Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) icon

Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення)НазваниеРішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення)
Дата конвертации29.12.2012
Размер51.05 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

01012, м. Київ-12, майдан Незалежності, 2. тел.278-24-33, факс 278-83-81

www.medprof.org.ua, e-mail: profmed@fpsu.org.ua


10. 02. 2011 № 01 - 35 Головам республіканської, обласних,

на № ________від ___________ Київської та Севастопольської

міських організацій Профспілки

працівників охорони здоров’я України


З метою правового захисту працівників закладів охорони здоров’я у зв’язку із зміною фінансування первинної медико–санітарної допомоги, повідомляємо наступне.

Відповідно до Бюджетного кодексу України з 1 січня 2011 року видатки на функціонування дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (далі – сільські заклади охорони здоров’я) віднесено до видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної республіки Крим і обласного значення.

У зв’язку з цим, Міністерством фінансів України підготовлено Методичні рекомендації щодо реалізації положень нової редакції Бюджетного кодексу в частині фінансування первинної медико-санітарної допомоги, згідно з якими відповідні місцеві органи влади до 1 січня 2011 року мали прийняти рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в АР Крим, міського - у містах Києві та Севастополі значення).

У разі прийняття рішень про припинення сільського закладу охорони здоров’я як юридичної особи шляхом приєднання його до іншого медичного закладу або зміни підпорядкування сільського закладу охорони здоров’я, трудові відносини з працівниками відповідно до частини третьої статті 36 КЗпП України продовжуються.

Отже, накази (розпорядження) про продовження трудових відносин у цьому випадку не видаються, у графі 3 трудової книжки працівника вноситься окремим рядком відповідний запис.

Наприклад, «Комунальний заклад охорони здоров’я «_______________» ___________________сільської ради з 12 грудня 2010 року реорганізовано шляхом (найменування закладу) (найменування)

приєднання до комунального закладу охорони здоров’я «________________________»

(найменування)

центральна районна лікарня» _____________________ районної ради».

(найменування)

У графі 4 зазначається номер і дата прийнятого рішення про приєднання сільського закладу охорони здоров’я до медичного закладу - іншої юридичної особи.

У разі приєднання сільського закладу охорони здоров’я до іншого медичного закладу працівники продовжують працювати на попередній посаді (професії) до трудової книжки додаткові записи не вносяться.

Якщо внаслідок приєднання сільського закладу охорони здоров’я до медичного закладу має місце скорочення чисельності або штату працівників, то розірвання трудового договору з працівниками допускається з дотриманням вимог трудового законодавства відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України (далі – Кодекс).

При звільненні працівників згідно з пунктом 1 статті 40 Кодексу роботодавець повинен дотримуватися такого порядку дій:

1) Відповідно до статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинній профспілковій організації інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Первинна профспілкова організація має право вносити пропозиції роботодавцю про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

Щодо працівника – члена Профспілки, якого планується звільнити з роботи, роботодавець зобов’язаний отримати згоду від виборного органу первинної профспілкової організації на розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 Кодексу, крім випадків, коли така згода не вимагається.

Подання роботодавця про звільнення працівника розглядається в порядку, передбаченому статтею 43 Кодексу.

2) Видати відповідний наказ про зміни в організації надання медичної допомоги, в якому розкривається зміст цих змін та кому доручається здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією медичного закладу.

3) Скласти і затвердити в установленому порядку новий штатний розпис.

4) Видати наказ, яким уповноважити відділ кадрів або інший відділ закладу (працівника), на який покладено здійснення функції відділу кадрів (далі - відділ кадрів), провести необхідні заходи у зв’язку зі звільненням працівників (не пізніше ніж за два місяці до їх проведення), включаючи ознайомлення працівників з наказом під розпис.

Зокрема за правилом, встановленим частиною першою статті 49-2 Кодексу, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Відділ кадрів закладу повинен підготувати письмове повідомлення про можливе звільнення працівників та за два місяці до запланованого вивільнення під розпис ознайомити кожного працівника, а також за наявності вакансій запропонувати переведення на іншу роботу.


Водночас звертаємо увагу, що працівники в будь-який час вправі змінити своє рішення:

  • скасувати раніше дану згоду на продовження роботи;

  • скасувати раніше заявлену відмову від продовження роботи.

Звільнення може відбуватися не раніше закінчення двомісячного строку з моменту попередження. Якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше, ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, роботодавець повинен провести звільнення у строк, про який просить працівник. При цьому працівник може подати заяву з відповідним проханням власнику або уповноваженому ним органу скоротити строк попередження про звільнення та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. У трудовій книжці робиться запис про звільнення працівника за пунктом 1 статті 40 Кодексу.

При вивільненні працівників закладу має враховуватися переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 42 Кодексу.

Працівники, яких попереджено про наступне вивільнення, і посади яких відсутні у новому штатному розписі, продовжують працювати і отримують заробітну плату. Виплата заробітної плати у даному випадку здійснюється відповідно до умов трудового договору, укладеного з працівником, оскільки дію його не припинено, тобто трудовий договір продовжується.

При цьому слід зазначити, що усі виплати, які належать працівникові, у тому числі заборгованість із заробітної плати, оплата лікарняного листка тощо, здійснюється медичним закладом, до якого приєднано сільській заклад охорони здоров’я.

Згідно зі статтею 116 Кодексу днем звільнення вважається останній день роботи. У цей день працівникові має бути проведено розрахунок із виплатою усіх належних йому сум, включаючи оплату праці за фактично відпрацьований час, компенсацію за невикористані дні відпустки тощо, а також вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 Кодексу).

При приєднанні до медичних закладів сільських закладів охорони здоров’я, які не є юридичними особами, трудові відносини з працівниками також не припиняються, в їх трудові книжки вносяться аналогічні записи, і лише у разі скорочення чисельності або штату працівників застосовується зазначений порядок звільнення.


Додаток: на 2 арк.


Голова Профспілки В.М.Коваль


Васильова

2781582
Похожие:

Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення №107 18 серпня 2011 року 6 сесія 6 скликання Про прийняття майна закладів охорони здоров’я з комунальної власності територіальних громад у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Тульчинського району
Про прийняття майна закладів охорони здоров’я з комунальної власності територіальних громад у спільну власність територіальних громад...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення 14 грудня 2010 року №26 Про створення комісії по прийманню передачі у спільну власність територіальних громад району
України щодо передачі закладів охорони здоров’я, які знаходяться на балансі сільських та селищних рад, у спільну власність територіальних...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення 30 грудня 2010 року №31 Про прийняття у спільну власність територіальних громад району закладів охорони здоров’я, що знаходяться
Закону України Про місцеве самоврядування в Україні ст ст. 6,7 Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення від 30 грудня 2010 року Про надання згоди та прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад Бахмацького району закладів первинної медичної допомоги
Стрільницької, Тиницької, Фастовецької, Халимонівської сільських рад щодо передачі у спільну комунальну власність територіальних...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення від 2 серпня 2011 року Про прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад району окремо визначеного майна
Розглянувши рішення Батуринської міської ради «Про передачу у спільну комунальну власність територіальних громад району окремо визначеного...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення від 19 квітня 2011 року Про прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад району окремо визначеного майна
Розглянувши рішення Бахмацької сільської ради від 16 березня 2011 року «Про передачу у спільну комунальну власність територіальних...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення 25 жовтня 2011 року №143 Про передачу об’єкта нерухомого майна із спільної власності територіальних громад району
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішенням районної ради від 19 лютого 2009 року №373 «Про прийняття...
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення №311 від 7 грудня 2004 року м. Городок Про передачу зі спільної власності територіальних громад району у комунальну власність Городоцької
Про прийняття у спільну власність територіальних громад району цілісного майнового комплексу в селі Черляни”, керуючись п. 5 ст....
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення від 21 листопада 2011 року Про скасування рішення районної ради від 2 серпня 2011 року «Про прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад району окремо визначеного майна»
«Про передачу окремо визначеного майна у спільну комунальну власність територіальних громад Бахмацького району» та керуючись ст ст....
Рішення про передачу сільських закладів охорони здоров’я у спільну власність територіальних громад району (міста обласного (республіканського в ар крим, міського у містах Києві та Севастополі значення) iconРішення №89 Від ­­­­­­15 грудня 2006 року м. Городок Про відчуження майна спільної власності територіальних громад району
Про передачу майнових комплексів військових містечок та аеропортів військової авіації у власність (спільну власність) територіальних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов