чого втратили, і втрати ці дуже істотні! Як порівняти, які більше: економічно-матеріальні чи гуманітарно-правові?


У період з 28 червня 1996 року, в порядку виконання положень Конституції України, корінний народ Україна самоорганізував свою економіку:


в організаційно-правову форму Республіки Суверенного Народу України;

в організаційно-правову форму Держави Титульного Суверенного Народу України.


^ Владні урядові фінансово-економічні системи корінного народу України відображають прийняті в Європі міжнародні стандарти. Держави Європи існують при корінних народах Європи.


^ В період дії перехідних положень Конституції України (28 червня 1996 - 28 червня 2001 року) корінний народ України самовизначився як Суверенний Народ України. Суверенний Народ України отримав публічне визнання міжнародного співтовариства. Корінний народ Україні в межах історичного ареалу свого проживання створив:


свою муніципальну міжнародну владно-адміністративну інфраструктуру на принципах Європейської Хартії про місцеве самоврядування;


свою муніципальну міжнародну банківсько-фінансову інфраструктуру на основі ст.5 та ст.69 Конституції України;


свою муніципальну міжнародну судово-правоохоронну систему на основі ст.55 Конституції України;


свою некомерційну зовнішньоекономічну дипломатичну систему щодо будь-яких товарно-комерційних утворень - національних організацій торгівлі, регіональних організацій торгівлі і Світової Торгової Організації.


^ Правове існування корінного народу України визначено положеннями п.3 ст.92 Конституції України.


Народи самовизначаються в некомерційному економічному просторі. Народи самоуправляються поза комерційного економічного простору. Народи без всяких перешкод створюють міжнародні неурядові організації, представництва яких завжди є нерезидентами комерційних економічних просторів вільного обігу торгового товару.


^ Будь-який представник Суверенного Народу України не є платником податку, податі («податку») на землю, не підпорядковується будь яким земельним рішенням рад, громад фізичних осіб і не є землекористувачем. Всі представники Суверенного Народу Україна, без винятку, є власниками землі в порядку спадкування історичної Батьківщини. Такий правовий порядок визначається паспортом Республіки Суверенного Народу України.


6. січень 2000 року - початок застосування та перехід зі статистичних загальних класифікаторів галузей народного господарства (ЗКГНГ) на міжнародні класифікатори видів економічної діяльності (КВЕД).


Під назвою різного роду реформ починається процес знищення колгоспів, заводів і фабрик шляхом перетворення їх у підприємства та перереєстрацію в «товариства з обмеженою відповідальністю», відкриті і закриті акціонерні товариства.


7. серпень 2001 року - завершення терміну дії Перехідних положень Конституції України.


- ^ Вилучення із Законів слів з коренем «народ», перереєстрація Рад народних депутатів в комерційні прибуткові організації (ст.52 п.3 Господарського кодексу України: «Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи»).


- Заміна печаток, в яких народне визначення структурної одиниці замінені номером коду^ . Так було вилучено з правового офіційного юридичного застосування поняття «народ», «людина» в комерційному просторі національної унітарної держави України.b>


^ 8. 2004 рік - Закінчено заміна паспортів громадянина СРСР на нові паспорти - громадянина України.


Введення в правове поле країни України Цивільного кодексу, у зв'язку з чим визнати таким, що втратив силу з 1 січня 2004 року Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року.


Цивільний кодекс України звужує права, надані Конституцією України, що суперечить ст. 22, 64 КУ: «^ Людина, як учасник громадянських відносин вважається фізичною особою». (Ст.24 ЦК).


Ніхто, в жодному офіційному документі не надав людям народу країни Україна роз'яснення щодо соціально-правової сутності терміну «фізична особа» - раб, мігрант, остарбайтер, найманець, «живий товар», «живе тіло - дитя природи», серв в сервітуті. І ніхто не звернув уваги на те, що всі люди, отримавши такий правовий документ як «Картка фізичної особи - платника податків» з ідентифікаційним номером (який стає їх головним документом, бо без нього не відбувається жодної юридично значущої дії) фактично були виведені за межі конституційних гарантій прав і своод людини і громадянина і позбавлені всіх гарантованих їм Конституцією України прав.


Поступово приходить розуміння, чому Конституція України не діє!!!.


Як відомо, Конституція Україна визнана однією з кращих у світі, в тому числі й тому, що до неї введений правовий суб'єкт - ЛЮДИНА.


В результаті маємо: є Конституція України - Основний Закон, суб'єктом якого є людина (корінний народ) і громадянин (національні меншини при корінному народі), і є Цивільний кодекс України (дзеркальна копія з Римського права - рабського права), суб'єктами якого є фізичні та юридичні особи.


Згідно з Конституцією України, кожен має право на самовизначення, але до тих пір, поки не отримав паспорт-картку, яка буде видаватися в обмін на паспорти перехідного періоду громадянина Україна.


^ Самовизначитися у своєму правовому статусі можна двома способами:


  1. повернутися під правоздатність Конституції України, отримавши паспорт людини корінного народу України та вийти з-під юрисдикції комерційного простору;
  1. залишитися під юрисдикцією Цивільного кодексу України та отримати паспорт-картку фізичної особи, навічно закріпив за собою і всіма своїми нащадками правовий статус раба, мігранта, тобто повністю обесправленого.


Тут необхідно звернути увагу на те, що, згідно з Постановою КМУ № 190 від 24 лютого 2010 року, функції з реєстрації місця проживання та перебування фізичних осіб в Україну покладено на Державну міграційну службу. «Паспортні столи» виведені із системи МВС, а на їх місці відкриті «Відділи реєстрації фізичних осіб, громадян та осіб без громадянства» (зрозуміло, що ці три категорії осіб чимось різняться між собою) системи Державної Міграційної служби.


УВАГА!


^ Після самовизначення повторна зміна правового статусу неможлива: отримавши паспорт-картку фізичної особи (міграційну картку мігранта) Ви назавжди втрачаєте можливість отримати правовий статус людини і передати його своїм нащадкам, але, отримавши паспорт людини корінного народу України – Ви не можете знизити себе в статусі та правах і свободах людини і громадянина корінного Народу України, Ви отримуєте правовий статус Людини корінного Народу України та вільно розпоряжаєтеся ним.


9. 2004-2010 роки тривав процес поступового звуження прав фізичних осіб.

Усі суб'єкти підприємницької діяльності перереєстровуються в економічні сектори комерційної діяльності S.11-S.15 (за класифікатором КIСЕ). Все різноманітно структуроване за галузями економіки народне господарство України звужено до виробництва ринкових товарів та надання послуг (Наказ Держкомстату № 96 від 18.05.2005 р. „Про затвердження Класифікації інституційних секторів (КІСЕ Україна)” «S.14 Домашні домогосподарства».


Оподаткування діяльності в секторах S.11-S.15 завжди було несумісним з оподаткуванням діяльності виробничих секторів економіки і призвело до знищення виробництва, як такого. Все заполонила купівля-продаж і послуги.


^ 10. 5 жовтня 2005 Рішенням Конституційного Суду України (справа № 1-5/2005) визнаються реалії, що статус всіх фізичних осіб перебуває за межами Конституції України, тобто права і свободи людини і громадянина гарантовані Конституцією, на фізичних осіб не поширюються.

^ Народ з фізичних осіб не складається, народ складається з людей; жінка і чоловік (категорії людини) поєднуються в сім'ю, створюють сім'ї для народження дітей і продовження свого Роду. З Родів складається НАРОД.


11. КВЕД визначає вид економічної діяльності і є документальним підтвердженням дієздатності. Весь світ, включаючи і Україну в ст.8 Конституції України, відзначає верховенство права. Верховенство по правоздатності, а не за посадою. Правоздатність визначається КВЕД: по світовому стандарту (ISIC), за європейським стандартом (NACE), і по національному стандарту (КIСЕ).


Саме тому Україна для входження в Євросоюз (в стандарти NACE) повинна, в першу чергу, привести економіку у відповідність з правоздатністю. Тому всі постанови, рішення, розпорядження регламентуються певним часом входження в загальний простір.


Виконання цих документів дає об'єктам певну правоздатність і після закінчення Перехідних положень (тимчасових) виконати заднім числом ці умови буде вже неможливо.


ВР і КМУ, приймаючи закони, постанови, розпорядження, але, не виконуючи їх, самі опинилися в непривабливому становищі на острові-державі, яка до цих пір ніде не зареєстрована і економічна територія якої невпинно скорочується.


За розпорядженням КМУ № 976-р від 08.11.2007 року ця територія повинна скоротитися до 2012 року на 70%, а до 2018 року - до 10%.


Але знайшлися мудрі Люди, високого рівня професіонали, фахівці з міжнародного права, внутрішнього законодавства, які протягом більше 10 років стежили за процесами, що відбуваються в Україні з повним розумінням того, ЩО!? відбувається, чітко виконуючи всі необхідні дії і вкладаючись в певний часовий термін.


В результаті маємо: офіційно зареєстровані в КВЕД 99.00.0 та визнані в міжнародних колах (S.2 - Другий світ) ^ Державу Титульного Суверенного Народу України, Республіку Суверенного Народу України, Державу Українського Народу і Українську Народну Державу в повній відповідності з Конституцією (країни) України.


12. 27.04.2007 року приймається Закон України № 997-V, яким визнається таким, що втратив силу Закон України «Про власність».


«Юридичні особи, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом», тобто виключити з правовстановлюючих документів слова «власність, власники».


^ Це означає:


Для фізичних осіб: раб (мігрант, найманець, «живий товар») фізична особа власності мати не може.


Приватизація - «Приват» (в перекладі з італ.) - Добровільна відмова від своїх прав. Добровільна відмова від названого в Держактах.


- Нерухомість - відмова від ордера.


- Земельна ділянка - відмова від Сертифіката.


- ^ Рухоме майно - при реєстрації в техпаспорті - вилучена графа ВЛАСНИК (хто?), А внесена графа ВЛАСНІСТЬ (чия?) - «З 4».


- При купівлі-продажу майна - вводиться в документ право третьої сторони.


^ Так як фізичні особи не є суб'єктами Конституції України, то подальші дії, щодо їх долі, з боку Верховної Ради і Кабінету Міністрів України набувають сенсу і логіки.


 Для юридичних осіб: юридичні особи перетворюються з колишніх власників у строкових (до години «Х») охоронців майна, матеріальних та інших цінностей які примусово, шахрайським способом у них вилучено.


13. 16.12.2009 р. Наказ № 481 Держкомстату України визначає, що юридичні особи не є статистичними одиницями.


Єдиний Державний Реєстр (ЄДР) та Єдиний Державний Реєстр підприємств та організацій (ЕДРПО) вже не мають на кінці букву «У» - України, тобто ці реєстри вже не є українськими, не належать Україні, їх хтось тримає за межами України.


^ Щоб побачити всю картину, потрібно скласти її з окремих «пазлів» в одне ціле.


Спробуємо це зробити: 

      

  • Конституція України затверджує положення, згідно з яким в Україні рабства немає. Виходить, рабства немає, а раби є. Хтось тримає на території Україні рабів, бо враховує їх у реєстрах, які не є українськими, не належать Україні.

     

  • ^ Юридичні особи не є статистичними одиницями держави, а статзвітність здають. Питання: кому?

 

  • Відповідно до згаданого вище в Господарському кодексу України (ст.52 п.3) всі органи державної влади (в т.ч. правоохоронні) та місцевого самоврядування не мають права займатися некомерційною діяльністю, тобто якою діяльністю вони займаються? Відповідь: комерційною!     

    

Щоб займатися комерційною діяльністю, необхідно зареєструватися як юридична особа, яка не є статистичною одиницею держави і в українських реєстрах не числиться. АБСУРД? - Абсурд!


 Цікава виходить картина, чи не так?


Починаючи з сільських рад і до Верховної Ради ненародних депутатів (!!!), міліції, прокуратури, судів, Кабінету Міністрів, податкових адміністрацій, Національного банку України (м. Київ) - всі є юридичними особами, які не є статистичними одиницями держави України!

    

Наостанок ще трохи про Цивільний кодекс України.  

       

У ньому визнається: людина - коли вона ще не народжена і знаходиться в утробі жінки, а також після смерті у статті, про шанобливе ставлення до тіла померлої людини.


^ Після народження дитина стає фізичною особою: від фізичної особи народжується фізична особа (від раба народжується раб).


 01.07.2010 року виходить Закон України «Про державну реєстраціїю актів цивільного стану». Ну, здавалося б, реєстрація стану народження, смерть, шлюб, розлучення і т.д. А в ньому вже прописується (приводиться у відповідність з ЦКУ) реєстрація народження фізичної особи (не дитини, не людини, навіть не громадянина!).


 Прикінцеві положення цього Закону визначають, що втратив чинність Закон України «^ Про реєстрацію актів громадянського стану». Були громадяни, а стали цивільники.


Ст.1 п.2 цього Закону визначає сферу його застосування «Дія цього Закону не поширюється на порядок проведення реєстрації громадянства України».


Це тільки невелика частка інформації на тему «^ Суверенний народ України», її вивчення для багатьох виявляється складним для розуміння, виникне багато питань, але часу залишається все менше і менше ...


^ А Самовизначення - особиста справа кожного!


Питання:

Чому суверен не включається в активну роз'яснювальну роботу серед реально корінних жителів?


Невже „государю” цікаво залишитися в меншості і володарювати керуючи такими рабами, остарбайтерами, які через незнання та шахрайство як виявилося залишилися без прав?


Коментар:


По суті той хто візьме суверен, стає правонаступником всіх ресурсів на території України.


ДОГМАТ СУВЕРЕНА:


Будь-який представник Суверенного Народу України не є платником податку, податі («податку») на землю, не підпорядковується будь яким земельним рішенням рад, громад фізичних осіб і не є землекористувачем. Всі представники Суверенного Народу України, без винятку, є власниками землі в порядку спадкування історичної Батьківщини. Такий правовий порядок визначається паспортом людини Українського Народу - корінного народу країни Україна.

Похожие:

Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconРішення м. Київ № Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Закону України «Про звернення громадян», і визначає порядок проведення особистого прийому громадян директором-розпорядником та заступниками...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconШановний пане Президенте!
Віл. Це означає, що Новорічні свята 20 000 громадян нашої країни зустрінуть у новому статусі – статусі віл-позитивної людини, почавши...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconРеферату : Майнове оподаткування Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Майнове оподаткування Загальне визначення майнового податку
Як свідчить назва цих податків, об’єктом оподаткування тут є майно. Що перебуває у власності юридичних осіб та громадян, при цьому...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconРішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом регулювання
Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» з метою врегулювання питання організації...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconПовідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив проект рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconПро видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" прошу видати витяг з...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconЗапит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" прошу видати витяг з...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconРішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб місячної форми звітності №1Ф»
...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconЗакон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні»
Україні», реєстр. №9289. Закон увиразнює можливість тотального контролю громадян України, використовуючи дані з бази Державного реєстру...
Як в Україні вільних людей, в правовому статусі громадян урср, перетворили на фізичних осіб рабів, мігрантів, найманців, «живий товар» iconНаказ №2009/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за №998/19736 Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Відповідно до статті 20 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та з метою забезпечення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов